brnovinky

Přepnout do PC verze

Do školky v Brně od února elektronicky

Brno od 1. února 2012 spouští systém elektronického zápisu do mateřských škol. Sníží se administrativa během přijetí do školky a zájemci o umístění svého dítěte budou lépe informováni o počtu přijímaných dětí i kritérií pro přijetí. Počet přijetých ratolestí v prvním kole se díky novému systému zvýší.


Rodiče mohou své děti hlásit na nových webových stranách pro systém elektronického zápisu do mateřské školy.

„Chceme tímto novým elektronickým systémem pomoci rodičům při hledání volného místa v brněnských mateřských školách. Proto jsme stanovili kritéria, podle kterých bude každé dítě ohodnoceno. Jsem přesvědčen, že nový systém v mnohém urychlí a zjednoduší systém příjímání dětí do školek,“ uvádí primátor města Brna Roman Onderka.

Před spuštěním systému elektronické podpory zápisu do MŠ je třeba, aby každá ředitelka podepsala s městem Smlouvu o zpracování osobních údajů a současně zaslala oznámení o zpracování osobních údajů Úřadu na ochranu osobních údajů. Poté ředitelky mateřských škol vloží ve stanoveném období 1. až 2. února do systému počet volných míst pro přijímací řízení na školní rok 2012 / 2013.

Cíle elektronického přijímání dětí do školek v Brně

 • vytvoření databáze volných míst v mateřských školách

 • zajištění transparentnosti přijímání dětí

 • poskytnutí informací o umístění dítěte v seznamech žádostí o přijetí všude tam, kam rodiče podali přihlášku

 • zjednodušení administrace ředitelkám mateřských škol

 • poskytnutí zpětné vazby městu, zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím

 • stěžejním kritériem je věk dítěte, trvalý pobyt v dané městské části s výjimkou zákonem stanoveného kriteria - poslední rok před zahájením povinné školní docházky

Vydávání přihlášek stanoví ředitelky mateřských škol

Časové období vydávání přihlášek nebudou mít ředitelky MŠ striktně stanoveno, i nadále si vydávání přihlášek budou organizovat v dohodě s MČ tak, aby vyhovovalo podmínkám školy. Od 5. února mohou rodiče vstupovat do systému, hledat informace o jednotlivých školkách a vyplňovat a tisknout přihlášku.

Odevzdání přihlášky do 6. března

Navrhovaným termínem pro odevzdávání přihlášek je pondělí 5. a úterý 6. března 2012.

Systém děti barevně odliší

Po ukončení sběru přihlášek o půlnoci 9. března systém seznamy uzavře a elektronicky setřídí podle zadaných kritérií. Barevně odliší děti, které se vešly do počtu přijímaných dětí na konkrétní mateřské škole od dětí, jež se do tohoto počtu nevejdou.

Kritéria předchází diskriminaci

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a zohledňuje koncepci školské politiky města, ve které je stanovena jasná vůle umožnit předškolní vzdělávání všem dětem ve věku od čtyř do šesti let s trvalým bydlištěm v Brně.

Kritéria neodporují sociální postavení rodičů či matky na mateřské dovolené, jež jsou z pohledu ombudsmana diskriminující. Je třeba umožnit předškolní vzdělávání všem dětem bez ohledu na postavení rodičů. Ombudsman se odvolává i na Úmluvu o právech dítěte, také na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod.

Bodový systém kritérií

Věková skupina

 • Starší 5 let – 560 bodů
 • 3 a 4 letí – 480 bodů
 • Mladší 3 let – 0 bodů

Bydliště

 • v městské části školky – 40 bodů
 • mimo městskou část školky – 0 bodů

Brno jako bydliště

 • V Brně – 240 bodů
 • Mimo Brno – 0 bodů

Věk

 • věk v rámci roku – 10 bodů
 • dílek za jeden den – 0,03 bodu
 • sudý rok zvýhodněn přičtením dalších 10 bodů

věk dítěte se vztahuje k 31. 8. 2012

Docházka

 • Celodenní – 160 bodů
 • Půldenní – 80 bodů
 • 4 hodiny – 0 bodů

Sourozenec

 • sourozenec v MŠ – 20 bodů
 • první v MŠ – 0 bodů

Systém komunikuje s rodiči

Od pondělí 12. března 2012 bude systém rodičům automaticky odesílat e-maily, avšak logicky jen těm, kteří uvedou e-mailovou adresu. Systém informuje rodiče dětí, jež jsou přijaty se žádostí, aby se dostavili do 5 dnů, tedy 12. až 16. března 2012 pro rozhodnutí o přijetí.

Rodiče, kteří e-mail neuvedou, bude školka informovat telefonicky či dopisem. Po převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce vyzván mateřskou školou k otevření, vygenerování a následnému podepsání zpětvzetí. Jde o dobrovolnou formu vyjádření vůle rodičů, že nastoupí do jedné mateřské školy. Správní řízení na ostatních školkách se tím zastaví.

Přijetí, nepřijetí či zpětvzetí

Na základě zpětvzetí bude vydáno usnesení o zpětvzetí žádosti k předškolnímu vzdělávání. Tímto krokem rodič uvolní místa na dalších mateřských školách, kam své dítě hlásil, dalším zájemcům.

Přijímací řízení ukončí jedna z možností - rozhodnutí o přijetí, rozhodnutí o nepřijetí nebo usnesení o zpětvzetí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Stop korupci?

Systém elektronické podpory zápisu do školek zpracovává data během celého přijímacího řízení automaticky. Není určen k přezkumu vložených dat ze strany OŠMT MMB, ani jiných subjektů. Podle sdělení města jej lze chápat jako účinný nástroj protikorupčních opatření ve vztahu k přijímacímu řízení do mateřských škol.

foto MaK., brnovinky, zdroj Město Brno

{linkr:related;keywords:brno;limit:8;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Do školky v Brně od února elektronicky

Brno od 1. února 2012 spouští systém elektronického zápisu do mateřských škol. Sníží se administrativa během přijetí do školky a zájemci o umístění svého dítěte budou lépe informováni o počtu přijímaných dětí i kritérií pro přijetí. Počet přijetých ratolestí v prvním kole se díky novému systému zvýší.


Rodiče mohou své děti hlásit na nových webových stranách pro systém elektronického zápisu do mateřské školy.

„Chceme tímto novým elektronickým systémem pomoci rodičům při hledání volného místa v brněnských mateřských školách. Proto jsme stanovili kritéria, podle kterých bude každé dítě ohodnoceno. Jsem přesvědčen, že nový systém v mnohém urychlí a zjednoduší systém příjímání dětí do školek,“ uvádí primátor města Brna Roman Onderka.

Před spuštěním systému elektronické podpory zápisu do MŠ je třeba, aby každá ředitelka podepsala s městem Smlouvu o zpracování osobních údajů a současně zaslala oznámení o zpracování osobních údajů Úřadu na ochranu osobních údajů. Poté ředitelky mateřských škol vloží ve stanoveném období 1. až 2. února do systému počet volných míst pro přijímací řízení na školní rok 2012 / 2013.

Cíle elektronického přijímání dětí do školek v Brně

 • vytvoření databáze volných míst v mateřských školách

 • zajištění transparentnosti přijímání dětí

 • poskytnutí informací o umístění dítěte v seznamech žádostí o přijetí všude tam, kam rodiče podali přihlášku

 • zjednodušení administrace ředitelkám mateřských škol

 • poskytnutí zpětné vazby městu, zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím

 • stěžejním kritériem je věk dítěte, trvalý pobyt v dané městské části s výjimkou zákonem stanoveného kriteria - poslední rok před zahájením povinné školní docházky

Vydávání přihlášek stanoví ředitelky mateřských škol

Časové období vydávání přihlášek nebudou mít ředitelky MŠ striktně stanoveno, i nadále si vydávání přihlášek budou organizovat v dohodě s MČ tak, aby vyhovovalo podmínkám školy. Od 5. února mohou rodiče vstupovat do systému, hledat informace o jednotlivých školkách a vyplňovat a tisknout přihlášku.

Odevzdání přihlášky do 6. března

Navrhovaným termínem pro odevzdávání přihlášek je pondělí 5. a úterý 6. března 2012.

Systém děti barevně odliší

Po ukončení sběru přihlášek o půlnoci 9. března systém seznamy uzavře a elektronicky setřídí podle zadaných kritérií. Barevně odliší děti, které se vešly do počtu přijímaných dětí na konkrétní mateřské škole od dětí, jež se do tohoto počtu nevejdou.

Kritéria předchází diskriminaci

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a zohledňuje koncepci školské politiky města, ve které je stanovena jasná vůle umožnit předškolní vzdělávání všem dětem ve věku od čtyř do šesti let s trvalým bydlištěm v Brně.

Kritéria neodporují sociální postavení rodičů či matky na mateřské dovolené, jež jsou z pohledu ombudsmana diskriminující. Je třeba umožnit předškolní vzdělávání všem dětem bez ohledu na postavení rodičů. Ombudsman se odvolává i na Úmluvu o právech dítěte, také na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod.

Bodový systém kritérií

Věková skupina

 • Starší 5 let – 560 bodů
 • 3 a 4 letí – 480 bodů
 • Mladší 3 let – 0 bodů

Bydliště

 • v městské části školky – 40 bodů
 • mimo městskou část školky – 0 bodů

Brno jako bydliště

 • V Brně – 240 bodů
 • Mimo Brno – 0 bodů

Věk

 • věk v rámci roku – 10 bodů
 • dílek za jeden den – 0,03 bodu
 • sudý rok zvýhodněn přičtením dalších 10 bodů

věk dítěte se vztahuje k 31. 8. 2012

Docházka

 • Celodenní – 160 bodů
 • Půldenní – 80 bodů
 • 4 hodiny – 0 bodů

Sourozenec

 • sourozenec v MŠ – 20 bodů
 • první v MŠ – 0 bodů

Systém komunikuje s rodiči

Od pondělí 12. března 2012 bude systém rodičům automaticky odesílat e-maily, avšak logicky jen těm, kteří uvedou e-mailovou adresu. Systém informuje rodiče dětí, jež jsou přijaty se žádostí, aby se dostavili do 5 dnů, tedy 12. až 16. března 2012 pro rozhodnutí o přijetí.

Rodiče, kteří e-mail neuvedou, bude školka informovat telefonicky či dopisem. Po převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce vyzván mateřskou školou k otevření, vygenerování a následnému podepsání zpětvzetí. Jde o dobrovolnou formu vyjádření vůle rodičů, že nastoupí do jedné mateřské školy. Správní řízení na ostatních školkách se tím zastaví.

Přijetí, nepřijetí či zpětvzetí

Na základě zpětvzetí bude vydáno usnesení o zpětvzetí žádosti k předškolnímu vzdělávání. Tímto krokem rodič uvolní místa na dalších mateřských školách, kam své dítě hlásil, dalším zájemcům.

Přijímací řízení ukončí jedna z možností - rozhodnutí o přijetí, rozhodnutí o nepřijetí nebo usnesení o zpětvzetí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Stop korupci?

Systém elektronické podpory zápisu do školek zpracovává data během celého přijímacího řízení automaticky. Není určen k přezkumu vložených dat ze strany OŠMT MMB, ani jiných subjektů. Podle sdělení města jej lze chápat jako účinný nástroj protikorupčních opatření ve vztahu k přijímacímu řízení do mateřských škol.

foto MaK., brnovinky, zdroj Město Brno

{linkr:related;keywords:brno;limit:8;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze