brnovinky

Přepnout do PC verze

Brno zná počet svých bezdomovců - proběhlo sčítání

uvod_Bezdomovci_v_Brne_IMG_2834_MKBrno zná počet svých bezdomovců - proběhlo sčítání

 

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna prostřednictvím oddělení sociální prevence a pomoci zrealizoval projekt „Sčítání bezdomovců v Brně v roce 2010“. Akce se uskutečnila v rámci právě probíhajícího Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který pro rok 2010 vyhlásila Evropská komise.

 

Sčítání je jakýmsi kvalifikovaným odhadem, protože žádný z modelů sčítání není schopen zajistit stoprocentní data. V Brně tento projekt proběhl poprvé v roce 2006 a Brno je druhým městem v České republice, které tento projekt zopakovalo.

 

Cílem bylo zjistit kvantitativní data, která jsou pro odborníky v sociální práci jinak těžko dostupná a zjistitelná. Tyto informace budou součástí podrobné zprávy o situaci lidí bez domova, jež Odbor sociální péče magistrátu města Brna připraví jako další výstup Evropského roku chudoby v Brně.

 

Terénní výzkum probíhal 11. března 2010 v době mezi 19. a 22. hodinou, kdy skupina expertů a dobrovolníků v předem stanovených lokalitách města Brna sečetla osoby bez domova. Tato metoda byla obdobně použita i v předchozím sčítání v roce 2006. Účastníci provedli kvalifikovaný odhad v 50 okrscích. Obydlenou část města Brna, včetně velkých nákupních center, pokrývalo 33 okrsků, 8 okrsků zahrnovalo zahrádkářské kolonie a jiné odlehlé lokality a zbývajících 9 sčítacích skupin monitorovalo vybrané linky MHD.Bezdomovci_v_Brne_IMG_5039_MK

 

Celkově se na přípravě a realizaci projektu podílelo 121 osob. Byli rozděleni do dvojic či trojic - s přihlédnutím k rizikovosti lokality. Jejich úkolem bylo zmapovat přidělený okrsek a zaznamenat počet bezdomovců. Dále byly do konečného výsledku započítány údaje od zařízení poskytujících sociální služby lidem bez domova, komerčních ubytoven, zdravotnických zařízení a také údaje od Vězeňské služby ČR. Konečný výsledek lze považovat za minimální možný počet osob bez domova, odrážející reálnou situaci ve městě Brně.


Celkem bylo při projektu „Sčítání bezdomovců 2010“ zaznamenáno 1354 osob. Z toho je 980 mužů a 373 žen.

 

Rozložení do věkové struktury je následující: v kategorii do 25 let to bylo 102 osob, v kategorii 26 - 60 let 1090 osob a v kategorii nad 60 let 138 osob. U 23 bezdomovců se nepodařilo odhadnout věk. Při terénním sčítání bylo zaznamenáno také jedno dítě.

 

Podle míst sčítání bylo zaznamenáno v lůžkových zařízeních 405 osob, v nočních centrech 59, v dalších institucích 210, v komerčních ubytovnách 166 osob. Terénním sčítáním se došlo na 514 osob.

 

Podle srovnání s údaji z roku 2006 lze konstatovat, že lidí bez domova na území města Brna přibylo a že narůstá počet těch, kteří nemají dostatek zdrojů k řešení bytové problematiky. Nárůst bezdomovců je ve všech sledovaných kategoriích vyjma komerčních ubytoven. Narůstá počet osob, které využívají azylová zařízení a sociální služby nebo které využívají lékařské péče ve zdravotnických zařízeních.

 

Skupina lidí bez domova mírně stárne, přibývá bezdomovců seniorů, naopak ubývá mladých bezdomovců, poměr mužů a žen zůstává vyrovnaný. Celkové číslo je vyšší o 175 osob.

 

K největšímu nárůstu osob došlo v kategorii „instituce“, v rámci této kategorie především v nemocnicích. V roce 2006 zde bylo sečteno 130 osob, v letošním roce to bylo ale již o 80 více.

 

text Síma, ilustrační foto Marián K., BrNovinky, zdroj město Brno

Brno zná počet svých bezdomovců - proběhlo sčítání

uvod_Bezdomovci_v_Brne_IMG_2834_MKBrno zná počet svých bezdomovců - proběhlo sčítání

 

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna prostřednictvím oddělení sociální prevence a pomoci zrealizoval projekt „Sčítání bezdomovců v Brně v roce 2010“. Akce se uskutečnila v rámci právě probíhajícího Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který pro rok 2010 vyhlásila Evropská komise.

 

Sčítání je jakýmsi kvalifikovaným odhadem, protože žádný z modelů sčítání není schopen zajistit stoprocentní data. V Brně tento projekt proběhl poprvé v roce 2006 a Brno je druhým městem v České republice, které tento projekt zopakovalo.

 

Cílem bylo zjistit kvantitativní data, která jsou pro odborníky v sociální práci jinak těžko dostupná a zjistitelná. Tyto informace budou součástí podrobné zprávy o situaci lidí bez domova, jež Odbor sociální péče magistrátu města Brna připraví jako další výstup Evropského roku chudoby v Brně.

 

Terénní výzkum probíhal 11. března 2010 v době mezi 19. a 22. hodinou, kdy skupina expertů a dobrovolníků v předem stanovených lokalitách města Brna sečetla osoby bez domova. Tato metoda byla obdobně použita i v předchozím sčítání v roce 2006. Účastníci provedli kvalifikovaný odhad v 50 okrscích. Obydlenou část města Brna, včetně velkých nákupních center, pokrývalo 33 okrsků, 8 okrsků zahrnovalo zahrádkářské kolonie a jiné odlehlé lokality a zbývajících 9 sčítacích skupin monitorovalo vybrané linky MHD.Bezdomovci_v_Brne_IMG_5039_MK

 

Celkově se na přípravě a realizaci projektu podílelo 121 osob. Byli rozděleni do dvojic či trojic - s přihlédnutím k rizikovosti lokality. Jejich úkolem bylo zmapovat přidělený okrsek a zaznamenat počet bezdomovců. Dále byly do konečného výsledku započítány údaje od zařízení poskytujících sociální služby lidem bez domova, komerčních ubytoven, zdravotnických zařízení a také údaje od Vězeňské služby ČR. Konečný výsledek lze považovat za minimální možný počet osob bez domova, odrážející reálnou situaci ve městě Brně.


Celkem bylo při projektu „Sčítání bezdomovců 2010“ zaznamenáno 1354 osob. Z toho je 980 mužů a 373 žen.

 

Rozložení do věkové struktury je následující: v kategorii do 25 let to bylo 102 osob, v kategorii 26 - 60 let 1090 osob a v kategorii nad 60 let 138 osob. U 23 bezdomovců se nepodařilo odhadnout věk. Při terénním sčítání bylo zaznamenáno také jedno dítě.

 

Podle míst sčítání bylo zaznamenáno v lůžkových zařízeních 405 osob, v nočních centrech 59, v dalších institucích 210, v komerčních ubytovnách 166 osob. Terénním sčítáním se došlo na 514 osob.

 

Podle srovnání s údaji z roku 2006 lze konstatovat, že lidí bez domova na území města Brna přibylo a že narůstá počet těch, kteří nemají dostatek zdrojů k řešení bytové problematiky. Nárůst bezdomovců je ve všech sledovaných kategoriích vyjma komerčních ubytoven. Narůstá počet osob, které využívají azylová zařízení a sociální služby nebo které využívají lékařské péče ve zdravotnických zařízeních.

 

Skupina lidí bez domova mírně stárne, přibývá bezdomovců seniorů, naopak ubývá mladých bezdomovců, poměr mužů a žen zůstává vyrovnaný. Celkové číslo je vyšší o 175 osob.

 

K největšímu nárůstu osob došlo v kategorii „instituce“, v rámci této kategorie především v nemocnicích. V roce 2006 zde bylo sečteno 130 osob, v letošním roce to bylo ale již o 80 více.

 

text Síma, ilustrační foto Marián K., BrNovinky, zdroj město Brno

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze