brnovinky

Přepnout do PC verze

Linky 7, 13, 63 končí. Podívejte se na změny MHD v Brně

608 Tramvaje Nove sady Brno 03012009 IMG 1773 MKS Novým rokem už nenastoupíte do linek 7, 13 či 63. Končí. DPMB od 1. ledna 2013 hlásí změnu jízdního řádu na všech brněnských linkách. Mění délku intervalů mezi spoji v okrajových denních dobách, omezuje spoje v minimálně využívaných nebo souběžných úsecích některých linek. Končí tramvajová linka 7 a 13. Podívejte se na popis změn, přinášíme také několik nových mapek.


230-nocni-linky-Brno-Hlavni-nadrazi-2013


Dopravní opatření platná od 1. ledna 2013
Úprava a prodloužení nočního provozu v nepracovních dnech

S ohledem na nízkou přepravní poptávku v brzkých ranních hodinách nepracovních dnů (soboty, neděle, svátky) bude prodloužen provoz nočních autobusových linek až do 7:00 hodin s rozjezdy z uzlu Hlavní nádraží mezi 5:00 a 7:00 hod. v intervalu 20 minut. Současně se ruší nejméně využívané vložené noční rozjezdy v časech 2:30 a 3:30 hodin.

230-mapa-nocni-linky-Brno-2013

Linka 89 pojede v úseku Masná – Dělnický dům nově přes zastávku Škroupova s obsluhou přilehlé lokality Škroupova – Krásného (obsluha ulice Táborské bude i nadále zajištěna souběžnou linkou 98).

Vybrané spoje linky 93 pojedou od hlavního nádraží pouze po zastávku Kociánka a dále do terminálu Královo Pole, nádraží.

Vybrané spoje linky 95 budou v úseku Popelova – Hanácká nově vedeny přes Holásky a ulicí Rolencovou, a rozšíří tak noční obsluhu městské části Brno-Tuřany.

230-linky-35-Masarykova-ctvrt-Brno-Mendlovo-namesti-2013Přeprava na začátky ranních víkendových směn bude zajištěna kromě nočních linek také účelovými spoji denních linek 2, 6, 64, 77 a 78.

Tramvajové linky

Zavedení pásmového provozu na linkách 6 a 8 v dopoledním sedle pracovních dnů

Ukončení každého druhého spoje linky 6 v dopoledních hodinách pracovních dnů při jízdě od Králova Pole již v nácestné smyčce Švermova. Obsluha koncového úseku Švermova – Starý Lískovec bude zachována polovinou spojů linky 6 v intervalu 10 minut a všemi spoji linky 8 v intervalu 5 minut.

Obdobně ukončení každého druhého spoje linky 8 v dopoledních hodinách pracovních dnů při jízdě od Starého Lískovce již v nácestné smyčce Novolíšeňská. Obsluha koncového úseku Novolíšeňská – Mifkova zůstává zachována polovinou spojů linky 8 v intervalu 10 minut nebo autobusy linky 55.


Optimalizace tramvajové sítě s náhradou linek 7 a 13 úpravou provozu na linkách 5, 9, 11, 12

230-linky-9-11-Brno-centrum-2013Ruší se tramvajové linky 7 a 13. Linka 7 je nahrazena zkrácením intervalu linky 5 na polovinu.

Linka 9 bude nově vedena po trase Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Dětská nemocnice – Moravské náměstí – Česká – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží – Juliánov.


Linka 11 pojede nově po trase Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Cejl – Malinovského náměstí – Rooseveltovou – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Bystrc, Rakovecká.


Lin
ka 12 pojede ve zkrácených intervalech mezi spoji a bude v provozu denně až do 23 hodin (v úseku Technologický park – Hlavní nádraží kapacitně nahradí zrušenou linku 13 a v úseku Hlavní nádraží – Komárov nahradí linku 9). Uvedená opatření zavádí dlouhodobě poptávané směrové vazby (například Hlavní nádraží – Milady Horákové, Malinovského náměstí – Žabovřesky apod.) a umožňují vyšší míru pravidelnosti intervalů mezi spoji na jednotlivých radiálách.o trase Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Cejl – Malinovského náměstí – Rooseveltovou – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Bystrc, Rakovecká.


Prodloužení intervalu linky 10


Vzhledem k nízké poptávce po přepravě (v koncovém úseku Stránská skála reálné využití v rozmezí 10 - 20 %) prodloužení intervalu ve špičkách pracovních dnů z 10 na 20 minut a v sedlech pracovních dnů z 30 na 60 minut. Zůstává zachována obsluha průmyslového areálu (bývalý Zetor), časové polohy spojů budou v jízdních řádech upraveny ve vazbě na zahájení a ukončení směn.


Trolejbusové linky

Úprava provozu na linkách 25 a 26 v úseku Černá Pole – Vinohrady

230-mapa-linky-Brno-Stara-Osada-2013Zvýšení počtu spojů linky 25 v celé základní trase Novolíšeňská – Osová s výhradní obsluhou trolejbusy. Převedení kloubových autobusů v dopoledním sedle pracovních dnů z dnešního stavu na lince 25 nově na linku 26, což umožní zkrácení její trasy pouze do zastávky Provazníkova (zrušení úseku s minimální poptávkou do Vozovny Husovice). Provoz vybraných spojů trolejbusů na lince 25 do Husovic ve špičkách pracovních dnů zůstává zachován.

Náhrada linky 29 upraveným provozem linek 34 a 37


Zrušení souběžné trolejbusové linky 29 (s intervalem 20 minut) a její náhrada posíleným provozem trolejbusů linky 34 z centra do Žabovřesk, v úseku Žabovřesky – Pisárky volnou kapacitou stávajících okružních linek 44 / 84 a v oblasti Kohoutovic trolejbusovou linkou 37, včetně prodloužení vybraných průběžných spojů linky 37 z Kohoutovic až na Osovou. Pro zlepšení přestupu bude nově i do tras denních linek zařazena zastávka Anthropos.


Autobusové linky

Úprava tras linek 43 a 57

230-linky-Brno-Lesna-Sobesice-2013

V souladu s požadavkem městské části Brno-Útěchov náhrada linky 43 v úseku Soběšice – Útěchov (– Vranov) prodlouženými spoji linky 57. Linka 43 bude ukončena na zastávce Klarisky, vybrané spoje linky 57 budou prodlouženy ze zastávky Klarisky do Útěchova (případně Vranova).

Na opačném konci linky 57 v Husovicích se ruší minimálně využívaný úsek Tomkovo náměstí – Vozovna Husovice, kde je nadále zachována dostatečná kapacita tramvajové linky 4 a ve špičkách pracovní dnů také vybraných spojů trolejbusové linky 25. Opatření navíc přináší sjednocení výchozí zastávky linky 57 na Tomkově náměstí.


Nahrazení linky 45 posíleným provozem linek 46 a 78


230-linky-Brno-Lisen-2013Náhrada linky 45 vedené souběžně s několika dalšími linkami přes VMO mezi Lesnou a Židenicemi posíleným provozem linky 46 v sídlišti Lesná a linky 78 v oblasti Židenic a sídliště Líšeň.


Odstranění souběhu autobusů linky 78 s trolejbusy do sídliště Vinohrady novým trasováním přes Dělnický dům a Malou Klajdovku po stávající trase linky 45 (například spojení sídliště Líšeň s poliklinikou Viniční). Obsluha zastávek Mikulovská a Strnadova (propojení sídliště Vinohrady a Líšeň) bude zajištěna i nadále regionálními autobusovými linkami 201 a 202.

Náhrada autobusové linky 51 trolejbusovou linkou 35 v úseku Barvičova – Mendlovo náměstí


Náhrada autobusů linky 51 v úseku Mendlovo náměstí – Barvičova novou trolejbusovou linkou 35 ve špičkovém intervalu 10 minut (zkrácení z 20 minut stávající linky 51) a současné odstranění provozně neefektivního souběhu autobusů s tramvajovou dopravou v Hybešově a Václavské ulici.


Dopravní uzel Mendlovo náměstí zůstává dostupný páteřními linkami z hlavního nádraží i autobusového nádraží Zvonařka v intervalech 5-10 minut. Odjezdová zastávka směr Barvičova bude na Mendlově náměstí přesunuta z nevyhovující polohy na silničním průtahu do terminálu MHD. Do doby úpravy trolejového vedení v křižovatce Úvoz x Tvrdého (předpoklad leden – únor 2013) bude linka 35 dočasně obsloužena autobusy.


Prodloužení intervalu linky 53 v nepracovních dnech na 60 minut

Z důvodu velmi nízké poptávky v nepracovních dnech prodloužení intervalu z 30 minut na interval 60 minut (vyjma nedělního večera v období akademického roku), což zachovává doplňkovou obsluhu lokality Palackého vrchu a ulice Technické.


Náhrada linky 63 v úseku Chrlice – Komárov linkou 59

230-linky-Brno-jih-2013Zrušení linky 63 a nahrazení novou linkou 59 ve shodných intervalových parametrech v úseku Komárov – Chrlice. V Komárově bude linka 59 zakončena velkou smyčkou ulicemi Hněvkovského – Kšírovou – Sokolovou, což umožňuje obousměrný nekolizní přestup v zastávce Komárov přímo u tramvajové smyčky.


Oblast Bystrc

Po shodné trase budou navíc ve špičkách pracovních dnů vedeny spoje regionální autobusové linky 509. Z oblasti Chrlic je možno i nadále využívat atraktivní dopravní spojení do centra města regionální železniční linkou S2 s jízdní dobou 9 minut. Opatření umožňuje snížení počtu autobusových spojů v souběhu s tramvajemi v úseku Komárov – Úzká.

Úprava provozu linek 3, 11 a 54 v Bystrci

230-upravy-linek-3-11-54-Brno-Bystrc-2013Spoje linky 3 vedené doposud do Bystrce na Ečerovu zkráceny do smyčky Rakovecká s částečnou náhradou prodloužením trasy linky 54 od Kamech a Ečerovy přes Rakoveckou do zastávky Přístaviště. Linka 54 bude nově v provozu v pracovních dnech cca od 6 do 19 hodin, tedy i v dopoledním sedle pracovních dnů.

Současně zůstane zachován provoz linky 11 v denní době pracovních dnů trvale do Bystrce na Rakoveckou (zrušení stávajícího dopoledního zkracování spojů do smyčky Komín).

230-mapa-linky-MHD-Brno-2013Opatření přináší optimalizaci výkonů tramvají v koncovém úseku do smyčky Ečerova s preferencí páteřní linky 1 ve špičkovém intervalu 5 minut (ranní minimum 3-4 minuty) a dále posílení nedostatečné kapacity autobusů do sídliště Kamechy v dopoledním sedle pracovních dnů, včetně nového dopravního spojení ke smyčce Rakovecká (např. pouze jeden přestup v relaci Kamechy – Veveří – Česká), zlepšení dostupnosti obchodního centra linkou 54 z blízké zastávky Kubíčkova a zajištění obsluhy oblasti ulic Páteřní a Nad dědinou v dopoledním sedle pracovních dnů provozem linky 11 do smyčky Rakovecká.


Změny režimů zastavování na zastávkách

Vybrané zastávky s nižší četností využívání budou mít od 1. ledna nově stanoven režim „na znamení“ a to buď celodenně, nebo v noční době od 20 do 5 hodin. Důvodem opatření je eliminace zbytečných zastavení a energeticky neefektivních rozjezdů vozidel MHD společně s případným zkrácením doby jízdy a zvýšením komfortu cestování.

Dosavadní jednosměrná zastávka Kostelní zmola na trase linek 43 a 93 ponese nový název Hamerláky.

Provoz o novoročních svátcích

Ve středu 2. ledna 2013 bude doprava na linkách 1 až 84 vedena podle omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž nepojedou zvláštní autobusové školní spoje. V neděli 30. prosince pojedou tramvajové linky 1, 8 a 12 podle jízdních řádů pro SOBOTY (bez nedělního podvečerního posílení).

Na Silvestra 31. prosince budou do 20 hodin platit jízdní řády pro SOBOTU. Denní linky po 20. hodině postupně ukončí provoz a dále pojedou jen noční autobusové linky 89 až 99 se spojením u Hlavního nádraží ve 21:00 - 21:30 - 22:00 - 22:30 - 23:00 hod., a poté běžný noční provoz podle nových jízdních řádů.

Na Nový rok 1. ledna 2013 pojedou linky MHD v Brně podle jízdních řádů platných pro SOBOTY a NEDĚLE; tramvajové linky 1, 8 a 12 i trolejbusové linky 31 a 33 podle jízdního řádu pro NEDĚLE.

MaK., brnovinky, zdroj DPMB

Linky 7, 13, 63 končí. Podívejte se na změny MHD v Brně

608 Tramvaje Nove sady Brno 03012009 IMG 1773 MKS Novým rokem už nenastoupíte do linek 7, 13 či 63. Končí. DPMB od 1. ledna 2013 hlásí změnu jízdního řádu na všech brněnských linkách. Mění délku intervalů mezi spoji v okrajových denních dobách, omezuje spoje v minimálně využívaných nebo souběžných úsecích některých linek. Končí tramvajová linka 7 a 13. Podívejte se na popis změn, přinášíme také několik nových mapek.


230-nocni-linky-Brno-Hlavni-nadrazi-2013


Dopravní opatření platná od 1. ledna 2013
Úprava a prodloužení nočního provozu v nepracovních dnech

S ohledem na nízkou přepravní poptávku v brzkých ranních hodinách nepracovních dnů (soboty, neděle, svátky) bude prodloužen provoz nočních autobusových linek až do 7:00 hodin s rozjezdy z uzlu Hlavní nádraží mezi 5:00 a 7:00 hod. v intervalu 20 minut. Současně se ruší nejméně využívané vložené noční rozjezdy v časech 2:30 a 3:30 hodin.

230-mapa-nocni-linky-Brno-2013

Linka 89 pojede v úseku Masná – Dělnický dům nově přes zastávku Škroupova s obsluhou přilehlé lokality Škroupova – Krásného (obsluha ulice Táborské bude i nadále zajištěna souběžnou linkou 98).

Vybrané spoje linky 93 pojedou od hlavního nádraží pouze po zastávku Kociánka a dále do terminálu Královo Pole, nádraží.

Vybrané spoje linky 95 budou v úseku Popelova – Hanácká nově vedeny přes Holásky a ulicí Rolencovou, a rozšíří tak noční obsluhu městské části Brno-Tuřany.

230-linky-35-Masarykova-ctvrt-Brno-Mendlovo-namesti-2013Přeprava na začátky ranních víkendových směn bude zajištěna kromě nočních linek také účelovými spoji denních linek 2, 6, 64, 77 a 78.

Tramvajové linky

Zavedení pásmového provozu na linkách 6 a 8 v dopoledním sedle pracovních dnů

Ukončení každého druhého spoje linky 6 v dopoledních hodinách pracovních dnů při jízdě od Králova Pole již v nácestné smyčce Švermova. Obsluha koncového úseku Švermova – Starý Lískovec bude zachována polovinou spojů linky 6 v intervalu 10 minut a všemi spoji linky 8 v intervalu 5 minut.

Obdobně ukončení každého druhého spoje linky 8 v dopoledních hodinách pracovních dnů při jízdě od Starého Lískovce již v nácestné smyčce Novolíšeňská. Obsluha koncového úseku Novolíšeňská – Mifkova zůstává zachována polovinou spojů linky 8 v intervalu 10 minut nebo autobusy linky 55.


Optimalizace tramvajové sítě s náhradou linek 7 a 13 úpravou provozu na linkách 5, 9, 11, 12

230-linky-9-11-Brno-centrum-2013Ruší se tramvajové linky 7 a 13. Linka 7 je nahrazena zkrácením intervalu linky 5 na polovinu.

Linka 9 bude nově vedena po trase Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Dětská nemocnice – Moravské náměstí – Česká – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží – Juliánov.


Linka 11 pojede nově po trase Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Cejl – Malinovského náměstí – Rooseveltovou – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Bystrc, Rakovecká.


Lin
ka 12 pojede ve zkrácených intervalech mezi spoji a bude v provozu denně až do 23 hodin (v úseku Technologický park – Hlavní nádraží kapacitně nahradí zrušenou linku 13 a v úseku Hlavní nádraží – Komárov nahradí linku 9). Uvedená opatření zavádí dlouhodobě poptávané směrové vazby (například Hlavní nádraží – Milady Horákové, Malinovského náměstí – Žabovřesky apod.) a umožňují vyšší míru pravidelnosti intervalů mezi spoji na jednotlivých radiálách.o trase Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Cejl – Malinovského náměstí – Rooseveltovou – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Bystrc, Rakovecká.


Prodloužení intervalu linky 10


Vzhledem k nízké poptávce po přepravě (v koncovém úseku Stránská skála reálné využití v rozmezí 10 - 20 %) prodloužení intervalu ve špičkách pracovních dnů z 10 na 20 minut a v sedlech pracovních dnů z 30 na 60 minut. Zůstává zachována obsluha průmyslového areálu (bývalý Zetor), časové polohy spojů budou v jízdních řádech upraveny ve vazbě na zahájení a ukončení směn.


Trolejbusové linky

Úprava provozu na linkách 25 a 26 v úseku Černá Pole – Vinohrady

230-mapa-linky-Brno-Stara-Osada-2013Zvýšení počtu spojů linky 25 v celé základní trase Novolíšeňská – Osová s výhradní obsluhou trolejbusy. Převedení kloubových autobusů v dopoledním sedle pracovních dnů z dnešního stavu na lince 25 nově na linku 26, což umožní zkrácení její trasy pouze do zastávky Provazníkova (zrušení úseku s minimální poptávkou do Vozovny Husovice). Provoz vybraných spojů trolejbusů na lince 25 do Husovic ve špičkách pracovních dnů zůstává zachován.

Náhrada linky 29 upraveným provozem linek 34 a 37


Zrušení souběžné trolejbusové linky 29 (s intervalem 20 minut) a její náhrada posíleným provozem trolejbusů linky 34 z centra do Žabovřesk, v úseku Žabovřesky – Pisárky volnou kapacitou stávajících okružních linek 44 / 84 a v oblasti Kohoutovic trolejbusovou linkou 37, včetně prodloužení vybraných průběžných spojů linky 37 z Kohoutovic až na Osovou. Pro zlepšení přestupu bude nově i do tras denních linek zařazena zastávka Anthropos.


Autobusové linky

Úprava tras linek 43 a 57

230-linky-Brno-Lesna-Sobesice-2013

V souladu s požadavkem městské části Brno-Útěchov náhrada linky 43 v úseku Soběšice – Útěchov (– Vranov) prodlouženými spoji linky 57. Linka 43 bude ukončena na zastávce Klarisky, vybrané spoje linky 57 budou prodlouženy ze zastávky Klarisky do Útěchova (případně Vranova).

Na opačném konci linky 57 v Husovicích se ruší minimálně využívaný úsek Tomkovo náměstí – Vozovna Husovice, kde je nadále zachována dostatečná kapacita tramvajové linky 4 a ve špičkách pracovní dnů také vybraných spojů trolejbusové linky 25. Opatření navíc přináší sjednocení výchozí zastávky linky 57 na Tomkově náměstí.


Nahrazení linky 45 posíleným provozem linek 46 a 78


230-linky-Brno-Lisen-2013Náhrada linky 45 vedené souběžně s několika dalšími linkami přes VMO mezi Lesnou a Židenicemi posíleným provozem linky 46 v sídlišti Lesná a linky 78 v oblasti Židenic a sídliště Líšeň.


Odstranění souběhu autobusů linky 78 s trolejbusy do sídliště Vinohrady novým trasováním přes Dělnický dům a Malou Klajdovku po stávající trase linky 45 (například spojení sídliště Líšeň s poliklinikou Viniční). Obsluha zastávek Mikulovská a Strnadova (propojení sídliště Vinohrady a Líšeň) bude zajištěna i nadále regionálními autobusovými linkami 201 a 202.

Náhrada autobusové linky 51 trolejbusovou linkou 35 v úseku Barvičova – Mendlovo náměstí


Náhrada autobusů linky 51 v úseku Mendlovo náměstí – Barvičova novou trolejbusovou linkou 35 ve špičkovém intervalu 10 minut (zkrácení z 20 minut stávající linky 51) a současné odstranění provozně neefektivního souběhu autobusů s tramvajovou dopravou v Hybešově a Václavské ulici.


Dopravní uzel Mendlovo náměstí zůstává dostupný páteřními linkami z hlavního nádraží i autobusového nádraží Zvonařka v intervalech 5-10 minut. Odjezdová zastávka směr Barvičova bude na Mendlově náměstí přesunuta z nevyhovující polohy na silničním průtahu do terminálu MHD. Do doby úpravy trolejového vedení v křižovatce Úvoz x Tvrdého (předpoklad leden – únor 2013) bude linka 35 dočasně obsloužena autobusy.


Prodloužení intervalu linky 53 v nepracovních dnech na 60 minut

Z důvodu velmi nízké poptávky v nepracovních dnech prodloužení intervalu z 30 minut na interval 60 minut (vyjma nedělního večera v období akademického roku), což zachovává doplňkovou obsluhu lokality Palackého vrchu a ulice Technické.


Náhrada linky 63 v úseku Chrlice – Komárov linkou 59

230-linky-Brno-jih-2013Zrušení linky 63 a nahrazení novou linkou 59 ve shodných intervalových parametrech v úseku Komárov – Chrlice. V Komárově bude linka 59 zakončena velkou smyčkou ulicemi Hněvkovského – Kšírovou – Sokolovou, což umožňuje obousměrný nekolizní přestup v zastávce Komárov přímo u tramvajové smyčky.


Oblast Bystrc

Po shodné trase budou navíc ve špičkách pracovních dnů vedeny spoje regionální autobusové linky 509. Z oblasti Chrlic je možno i nadále využívat atraktivní dopravní spojení do centra města regionální železniční linkou S2 s jízdní dobou 9 minut. Opatření umožňuje snížení počtu autobusových spojů v souběhu s tramvajemi v úseku Komárov – Úzká.

Úprava provozu linek 3, 11 a 54 v Bystrci

230-upravy-linek-3-11-54-Brno-Bystrc-2013Spoje linky 3 vedené doposud do Bystrce na Ečerovu zkráceny do smyčky Rakovecká s částečnou náhradou prodloužením trasy linky 54 od Kamech a Ečerovy přes Rakoveckou do zastávky Přístaviště. Linka 54 bude nově v provozu v pracovních dnech cca od 6 do 19 hodin, tedy i v dopoledním sedle pracovních dnů.

Současně zůstane zachován provoz linky 11 v denní době pracovních dnů trvale do Bystrce na Rakoveckou (zrušení stávajícího dopoledního zkracování spojů do smyčky Komín).

230-mapa-linky-MHD-Brno-2013Opatření přináší optimalizaci výkonů tramvají v koncovém úseku do smyčky Ečerova s preferencí páteřní linky 1 ve špičkovém intervalu 5 minut (ranní minimum 3-4 minuty) a dále posílení nedostatečné kapacity autobusů do sídliště Kamechy v dopoledním sedle pracovních dnů, včetně nového dopravního spojení ke smyčce Rakovecká (např. pouze jeden přestup v relaci Kamechy – Veveří – Česká), zlepšení dostupnosti obchodního centra linkou 54 z blízké zastávky Kubíčkova a zajištění obsluhy oblasti ulic Páteřní a Nad dědinou v dopoledním sedle pracovních dnů provozem linky 11 do smyčky Rakovecká.


Změny režimů zastavování na zastávkách

Vybrané zastávky s nižší četností využívání budou mít od 1. ledna nově stanoven režim „na znamení“ a to buď celodenně, nebo v noční době od 20 do 5 hodin. Důvodem opatření je eliminace zbytečných zastavení a energeticky neefektivních rozjezdů vozidel MHD společně s případným zkrácením doby jízdy a zvýšením komfortu cestování.

Dosavadní jednosměrná zastávka Kostelní zmola na trase linek 43 a 93 ponese nový název Hamerláky.

Provoz o novoročních svátcích

Ve středu 2. ledna 2013 bude doprava na linkách 1 až 84 vedena podle omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž nepojedou zvláštní autobusové školní spoje. V neděli 30. prosince pojedou tramvajové linky 1, 8 a 12 podle jízdních řádů pro SOBOTY (bez nedělního podvečerního posílení).

Na Silvestra 31. prosince budou do 20 hodin platit jízdní řády pro SOBOTU. Denní linky po 20. hodině postupně ukončí provoz a dále pojedou jen noční autobusové linky 89 až 99 se spojením u Hlavního nádraží ve 21:00 - 21:30 - 22:00 - 22:30 - 23:00 hod., a poté běžný noční provoz podle nových jízdních řádů.

Na Nový rok 1. ledna 2013 pojedou linky MHD v Brně podle jízdních řádů platných pro SOBOTY a NEDĚLE; tramvajové linky 1, 8 a 12 i trolejbusové linky 31 a 33 podle jízdního řádu pro NEDĚLE.

MaK., brnovinky, zdroj DPMB

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze