brnovinky

Přepnout do PC verze

uvod_Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7830_MKRegenerace Vinohrad odklepnuta - budou zářit novotou

Zázraky se občas dějí i na půdě úřednické. BrNovinkám to potvrdil místostarosta brněnské městské části Vinohrady Ing. Jiří Pustina, když nám prozradil radostnou zprávu o přiklepnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj určené na regeneraci vinohradského sídliště. Jak celý proces probíhal a proč je výsledek tak radostný, nám sdělí už přímo pan místostarosta, do jehož kompetence spadá i finanční stránka Vinohrad.

 

Zaslaný článek vám přinášíme v nezměněné podobě.

 

Vinohrady získaly vánoční dárek od Ministerstva pro místní rozvojSidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7823_MK


V těchto dnech je to přibližně dva roky, kdy jsem od úředníků Magistrátu města Brna získal informaci o tom, že Vinohrady jsou poslední městskou částí, která zatím nemá zpracovaný Program regenerace panelového sídliště. Paní inženýrka mi současně sdělila, že v důsledku toho naše městská část nemá možnost čerpat finanční prostředky z příslušných fondů, které pro panelová sídliště má Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Sám jsem údivem takřka oněměl, když jsem slyšel výši možných finančních dotací, které je možno čerpat na úpravy veřejných prostranství, opravy či dobudovávání chodníků, dětských hřišť, veřejných osvětlení a dalších podobných aktivit včetně výsadby zeleně. Tyto aktivity jinak musíme hradit z našeho rozpočtu, který jednak není z nejbohatších a finanční krizové jevy nás v současnosti ještě více nutí k šetření.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7838_MK


Protože mojí kompetencí v rámci našeho zastupitelstva jsou nejenom investice, ale finance celkem, což jsou i dotace, začal jsem jednat. V prů-běhu roku 2008 se nám podařilo vybrat zpracovatele Projektu regenerace panelového sídliště. Projekt se nám za pomoci úředníků Magistrátu města Brna a vedení Města Brna samotného podařilo projednat a v lednu 2009 i zajistit jeho schválení v orgánech města Brna i Zastupitelstvu města samotném.

V tuto chvilku však jsme byli jen v první části cesty našeho úsilí. Následovala řada dlouhých jednání přímo na ministerstvu, kde jsme příslušným pracovníkům vysvětlovali, v čem tkví přednosti našeho projektu a proč je náš projekt lepší než projekty ostatní. Pro dokreslení jen z Brna bylo na ministerstvo podáno celkem 5 projektů včetně toho našeho a každý z nich žádal o poskytnutí dotace v plné výši 4,0 mil Kč. Naší velkou nevýhodou bylo a o této skutečnosti nás paní inženýrka na ministerstvu informovala hned na první schůzce. Tou nevýhodou bylo, že my jsme naši žádost podávali vůbec poprvé a minimálně tři zbývající městské části města Brna svoji žádost ať úspěšně či neúspěšně podávaly opakovaně. (Dotaci lze totiž získat až pět let po sobě). Při vědomí těchto skutečností pro nás květnový telefonát z ministerstva, ve kterém nám paní inženýrka byť příjemným hlasem ale o to s větší vážností sdělila, že pro rok 2009 dotaci nezískáme, nebylo velkým překvapením i když zklamání bylo velké.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7839_MK


Přes tuto nepříjemnou zprávu jsme nelenili a s vlastní činností na některých stěžejních akcích, které byly do projektu regenerace pro letošní rok zařazeny, začali pracovat s tím, že veškeré náklady budeme muset uhradit z vlastního rozpočtu. Protože náš rozpočet opravdu není bezedný, dohodli jsme se s dodavateli na rozložení plateb tak, abychom přibližně polovinu všech závazků mohli hradit až v příštím roce. A co vzniklo? Všichni si zcela jistě vzpomenete a bagry, nákladní auta a krátery v prostoru parkoviště před radnicí. O tom jsem vlastně před časem psal. Dále se můžete podívat na zrekonstruované „barevné hřiště“ mezi Valtickou a Mutěnickou ulicí, je krásné, že. A že se ještě v těchto dnech sází nové stromky, toho si řada z Vás určitě také všimnula. A kolik tyto záležitosti stály – více než 9 milionů korun.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7841_MK


Můj bývalý kolega říkává, že dobrých a špatných zpráv je přibližně stejně. Někdy se stane, že přicházejí samé dobré a jindy samé špatné zprávy. Je to prostě jako sinusoida. Po minulém týdnu si s veškerou vážností dovolím konstatovat, že jsme příliv špatných zpráv překonali a že jsme i příjemci zpráv dobrých. I přes to, že v květnu mi na ministerstvu bylo sděleno, že v roce 2009 dotaci na Program regenerace panelového sídliště nezískáme, jsem paní inženýrce existenci Vinohrad neustále připomínal stejně jako celý náš projekt.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7843_MK

Tou přímo fantastickou zprávou posledních dnů je informace, že všechny finanční prostředky alokované pro regeneraci panelových sídlišť v roce 2009 nebudou vyčerpány a naše městská část dotaci až do výše 4,000 mil Kč získá. Veškeré materiály jsme s pracovníky zdejší radnice již zkompletovali a minulý týden jsem vše osobně předložil na ministerstvo. Dnes mohu na 90% říci, že finanční prostředky máme (těch zbývajících 10% s odvahou sdělím, až si příští týden v Praze převezmu limitku).
Takže   Vám, vážení spoluobčané, přináším vánoční dárek, užijme si jej všichni. Je ještě související a navazující dobrá zpráva, protože jsme se již teď dobře zapsali, máme velkou naději, že  obdobnou dotaci získáme i v roce 2010. Na tom již nyní pracujeme.

Ing. Jiří Pustina, místostarosta Městské části Brno - Vinohrady

 

Doufejme, že vše dobře dopadne a výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

 

text a foto Marián K., zdroj - článek Ing. Jiří Pustina, MČ Brno - Vinohrady

 

Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7818_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7823_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7829_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7830_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7833_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7835_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7837_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7838_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7839_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7841_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7843_MK

Vinohrady získaly vánoční dárek od Ministerstva pro místní rozvoj

V těchto dnech je to přibližně dva roky, kdy jsem od úředníků Magistrátu města Brna získal informaci o tom, že Vinohrady jsou poslední městskou částí, která zatím nemá zpracovaný Program regenerace panelového sídliště. Paní inženýrka mi současně sdělila, že v důsledku toho naše městská část nemá možnost čerpat finanční prostředky z příslušných fondů, které pro panelová sídliště má Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Sám jsem údivem takřka oněměl, když jsem slyšel výši možných finančních dotací, které je možno čerpat na úpravy veřejných prostranství, opravy či dobudovávání chodníků, dětských hřišť, veřejných osvětlení a dalších podobných aktivit včetně výsadby zeleně. Tyto aktivity jinak musíme hradit z našeho rozpočtu, který jednak není z nejbohatších a finanční krizové jevy nás v současnosti ještě více nutí k šetření.

Protože mojí kompetencí v rámci našeho zastupitelstva jsou nejenom investice, ale finance celkem, což jsou i dotace, začal jsem jednat. V prů-běhu roku 2008 se nám podařilo vybrat zpracovatele Projektu regenerace panelového sídliště. Projekt se nám za pomoci úředníků Magistrátu města Brna a vedení Města Brna samotného podařilo projednat a v lednu 2009 i zajistit jeho schválení v orgánech města Brna i Zastupitelstvu města samotném.

V tuto chvilku však jsme byli jen v první části cesty našeho úsilí. Následovala řada dlouhých jednání přímo na ministerstvu, kde jsme příslušným pracovníkům vysvětlovali, v čem tkví přednosti našeho projektu a proč je náš projekt lepší než projekty ostatní. Pro dokreslení jen z Brna bylo na ministerstvo podáno celkem 5 projektů včetně toho našeho a každý z nich žádal o poskytnutí dotace v plné výši 4,0 mil Kč. Naší velkou nevýhodou bylo a o této skutečnosti nás paní inženýrka na ministerstvu informovala hned na první schůzce. Tou nevýhodou bylo, že my jsme naši žádost podávali vůbec poprvé a minimálně tři zbývající městské části města Brna svoji žádost ať úspěšně či neúspěšně podávaly opakovaně. (Dotaci lze totiž získat až pět let po sobě). Při vědomí těchto skutečností pro nás květnový telefonát z ministerstva, ve kterém nám paní inženýrka byť příjemným hlasem ale o to s větší vážností sdělila, že pro rok 2009 dotaci nezískáme, nebylo velkým překvapením i když zklamání bylo velké.

Přes tuto nepříjemnou zprávu jsme nelenili a s vlastní činností na některých stěžejních akcích, které byly do projektu regenerace pro letošní rok zařazeny, začali pracovat s tím, že veškeré náklady budeme muset uhradit z vlastního rozpočtu. Protože náš rozpočet opravdu není bezedný, dohodli jsme se s dodavateli na rozložení plateb tak, abychom přibližně polovinu všech závazků mohli hradit až v příštím roce. A co vzniklo? Všichni si zcela jistě vzpomenete a bagry, nákladní auta a krátery v prostoru parkoviště před radnicí. O tom jsem vlastně před časem psal. Dále se můžete podívat na zrekonstruované „barevné hřiště“ mezi Valtickou a Mutěnickou ulicí, je krásné, že. A že se ještě v těchto dnech sází nové stromky, toho si řada z Vás určitě také všimnula. A kolik tyto záležitosti stály – více než 9 milionů korun.

Můj bývalý kolega říkává, že dobrých a špatných zpráv je přibližně stejně. Někdy se stane, že přicházejí samé dobré a jindy samé špatné zprávy. Je to prostě jako sinusoida. Po minulém týdnu si s veškerou vážností dovolím konstatovat, že jsme příliv špatných zpráv překonali a že jsme i příjemci zpráv dobrých. I přes to, že v květnu mi na ministerstvu bylo sděleno, že v roce 2009 dotaci na Program regenerace panelového sídliště nezískáme, jsem paní inženýrce existenci Vinohrad neustále připomínal stejně jako celý náš projekt.

Tou přímo fantastickou zprávou posledních dnů je informace, že všechny finanční prostředky alokované pro regeneraci panelových sídlišť v roce 2009 nebudou vyčerpány a naše městská část dotaci až do výše 4,000 mil Kč získá. Veškeré materiály jsme s pracovníky zdejší radnice již zkompletovali a minulý týden jsem vše osobně předložil na ministerstvo. Dnes mohu na 90% říci, že finanční prostředky máme (těch zbývajících 10% s odvahou sdělím, až si příští týden v Praze převezmu limitku).

Takže   Vám, vážení spoluobčané, přináším vánoční dárek, užijme si jej všichni. Je ještě související a navazující dobrá zpráva, protože jsme se již teď dobře zapsali, máme velkou naději, že  obdobnou dotaci získáme i v roce 2010. Na tom již nyní pracujeme.

Ing. Jiří Pustina

Místostarosta

Městské části Brno - Vinohrady

> Regenerace Vinohrad odklepnuta - budou zářit novotou

uvod_Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7830_MKRegenerace Vinohrad odklepnuta - budou zářit novotou

Zázraky se občas dějí i na půdě úřednické. BrNovinkám to potvrdil místostarosta brněnské městské části Vinohrady Ing. Jiří Pustina, když nám prozradil radostnou zprávu o přiklepnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj určené na regeneraci vinohradského sídliště. Jak celý proces probíhal a proč je výsledek tak radostný, nám sdělí už přímo pan místostarosta, do jehož kompetence spadá i finanční stránka Vinohrad.

 

Zaslaný článek vám přinášíme v nezměněné podobě.

 

Vinohrady získaly vánoční dárek od Ministerstva pro místní rozvojSidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7823_MK


V těchto dnech je to přibližně dva roky, kdy jsem od úředníků Magistrátu města Brna získal informaci o tom, že Vinohrady jsou poslední městskou částí, která zatím nemá zpracovaný Program regenerace panelového sídliště. Paní inženýrka mi současně sdělila, že v důsledku toho naše městská část nemá možnost čerpat finanční prostředky z příslušných fondů, které pro panelová sídliště má Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Sám jsem údivem takřka oněměl, když jsem slyšel výši možných finančních dotací, které je možno čerpat na úpravy veřejných prostranství, opravy či dobudovávání chodníků, dětských hřišť, veřejných osvětlení a dalších podobných aktivit včetně výsadby zeleně. Tyto aktivity jinak musíme hradit z našeho rozpočtu, který jednak není z nejbohatších a finanční krizové jevy nás v současnosti ještě více nutí k šetření.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7838_MK


Protože mojí kompetencí v rámci našeho zastupitelstva jsou nejenom investice, ale finance celkem, což jsou i dotace, začal jsem jednat. V prů-běhu roku 2008 se nám podařilo vybrat zpracovatele Projektu regenerace panelového sídliště. Projekt se nám za pomoci úředníků Magistrátu města Brna a vedení Města Brna samotného podařilo projednat a v lednu 2009 i zajistit jeho schválení v orgánech města Brna i Zastupitelstvu města samotném.

V tuto chvilku však jsme byli jen v první části cesty našeho úsilí. Následovala řada dlouhých jednání přímo na ministerstvu, kde jsme příslušným pracovníkům vysvětlovali, v čem tkví přednosti našeho projektu a proč je náš projekt lepší než projekty ostatní. Pro dokreslení jen z Brna bylo na ministerstvo podáno celkem 5 projektů včetně toho našeho a každý z nich žádal o poskytnutí dotace v plné výši 4,0 mil Kč. Naší velkou nevýhodou bylo a o této skutečnosti nás paní inženýrka na ministerstvu informovala hned na první schůzce. Tou nevýhodou bylo, že my jsme naši žádost podávali vůbec poprvé a minimálně tři zbývající městské části města Brna svoji žádost ať úspěšně či neúspěšně podávaly opakovaně. (Dotaci lze totiž získat až pět let po sobě). Při vědomí těchto skutečností pro nás květnový telefonát z ministerstva, ve kterém nám paní inženýrka byť příjemným hlasem ale o to s větší vážností sdělila, že pro rok 2009 dotaci nezískáme, nebylo velkým překvapením i když zklamání bylo velké.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7839_MK


Přes tuto nepříjemnou zprávu jsme nelenili a s vlastní činností na některých stěžejních akcích, které byly do projektu regenerace pro letošní rok zařazeny, začali pracovat s tím, že veškeré náklady budeme muset uhradit z vlastního rozpočtu. Protože náš rozpočet opravdu není bezedný, dohodli jsme se s dodavateli na rozložení plateb tak, abychom přibližně polovinu všech závazků mohli hradit až v příštím roce. A co vzniklo? Všichni si zcela jistě vzpomenete a bagry, nákladní auta a krátery v prostoru parkoviště před radnicí. O tom jsem vlastně před časem psal. Dále se můžete podívat na zrekonstruované „barevné hřiště“ mezi Valtickou a Mutěnickou ulicí, je krásné, že. A že se ještě v těchto dnech sází nové stromky, toho si řada z Vás určitě také všimnula. A kolik tyto záležitosti stály – více než 9 milionů korun.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7841_MK


Můj bývalý kolega říkává, že dobrých a špatných zpráv je přibližně stejně. Někdy se stane, že přicházejí samé dobré a jindy samé špatné zprávy. Je to prostě jako sinusoida. Po minulém týdnu si s veškerou vážností dovolím konstatovat, že jsme příliv špatných zpráv překonali a že jsme i příjemci zpráv dobrých. I přes to, že v květnu mi na ministerstvu bylo sděleno, že v roce 2009 dotaci na Program regenerace panelového sídliště nezískáme, jsem paní inženýrce existenci Vinohrad neustále připomínal stejně jako celý náš projekt.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7843_MK

Tou přímo fantastickou zprávou posledních dnů je informace, že všechny finanční prostředky alokované pro regeneraci panelových sídlišť v roce 2009 nebudou vyčerpány a naše městská část dotaci až do výše 4,000 mil Kč získá. Veškeré materiály jsme s pracovníky zdejší radnice již zkompletovali a minulý týden jsem vše osobně předložil na ministerstvo. Dnes mohu na 90% říci, že finanční prostředky máme (těch zbývajících 10% s odvahou sdělím, až si příští týden v Praze převezmu limitku).
Takže   Vám, vážení spoluobčané, přináším vánoční dárek, užijme si jej všichni. Je ještě související a navazující dobrá zpráva, protože jsme se již teď dobře zapsali, máme velkou naději, že  obdobnou dotaci získáme i v roce 2010. Na tom již nyní pracujeme.

Ing. Jiří Pustina, místostarosta Městské části Brno - Vinohrady

 

Doufejme, že vše dobře dopadne a výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

 

text a foto Marián K., zdroj - článek Ing. Jiří Pustina, MČ Brno - Vinohrady

 

Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7818_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7823_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7829_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7830_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7833_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7835_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7837_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7838_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7839_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7841_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7843_MK

Vinohrady získaly vánoční dárek od Ministerstva pro místní rozvoj

V těchto dnech je to přibližně dva roky, kdy jsem od úředníků Magistrátu města Brna získal informaci o tom, že Vinohrady jsou poslední městskou částí, která zatím nemá zpracovaný Program regenerace panelového sídliště. Paní inženýrka mi současně sdělila, že v důsledku toho naše městská část nemá možnost čerpat finanční prostředky z příslušných fondů, které pro panelová sídliště má Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Sám jsem údivem takřka oněměl, když jsem slyšel výši možných finančních dotací, které je možno čerpat na úpravy veřejných prostranství, opravy či dobudovávání chodníků, dětských hřišť, veřejných osvětlení a dalších podobných aktivit včetně výsadby zeleně. Tyto aktivity jinak musíme hradit z našeho rozpočtu, který jednak není z nejbohatších a finanční krizové jevy nás v současnosti ještě více nutí k šetření.

Protože mojí kompetencí v rámci našeho zastupitelstva jsou nejenom investice, ale finance celkem, což jsou i dotace, začal jsem jednat. V prů-běhu roku 2008 se nám podařilo vybrat zpracovatele Projektu regenerace panelového sídliště. Projekt se nám za pomoci úředníků Magistrátu města Brna a vedení Města Brna samotného podařilo projednat a v lednu 2009 i zajistit jeho schválení v orgánech města Brna i Zastupitelstvu města samotném.

V tuto chvilku však jsme byli jen v první části cesty našeho úsilí. Následovala řada dlouhých jednání přímo na ministerstvu, kde jsme příslušným pracovníkům vysvětlovali, v čem tkví přednosti našeho projektu a proč je náš projekt lepší než projekty ostatní. Pro dokreslení jen z Brna bylo na ministerstvo podáno celkem 5 projektů včetně toho našeho a každý z nich žádal o poskytnutí dotace v plné výši 4,0 mil Kč. Naší velkou nevýhodou bylo a o této skutečnosti nás paní inženýrka na ministerstvu informovala hned na první schůzce. Tou nevýhodou bylo, že my jsme naši žádost podávali vůbec poprvé a minimálně tři zbývající městské části města Brna svoji žádost ať úspěšně či neúspěšně podávaly opakovaně. (Dotaci lze totiž získat až pět let po sobě). Při vědomí těchto skutečností pro nás květnový telefonát z ministerstva, ve kterém nám paní inženýrka byť příjemným hlasem ale o to s větší vážností sdělila, že pro rok 2009 dotaci nezískáme, nebylo velkým překvapením i když zklamání bylo velké.

Přes tuto nepříjemnou zprávu jsme nelenili a s vlastní činností na některých stěžejních akcích, které byly do projektu regenerace pro letošní rok zařazeny, začali pracovat s tím, že veškeré náklady budeme muset uhradit z vlastního rozpočtu. Protože náš rozpočet opravdu není bezedný, dohodli jsme se s dodavateli na rozložení plateb tak, abychom přibližně polovinu všech závazků mohli hradit až v příštím roce. A co vzniklo? Všichni si zcela jistě vzpomenete a bagry, nákladní auta a krátery v prostoru parkoviště před radnicí. O tom jsem vlastně před časem psal. Dále se můžete podívat na zrekonstruované „barevné hřiště“ mezi Valtickou a Mutěnickou ulicí, je krásné, že. A že se ještě v těchto dnech sází nové stromky, toho si řada z Vás určitě také všimnula. A kolik tyto záležitosti stály – více než 9 milionů korun.

Můj bývalý kolega říkává, že dobrých a špatných zpráv je přibližně stejně. Někdy se stane, že přicházejí samé dobré a jindy samé špatné zprávy. Je to prostě jako sinusoida. Po minulém týdnu si s veškerou vážností dovolím konstatovat, že jsme příliv špatných zpráv překonali a že jsme i příjemci zpráv dobrých. I přes to, že v květnu mi na ministerstvu bylo sděleno, že v roce 2009 dotaci na Program regenerace panelového sídliště nezískáme, jsem paní inženýrce existenci Vinohrad neustále připomínal stejně jako celý náš projekt.

Tou přímo fantastickou zprávou posledních dnů je informace, že všechny finanční prostředky alokované pro regeneraci panelových sídlišť v roce 2009 nebudou vyčerpány a naše městská část dotaci až do výše 4,000 mil Kč získá. Veškeré materiály jsme s pracovníky zdejší radnice již zkompletovali a minulý týden jsem vše osobně předložil na ministerstvo. Dnes mohu na 90% říci, že finanční prostředky máme (těch zbývajících 10% s odvahou sdělím, až si příští týden v Praze převezmu limitku).

Takže   Vám, vážení spoluobčané, přináším vánoční dárek, užijme si jej všichni. Je ještě související a navazující dobrá zpráva, protože jsme se již teď dobře zapsali, máme velkou naději, že  obdobnou dotaci získáme i v roce 2010. Na tom již nyní pracujeme.

Ing. Jiří Pustina

Místostarosta

Městské části Brno - Vinohrady

Zobrazeno: 2503

uvod_Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7916_MKZelňák provoněla medovina - Vánoce v Brně za dveřmi?

Ačkoliv po sněhu ani památky - počasí posledních dnů se spíš podobá teplému podzimu než zimním plískanicím, na Zeľňáku a jiných místech brněnského Štatlu to už voní svařákem, medovinou a jinými dobrotami. Konečně se po dlouhé době podařilo zrealizovat ty pravé vánoční trhy. Kýčovité tretky absolutně nesouvisející s Vánocemi se už naštěstí v historicky laděných stáncích nenabízí.Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7918_MK

 

Pokud se nám podaří vyhnout blikajícím výlohám obchodních domů, můžeme se ponořit do předvánoční pohody a v klidu nasávat příjemnou atmosféru nebo i něco jiného ve stavu tekutém.

 

A tak mezitím, než šikovné ruce elektroinstalatérů opravily osvětlení Parnasu, mohli se návštěvníci Zelného Trhu zaposlouchat do zvučných tónů sedmnáctičlenného hudebního tělesa MR SWING BRNO.Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7934_MK

 

Je příjemné místo spodního prádla vidět výrobky hrnčíře, včelaře, mydláře a dalších zručných řemeslníků.

 

Jelikož jsme druhové časově vytížení a chceme stihnout mnoho, na Zelňák jsme zatím jen nahlédli. Ale určitě se sem brzy vrátíme na dobu delší a zajisté prohodíme i pár slov se stánkaři z doby dávno minulé. Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7931_MKTaktéž naložíme i se Svoboďákem, Moravákem či nádvořím Staré radnice. Tam všude je totiž možné v čase předvánočním něco vidět.

 

Příjemný advent!

 

text a foto Marián K.

 

Reportáž sponzoroval LamaRek, tvůrce dárečků pod vánoční keř - www.LamaRek.cz

 

Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7916_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7917_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7918_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7921_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7926_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7928_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7930_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7931_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7932_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7933_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7934_MK

 

 

> Zelňák provoněla medovina - Vánoce v Brně za dveřmi?

uvod_Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7916_MKZelňák provoněla medovina - Vánoce v Brně za dveřmi?

Ačkoliv po sněhu ani památky - počasí posledních dnů se spíš podobá teplému podzimu než zimním plískanicím, na Zeľňáku a jiných místech brněnského Štatlu to už voní svařákem, medovinou a jinými dobrotami. Konečně se po dlouhé době podařilo zrealizovat ty pravé vánoční trhy. Kýčovité tretky absolutně nesouvisející s Vánocemi se už naštěstí v historicky laděných stáncích nenabízí.Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7918_MK

 

Pokud se nám podaří vyhnout blikajícím výlohám obchodních domů, můžeme se ponořit do předvánoční pohody a v klidu nasávat příjemnou atmosféru nebo i něco jiného ve stavu tekutém.

 

A tak mezitím, než šikovné ruce elektroinstalatérů opravily osvětlení Parnasu, mohli se návštěvníci Zelného Trhu zaposlouchat do zvučných tónů sedmnáctičlenného hudebního tělesa MR SWING BRNO.Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7934_MK

 

Je příjemné místo spodního prádla vidět výrobky hrnčíře, včelaře, mydláře a dalších zručných řemeslníků.

 

Jelikož jsme druhové časově vytížení a chceme stihnout mnoho, na Zelňák jsme zatím jen nahlédli. Ale určitě se sem brzy vrátíme na dobu delší a zajisté prohodíme i pár slov se stánkaři z doby dávno minulé. Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7931_MKTaktéž naložíme i se Svoboďákem, Moravákem či nádvořím Staré radnice. Tam všude je totiž možné v čase předvánočním něco vidět.

 

Příjemný advent!

 

text a foto Marián K.

 

Reportáž sponzoroval LamaRek, tvůrce dárečků pod vánoční keř - www.LamaRek.cz

 

Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7916_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7917_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7918_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7921_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7926_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7928_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7930_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7931_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7932_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7933_MK
Vanoce_Zelny_Trh_Brno_27112009_IMG_7934_MK

 

 

Zobrazeno: 2943

mix_logoDIGITEX & INTERKAMERA a SPORT Life Brno již tento týden

IMG_0766-sMezinárodní veletrh spotřební elektroniky a digitální zábavy DIGITEX a Mezinárodní výstava fotografické techniky INTERKAMERA se uskuteční letos poprvé souběžně s veletrhem SPORT Life a to ve dnech od 5. do 8. listopadu 2009 v areálu brněnského Výstaviště. Zatímco DIGITEX bude cílen především na oblast digitální zábavy a trávení volného času, INTERKAMERA si ponechá svou tradiční edukativní podobu. Díky zaplnění všech pavilónů a atraktivnímu programu očekávají organizátoři masivní účast široké veřejnosti.

Loňský rok byl posledním, kdy se spotřebitelské veletrhy DIGITEX a INTERKAMERA konaly společně s historicky úspěšným, na ICT zaměřeným, veletrhem INVEX. Avšak vzhledem k různým požadavkům vystavovatelů i odlišné návštěvnické skupině se organizátoři pro rok 2009 rozhodli pro zásadní změnu koncepce. INVEX FORUM a 3IN, jako konferenční pokračovatelé odborné podoby INVEXU se tak uskuteční v říjnu, zatímco spotřebitelsky zaměřené veletrhy DIGITEX a INTERKAMERA proběhnou společně s veletrhem SPORT Life, který má podobnou cílovou skupinu, o měsíc později, ve dnech od 5. do 8. listopadu 2009.DSC_0139-s
Radek Malý, ředitel projektu DIGITEX a INTERKAMERA k uvedené změně říká: „Vzhledem k termínové blízkosti a společné cílové skupině se naskytla jedinečná příležitost uspořádat DIGITEX a INTERKAMERU souběžně s veletrhem SPORT Life - a my jsme se rozhodli tuto šanci využít. Jsem přesvědčen o tom, že tento krok je spojen s řadou pozitivních faktorů, které přinesou větší efekt jak návštěvníkům, tak i vystavovatelům.“IMG_0916-s
Návštěvníky mířící do Brna čeká zcela zaplněné výstaviště
Letos poprvé tak budou moci zájemci míříci na DIGITEX či INTERKAMERU shlédnout maximálně atraktivní podívanou zcela zaplněného Výstaviště, a to včetně nového pavilonu P. Návštěvníci budou moci na jednom místě, v jednom čase a za jedno vstupné shlédnout skutečně velmi mnoho – od spotřební elektroniky přes digitální zábavu až po sportovní vybavení všeho druhu. Organizátoři očekávají masivní účast veřejnosti, která bude podpořena i termínem konání veletrhů od čtvrtka do neděle, tedy po oba víkendové dny. Svou premiéru má na veletrzích i možnost přímého prodeje, můžeme se tedy těšit na zajímavé veletržní nabídky v samém začátku předvánočního nákupního období.

Hlavním tahákem DIGITEXU bude digitální zábava
Již loňská mimořádně úspěšná část DIGITEXU zaměřená na počítačové, konzolové a mobilní hraní dávala tušit, že se v podobném duchu setkáme v Brně opětovně a dočkáme se tak největšího letošního komunitního srazu. Očekávaná je účast desítek předních multiherních klanů, stovek soutěžních hráčů a desítek tisíc větších či menších příznivců digitální zábavy. Připraven pro ně bude bohatý doprovodný program i představení atraktivních novinek od největších světových výrobců hardware. “Na veletrhu budeme v rámci herní akce World GameMaster Tournament prezentovat zcela nové procesory Intel Core i5, které jsou ideální volbou právě pro hráče. Disponují vylepšenou technologií Turbo Boost, která ve vhodných případech procesor sama přetaktuje tak, aby podával co nejvyšší výkon a zároveň byl energeticky úsporný,” komentuje českou veletržní premiéru nového produktu Pavel Svoboda ze společnosti Intel.Tereza_Hurikova-s


Finále WGT o ceny za více než čtvrt milionu korun
A právě zmíněná nejprestižnější česko-slovenská série turnajů World GameMaster Tournament obsadí takřka celý pavilon C. Soutěžící se zde utkají ve čtyřech počítačových hrách o ceny za více než čtvrt milionu korun, které pro ně připravily hlavní partneři turnaje společnosti Asus a Intel. Hráči se na tento prestižní turnaj musí probojovat skrze online kvalifikaci probíhající na herním portálu Grunex.com. Samotné finále World GameMaster Tournament proběhne přímo v pavilonu C na výkonných herních počítačích s komponenty společnosti Asus a novým herním procesorem Intel Core i5.

Aby si diváci herní atmosféru užili do posledního doušku, budou všechny zajímavé zápasy přenášeny na velkorozměrných plátnech a komentovány herními odborníky. Pro návštěvníky bude dále připraveno množství veřejných turnajů, kde se budou moci utkat například s nejlepším dívčím česko-slovenským týmem nebo vyzkoušet nové herní notebook Asus třídy G. Avšak zábavu si zde užijeme nejen v tradiční podobě, ale i mnoha dalšími, neméně atraktivními způsoby. Organizátor akce, Martin Liberský z portálu Grunex.com poodhaluje další plánovaný program: „Celá řada zajímavostí a lákadel je teprve ve fázi jednání, avšak již nyní nyní mohu prozradit konání Mistrovství ČR v tancování na tanečních podložkách, simulátory reálného závodění, exhibice ve freestyle footbagu či perličku – speciální stánek Playboye.“MIK_0307-s


Počítačové hraní doplní tradiční akce i firmy spotřební elektroniky
Již mimo oficiální program World GameMaster Tournament, avšak jako součást DIGITEXU proběhne 7. mistrovství ČR v nejrychlejším eSeMeSkování, soutěž, jejímž cílem je co nejrychleji a přesně bez chyby napsat do mobilního telefonu zadanou větu o 160-ti znacích a tu uložit. Svou expozici bude mít i ADC Blackfire Entertainment, jež představí karetní a deskové hry podle počítačových předloh a taktéž jedinečné produkty pro Poker.


Poslední výkřiky techniky z oblasti mobilních telefonů a navigací budeme moci spatřit na dvou expozicích společnosti NOKIA. Výhradně navigacemi se pak bude zabývat například stánek společnosti PLANstudio. Svůj pestrý sortiment digitální satelitní, pozemní i kabelové techniky ukáže firmy ISAT. Těšit se můžeme však i na 18 čínských vystavovatelů, jež předvedou celou plejádu produktů z oblasti spotřební elektroniky a počítačového hardware. K vidění budou i expozice vydavatelství Burda Praha, Extra Publishing a CPress Media. A právě posledně jmenovaný uvede stejně jako v loňském roce sérii přednášek nazvanou „CPress Show 2009“ o tématech, jako jsou internet a sociální sítě, hudba a film, netbooky, navigace, digitální fotoaparáty, LCD televize a plazmy.MIK_0383-s
K vidění budou i produkty Apple či energeticky nejúspornější LCD televize na světě
Studio JASYKO, tradiční vystavovatel veletrhu DIGITEX, si pro návštěvníky letos připravilo opravdovou lahůdku. V rámci projektu Technologie & Design totiž představí nové řady LCD televizorů Sharp AQUOS LE700E a LE600E s plným LED posvícením a ohromujícím dynamickým kontrastním poměrem 2 000 000:1. V podobě 52 palcového modelu se spotřebou méně než 100 wattů pak bude na DIGITEXU k vidění energeticky i nejúspornější LCD televize na světě. „Trh s LCD televizemi stále pokračuje v růstu. Očekáváme celosvětový prodej 127 miliónů LCD televizí ke konci roku 2009, což odpovídá růstu 22 procent za rok“, říká Hiroshi Sasaoka, CEO společnosti Sharp Electronics Europe.

Pokojíčky stylového nábytku a technologických perliček však ukáží i další zajímavosti. Srdce každého příznivce kultovní značky Apple zde jistě zaplesá v mimořádně efektivní ukázce propojení těchto špičkových produktů s high-end zvukovými soustavami, zobrazovacími zařízeními a dalšími doplňky z nabídky Studia JASYKO.
INTERKAMERA o technologiích, edukaci i výstavách
Svého druhého ročníku v prostorách brněnského výstaviště se dočká i INTERKAMERA, veletrh zaměřený zejména na oblast fotografování a kompletní proces práce s fotografií. K vidění bude celá řada zajímavých produktů od digitálních přístrojů přes příslušenství, software na zpracování fotografií či třeba fotoknihy.VC8D5646-s

Již tradičně na veletrhu představí novinky ze své podzimní nabídky ZONER software. Tou hlavní a nejočekávanější bude nová verze oblíbeného programu pro práci s digitálními fotografiemi a jejich archivem - Zoner Photo Studio 12. Návštěvníci DIGITEXU budou mít možnost nejen zúčastnit se křtu produktu, ale také jako první budou mít příležitost seznámit se s novinkami osobně na první veřejné prezentaci a zároveň si nový software pořídit za zvýhodněné veletržní ceny.

Kompletní nabídku fotoknih, fotodárků vyráběných z digitálních i klasických fotografií či novinky v podobě fotoobrazů z fotografií či fotokalendářů. To vše ukáže na své expozici CeWe Color, který zde zároveň otevře veletržní maloobchodní prodejnu FOTOLAB s prodejem všech kategorií digitálních fotoaparátů za internetové ceny. Inovativní systém Clixx’Pixx® StudioAlbum pro vazbu snímků na fotografickém papíře do fotoknih pak představí německý výrobce PROMAXX.digitex_logo
Velmi bohatý doprovodný program si pro návštěníky připravila Photon Europe. Hned dvě stage vybavené kompletní nabídkou studiové techniky PHOTON EUROPE, včetně všech typů příslušenství nabídnou dvakrát denně workshopy se zkušenými lektory. Přítomní návštěvníci si budou moci zapůjčit radiové odpalovače a vyzkoušet si práci se zábleskovými světly pod vedením lektora, který jim na scéně vytvoří zajímavé kompozice pro fotografování.

Souběžně s workshopy budou probíhat na třetí stage semináře zaměřené především na výtvarnou fotografii, kompozici, barevnou skladbu a práci se světlem. Dalším tématem, kterému bude věnován velký prostor bude post-procesing (úpravy a retušování fotografií). Všechny semináře budou doprovázené promítáním ukázek fotografií. Lektoři se budou také provádět rozbor fotografií účastníků semináře, ať už pořízených přímo na workshopu, nebo z přineseného portfolia.interkamera_logo

„Chybět nebudou ani zajímavé výstavy fotografií a samozřejmě setkání s významnými osobnostmi,“ komentuje stále se rozšiřující program DIGITEXU a INTERKAMERY šest týdnů před zahájením ředitel projektů Radek Malý a doplňuje: „Přibude i řada atraktivních firem z oblasti spotřební elektroniky, jejichž jména bohužel v této fázi nemůžeme ještě zveřejnit“

O DIGITEXU a INTERKAMEŘE
Oba veletrhy se uskuteční v termínu od 5. do 8. listopadu 2009 souběžně s veletrhem SPORT Life, tedy s přesahem do obou víkendových dní. DIGITEX i INTERKAMERA jsou cíleny na širokou veřejnost, které představí kromě nejnovějších trendů z oblasti spotřební elektroniky a digitální zábavy i řadu tematicky ucelených doprovodných programů, vzdělávacích i zábavních akcí. Digitex je zaměřen zejména na oblast herní zábavy, Interkamera pak na segment spotřební elektroniky související se zobrazovací technikou. Digitex a Interkamera se v roce 2008 (společně s Invexem) uskutečnily na 18.550 m2 výstavní plochy a shlédlo je 55.569 návštěvníků.sportlife_logo

O SPORT Life

SPORT Life se za dobu svého konání stal projektem s jasnou a pevnou pozicí ve střední a východní Evropě. Souběžně s veletrhem SPORT Life se konají další tři veletržní projekty: Bike Brno (nově jako samostatná značka), dále boat Brno a Caravaning brno. Tyto čtyři souběžně konané projekty nabídnou letos již poosmé velmi širokou a bohatou přehlídku vybavení pro sportovní aktivity všeho druhu a vytvoří místo plné zábavy a inspirace pro volný čas či aktivně strávenou dovolenou. Veletrh SPORT Life se v roce 2008 (včetně současně probíhajících Bike Brno, boat Brno, Caravaning Brno) konal na 42.166m2 výstavní plochy a přišlo se na něj podívat 43.224 návštěvníků.

 

Přijdete se na nově spojené veletrhy podívat? Máte raději sport nebo multimédia a digitální svět?

 

Marián K., zdroj a foto BVV

> DIGITEX & INTERKAMERA a SPORT Life již tento týden

mix_logoDIGITEX & INTERKAMERA a SPORT Life Brno již tento týden

IMG_0766-sMezinárodní veletrh spotřební elektroniky a digitální zábavy DIGITEX a Mezinárodní výstava fotografické techniky INTERKAMERA se uskuteční letos poprvé souběžně s veletrhem SPORT Life a to ve dnech od 5. do 8. listopadu 2009 v areálu brněnského Výstaviště. Zatímco DIGITEX bude cílen především na oblast digitální zábavy a trávení volného času, INTERKAMERA si ponechá svou tradiční edukativní podobu. Díky zaplnění všech pavilónů a atraktivnímu programu očekávají organizátoři masivní účast široké veřejnosti.

Loňský rok byl posledním, kdy se spotřebitelské veletrhy DIGITEX a INTERKAMERA konaly společně s historicky úspěšným, na ICT zaměřeným, veletrhem INVEX. Avšak vzhledem k různým požadavkům vystavovatelů i odlišné návštěvnické skupině se organizátoři pro rok 2009 rozhodli pro zásadní změnu koncepce. INVEX FORUM a 3IN, jako konferenční pokračovatelé odborné podoby INVEXU se tak uskuteční v říjnu, zatímco spotřebitelsky zaměřené veletrhy DIGITEX a INTERKAMERA proběhnou společně s veletrhem SPORT Life, který má podobnou cílovou skupinu, o měsíc později, ve dnech od 5. do 8. listopadu 2009.DSC_0139-s
Radek Malý, ředitel projektu DIGITEX a INTERKAMERA k uvedené změně říká: „Vzhledem k termínové blízkosti a společné cílové skupině se naskytla jedinečná příležitost uspořádat DIGITEX a INTERKAMERU souběžně s veletrhem SPORT Life - a my jsme se rozhodli tuto šanci využít. Jsem přesvědčen o tom, že tento krok je spojen s řadou pozitivních faktorů, které přinesou větší efekt jak návštěvníkům, tak i vystavovatelům.“IMG_0916-s
Návštěvníky mířící do Brna čeká zcela zaplněné výstaviště
Letos poprvé tak budou moci zájemci míříci na DIGITEX či INTERKAMERU shlédnout maximálně atraktivní podívanou zcela zaplněného Výstaviště, a to včetně nového pavilonu P. Návštěvníci budou moci na jednom místě, v jednom čase a za jedno vstupné shlédnout skutečně velmi mnoho – od spotřební elektroniky přes digitální zábavu až po sportovní vybavení všeho druhu. Organizátoři očekávají masivní účast veřejnosti, která bude podpořena i termínem konání veletrhů od čtvrtka do neděle, tedy po oba víkendové dny. Svou premiéru má na veletrzích i možnost přímého prodeje, můžeme se tedy těšit na zajímavé veletržní nabídky v samém začátku předvánočního nákupního období.

Hlavním tahákem DIGITEXU bude digitální zábava
Již loňská mimořádně úspěšná část DIGITEXU zaměřená na počítačové, konzolové a mobilní hraní dávala tušit, že se v podobném duchu setkáme v Brně opětovně a dočkáme se tak největšího letošního komunitního srazu. Očekávaná je účast desítek předních multiherních klanů, stovek soutěžních hráčů a desítek tisíc větších či menších příznivců digitální zábavy. Připraven pro ně bude bohatý doprovodný program i představení atraktivních novinek od největších světových výrobců hardware. “Na veletrhu budeme v rámci herní akce World GameMaster Tournament prezentovat zcela nové procesory Intel Core i5, které jsou ideální volbou právě pro hráče. Disponují vylepšenou technologií Turbo Boost, která ve vhodných případech procesor sama přetaktuje tak, aby podával co nejvyšší výkon a zároveň byl energeticky úsporný,” komentuje českou veletržní premiéru nového produktu Pavel Svoboda ze společnosti Intel.Tereza_Hurikova-s


Finále WGT o ceny za více než čtvrt milionu korun
A právě zmíněná nejprestižnější česko-slovenská série turnajů World GameMaster Tournament obsadí takřka celý pavilon C. Soutěžící se zde utkají ve čtyřech počítačových hrách o ceny za více než čtvrt milionu korun, které pro ně připravily hlavní partneři turnaje společnosti Asus a Intel. Hráči se na tento prestižní turnaj musí probojovat skrze online kvalifikaci probíhající na herním portálu Grunex.com. Samotné finále World GameMaster Tournament proběhne přímo v pavilonu C na výkonných herních počítačích s komponenty společnosti Asus a novým herním procesorem Intel Core i5.

Aby si diváci herní atmosféru užili do posledního doušku, budou všechny zajímavé zápasy přenášeny na velkorozměrných plátnech a komentovány herními odborníky. Pro návštěvníky bude dále připraveno množství veřejných turnajů, kde se budou moci utkat například s nejlepším dívčím česko-slovenským týmem nebo vyzkoušet nové herní notebook Asus třídy G. Avšak zábavu si zde užijeme nejen v tradiční podobě, ale i mnoha dalšími, neméně atraktivními způsoby. Organizátor akce, Martin Liberský z portálu Grunex.com poodhaluje další plánovaný program: „Celá řada zajímavostí a lákadel je teprve ve fázi jednání, avšak již nyní nyní mohu prozradit konání Mistrovství ČR v tancování na tanečních podložkách, simulátory reálného závodění, exhibice ve freestyle footbagu či perličku – speciální stánek Playboye.“MIK_0307-s


Počítačové hraní doplní tradiční akce i firmy spotřební elektroniky
Již mimo oficiální program World GameMaster Tournament, avšak jako součást DIGITEXU proběhne 7. mistrovství ČR v nejrychlejším eSeMeSkování, soutěž, jejímž cílem je co nejrychleji a přesně bez chyby napsat do mobilního telefonu zadanou větu o 160-ti znacích a tu uložit. Svou expozici bude mít i ADC Blackfire Entertainment, jež představí karetní a deskové hry podle počítačových předloh a taktéž jedinečné produkty pro Poker.


Poslední výkřiky techniky z oblasti mobilních telefonů a navigací budeme moci spatřit na dvou expozicích společnosti NOKIA. Výhradně navigacemi se pak bude zabývat například stánek společnosti PLANstudio. Svůj pestrý sortiment digitální satelitní, pozemní i kabelové techniky ukáže firmy ISAT. Těšit se můžeme však i na 18 čínských vystavovatelů, jež předvedou celou plejádu produktů z oblasti spotřební elektroniky a počítačového hardware. K vidění budou i expozice vydavatelství Burda Praha, Extra Publishing a CPress Media. A právě posledně jmenovaný uvede stejně jako v loňském roce sérii přednášek nazvanou „CPress Show 2009“ o tématech, jako jsou internet a sociální sítě, hudba a film, netbooky, navigace, digitální fotoaparáty, LCD televize a plazmy.MIK_0383-s
K vidění budou i produkty Apple či energeticky nejúspornější LCD televize na světě
Studio JASYKO, tradiční vystavovatel veletrhu DIGITEX, si pro návštěvníky letos připravilo opravdovou lahůdku. V rámci projektu Technologie & Design totiž představí nové řady LCD televizorů Sharp AQUOS LE700E a LE600E s plným LED posvícením a ohromujícím dynamickým kontrastním poměrem 2 000 000:1. V podobě 52 palcového modelu se spotřebou méně než 100 wattů pak bude na DIGITEXU k vidění energeticky i nejúspornější LCD televize na světě. „Trh s LCD televizemi stále pokračuje v růstu. Očekáváme celosvětový prodej 127 miliónů LCD televizí ke konci roku 2009, což odpovídá růstu 22 procent za rok“, říká Hiroshi Sasaoka, CEO společnosti Sharp Electronics Europe.

Pokojíčky stylového nábytku a technologických perliček však ukáží i další zajímavosti. Srdce každého příznivce kultovní značky Apple zde jistě zaplesá v mimořádně efektivní ukázce propojení těchto špičkových produktů s high-end zvukovými soustavami, zobrazovacími zařízeními a dalšími doplňky z nabídky Studia JASYKO.
INTERKAMERA o technologiích, edukaci i výstavách
Svého druhého ročníku v prostorách brněnského výstaviště se dočká i INTERKAMERA, veletrh zaměřený zejména na oblast fotografování a kompletní proces práce s fotografií. K vidění bude celá řada zajímavých produktů od digitálních přístrojů přes příslušenství, software na zpracování fotografií či třeba fotoknihy.VC8D5646-s

Již tradičně na veletrhu představí novinky ze své podzimní nabídky ZONER software. Tou hlavní a nejočekávanější bude nová verze oblíbeného programu pro práci s digitálními fotografiemi a jejich archivem - Zoner Photo Studio 12. Návštěvníci DIGITEXU budou mít možnost nejen zúčastnit se křtu produktu, ale také jako první budou mít příležitost seznámit se s novinkami osobně na první veřejné prezentaci a zároveň si nový software pořídit za zvýhodněné veletržní ceny.

Kompletní nabídku fotoknih, fotodárků vyráběných z digitálních i klasických fotografií či novinky v podobě fotoobrazů z fotografií či fotokalendářů. To vše ukáže na své expozici CeWe Color, který zde zároveň otevře veletržní maloobchodní prodejnu FOTOLAB s prodejem všech kategorií digitálních fotoaparátů za internetové ceny. Inovativní systém Clixx’Pixx® StudioAlbum pro vazbu snímků na fotografickém papíře do fotoknih pak představí německý výrobce PROMAXX.digitex_logo
Velmi bohatý doprovodný program si pro návštěníky připravila Photon Europe. Hned dvě stage vybavené kompletní nabídkou studiové techniky PHOTON EUROPE, včetně všech typů příslušenství nabídnou dvakrát denně workshopy se zkušenými lektory. Přítomní návštěvníci si budou moci zapůjčit radiové odpalovače a vyzkoušet si práci se zábleskovými světly pod vedením lektora, který jim na scéně vytvoří zajímavé kompozice pro fotografování.

Souběžně s workshopy budou probíhat na třetí stage semináře zaměřené především na výtvarnou fotografii, kompozici, barevnou skladbu a práci se světlem. Dalším tématem, kterému bude věnován velký prostor bude post-procesing (úpravy a retušování fotografií). Všechny semináře budou doprovázené promítáním ukázek fotografií. Lektoři se budou také provádět rozbor fotografií účastníků semináře, ať už pořízených přímo na workshopu, nebo z přineseného portfolia.interkamera_logo

„Chybět nebudou ani zajímavé výstavy fotografií a samozřejmě setkání s významnými osobnostmi,“ komentuje stále se rozšiřující program DIGITEXU a INTERKAMERY šest týdnů před zahájením ředitel projektů Radek Malý a doplňuje: „Přibude i řada atraktivních firem z oblasti spotřební elektroniky, jejichž jména bohužel v této fázi nemůžeme ještě zveřejnit“

O DIGITEXU a INTERKAMEŘE
Oba veletrhy se uskuteční v termínu od 5. do 8. listopadu 2009 souběžně s veletrhem SPORT Life, tedy s přesahem do obou víkendových dní. DIGITEX i INTERKAMERA jsou cíleny na širokou veřejnost, které představí kromě nejnovějších trendů z oblasti spotřební elektroniky a digitální zábavy i řadu tematicky ucelených doprovodných programů, vzdělávacích i zábavních akcí. Digitex je zaměřen zejména na oblast herní zábavy, Interkamera pak na segment spotřební elektroniky související se zobrazovací technikou. Digitex a Interkamera se v roce 2008 (společně s Invexem) uskutečnily na 18.550 m2 výstavní plochy a shlédlo je 55.569 návštěvníků.sportlife_logo

O SPORT Life

SPORT Life se za dobu svého konání stal projektem s jasnou a pevnou pozicí ve střední a východní Evropě. Souběžně s veletrhem SPORT Life se konají další tři veletržní projekty: Bike Brno (nově jako samostatná značka), dále boat Brno a Caravaning brno. Tyto čtyři souběžně konané projekty nabídnou letos již poosmé velmi širokou a bohatou přehlídku vybavení pro sportovní aktivity všeho druhu a vytvoří místo plné zábavy a inspirace pro volný čas či aktivně strávenou dovolenou. Veletrh SPORT Life se v roce 2008 (včetně současně probíhajících Bike Brno, boat Brno, Caravaning Brno) konal na 42.166m2 výstavní plochy a přišlo se na něj podívat 43.224 návštěvníků.

 

Přijdete se na nově spojené veletrhy podívat? Máte raději sport nebo multimédia a digitální svět?

 

Marián K., zdroj a foto BVV

Zobrazeno: 1840

Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2516_MKPoslední jízda historickou fešandou Brnem – tramvaj číslo 99

 

Vyrazila z výrobny v roce 1941 a brněnské koleje brázdila po celých 28 let. Řeč je o historické tramvaji s označením 99, se kterou jsme se mohli pravidelně potkávat v Brně na víkendových a svátečních provětrávacích jízdách z Nových Sadů na Stránskou Skálu a zpět. BrNovinky se připojily 28. října k její poslední letošní jízdě a zjistily pro vás pár zajímavých informací.Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2505_MK

 

Spolu s dalšími cestujícími nasedáme na hlavním nádraží do tramvaje číslo 99. Dvojité cinknutí oznamuje odjezd. Vstupní dveře zůstávají dokořán a už si to šineme směr Stránská Skála. Uvnitř na nás dýchá starobylá atmosféra podpořená vůní dřeva, laku a kůže, ze které jsou vyrobená držátka pro stojící cestující. Nové tramvaje mají před stařenkou respekt a rádi jí dávají při křížení přednost. Zastavujeme i mimo tramvajové zastávky, neboť je třeba ručně přehazovat výhybky stavěcí pákou známou mezi tramvajáky jako vařecha.

 

Dáváme se do řeči s řidičem Pavlem Kašparem a mladým průvodčím Martinem Buchtou. Ochotně odpovídají na naše zvídTramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2515_MKavé dotazy. Překvapuje nás, jakými znalostmi o tramvajích mladík disponuje. Dělá průvodčího i na parní tramvaji Karolínka, kterou v Brně můžeme spatřit jen při slavnostních příležitostech. Dovídáme se, že devadesátdevítka vyjela opět na trať po více jak 35-ti letech díky bývalému primátorovi města Brna, který pomohl zafinancovat její nutnou rekonstrukci. Jeho přáním bylo, aby Brno mělo stejně jako Praha pravidelnou historickou tramvajovou linku. Rekonstrukce proběhla před čtyřmi roky a týkala se hlavně dřevěné karoserie, která už byla v havarijním stavu. Motory a podvozek však zůstaly originální. Výrobcem tramvaje jsou Královopolské strojírny a o elektrickou výbavu se postarala Škoda.Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2534_MK

 

Jelikož dveře tramvaje se nikdy nezavíraly a v zimním období by cestující mrzli, byla tramvaj vybavena kamny. K dispozici byly ještě další posuvné vstupní dveře. Dnes se z důvodu absence kamen poslední jízdy konají na podzim a poté se stařenka odebírá k zimnímu odpočinku. V Brně parkuje i sestra 99-ky, která posuvné dveře do salonu neměla vůbec, proto se jí říkalo chlaďárna.

 

Napětí troleje činí standardně 600 voltů. Někdy je tam ale až 700 voltů a to díky novým tramvajím s rekuperací. Při brzTramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2524_MKdění elektromotory fungují opačně - jako dynamo a novější šaliny vzniklou energii vracejí zpět do troleje. Proto se v ní krátkodobě napětí navýší až na zmíněných 700. „Když vedle brzdí tramvaj s rekuperací, na naší 99-ce to je pořádně znát“, dodává Kašpar.

 

Už víme, že novější tramvaje elektřinu vzniklou brzděním vracejí zpět, ale co ty starší? Jak je na tom 99-ka? U ni je to vyřešeno tak, že při brzdění odvádí přebytečnou energii do odporových spirál na střeše a tam se energie přemění v teplo.

 

Zvědavě nahlížíme do kabiny řidiče, který řídí vstoje a k ovládání tramvaje mu stačí jen dvě páky. Může řadit celkem deset rychlostí. Některé spojí dva přítomné motory paralelně, to je potřeba hlavně při rozjezdech, mají větší tah. Přepojením motorů do série pak tramvaj dosahuje vyšší rychlosti. Jedna rychlost slouží pro jízdu vzad.Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2535_MK

 

Žárovky jsou propojeny jako na vánočním stromku do série. Ale kdyby jedna praskla, nesvítila by žádná. Proto jsou zapojeny do více okruhů, aby se cestující neoctli v úplné tmě.

 

Blížíme se k ostré zatáčce na Životského ulici, kde průvodčí bere do ruky červený praporek a upozorňuje jím spolujedoucí automobily na zúžený profil. Řidiči totiž nedbají dopravního značení a za zatáčkou by narazili na vysoký obrubník. Vedle tramvaje se prostě nevejdou.

 

Pomalu se blížíme ke konečné zastávce. Řidič nám prozrazuje, že jedeme po bývalé železniční dráze, která vedla až na Líšeň a nesla název Místní Líšeňská dráha. To, že tudy kdysi skutečně vlaky jezdily, prozrazuje zavěšení troleje, které je provazové a tím pádem odlišné od běžného tramvajového ve městě. Jako pomník minulosti zde zůstala opuštěná vlaková stanice.

 

Pro zajímavost – rozchod tramvajových kolejí 1435 mm je stejný jako u vlakových, profil kolejí se však liší a tak vozidla nelze zaměnit. Vypadla by hned v první zatáčce.Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2539_MK

 

Na Stránské Skále cestující vystupují a tramvaj jede udělat otočku přes konečnou smyčku, aby cestující zase nabrala na zpáteční jízdu. Před nástupem lidí řidič ukazuje, jak funguje ruční shazovací koš, který je umístěn před koly tramvaje a má zabránit nehodě, kdy by se někdo mohl ocitnout pod koly vozidla. Při nárazu na překážku vodící tyč spustí koš, který je tlačen po kolejích před koly a vše po cestě posbírá.Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2544_MK

 

Při cestě na Nové Sady se dovídáme, že v 99-ce chybí GPS zařízení. Pohyb tramvaje tak nemůže být monitorován dispečinkem jako je tomu u ostatních tramvají. Mohou tam jen doufat, že se řidič nevydal někam jinam, než je jeho předepsaná trasa.

 

Kontrolu jízdenek provádí průvodčí, revizoři zde nechodí. Pokud pojedete načerno, pokuta vám nehrozí, pouze vás průvodčí vyloučí z tramvaje, což se podle sdělení již stalo. Jednou jela skupinka osob bez jízdenky a tak řidič zastavil přímo uprostřed ulice. Černí pasažéři si museli vystoupit.

 

Jediné, co kazí historický vzhled tramvaje, jsou klasické žlutooranžové označovače jízdenek, které jsou prý daní za to, aby tramvaj mohla jezdit v režimu IDS. Chtělo by to alespoň jejich dřevěnou imitaci, aby žlutá tolik nepoutala pozornost. To ale vedení DPMB zamítlo, prý by nebyly vidět.

 

Průvodčí Martin nám ukazuje svoji povinnou historickou výbavu. Ta obsahuje brašnu, signální povelku, píšťalku, originální cvakací kleště, baterku MYDAY s červenou slídou a staré tarifní předpisy.Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2545_MK

 

Martin má na sobě historický oblek průvodčího, který ovšem nepochází z doby, kdy dřevěná fešanda pravidelně jezdila Brnem. Jelikož v té době byly pouze černobílé fotografie, není známa ani přesná barva obleku. Uvádí se černá, antracitová, šedomodrá a další. Na uniformách bývalo také osobní číslo sloužící k přesné identifikaci průvodčího. Později byla čísla zrušena, aby si cestující nemohli stěžovat na konkrétního zaměstnance dráhy.

 

Blížíme se ke smyčce na Nových Sadech. Průvodčí vytahuje zpod sedaček na ukázku redukci, která slouží k propojení s novým přípojným systémem. Původní spřáhlo je talířové. Běžně 99-ka tahala i tři vozy. Stařenka před sebou dokonce tlačila i novou 30-ti metrovou tramvaj.

 

Na závěr nám řidič Kašpar povídá jednu historku. Cedule ukazující směr jízdy někdo zhruba před dvaceti lety z tramvaje ukradl. Původní památka musela být nahrazena novou plastovou cedulí, která bila do očí. Pachatel se však po nějaké době 99-kou opět svezl a všiml si nové cedule, která do originálního provedení rozhodně nezapadala. Svědomí mu nedalo, přiznal se ke svému činu a ceduli vrátil. Byl to jeden z případů, kdy zloděj nebyl potrestán, ale pochválen. Znovuobjevená cedule byla pouze poopravena, přelakována a původní název konečné zastávky Fučíkova Čtvrť, byl přelepen na Štefánikovu.Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2548_MK

 

Jelikož smlouva stařenky s městem končí, necháme se překvapit, zda bude brněnské koleje brázdit i následující rok. Šťastnou cestu a příjemný zimní odpočinek!

 

Už jste se 99-kou svezli? A parní Karolínkou? Prozraďte nám své zážitky.

 

text Síma, foto Marián K.

Reportáž sponzoroval Lama Rek, výrobce reklamních retro předmětů podle vašeho přání – www.LamaRek.cz

 

Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2505_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2508_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2509_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2511_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2513_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2514_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2515_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2516_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2518_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2519_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2522_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2524_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2528_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2529_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2530_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2531_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2532_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2533_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2534_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2535_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2537_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2539_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2540_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2541_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2542_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2543_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2544_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2545_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2547_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2548_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2550_MK

> Jízda historickou fešandou Brnem – tramvaj číslo 99

Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2516_MKPoslední jízda historickou fešandou Brnem – tramvaj číslo 99

 

Vyrazila z výrobny v roce 1941 a brněnské koleje brázdila po celých 28 let. Řeč je o historické tramvaji s označením 99, se kterou jsme se mohli pravidelně potkávat v Brně na víkendových a svátečních provětrávacích jízdách z Nových Sadů na Stránskou Skálu a zpět. BrNovinky se připojily 28. října k její poslední letošní jízdě a zjistily pro vás pár zajímavých informací.Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2505_MK

 

Spolu s dalšími cestujícími nasedáme na hlavním nádraží do tramvaje číslo 99. Dvojité cinknutí oznamuje odjezd. Vstupní dveře zůstávají dokořán a už si to šineme směr Stránská Skála. Uvnitř na nás dýchá starobylá atmosféra podpořená vůní dřeva, laku a kůže, ze které jsou vyrobená držátka pro stojící cestující. Nové tramvaje mají před stařenkou respekt a rádi jí dávají při křížení přednost. Zastavujeme i mimo tramvajové zastávky, neboť je třeba ručně přehazovat výhybky stavěcí pákou známou mezi tramvajáky jako vařecha.

 

Dáváme se do řeči s řidičem Pavlem Kašparem a mladým průvodčím Martinem Buchtou. Ochotně odpovídají na naše zvídTramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2515_MKavé dotazy. Překvapuje nás, jakými znalostmi o tramvajích mladík disponuje. Dělá průvodčího i na parní tramvaji Karolínka, kterou v Brně můžeme spatřit jen při slavnostních příležitostech. Dovídáme se, že devadesátdevítka vyjela opět na trať po více jak 35-ti letech díky bývalému primátorovi města Brna, který pomohl zafinancovat její nutnou rekonstrukci. Jeho přáním bylo, aby Brno mělo stejně jako Praha pravidelnou historickou tramvajovou linku. Rekonstrukce proběhla před čtyřmi roky a týkala se hlavně dřevěné karoserie, která už byla v havarijním stavu. Motory a podvozek však zůstaly originální. Výrobcem tramvaje jsou Královopolské strojírny a o elektrickou výbavu se postarala Škoda.Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2534_MK

 

Jelikož dveře tramvaje se nikdy nezavíraly a v zimním období by cestující mrzli, byla tramvaj vybavena kamny. K dispozici byly ještě další posuvné vstupní dveře. Dnes se z důvodu absence kamen poslední jízdy konají na podzim a poté se stařenka odebírá k zimnímu odpočinku. V Brně parkuje i sestra 99-ky, která posuvné dveře do salonu neměla vůbec, proto se jí říkalo chlaďárna.

 

Napětí troleje činí standardně 600 voltů. Někdy je tam ale až 700 voltů a to díky novým tramvajím s rekuperací. Při brzTramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2524_MKdění elektromotory fungují opačně - jako dynamo a novější šaliny vzniklou energii vracejí zpět do troleje. Proto se v ní krátkodobě napětí navýší až na zmíněných 700. „Když vedle brzdí tramvaj s rekuperací, na naší 99-ce to je pořádně znát“, dodává Kašpar.

 

Už víme, že novější tramvaje elektřinu vzniklou brzděním vracejí zpět, ale co ty starší? Jak je na tom 99-ka? U ni je to vyřešeno tak, že při brzdění odvádí přebytečnou energii do odporových spirál na střeše a tam se energie přemění v teplo.

 

Zvědavě nahlížíme do kabiny řidiče, který řídí vstoje a k ovládání tramvaje mu stačí jen dvě páky. Může řadit celkem deset rychlostí. Některé spojí dva přítomné motory paralelně, to je potřeba hlavně při rozjezdech, mají větší tah. Přepojením motorů do série pak tramvaj dosahuje vyšší rychlosti. Jedna rychlost slouží pro jízdu vzad.Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2535_MK

 

Žárovky jsou propojeny jako na vánočním stromku do série. Ale kdyby jedna praskla, nesvítila by žádná. Proto jsou zapojeny do více okruhů, aby se cestující neoctli v úplné tmě.

 

Blížíme se k ostré zatáčce na Životského ulici, kde průvodčí bere do ruky červený praporek a upozorňuje jím spolujedoucí automobily na zúžený profil. Řidiči totiž nedbají dopravního značení a za zatáčkou by narazili na vysoký obrubník. Vedle tramvaje se prostě nevejdou.

 

Pomalu se blížíme ke konečné zastávce. Řidič nám prozrazuje, že jedeme po bývalé železniční dráze, která vedla až na Líšeň a nesla název Místní Líšeňská dráha. To, že tudy kdysi skutečně vlaky jezdily, prozrazuje zavěšení troleje, které je provazové a tím pádem odlišné od běžného tramvajového ve městě. Jako pomník minulosti zde zůstala opuštěná vlaková stanice.

 

Pro zajímavost – rozchod tramvajových kolejí 1435 mm je stejný jako u vlakových, profil kolejí se však liší a tak vozidla nelze zaměnit. Vypadla by hned v první zatáčce.Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2539_MK

 

Na Stránské Skále cestující vystupují a tramvaj jede udělat otočku přes konečnou smyčku, aby cestující zase nabrala na zpáteční jízdu. Před nástupem lidí řidič ukazuje, jak funguje ruční shazovací koš, který je umístěn před koly tramvaje a má zabránit nehodě, kdy by se někdo mohl ocitnout pod koly vozidla. Při nárazu na překážku vodící tyč spustí koš, který je tlačen po kolejích před koly a vše po cestě posbírá.Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2544_MK

 

Při cestě na Nové Sady se dovídáme, že v 99-ce chybí GPS zařízení. Pohyb tramvaje tak nemůže být monitorován dispečinkem jako je tomu u ostatních tramvají. Mohou tam jen doufat, že se řidič nevydal někam jinam, než je jeho předepsaná trasa.

 

Kontrolu jízdenek provádí průvodčí, revizoři zde nechodí. Pokud pojedete načerno, pokuta vám nehrozí, pouze vás průvodčí vyloučí z tramvaje, což se podle sdělení již stalo. Jednou jela skupinka osob bez jízdenky a tak řidič zastavil přímo uprostřed ulice. Černí pasažéři si museli vystoupit.

 

Jediné, co kazí historický vzhled tramvaje, jsou klasické žlutooranžové označovače jízdenek, které jsou prý daní za to, aby tramvaj mohla jezdit v režimu IDS. Chtělo by to alespoň jejich dřevěnou imitaci, aby žlutá tolik nepoutala pozornost. To ale vedení DPMB zamítlo, prý by nebyly vidět.

 

Průvodčí Martin nám ukazuje svoji povinnou historickou výbavu. Ta obsahuje brašnu, signální povelku, píšťalku, originální cvakací kleště, baterku MYDAY s červenou slídou a staré tarifní předpisy.Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2545_MK

 

Martin má na sobě historický oblek průvodčího, který ovšem nepochází z doby, kdy dřevěná fešanda pravidelně jezdila Brnem. Jelikož v té době byly pouze černobílé fotografie, není známa ani přesná barva obleku. Uvádí se černá, antracitová, šedomodrá a další. Na uniformách bývalo také osobní číslo sloužící k přesné identifikaci průvodčího. Později byla čísla zrušena, aby si cestující nemohli stěžovat na konkrétního zaměstnance dráhy.

 

Blížíme se ke smyčce na Nových Sadech. Průvodčí vytahuje zpod sedaček na ukázku redukci, která slouží k propojení s novým přípojným systémem. Původní spřáhlo je talířové. Běžně 99-ka tahala i tři vozy. Stařenka před sebou dokonce tlačila i novou 30-ti metrovou tramvaj.

 

Na závěr nám řidič Kašpar povídá jednu historku. Cedule ukazující směr jízdy někdo zhruba před dvaceti lety z tramvaje ukradl. Původní památka musela být nahrazena novou plastovou cedulí, která bila do očí. Pachatel se však po nějaké době 99-kou opět svezl a všiml si nové cedule, která do originálního provedení rozhodně nezapadala. Svědomí mu nedalo, přiznal se ke svému činu a ceduli vrátil. Byl to jeden z případů, kdy zloděj nebyl potrestán, ale pochválen. Znovuobjevená cedule byla pouze poopravena, přelakována a původní název konečné zastávky Fučíkova Čtvrť, byl přelepen na Štefánikovu.Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2548_MK

 

Jelikož smlouva stařenky s městem končí, necháme se překvapit, zda bude brněnské koleje brázdit i následující rok. Šťastnou cestu a příjemný zimní odpočinek!

 

Už jste se 99-kou svezli? A parní Karolínkou? Prozraďte nám své zážitky.

 

text Síma, foto Marián K.

Reportáž sponzoroval Lama Rek, výrobce reklamních retro předmětů podle vašeho přání – www.LamaRek.cz

 

Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2505_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2508_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2509_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2511_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2513_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2514_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2515_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2516_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2518_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2519_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2522_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2524_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2528_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2529_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2530_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2531_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2532_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2533_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2534_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2535_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2537_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2539_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2540_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2541_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2542_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2543_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2544_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2545_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2547_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2548_MK
Tramvaj_99_Stranska_Skala_28102009_IMG_2550_MK

Zobrazeno: 3524

Hřib jak malovanej - houbařská sezóna v plném proudu

O tom, že teď je právě čas vyrazit do lesa, svědčí níže přiložená fotografie. Hřib byl nalezen v hlubokých lesích Českého ráje, ale i na brněnsku se možná dají takové objevit. Fotografii nám do redakce poslala věrná čtenářka Olga Kábelová.

 

Přikládáme pár "technických údajů" nálezu:

 

váha 450 g

výška 140 mm

průměr klobouku 135 mm

šíře nohy 70 mm

 

Hřib byl zcela zdravý a velice chutný, nalezen v Příhrazech v pondělí 19. 10. 2009 okolo 15. hodiny.

 

Štastným nálezcem je zdatný houbař z Českého ráje - Pepa. Kontrolní komisař - Olča.

 

Malá poznámka závěrem. V době, kdy byl hřib objeven,v Liberci, jenž je vzdálen zhruba 30 km od místa nálezu, již byla hromada sněhu.

 

A teď už se pokochejte hříbkem, cítíte tu vůni lesa a hub? Hurá do přírody!


Máte rádi houby? Na jaké způsoby je připravujete?

 

text Marián K., foto nálezce hřibuhrib_PA190087_small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Hřib jak malovanej - houbaři mají hody

Hřib jak malovanej - houbařská sezóna v plném proudu

O tom, že teď je právě čas vyrazit do lesa, svědčí níže přiložená fotografie. Hřib byl nalezen v hlubokých lesích Českého ráje, ale i na brněnsku se možná dají takové objevit. Fotografii nám do redakce poslala věrná čtenářka Olga Kábelová.

 

Přikládáme pár "technických údajů" nálezu:

 

váha 450 g

výška 140 mm

průměr klobouku 135 mm

šíře nohy 70 mm

 

Hřib byl zcela zdravý a velice chutný, nalezen v Příhrazech v pondělí 19. 10. 2009 okolo 15. hodiny.

 

Štastným nálezcem je zdatný houbař z Českého ráje - Pepa. Kontrolní komisař - Olča.

 

Malá poznámka závěrem. V době, kdy byl hřib objeven,v Liberci, jenž je vzdálen zhruba 30 km od místa nálezu, již byla hromada sněhu.

 

A teď už se pokochejte hříbkem, cítíte tu vůni lesa a hub? Hurá do přírody!


Máte rádi houby? Na jaké způsoby je připravujete?

 

text Marián K., foto nálezce hřibuhrib_PA190087_small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazeno: 2059

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze