brnovinky

Přepnout do PC verze

Joštova a Moravské v Brně - jen pro otrlé? Kdy bude hotovo?

uvod_Rekonstrukce_Jostova_ul_Moravske_nam_Brno_IMG_4569_21042010_MKProcházka Joštovou ulicí a Moravským náměstím je v těchto dnech jen pro otrlé. Hluk tramvají přehlušují sbíječky dělníků a z výkopů se zvedají oblaka prachu. Nezřídka lidé bloudí labyrintem zábran, jež chrání nebohé cestující a turisty před pádem do některé z děr. Joštova a Moravské se nyní podobají ementálu. Jaký je současný stav a kdy bude hotovo?

Joštova ulice dostává novou tvář - v podzemí

Rekonstrukce_Jostova_ul_Moravske_nam_Brno_IMG_4560_21042010_MK

Tramvajové ostrůvky střídá stavební materiál.

Zemní práce na kanalizační stoce v části CO1 – E jsou ukončeny, stavební jámy jsou zajištěny proti sesuvu a probíhá betonáž dna a stěn předmětné stoky. Jámy se postupně zasypávají. V návaznosti na postup prací na kanalizaci byla zahájena činnost na dalších objektech. Jmenovitě na SO 503, kde probíhá rekonstrukce vodovodu. Po skrytí svrchní vrstvy komunikace nad rýhou započal záchranný archeologický průzkum prováděný firmou Archaia a následně budou pokračovat zemní práce na rýze. Na SO 631 – kabelovodu Dopravního podniku města Brna byly práce z podstatné části dokončeny.

Rekonstrukce_Jostova_ul_Moravske_nam_Brno_IMG_4565_21042010_MK

Kudy ven? Labyrint na Moravském náměstí.

 

V souvislosti se stavbou Moravské náměstí byla firmou OHL ŽS vyhloubena na rohu u Nejvyššího správního soudu startovací jáma na raženou štolu, kterou budou převedeny odpadní vody ze stávající stoky na ulici Joštově do nově zbudované části stoky CO1 – E. Stavba probíhá dle harmonogramu prací.

Rekonstrukce_Jostova_ul_Moravske_nam_Brno_IMG_4559_21042010_MK

Výkopy jsou postupně zasypávány.

 

Na rekonstrukci Moravského náměstí navázala rekonstrukce Joštovy ulice - I. etapa, až po Červený kostel. Investice města činí 189 milionů Kč, z nichž Evropská unie poskytla 120. Termín dokončení by se měl stát únor 2011. Plánované ukončení výluky MHD je v srpnu 2010.

Veřejná doprava bude omezena

Na měsíc červen, červenec a srpen a částečně i v říjnu avizuje Dopravní podnik města Brna dočasnou reorganizaci stávajících tramvajových linek ve zmíněné lokalitě.

Rekonstrukce_Jostova_ul_Moravske_nam_Brno_IMG_4570_21042010_MK

Před kostelem sv. Tomáše.

Rekonstrukce Moravského náměstí v plném proudu

Pracovat se začalo na více místech. Velkým tempem pokračují  práce na komunikaci a chodnících v Brandlově ulici, kde byl dokončen chodník na straně parku a zároveň kamenné obruby. Plocha před Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj je zasíťovaná, jsou dokončeny obruby a drenáž kostela a provádí se podkladní vrstvy komunikace. Podzemní část objektu vodního prvku v pěší zóně je dokončena. Pokračuje se bude nadzemní částí – kašnou.

Rekonstrukce_Jostova_ul_Moravske_nam_Brno_IMG_4571_21042010_MK

Z telefonních budek si teď nezavoláte.

Novotou se bude blýskat i pěší zóna

V prostoru pěší zóny byly osazeny sloupy veřejného osvětlení, dokončena přeložka kabelu Dopravního podniku města Brna, proveden další úsek vodovodního řadu a přeložky kabelů O2. Probíhají zde také práce na odhlučnění kolejí v místě dopravního trojúhelníku ulic Rašínova, Joštova a Rooseveltova.

 

Rekonstrukce_Jostova_ul_Moravske_nam_Brno_IMG_4580_21042010_MK

UNI buňky poskytují dočasné působiště dělníkům.

Před kinem Scala se pracuje na větvi II. vodovodu. Bylo provedeno propojení vodovodu od kostela směrem k ulici Joštově. Páteřní stoka ulic Rooseveltova – Solniční je vystrojena vejčitými profily, jež se obetonovávají. V souběhu s rekonstrukcí Moravského náměstí zároveň probíhají práce na ulici Joštově a na rekonstrukci parovodu před Nejvyšším správním soudem. Archeologický průzkum je v současnosti omezen pouze na odborný dohled.

 

Investice v této části centra činí 158 milionů korun, z toho poskytla 73,3 mil. Kč EU. Oprava začala v říjnu 2009 s termínem dokončení na říjen 2010. Rekonstrukce prostoru zásadně neomezí provoz MHD.

 

Jak se vám cestuje touto částí města?

 

text a foto Marián K., brnovinky

Joštova a Moravské v Brně - jen pro otrlé? Kdy bude hotovo?

uvod_Rekonstrukce_Jostova_ul_Moravske_nam_Brno_IMG_4569_21042010_MKProcházka Joštovou ulicí a Moravským náměstím je v těchto dnech jen pro otrlé. Hluk tramvají přehlušují sbíječky dělníků a z výkopů se zvedají oblaka prachu. Nezřídka lidé bloudí labyrintem zábran, jež chrání nebohé cestující a turisty před pádem do některé z děr. Joštova a Moravské se nyní podobají ementálu. Jaký je současný stav a kdy bude hotovo?

Joštova ulice dostává novou tvář - v podzemí

Rekonstrukce_Jostova_ul_Moravske_nam_Brno_IMG_4560_21042010_MK

Tramvajové ostrůvky střídá stavební materiál.

Zemní práce na kanalizační stoce v části CO1 – E jsou ukončeny, stavební jámy jsou zajištěny proti sesuvu a probíhá betonáž dna a stěn předmětné stoky. Jámy se postupně zasypávají. V návaznosti na postup prací na kanalizaci byla zahájena činnost na dalších objektech. Jmenovitě na SO 503, kde probíhá rekonstrukce vodovodu. Po skrytí svrchní vrstvy komunikace nad rýhou započal záchranný archeologický průzkum prováděný firmou Archaia a následně budou pokračovat zemní práce na rýze. Na SO 631 – kabelovodu Dopravního podniku města Brna byly práce z podstatné části dokončeny.

Rekonstrukce_Jostova_ul_Moravske_nam_Brno_IMG_4565_21042010_MK

Kudy ven? Labyrint na Moravském náměstí.

 

V souvislosti se stavbou Moravské náměstí byla firmou OHL ŽS vyhloubena na rohu u Nejvyššího správního soudu startovací jáma na raženou štolu, kterou budou převedeny odpadní vody ze stávající stoky na ulici Joštově do nově zbudované části stoky CO1 – E. Stavba probíhá dle harmonogramu prací.

Rekonstrukce_Jostova_ul_Moravske_nam_Brno_IMG_4559_21042010_MK

Výkopy jsou postupně zasypávány.

 

Na rekonstrukci Moravského náměstí navázala rekonstrukce Joštovy ulice - I. etapa, až po Červený kostel. Investice města činí 189 milionů Kč, z nichž Evropská unie poskytla 120. Termín dokončení by se měl stát únor 2011. Plánované ukončení výluky MHD je v srpnu 2010.

Veřejná doprava bude omezena

Na měsíc červen, červenec a srpen a částečně i v říjnu avizuje Dopravní podnik města Brna dočasnou reorganizaci stávajících tramvajových linek ve zmíněné lokalitě.

Rekonstrukce_Jostova_ul_Moravske_nam_Brno_IMG_4570_21042010_MK

Před kostelem sv. Tomáše.

Rekonstrukce Moravského náměstí v plném proudu

Pracovat se začalo na více místech. Velkým tempem pokračují  práce na komunikaci a chodnících v Brandlově ulici, kde byl dokončen chodník na straně parku a zároveň kamenné obruby. Plocha před Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj je zasíťovaná, jsou dokončeny obruby a drenáž kostela a provádí se podkladní vrstvy komunikace. Podzemní část objektu vodního prvku v pěší zóně je dokončena. Pokračuje se bude nadzemní částí – kašnou.

Rekonstrukce_Jostova_ul_Moravske_nam_Brno_IMG_4571_21042010_MK

Z telefonních budek si teď nezavoláte.

Novotou se bude blýskat i pěší zóna

V prostoru pěší zóny byly osazeny sloupy veřejného osvětlení, dokončena přeložka kabelu Dopravního podniku města Brna, proveden další úsek vodovodního řadu a přeložky kabelů O2. Probíhají zde také práce na odhlučnění kolejí v místě dopravního trojúhelníku ulic Rašínova, Joštova a Rooseveltova.

 

Rekonstrukce_Jostova_ul_Moravske_nam_Brno_IMG_4580_21042010_MK

UNI buňky poskytují dočasné působiště dělníkům.

Před kinem Scala se pracuje na větvi II. vodovodu. Bylo provedeno propojení vodovodu od kostela směrem k ulici Joštově. Páteřní stoka ulic Rooseveltova – Solniční je vystrojena vejčitými profily, jež se obetonovávají. V souběhu s rekonstrukcí Moravského náměstí zároveň probíhají práce na ulici Joštově a na rekonstrukci parovodu před Nejvyšším správním soudem. Archeologický průzkum je v současnosti omezen pouze na odborný dohled.

 

Investice v této části centra činí 158 milionů korun, z toho poskytla 73,3 mil. Kč EU. Oprava začala v říjnu 2009 s termínem dokončení na říjen 2010. Rekonstrukce prostoru zásadně neomezí provoz MHD.

 

Jak se vám cestuje touto částí města?

 

text a foto Marián K., brnovinky

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze