brnovinky

Přepnout do PC verze

Brno - Komárov spolkne přes půl miliardy. Pod zemí vyroste obří retenční nádrž

420_Prutrz_mracen_bourka_Brno_centrum_12062010_12062010_IMG_9118_MK

Letní bouřky s sebou přinášejí přívalové deště. Kanalizace pojímá návaly vody těžce.

V Brně začíná jedna z největších investičních akcí příštích let. Jedná se o Retenční nádrž Jeneweinova a vodovod Komárov s celkovou investicí ve výši 580,4 milionů korun s dobou plnění 914 dnů. Rada města Brna schválila na své schůzi ve středu 1. prosince 2010 smlouvu o realizaci díla se Sdružením RN Jeneweinova tvořeného akciovými společnostmi IMOS Brno, OHL ŽS a Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby.

Nádrž minimalizuje následky velkých dešťů

Základní funkcí nádrže je náprava současného nevyhovujícího stavu, kdy při dešťových událostech přepadá znečištěná voda z jednotného kanalizačního systému, kterou nejsou schopny převést stávající shybky, do přilehlých recipientů. Provoz retenční nádrže tyto případy minimalizuje a zajistí separaci nejvíce znečištěné vody zejména z první fáze přítoku a odvedení těchto separovaných nečistot na čističku Modřice. Mimo období dešťových událostí není na tuto nádrž žádný přítok.

V současnosti padá voda do Svitavského náhona a do Svratky

320_Prutrz_Palackeho_15072009_IMG_2043_MK

Jízda na motorce po rozvodněných ulicích Brna je adrenalinem.

V současnosti veškeré větší dešťové průtoky přepadají do Svitavského náhonu a do Svratky. Realizací RN Jeneweinova budou průtoky, které shybka není schopná převést, přepadat do RN Jeneweinova. Jedná se o 31 přívalových srážek z celkového počtu 85 srážkových událostí v průměrném roce. Z 31 srážek bude již pouze 7 přepadat z této nádrže nebo odlehčovacích komor do recipientů. Nádrž je průtočná, tím umožňuje také průběžné předčištění z kanalizace vynesených nečistot před přepadem do recipientů, k čemuž za současného stavu dochází vždy při překročení kapacity shybek při dešťových událostech.

Nádrž bude pod zemí, pojme skoro 9 tisíc kubíků

Nádrž je navržena jako podzemní objekt, včetně všech propojovacích žlabů a potrubí. Objemy nádrže jsou 4000 m3 vnitřní nádrž, 4600 m3 vnější nádrž. V průběhu deště, kdy dosáhne přítok větší hodnoty než je kapacita shybek (1,7m3/s) začne směs dešťových a splaškových vod přepadat do vnitřní sekce retenční nádrže. Voda v nádrži začne stoupat. Vlivem tangenciálního nátoku se dostane do rotačního pohybu a největší znečištění bude sunuto do středu nádrže, kde jsou umístěna čerpadla. Ve chvíli, kdy voda v nádrži dosáhne úrovně 2,0m nade dnem, bude automaticky sepnuto 1 čerpadlo, které začne přečerpávat ze středu nádrže znečištěnou vodu do kanalizační šachty pod shybkou. Čerpaná voda bude odtékat do ČOV.

 

Voda v nádrži bude stoupat, až dosáhne hladina úrovně oken, která jsou umístěna v části spadiště, a voda začne přepadat do spadiště. Ze spadiště bude přepadlá voda plnit dno celé vnější nádrže a až dosáhne úrovně cca 1,0m nade dnem začne voda přepadat do vnější nádrže ostatními okny. Přepadající voda již padá do vytvořeného vodního polštáře, který zabraňuje poškození betonového dna.

 

Po úplném naplnění nádrže začne předčištěná voda přepadat štěrbinou na odtoku z RN do Svitavského náhonu. Pokud nadále prší, voda přitékající kanalizací začne přepadat přímo do Svratky a do Svitavského náhonu.

Okolí nádrže se zazelená

Mimo nesporný přínos retenční nádrže na množství nečistot vypouštěných do recipientů při dešťových událostech dojde v dané lokalitě po dokončení stavby i k významnému zlepšení stavu životního prostředí – nárůst plochy zeleně včetně „veřejné“ zeleně. Vlastní retenční nádrž je podzemní objekt, z něhož je na povrchu viditelný pouze malý provozní objekt a na nátokových potrubích lapáky písku. Tyto objekty je nutno zajistit oplocením z bezpečnostních důvodů, uvnitř oplocení bude na volných plochách provedeno ozelenění a výsadba. Součástí stavby je demolice stávajících zanedbaných objektů garáží a sousedního areálu firmy POHL, na jehož uvolněný prostor určený v ÚP MB jako parková zeleň bude situována část náhradní výsadby..

 

ilustrační foto Marián K., zdroj město Brno

 

{linkr:related;keywords:de%C3%85%C2%A1t%C3%84%C2%9B;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Brno - Komárov spolkne přes půl miliardy. Pod zemí vyroste obří retenční nádrž

420_Prutrz_mracen_bourka_Brno_centrum_12062010_12062010_IMG_9118_MK

Letní bouřky s sebou přinášejí přívalové deště. Kanalizace pojímá návaly vody těžce.

V Brně začíná jedna z největších investičních akcí příštích let. Jedná se o Retenční nádrž Jeneweinova a vodovod Komárov s celkovou investicí ve výši 580,4 milionů korun s dobou plnění 914 dnů. Rada města Brna schválila na své schůzi ve středu 1. prosince 2010 smlouvu o realizaci díla se Sdružením RN Jeneweinova tvořeného akciovými společnostmi IMOS Brno, OHL ŽS a Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby.

Nádrž minimalizuje následky velkých dešťů

Základní funkcí nádrže je náprava současného nevyhovujícího stavu, kdy při dešťových událostech přepadá znečištěná voda z jednotného kanalizačního systému, kterou nejsou schopny převést stávající shybky, do přilehlých recipientů. Provoz retenční nádrže tyto případy minimalizuje a zajistí separaci nejvíce znečištěné vody zejména z první fáze přítoku a odvedení těchto separovaných nečistot na čističku Modřice. Mimo období dešťových událostí není na tuto nádrž žádný přítok.

V současnosti padá voda do Svitavského náhona a do Svratky

320_Prutrz_Palackeho_15072009_IMG_2043_MK

Jízda na motorce po rozvodněných ulicích Brna je adrenalinem.

V současnosti veškeré větší dešťové průtoky přepadají do Svitavského náhonu a do Svratky. Realizací RN Jeneweinova budou průtoky, které shybka není schopná převést, přepadat do RN Jeneweinova. Jedná se o 31 přívalových srážek z celkového počtu 85 srážkových událostí v průměrném roce. Z 31 srážek bude již pouze 7 přepadat z této nádrže nebo odlehčovacích komor do recipientů. Nádrž je průtočná, tím umožňuje také průběžné předčištění z kanalizace vynesených nečistot před přepadem do recipientů, k čemuž za současného stavu dochází vždy při překročení kapacity shybek při dešťových událostech.

Nádrž bude pod zemí, pojme skoro 9 tisíc kubíků

Nádrž je navržena jako podzemní objekt, včetně všech propojovacích žlabů a potrubí. Objemy nádrže jsou 4000 m3 vnitřní nádrž, 4600 m3 vnější nádrž. V průběhu deště, kdy dosáhne přítok větší hodnoty než je kapacita shybek (1,7m3/s) začne směs dešťových a splaškových vod přepadat do vnitřní sekce retenční nádrže. Voda v nádrži začne stoupat. Vlivem tangenciálního nátoku se dostane do rotačního pohybu a největší znečištění bude sunuto do středu nádrže, kde jsou umístěna čerpadla. Ve chvíli, kdy voda v nádrži dosáhne úrovně 2,0m nade dnem, bude automaticky sepnuto 1 čerpadlo, které začne přečerpávat ze středu nádrže znečištěnou vodu do kanalizační šachty pod shybkou. Čerpaná voda bude odtékat do ČOV.

 

Voda v nádrži bude stoupat, až dosáhne hladina úrovně oken, která jsou umístěna v části spadiště, a voda začne přepadat do spadiště. Ze spadiště bude přepadlá voda plnit dno celé vnější nádrže a až dosáhne úrovně cca 1,0m nade dnem začne voda přepadat do vnější nádrže ostatními okny. Přepadající voda již padá do vytvořeného vodního polštáře, který zabraňuje poškození betonového dna.

 

Po úplném naplnění nádrže začne předčištěná voda přepadat štěrbinou na odtoku z RN do Svitavského náhonu. Pokud nadále prší, voda přitékající kanalizací začne přepadat přímo do Svratky a do Svitavského náhonu.

Okolí nádrže se zazelená

Mimo nesporný přínos retenční nádrže na množství nečistot vypouštěných do recipientů při dešťových událostech dojde v dané lokalitě po dokončení stavby i k významnému zlepšení stavu životního prostředí – nárůst plochy zeleně včetně „veřejné“ zeleně. Vlastní retenční nádrž je podzemní objekt, z něhož je na povrchu viditelný pouze malý provozní objekt a na nátokových potrubích lapáky písku. Tyto objekty je nutno zajistit oplocením z bezpečnostních důvodů, uvnitř oplocení bude na volných plochách provedeno ozelenění a výsadba. Součástí stavby je demolice stávajících zanedbaných objektů garáží a sousedního areálu firmy POHL, na jehož uvolněný prostor určený v ÚP MB jako parková zeleň bude situována část náhradní výsadby..

 

ilustrační foto Marián K., zdroj město Brno

 

{linkr:related;keywords:de%C3%85%C2%A1t%C3%84%C2%9B;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze