brnovinky

Přepnout do PC verze

Garáže na Panenské v Brně? Ve hvězdách

Rada města Brna na své schůzi ve středu 9. února 2011 neprojednala potřebné náležitosti k uzavření smluvních vztahů s akciovou společností BRNO PARKING. Tím v podstatě nechává uplynout lhůtu stanovenou k uzavření smluv ve Smlouvě o uzavření budoucí nájemní smlouvy. Termín možnosti uzavření smluv končí 11. února. Znamená to nerealizaci parkovacího domu na Panenské?


Brněnští radní neprojednali během posledního jednání dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí nájemní smlouvy, uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen a uzavření budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva. Z toho důvodu zřejmě skončí závazek města uzavřít s akciovou společností BRNO PARKING nájemní smlouvu. Společnost totiž nesplnila podmínku získání územního rozhodnutí pro výstavbu hromadných parkovacích garáží na ulici Panenská. To jí koncem loňského roku odebral Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna z důvodu nevyjasněného sporu s Best Western Premier Hotelem International Brno. Hotel vlastní sousedící pozemek a je tudíž účastníkem stavebního řízení. Stavba parkovacího domu by se dotkla i provozu hotelu.

Odbor dopravy MMB nechal zpracovat právní analýzu popisující další varianty vývoje ve věci vztahu města Brna ke společnosti BRNO PARKING, a.s. a výstavby parkovacího domu na ulici Panenská. Tato analýza se zabývá výhradně otázkou dalšího postupu, nikoliv analýzou předcházejícího vývoje.

„V každém případě je jednoznačným cílem města výstavba parkovacího domu na ulici Panenská,“ sdělil první náměstek primátora Robert Kotzian.

„Z probíhajících jednání vyplynula potřeba pokračování v práci na právní analýze. S ohledem na to, že jednou z možností dalšího vývoje je dispozice - nákup či prodej s majetkovou účastí ve společnosti BRNO PARKING, a.s., dovoluji si považovat obsah právní analýzy za diskrétní. Její zveřejnění by mohlo zhoršit pozici města v dalších jednáních,“ upozornil Robert Kotzian.

„Po dopracování právní analýzy bude rozhodnuto o dalším postupu s cílem udržet co nejsilnější pozici města v dalších jednáních a nastavit vývoj, který v mezích možností co nejrychleji povede k výstavbě parkovacího domu na ulici Panenská,“ uvádí v tiskové zprávě tiskový mluvčí Magistrátu města Brna Pavel Žára.

Před dvěma lety uzavřelo statutární město Brno se společností BRNO PARKING, a.s., Smlouvu o uzavření budoucí nájemní smlouvy, která stanovila pravidla, za kterých mezi sebou smluvní strany uzavřou nájemní smlouvu na pozemky, na nichž měl být postaven parkovací dům.

Jednou ze základních podmínek, které byla společnost BRNO PARKING, a.s., podle této Smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy povinna splnit, bylo získání územního rozhodnutí pro výstavbu hromadných parkovacích garáží na ulici Panenská. Tuto podstatnou podmínku společnost nesplnila ani po dvou letech trvání Smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy.

Jisté zatím pouze je, že řidiči dál musí v centru Brna bojovat o místo k zaparkování.

text a ilustrační foto Marián K., brnovinky, zdroj Město Brno

{linkr:related;keywords:parkov%C3%83%C2%A1n%C3%83%C2%AD;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Garáže na Panenské v Brně? Ve hvězdách

Rada města Brna na své schůzi ve středu 9. února 2011 neprojednala potřebné náležitosti k uzavření smluvních vztahů s akciovou společností BRNO PARKING. Tím v podstatě nechává uplynout lhůtu stanovenou k uzavření smluv ve Smlouvě o uzavření budoucí nájemní smlouvy. Termín možnosti uzavření smluv končí 11. února. Znamená to nerealizaci parkovacího domu na Panenské?


Brněnští radní neprojednali během posledního jednání dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí nájemní smlouvy, uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen a uzavření budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva. Z toho důvodu zřejmě skončí závazek města uzavřít s akciovou společností BRNO PARKING nájemní smlouvu. Společnost totiž nesplnila podmínku získání územního rozhodnutí pro výstavbu hromadných parkovacích garáží na ulici Panenská. To jí koncem loňského roku odebral Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna z důvodu nevyjasněného sporu s Best Western Premier Hotelem International Brno. Hotel vlastní sousedící pozemek a je tudíž účastníkem stavebního řízení. Stavba parkovacího domu by se dotkla i provozu hotelu.

Odbor dopravy MMB nechal zpracovat právní analýzu popisující další varianty vývoje ve věci vztahu města Brna ke společnosti BRNO PARKING, a.s. a výstavby parkovacího domu na ulici Panenská. Tato analýza se zabývá výhradně otázkou dalšího postupu, nikoliv analýzou předcházejícího vývoje.

„V každém případě je jednoznačným cílem města výstavba parkovacího domu na ulici Panenská,“ sdělil první náměstek primátora Robert Kotzian.

„Z probíhajících jednání vyplynula potřeba pokračování v práci na právní analýze. S ohledem na to, že jednou z možností dalšího vývoje je dispozice - nákup či prodej s majetkovou účastí ve společnosti BRNO PARKING, a.s., dovoluji si považovat obsah právní analýzy za diskrétní. Její zveřejnění by mohlo zhoršit pozici města v dalších jednáních,“ upozornil Robert Kotzian.

„Po dopracování právní analýzy bude rozhodnuto o dalším postupu s cílem udržet co nejsilnější pozici města v dalších jednáních a nastavit vývoj, který v mezích možností co nejrychleji povede k výstavbě parkovacího domu na ulici Panenská,“ uvádí v tiskové zprávě tiskový mluvčí Magistrátu města Brna Pavel Žára.

Před dvěma lety uzavřelo statutární město Brno se společností BRNO PARKING, a.s., Smlouvu o uzavření budoucí nájemní smlouvy, která stanovila pravidla, za kterých mezi sebou smluvní strany uzavřou nájemní smlouvu na pozemky, na nichž měl být postaven parkovací dům.

Jednou ze základních podmínek, které byla společnost BRNO PARKING, a.s., podle této Smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy povinna splnit, bylo získání územního rozhodnutí pro výstavbu hromadných parkovacích garáží na ulici Panenská. Tuto podstatnou podmínku společnost nesplnila ani po dvou letech trvání Smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy.

Jisté zatím pouze je, že řidiči dál musí v centru Brna bojovat o místo k zaparkování.

text a ilustrační foto Marián K., brnovinky, zdroj Město Brno

{linkr:related;keywords:parkov%C3%83%C2%A1n%C3%83%C2%AD;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze