brnovinky

Přepnout do PC verze

Tomáš Hanák představí flamenkový projekt na festivalu Ibérica

Po loňském úspěchu komponovaného pořadu “Vracím se pro svá křídla – Vuelvo por mis alas,“ věnovaného granadskému básníkovi Federiku García Lorkovi, se návštěvníci letošního festivalu španělské kultury Ibérica opět mohou těšit na jeho pokračování. Poutavé pásmo, jež bude uvedeno 15. srpna v Letovicích a o den později, 16. srpna v Brně, nabízí příležitost originálnímu civilnímu přednesu Tomáše Hanáka, kterého doprovází tanečnice Virginia Delgado a kytarista, zároveň dramaturg, festivalu Petr Vít.
„Základním prvkem představení je hudebně taneční koláž madridské tanečnice Virginie Delgado s částečně improvizovaným kytarovým doprovodem,“ upřesňuje Petr Vít. „Básnický text F. G. Lorky, od jehož smrti uplyne 18. srpna 76 let, v podání Tomáše Hanáka dodává tomuto představení nový, neočekávaný rozměr a barvu.“
Poslední zvýhodněné vstupenky je možné zakoupit v předprodejní síti Ticketportal.
Ibérica je tradiční a populární festival s devítiletou historií a programem nabízejícím nejvěhlasnější flamenkové hvězdy. Festivalové akce každoročně navštěvují tisícovky diváků a respektu se mu dostává i od odborné veřejnosti. Tématem letošního ročníku je Arte Joven - kulturní bohatství Iberského poloostrova v podání mladých umělců - a festival jej představuje prostřednictvím koncertů, výstav, filmových projekcí, degustací vín a pochutin, módních přehlídek a tvůrčích dílen.
Svůj pestrý program letos Ibérica představí ve čtyřech městech: v Praze, Brně, Boskovicích a Letovicích.
Devátý ročník festivalu nabízí kromě koncertů tradičně také tvůrčí flamenkové taneční a hudební dílny v Boskovicích. Stále je k dispozici omezený počet míst v kurzech flamenkového tance pro začátečníky, v tanečních kurzech salsy a tanga i v kurzech kytary a flamenkových perkusí.
Mezinárodní obsazení lektorských postů, neopakovatelná atmosféra boskovického zámku a jeho okolí i nadšení organizátorů otevírá každoročně na sklonku prázdnin prostor pro setkání s lidmi, kteří sdílejí podobný zájem, a poskytuje příznivcům flamenka možnost prožít společně několik příjemných srpnových dní.

15.8.

 • Letovice, Zámecká jízdárna, 19.30
 • Tomáš Hanák recituje poezii Federica Garcíi Lorky Vracím se pro svá křídla - Vuelvo por mis alas (Komponovaný pořad poezie s hudbou a tancem)
 • Tomáš Hanák – recitace, Virginia Delgado – tanec, Petr Vít – kytara
 • vstupné (předprodej / na místě): 150 / 200 Kč

16.8.

 • Brno, Divadlo Bolka Polívky, 19.30
 • Tomáš Hanák recituje poezii Federica Garcíi Lorky Vracím se pro svá křídla - Vuelvo por mis alas
 • vstupné (předprodej / na místě): 250 / 300 Kč
 • předprodej vstupenek v síti TICKETPORTAL, běžných předprodejích v Brně, na pokladně Zámku Letovice a v Městském informačním středisku Letovice.

Historie festivalu Ibérica

Za dobu svého trvání se stala Ibérica významnou kulturní akcí, která dávno překročila rámec regionu a vytvořila unikátní prostor pro setkávání španělských, českých a slovenských umělců. Festival se těší konstantně vzrůstající popularitě –  na minulý ročník zavítal rekordní počet návštěvníků – úctyhodných 3500. Ibérica se stala významnou kulturní akcí, která patří k největším festivalům svého druhu v celém středoevropském prostoru.
Začátky festivalu Ibérica jsou téměř filmové. Prvotním impulsem bylo setkání dvou bratranců – Jiřího Pištěláka a kytaristy Petra Víta, žijícího v té době v Andalusii. Právě v jejich hlavách se zrodila myšlenka uspořádat jedinečný festival iberské kultury, pro který si vybrali Boskovice jako místo s bohatou kulturní historií a neopakovatelnou atmosférou.
Neméně důležité bylo setkání s rodinou Mensdorff-Pouilly, s jejíž podporou se podařilo uspořádat první úspěšný ročník festivalu. Boskovice tak dodnes poskytují své prostory nejen pro pořádání koncertů, ale také uměleckých workshopů, na kterých si účastníci navzájem předávají své umělecké zkušenosti a učí se novým tanečním či hudebním technikám pod vedením mezinárodních lektorů.
Každý rok se mohou návštěvníci festivalu těšit na temperamentní španělskou hudbu v podání talentovaných muzikantů, strhující vystoupení flamenkových tanečnic a tanečníků, hudební a taneční tvůrčí dílny, stejně jako  na rozmanité doprovodné aktivity. Mezi ně patří např. výstavy španělských umělců, ukázky ze španělské kinematografie či degustace španělských vín a delikates.
Brány festivalu, jehož umělecká hodnota je díky všem umělcům vystupujícím na festivalu velmi vysoká, jsou otevřené všem zájemcům o španělskou kulturu. Každý z ročníků je něčím výjimečný a zcela neopakovatelný. Atmosféra slunného léta v kombinaci s horkokrevnou hudbou a tancem však prostupuje napříč všemi ročníky festivalu a Ibérica se stává prostorem pro stále nová setkání, propojování odlišností kultur a tradic.
Tvorba Federica Garcíi Lorky (1898-1936) je ovlivněna především andaluským folklórem, dále je z jeho díla patrný i vliv surrealismu, jeho kombinace avantgardních prvků s lidovou slovesností jižního Španělska – Andalusií je ojedinělá. Velmi inspirativní byl i jeho vztah k Salvadoru Dalímu. Jeho básnickou tvorbu můžeme rozdělit do dvou období:
V prvním období bylo na Lorcově tvorbě patrné působení rodného kraje, který ho ovlivnil zejména svými nářečími. V jeho díle je i značný vliv Juana Ramóna Jiméneze a Jorge Giulléna s tzv. „poesía pura“ – čistou poezií. V této době též spolupracuje s Menéndezem Pidalem, převzal formu „romance“ (Kniha básní, 1921), a ze stejné doby je i Poema del cante jondo, kde převládá metafora. První období charakterizuje Lorkovo opojení kulturou flamenca, např. v Cante jondo  básně přímo vychází z jednotlivých flamenkových stylů: básně Soleá, Seguiriya, Saeta, Petenera atd. Lorka sám byl výborným muzikantem a přátelil se nejen s literáty, ale i významnými hudebníky včetně jedinečného Manuela de Fally.
Ve druhém období se projevil vliv surrealistů. Lorcův příjezd do New Yorku změnil jeho pohled na svět. Přijal šokující formu jazyka a silné surrealistické náměty a obrazy. Avšak španělský surrealismus je vždy racionální, nikdy nepřijal automatické psaní (André Breton). Jeho stěžejním dílem této doby je Poeta en Nueva York – Básník v New Yorku, které pojednává především o tématu ztraceného lidství, člověk se snaží znovu najít v přírodě, civilizace ho zabíjí.

Tomáš Hanák představí flamenkový projekt na festivalu Ibérica

Po loňském úspěchu komponovaného pořadu “Vracím se pro svá křídla – Vuelvo por mis alas,“ věnovaného granadskému básníkovi Federiku García Lorkovi, se návštěvníci letošního festivalu španělské kultury Ibérica opět mohou těšit na jeho pokračování. Poutavé pásmo, jež bude uvedeno 15. srpna v Letovicích a o den později, 16. srpna v Brně, nabízí příležitost originálnímu civilnímu přednesu Tomáše Hanáka, kterého doprovází tanečnice Virginia Delgado a kytarista, zároveň dramaturg, festivalu Petr Vít.
„Základním prvkem představení je hudebně taneční koláž madridské tanečnice Virginie Delgado s částečně improvizovaným kytarovým doprovodem,“ upřesňuje Petr Vít. „Básnický text F. G. Lorky, od jehož smrti uplyne 18. srpna 76 let, v podání Tomáše Hanáka dodává tomuto představení nový, neočekávaný rozměr a barvu.“
Poslední zvýhodněné vstupenky je možné zakoupit v předprodejní síti Ticketportal.
Ibérica je tradiční a populární festival s devítiletou historií a programem nabízejícím nejvěhlasnější flamenkové hvězdy. Festivalové akce každoročně navštěvují tisícovky diváků a respektu se mu dostává i od odborné veřejnosti. Tématem letošního ročníku je Arte Joven - kulturní bohatství Iberského poloostrova v podání mladých umělců - a festival jej představuje prostřednictvím koncertů, výstav, filmových projekcí, degustací vín a pochutin, módních přehlídek a tvůrčích dílen.
Svůj pestrý program letos Ibérica představí ve čtyřech městech: v Praze, Brně, Boskovicích a Letovicích.
Devátý ročník festivalu nabízí kromě koncertů tradičně také tvůrčí flamenkové taneční a hudební dílny v Boskovicích. Stále je k dispozici omezený počet míst v kurzech flamenkového tance pro začátečníky, v tanečních kurzech salsy a tanga i v kurzech kytary a flamenkových perkusí.
Mezinárodní obsazení lektorských postů, neopakovatelná atmosféra boskovického zámku a jeho okolí i nadšení organizátorů otevírá každoročně na sklonku prázdnin prostor pro setkání s lidmi, kteří sdílejí podobný zájem, a poskytuje příznivcům flamenka možnost prožít společně několik příjemných srpnových dní.

15.8.

 • Letovice, Zámecká jízdárna, 19.30
 • Tomáš Hanák recituje poezii Federica Garcíi Lorky Vracím se pro svá křídla - Vuelvo por mis alas (Komponovaný pořad poezie s hudbou a tancem)
 • Tomáš Hanák – recitace, Virginia Delgado – tanec, Petr Vít – kytara
 • vstupné (předprodej / na místě): 150 / 200 Kč

16.8.

 • Brno, Divadlo Bolka Polívky, 19.30
 • Tomáš Hanák recituje poezii Federica Garcíi Lorky Vracím se pro svá křídla - Vuelvo por mis alas
 • vstupné (předprodej / na místě): 250 / 300 Kč
 • předprodej vstupenek v síti TICKETPORTAL, běžných předprodejích v Brně, na pokladně Zámku Letovice a v Městském informačním středisku Letovice.

Historie festivalu Ibérica

Za dobu svého trvání se stala Ibérica významnou kulturní akcí, která dávno překročila rámec regionu a vytvořila unikátní prostor pro setkávání španělských, českých a slovenských umělců. Festival se těší konstantně vzrůstající popularitě –  na minulý ročník zavítal rekordní počet návštěvníků – úctyhodných 3500. Ibérica se stala významnou kulturní akcí, která patří k největším festivalům svého druhu v celém středoevropském prostoru.
Začátky festivalu Ibérica jsou téměř filmové. Prvotním impulsem bylo setkání dvou bratranců – Jiřího Pištěláka a kytaristy Petra Víta, žijícího v té době v Andalusii. Právě v jejich hlavách se zrodila myšlenka uspořádat jedinečný festival iberské kultury, pro který si vybrali Boskovice jako místo s bohatou kulturní historií a neopakovatelnou atmosférou.
Neméně důležité bylo setkání s rodinou Mensdorff-Pouilly, s jejíž podporou se podařilo uspořádat první úspěšný ročník festivalu. Boskovice tak dodnes poskytují své prostory nejen pro pořádání koncertů, ale také uměleckých workshopů, na kterých si účastníci navzájem předávají své umělecké zkušenosti a učí se novým tanečním či hudebním technikám pod vedením mezinárodních lektorů.
Každý rok se mohou návštěvníci festivalu těšit na temperamentní španělskou hudbu v podání talentovaných muzikantů, strhující vystoupení flamenkových tanečnic a tanečníků, hudební a taneční tvůrčí dílny, stejně jako  na rozmanité doprovodné aktivity. Mezi ně patří např. výstavy španělských umělců, ukázky ze španělské kinematografie či degustace španělských vín a delikates.
Brány festivalu, jehož umělecká hodnota je díky všem umělcům vystupujícím na festivalu velmi vysoká, jsou otevřené všem zájemcům o španělskou kulturu. Každý z ročníků je něčím výjimečný a zcela neopakovatelný. Atmosféra slunného léta v kombinaci s horkokrevnou hudbou a tancem však prostupuje napříč všemi ročníky festivalu a Ibérica se stává prostorem pro stále nová setkání, propojování odlišností kultur a tradic.
Tvorba Federica Garcíi Lorky (1898-1936) je ovlivněna především andaluským folklórem, dále je z jeho díla patrný i vliv surrealismu, jeho kombinace avantgardních prvků s lidovou slovesností jižního Španělska – Andalusií je ojedinělá. Velmi inspirativní byl i jeho vztah k Salvadoru Dalímu. Jeho básnickou tvorbu můžeme rozdělit do dvou období:
V prvním období bylo na Lorcově tvorbě patrné působení rodného kraje, který ho ovlivnil zejména svými nářečími. V jeho díle je i značný vliv Juana Ramóna Jiméneze a Jorge Giulléna s tzv. „poesía pura“ – čistou poezií. V této době též spolupracuje s Menéndezem Pidalem, převzal formu „romance“ (Kniha básní, 1921), a ze stejné doby je i Poema del cante jondo, kde převládá metafora. První období charakterizuje Lorkovo opojení kulturou flamenca, např. v Cante jondo  básně přímo vychází z jednotlivých flamenkových stylů: básně Soleá, Seguiriya, Saeta, Petenera atd. Lorka sám byl výborným muzikantem a přátelil se nejen s literáty, ale i významnými hudebníky včetně jedinečného Manuela de Fally.
Ve druhém období se projevil vliv surrealistů. Lorcův příjezd do New Yorku změnil jeho pohled na svět. Přijal šokující formu jazyka a silné surrealistické náměty a obrazy. Avšak španělský surrealismus je vždy racionální, nikdy nepřijal automatické psaní (André Breton). Jeho stěžejním dílem této doby je Poeta en Nueva York – Básník v New Yorku, které pojednává především o tématu ztraceného lidství, člověk se snaží znovu najít v přírodě, civilizace ho zabíjí.
Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze