brnovinky

Přepnout do PC verze

Brňané, pohleďte na Brno - opět z rozhledny na Novém Lískovci

Brňané i turisté se mohou od soboty 17. září na moravskou metropoli rozhlédnout z dalšího bodu. Ve 14 hodin se jim slavnostně otevře opravená rozhledna na Kamenném vrchu v lesoparku nad Raisovou ulicí v Brně–Novém Lískovci. Během letošní­ho léta se podařilo dokončit obnovu lesoparku, který kdysi tvořil rekre­ační zázemí pro pacienty ozdravovny i ostatní obyvatele Brna. Po mnoho let se lesopark přirozeně vyvíjel, ale i chátral. V zeleni ukryté stavby pomalu upadaly v zapomnění. Nyní část z nich znovu ožívá.


Na obnově zeleně za 6 milionů korun se podílelo finančně Statutární město Brno a Evropská unie z operačního fondu Životní prostředí. Rekonstrukci rozhledny a dalších architektonických prvků, úpravu cest a mobiliář včetně informačních tabulí  za zhruba 4 miliony korun v lesoparku zaplatila Městská část Brno-Nový Lískovec. Z toho zhruba 1 milion korun tvořil příspěvek EU na projekt Urbspace – zlepšování kvality i veřejných prostranství.

„Pro Nový Lískovec je to velká událost.  Ještě před několika lety jsem ani já nevěřila, že se toto krásné rekreační zázemí naší městské části podaří obnovit. Díky mnoha lidem, kteří přispěli v průběhu přípravy  vzpomínkami, ale i historickými materiály, se celá vize obnovy lesoparku mohla proměnit v realitu. Rekonstrukce rozhledny je přispívá rovněž k rozšíření nabídky pro milovníky brněnského funkcionalismu,“ zmiňuje starostka městské části Jana Drápalová.

Lesopark žil už před 1. světovou válkou

Lesopark na Novém Lískovci byl založen jako součást ozdravovacího areálu Městské nemocenské pojišťovny – pokladny před první světovou válkou. V lesoparku stála řada objektů, sloužící pro rekonvalescenci pacientů, jako například koupaliště, lehárna, kuželna, vyhlídková věž, rosarium. Dále zde stály i budovy potřebné i pro chod ozdravovny - ženský pavilon a vodojem. Ozdravovna v původním pojetí byla v roce 1948 z politických důvodů zrušena, v budově sanatoria byla zřízena městská nemocnice, objekty vhodné k bydlení byly rozprodány soukromníkům, objekty v samotném lesoparku podlehly naprosté devastaci, neudržovaný lesopark byl ponechán živelnému vývoji. V současné době je v bývalém sanatoriu Doléčovací a rehabilitační oddělení - součást Fakultní nemocnice U svaté Anny.

Invazivní druhy dřevin pryč

Celá obnova vzešla z iniciativy Městské části Brno-Nový Lískovec, projekt zpracoval Atelier Štěpán v letech 2008 - 2011. V záměru ateliér bral i ohled na životní prostředí.

180_lesopark_novy_liskovec_olejomalbaAktuální etapa navázala na dva roky starou obnovu zeleně. Její koncepce staví na kontrastu mezi centrální, nově parkově upravenou zónou a okolními lesními partiemi ponechávanými přirozenému vývoji. Nejdříve bylo zapotřebí odstranit všechny havarijní stromy, nežádoucí souvislé porosty náletových dřevin v původně parkově upravených zónách i přehoustlé skupiny jehličnanů. Po celém lesoparku bylo nutno zlikvidovat invazivní druhy dřevin.

Na plochách uvolněných po odstranění dřevin zahradníci založili trávník a prudší svahy pokryli protierozními kokosovými rohožemi. K podtržení parkového charakteru vysázeli doplňkové druhy dřevin, které mají hlavně zpestřující funkci. Další prioritou se stala rekonstrukce tak zvané páteřní cesty propojující dva významné vstupy do lesoparku.

Nový vrt – nový zdroj

V roce 2010 provedli odborníci nový vrt potřebný jako zdroj vody lesoparku. Letos došlo k rekonstrukci stávajících železobetonových staveb – původní rozhledny a bazénu, k vybudování elektrické a vodovodní přípojky, dalších cest, vybavení lesoparku mobiliářem a informačním systémem.

Rozhledna opět plní svoji funkci

Původní rozhledna byla v havarijním stavu. Odborníci provedli její poetickou rekonstrukci vyplývající ze soudobého funkčního řešení a mírně posunutého vnímání objektu. Při sanaci původní rozhledny bylo nutno objekt staticky zajistit a nově tvořit povrch monolitické stavby. Rozhledna nyní funguje jako altán, vstup na vyhlídkovou plošinu na střeše je možný po domluvě. Ve stavbě je rovněž nika s tekoucí vodou a rezervoár na vodu ze zemního vrtu.

Dochovaný železobetonový bazén kdysi sloužil jako rehabilitační plovárna, pravděpodobně s šatnami a zázemím. Voda se čerpala ze studny, která se dnes nachází na soukromém pozemku.

Bazén byl letos staticky sanován a obnoven, jeho hloubka se snížila na 0,5m z důvodu bezpečnosti. Nyní funguje jako jezírko. Voda do něj přitéká korýtkem z nového vrtu, přebytečná voda se vsakuje v plochách pod bazénem. Plocha kolem bazénu je upravena pro posezení a pozorování vážek.

Od letošního září je lesopark otevřen pro návštěvníky nejen z přilehlých sídlišť – Nového Lískovce, Bohunic, ale i Brňanům a přespolním.

MaK., brnovinky, foto a zdroj Atelier Štěpán, MČ Brno-Nový Lískovec

{linkr:related;keywords:brno;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Brňané, pohleďte na Brno - opět z rozhledny na Novém Lískovci

Brňané i turisté se mohou od soboty 17. září na moravskou metropoli rozhlédnout z dalšího bodu. Ve 14 hodin se jim slavnostně otevře opravená rozhledna na Kamenném vrchu v lesoparku nad Raisovou ulicí v Brně–Novém Lískovci. Během letošní­ho léta se podařilo dokončit obnovu lesoparku, který kdysi tvořil rekre­ační zázemí pro pacienty ozdravovny i ostatní obyvatele Brna. Po mnoho let se lesopark přirozeně vyvíjel, ale i chátral. V zeleni ukryté stavby pomalu upadaly v zapomnění. Nyní část z nich znovu ožívá.


Na obnově zeleně za 6 milionů korun se podílelo finančně Statutární město Brno a Evropská unie z operačního fondu Životní prostředí. Rekonstrukci rozhledny a dalších architektonických prvků, úpravu cest a mobiliář včetně informačních tabulí  za zhruba 4 miliony korun v lesoparku zaplatila Městská část Brno-Nový Lískovec. Z toho zhruba 1 milion korun tvořil příspěvek EU na projekt Urbspace – zlepšování kvality i veřejných prostranství.

„Pro Nový Lískovec je to velká událost.  Ještě před několika lety jsem ani já nevěřila, že se toto krásné rekreační zázemí naší městské části podaří obnovit. Díky mnoha lidem, kteří přispěli v průběhu přípravy  vzpomínkami, ale i historickými materiály, se celá vize obnovy lesoparku mohla proměnit v realitu. Rekonstrukce rozhledny je přispívá rovněž k rozšíření nabídky pro milovníky brněnského funkcionalismu,“ zmiňuje starostka městské části Jana Drápalová.

Lesopark žil už před 1. světovou válkou

Lesopark na Novém Lískovci byl založen jako součást ozdravovacího areálu Městské nemocenské pojišťovny – pokladny před první světovou válkou. V lesoparku stála řada objektů, sloužící pro rekonvalescenci pacientů, jako například koupaliště, lehárna, kuželna, vyhlídková věž, rosarium. Dále zde stály i budovy potřebné i pro chod ozdravovny - ženský pavilon a vodojem. Ozdravovna v původním pojetí byla v roce 1948 z politických důvodů zrušena, v budově sanatoria byla zřízena městská nemocnice, objekty vhodné k bydlení byly rozprodány soukromníkům, objekty v samotném lesoparku podlehly naprosté devastaci, neudržovaný lesopark byl ponechán živelnému vývoji. V současné době je v bývalém sanatoriu Doléčovací a rehabilitační oddělení - součást Fakultní nemocnice U svaté Anny.

Invazivní druhy dřevin pryč

Celá obnova vzešla z iniciativy Městské části Brno-Nový Lískovec, projekt zpracoval Atelier Štěpán v letech 2008 - 2011. V záměru ateliér bral i ohled na životní prostředí.

180_lesopark_novy_liskovec_olejomalbaAktuální etapa navázala na dva roky starou obnovu zeleně. Její koncepce staví na kontrastu mezi centrální, nově parkově upravenou zónou a okolními lesními partiemi ponechávanými přirozenému vývoji. Nejdříve bylo zapotřebí odstranit všechny havarijní stromy, nežádoucí souvislé porosty náletových dřevin v původně parkově upravených zónách i přehoustlé skupiny jehličnanů. Po celém lesoparku bylo nutno zlikvidovat invazivní druhy dřevin.

Na plochách uvolněných po odstranění dřevin zahradníci založili trávník a prudší svahy pokryli protierozními kokosovými rohožemi. K podtržení parkového charakteru vysázeli doplňkové druhy dřevin, které mají hlavně zpestřující funkci. Další prioritou se stala rekonstrukce tak zvané páteřní cesty propojující dva významné vstupy do lesoparku.

Nový vrt – nový zdroj

V roce 2010 provedli odborníci nový vrt potřebný jako zdroj vody lesoparku. Letos došlo k rekonstrukci stávajících železobetonových staveb – původní rozhledny a bazénu, k vybudování elektrické a vodovodní přípojky, dalších cest, vybavení lesoparku mobiliářem a informačním systémem.

Rozhledna opět plní svoji funkci

Původní rozhledna byla v havarijním stavu. Odborníci provedli její poetickou rekonstrukci vyplývající ze soudobého funkčního řešení a mírně posunutého vnímání objektu. Při sanaci původní rozhledny bylo nutno objekt staticky zajistit a nově tvořit povrch monolitické stavby. Rozhledna nyní funguje jako altán, vstup na vyhlídkovou plošinu na střeše je možný po domluvě. Ve stavbě je rovněž nika s tekoucí vodou a rezervoár na vodu ze zemního vrtu.

Dochovaný železobetonový bazén kdysi sloužil jako rehabilitační plovárna, pravděpodobně s šatnami a zázemím. Voda se čerpala ze studny, která se dnes nachází na soukromém pozemku.

Bazén byl letos staticky sanován a obnoven, jeho hloubka se snížila na 0,5m z důvodu bezpečnosti. Nyní funguje jako jezírko. Voda do něj přitéká korýtkem z nového vrtu, přebytečná voda se vsakuje v plochách pod bazénem. Plocha kolem bazénu je upravena pro posezení a pozorování vážek.

Od letošního září je lesopark otevřen pro návštěvníky nejen z přilehlých sídlišť – Nového Lískovce, Bohunic, ale i Brňanům a přespolním.

MaK., brnovinky, foto a zdroj Atelier Štěpán, MČ Brno-Nový Lískovec

{linkr:related;keywords:brno;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze