brnovinky

Přepnout do PC verze

Co nového v Zoo Brno? Mláďata kozorožce sibiřského a jelena milu, proběhla Noc snů

Zoo_Brno_28052010_IMG_7959_MK

Malý jak se v brněnské zoologické zahradě narodil v květnu.

Zoo Brno má stále co nového nabídnout k vidění. Koncem května se zoologická zahrada rozrostla o pět mláďat kozorožce sibiřského. Přírůstek je i u jelena milu. K dubnovým mláďatům se koncem května narodilo další mládě. 4. června mohly děti v zoo prožít Noc snů.

Hned pět mláďat kozorožce sibiřského

Celkem pět nových mláďat kozorožce sibiřského se narodilo letos ve dnech 14., 20., 22. a 23. 5. Tento druh kozorožců se vyskytuje v horských oblastech od Afghánistánu a Pákistánu až po Mongolsko. Samci kozorožců sibiřských mají silné a dlouhé, obloukovitě zahnuté rohy. Ty mohou měřit 100 - 148 centimetrů. Rohy samic dorůstají do 40 centimetrů. Stáda samic s mláďaty mívají 30 až 50 jedinců. Samci vytvářejí skupiny nebo žijí samotářsky. Kozorožci žijí nad horní hranicí lesa ve výškách 2300 až 5000 metrů nad mořem. Jejich hlavními predátory jsou vlci, medvědi hnědí, levharti sněžní. Loví je také rysi nebo rosomáci. Zoo Brno chová početnou skupinu kozorožce sibiřského, která se pravidelně rozmnožuje. V současné době tato skupina čítá 17 jedinců.

Jeleni milu mají další přírůstek

Zoo_Brno_28052010_IMG_7950_MK

Velbloudě narozené na jaře odpočívá s ostatními.

20. května se v zoo narodilo další mládě jelena milu. Přiřadilo k mláďatům narozeným 6. a 14. dubna 2010. V Zoo Brno je tak celkem 12 jedinců těchto jelenů. Základ stáda chovaného v Zoo Brno tvoří jeden samec a čtyři samice, kteří se pravidelně rozmnožují. Jeleni milu dosahují výšky v kohoutku 100 - 130 centimetrů. Délka těla je 190 až 210 centimetrů a ocasu 25 až 65 centimetrů. Samec váží mezi 200 a 250 kilogramy, samice 140 až 80 kilogramů. Délka březosti se pohybuje od 250 do 288 dnů.

 

Jeleni milu žijí ve stádech a v zajetí se dožívají do 23 let. Má se za to, že se tito jeleni původně vyskytovali v bažinatých oblastech Mandžuska a východní Číny. Z volné přírody však vymizeli již po roce 200 po Kristu. V polovině 19. století žil tento jelen již jen v císařském loveckém parku jižně od Pekingu. Tam ho v roce 1865 objevil francouzský misionář páter Armand David. V následujícím roce byl pak jelen milu vyvezen do Evropy, kde započal jeho chov v oborách. Kolem roku 1900 byl v Číně již téměř zcela vyhuben. Před 2. světovou válkou se anglický šlechtic Duke of Bedford dohodl s tehdejšími zoologickými zahradami a založil koordinovaný chov jelenů milu. Z něj pocházejí všechna v současnosti na světě chovaná zvířata. Díky chovu v zajetí a vypouštění jedinců do obor dnes žije v Číně přes 1000 kusů, a to pod stálou kontrolou v národních parcích a rezervacích. V zoologických zahradách po celém světě se nachází dalších asi 1000 kusů. Chov jelenů milu patří k nejstarším chovaným druhům v brněnské zoo.

Do Zoo Brno na Noc snů

Zoo_Brno_28052010_IMG_7943_MK

Domácí páv kontroluje stav zoo.

Již šestý ročník mezinárodní charitativní akce zoologických zahrad se pod názvem „Noc snů aneb večer plný zážitků v Zoo Brno“ uskutečnil v pátek 4. června v čase od 18. do 21. hodiny. Noc snů (Dreamnight at the zoo) je mezinárodní akce pro zdravotně znevýhodněné, chronicky nemocné a opuštěné děti. Akce se účastní zoo celého světa vždy první pátek v červnu.

 

První noc snů se uskutečnila v roce 1996 v Zoo Rotterdam pro dětské pacienty místní nemocnice. Protože se akce konala za tmy, dostala jméno Dream Night - Noc snů. Zakladatelem a předsedou Dreamnight at the Zoo Foundation je pan Peter van der Wulp ze Zoo Rotterdam. V České republice se k této akci připojila v roce 2004 Zoo Děčín a v roce 2005 Zoo Brno. Postupně přibyly další české zoo. Noc snů v zoo je pořádána pro všechny chronicky nemocné či postižené děti, které mají do zoo tento večer spolu s rodiči a sourozenci bezplatný vstup.

 

Zoo_Brno_28052010_IMG_7934_MK

Brněnská zoo pořádá pro návštěvníky Noc snů.

Pro děti je vždy přichystán bohatý program, který se uskutečňuje současně na několika místech areálu zoo. Hlavní program byl v pátek připraven na podiu U velblouda v prostorách Dětské zoo. Vystoupila country skupina Noví Kaskadéři, dětský folklorní soubor Komíňáček, Absolutní divadlo, taneční skupina Abanico a skupina oddílu juda SK KP Brno.

 

Malovalo se také na obličej technikou face painting. V areálu Dětské zoo byla připravena ukázka přírodnin a vystoupení skupiny EQUICOM. Ta představila westernové ježdění na koních.

 

Zoo_Brno_28052010_IMG_7936_MK

Nezvládáte kopcovitý terén zoo? Vláček pomůže.

Jízdu na ponících mohly děti absolvovat v Indiánské vesnici, v prostranství před pavilonem exotického ptactva. V prostoru Safari čekala návštěvníky výtvarná dílna a ukázka práce psovodů Městské policie Brno. Nechyběla ani oblíbená kontaktní zvířata a komentované krmení. Na zvídavé otázky dětí odpovídali chovatelé a další odborníci ze Zoo Brno. Pro zvané děti pořadatelé přichystali pohoštění. Po celou dobu konání akce byl v provozu vláček.

 

Už jste letos navštívili brněnskou zoo?

 

text Síma, ilustrační foto Marián K., brnovinky, zdroj Zoo Brno

Co nového v Zoo Brno? Mláďata kozorožce sibiřského a jelena milu, proběhla Noc snů

Zoo_Brno_28052010_IMG_7959_MK

Malý jak se v brněnské zoologické zahradě narodil v květnu.

Zoo Brno má stále co nového nabídnout k vidění. Koncem května se zoologická zahrada rozrostla o pět mláďat kozorožce sibiřského. Přírůstek je i u jelena milu. K dubnovým mláďatům se koncem května narodilo další mládě. 4. června mohly děti v zoo prožít Noc snů.

Hned pět mláďat kozorožce sibiřského

Celkem pět nových mláďat kozorožce sibiřského se narodilo letos ve dnech 14., 20., 22. a 23. 5. Tento druh kozorožců se vyskytuje v horských oblastech od Afghánistánu a Pákistánu až po Mongolsko. Samci kozorožců sibiřských mají silné a dlouhé, obloukovitě zahnuté rohy. Ty mohou měřit 100 - 148 centimetrů. Rohy samic dorůstají do 40 centimetrů. Stáda samic s mláďaty mívají 30 až 50 jedinců. Samci vytvářejí skupiny nebo žijí samotářsky. Kozorožci žijí nad horní hranicí lesa ve výškách 2300 až 5000 metrů nad mořem. Jejich hlavními predátory jsou vlci, medvědi hnědí, levharti sněžní. Loví je také rysi nebo rosomáci. Zoo Brno chová početnou skupinu kozorožce sibiřského, která se pravidelně rozmnožuje. V současné době tato skupina čítá 17 jedinců.

Jeleni milu mají další přírůstek

Zoo_Brno_28052010_IMG_7950_MK

Velbloudě narozené na jaře odpočívá s ostatními.

20. května se v zoo narodilo další mládě jelena milu. Přiřadilo k mláďatům narozeným 6. a 14. dubna 2010. V Zoo Brno je tak celkem 12 jedinců těchto jelenů. Základ stáda chovaného v Zoo Brno tvoří jeden samec a čtyři samice, kteří se pravidelně rozmnožují. Jeleni milu dosahují výšky v kohoutku 100 - 130 centimetrů. Délka těla je 190 až 210 centimetrů a ocasu 25 až 65 centimetrů. Samec váží mezi 200 a 250 kilogramy, samice 140 až 80 kilogramů. Délka březosti se pohybuje od 250 do 288 dnů.

 

Jeleni milu žijí ve stádech a v zajetí se dožívají do 23 let. Má se za to, že se tito jeleni původně vyskytovali v bažinatých oblastech Mandžuska a východní Číny. Z volné přírody však vymizeli již po roce 200 po Kristu. V polovině 19. století žil tento jelen již jen v císařském loveckém parku jižně od Pekingu. Tam ho v roce 1865 objevil francouzský misionář páter Armand David. V následujícím roce byl pak jelen milu vyvezen do Evropy, kde započal jeho chov v oborách. Kolem roku 1900 byl v Číně již téměř zcela vyhuben. Před 2. světovou válkou se anglický šlechtic Duke of Bedford dohodl s tehdejšími zoologickými zahradami a založil koordinovaný chov jelenů milu. Z něj pocházejí všechna v současnosti na světě chovaná zvířata. Díky chovu v zajetí a vypouštění jedinců do obor dnes žije v Číně přes 1000 kusů, a to pod stálou kontrolou v národních parcích a rezervacích. V zoologických zahradách po celém světě se nachází dalších asi 1000 kusů. Chov jelenů milu patří k nejstarším chovaným druhům v brněnské zoo.

Do Zoo Brno na Noc snů

Zoo_Brno_28052010_IMG_7943_MK

Domácí páv kontroluje stav zoo.

Již šestý ročník mezinárodní charitativní akce zoologických zahrad se pod názvem „Noc snů aneb večer plný zážitků v Zoo Brno“ uskutečnil v pátek 4. června v čase od 18. do 21. hodiny. Noc snů (Dreamnight at the zoo) je mezinárodní akce pro zdravotně znevýhodněné, chronicky nemocné a opuštěné děti. Akce se účastní zoo celého světa vždy první pátek v červnu.

 

První noc snů se uskutečnila v roce 1996 v Zoo Rotterdam pro dětské pacienty místní nemocnice. Protože se akce konala za tmy, dostala jméno Dream Night - Noc snů. Zakladatelem a předsedou Dreamnight at the Zoo Foundation je pan Peter van der Wulp ze Zoo Rotterdam. V České republice se k této akci připojila v roce 2004 Zoo Děčín a v roce 2005 Zoo Brno. Postupně přibyly další české zoo. Noc snů v zoo je pořádána pro všechny chronicky nemocné či postižené děti, které mají do zoo tento večer spolu s rodiči a sourozenci bezplatný vstup.

 

Zoo_Brno_28052010_IMG_7934_MK

Brněnská zoo pořádá pro návštěvníky Noc snů.

Pro děti je vždy přichystán bohatý program, který se uskutečňuje současně na několika místech areálu zoo. Hlavní program byl v pátek připraven na podiu U velblouda v prostorách Dětské zoo. Vystoupila country skupina Noví Kaskadéři, dětský folklorní soubor Komíňáček, Absolutní divadlo, taneční skupina Abanico a skupina oddílu juda SK KP Brno.

 

Malovalo se také na obličej technikou face painting. V areálu Dětské zoo byla připravena ukázka přírodnin a vystoupení skupiny EQUICOM. Ta představila westernové ježdění na koních.

 

Zoo_Brno_28052010_IMG_7936_MK

Nezvládáte kopcovitý terén zoo? Vláček pomůže.

Jízdu na ponících mohly děti absolvovat v Indiánské vesnici, v prostranství před pavilonem exotického ptactva. V prostoru Safari čekala návštěvníky výtvarná dílna a ukázka práce psovodů Městské policie Brno. Nechyběla ani oblíbená kontaktní zvířata a komentované krmení. Na zvídavé otázky dětí odpovídali chovatelé a další odborníci ze Zoo Brno. Pro zvané děti pořadatelé přichystali pohoštění. Po celou dobu konání akce byl v provozu vláček.

 

Už jste letos navštívili brněnskou zoo?

 

text Síma, ilustrační foto Marián K., brnovinky, zdroj Zoo Brno

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze