brnovinky

Přepnout do PC verze

Jarní půlnoc rozhodne. Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Jarní půlnoc z 25. na 26. března 2011 se stane rozhodným okamžikem, kdy v České republice proběhne Sčítání lidu, domů a bytů. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Po Brně začnou materiály sčítací komisaři roznášet od 25. února do 6. března. brnovinky vás postupně v seriálu o sčítání seznámí se všemi potřebnými informacemi ke sčítání.


Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu, tedy zhruba 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání podle sdělení Českého statistického úřadu částka v Evropské Unii obvyklá.

Nové otázky: registrované partnerství, internet

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání. Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude například dotaz na registrované partnerství.

Český statistický úřad při sčítání lidu v roce 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.

Komisaři budou pracovníci České pošty

Sčítacími komisaři budou zhruba v 95 % případů pracovníci České pošty. Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. V době ostrého sčítání bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.

Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo takzvané Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

Zkušební sčítání bylo na jaře 2010

V České republice se také od 6. dubna do 7. května 2010 uskutečnilo zkušební sčítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel využilo možnost odeslat formuláře elektronicky přes internet, ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli formuláře komisařům nebo je posílali poštou.

Pro zkušební sčítání vybrali statistici půl procenta obyvatel České republiky, aby prověřili všechny potřebné procesy před letošním ostrým sčítáním, otestovali srozumitelnost a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové techniky skenování dat.

bann_sldb_2011„Sčítání lidu se na našem území provádí pravidelně od roku 1869. Letos se poprvé v historii testovalo i elektronické vyplňování sčítacích on-line formulářů na internetu, které bude při sčítání příští rok úplnou novinkou,“ upozorňuje místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal. „Samotné informace z dotazníků nebyly při zkušebním sčítání tím nejdůležitějším, zaměřili jsme se hlavně na srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem byla zpráva, jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou slabá místa nových systémů,“ doplňuje Stanislav Drápal.

Sčítalo se už ve středověku

Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.

Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.

Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce.

ilustrační foto Marián K., brnovinky, zdroj ČSÚ

{linkr:related;keywords:brno;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Jarní půlnoc rozhodne. Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Jarní půlnoc z 25. na 26. března 2011 se stane rozhodným okamžikem, kdy v České republice proběhne Sčítání lidu, domů a bytů. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Po Brně začnou materiály sčítací komisaři roznášet od 25. února do 6. března. brnovinky vás postupně v seriálu o sčítání seznámí se všemi potřebnými informacemi ke sčítání.


Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu, tedy zhruba 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání podle sdělení Českého statistického úřadu částka v Evropské Unii obvyklá.

Nové otázky: registrované partnerství, internet

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání. Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude například dotaz na registrované partnerství.

Český statistický úřad při sčítání lidu v roce 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.

Komisaři budou pracovníci České pošty

Sčítacími komisaři budou zhruba v 95 % případů pracovníci České pošty. Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. V době ostrého sčítání bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.

Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo takzvané Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

Zkušební sčítání bylo na jaře 2010

V České republice se také od 6. dubna do 7. května 2010 uskutečnilo zkušební sčítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel využilo možnost odeslat formuláře elektronicky přes internet, ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli formuláře komisařům nebo je posílali poštou.

Pro zkušební sčítání vybrali statistici půl procenta obyvatel České republiky, aby prověřili všechny potřebné procesy před letošním ostrým sčítáním, otestovali srozumitelnost a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové techniky skenování dat.

bann_sldb_2011„Sčítání lidu se na našem území provádí pravidelně od roku 1869. Letos se poprvé v historii testovalo i elektronické vyplňování sčítacích on-line formulářů na internetu, které bude při sčítání příští rok úplnou novinkou,“ upozorňuje místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal. „Samotné informace z dotazníků nebyly při zkušebním sčítání tím nejdůležitějším, zaměřili jsme se hlavně na srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem byla zpráva, jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou slabá místa nových systémů,“ doplňuje Stanislav Drápal.

Sčítalo se už ve středověku

Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.

Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.

Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce.

ilustrační foto Marián K., brnovinky, zdroj ČSÚ

{linkr:related;keywords:brno;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze