brnovinky

Přepnout do PC verze

Koncept územního plánu Brna k nahlédnutí. Tematické besedy vysvětlí zahrádky i bydlení

Beseda_Rimske_namesti_Urban_centrum_Brno_IMG_4050_25012010_MK

Koncept Územního plánu Brna je k nahlédnutí veřejnosti.

Od 15. listopadu do 28. února 2011 mohou Brňané v budově Magistrátu města Brna na Kounicově 67 v úředních hodinách shlédnout koncept Územního plánu města Brna.

 

„Po třech letech práce na této složité urbanistické studii vám představujeme koncept ve třech variantách. Jeho hlavním cílem je udržení rovnováhy mezi zastavěným územím a jeho rozvojem na jedné straně a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou na straně druhé,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Veřejnost bude s odborníky besedovat na čtyři témata

Kromě výstavy návštěvníky čekají i besedy s odborným výkladem zpracovatele, s prezentací konceptu Územního plánu města Brna jako celku a tematické besedy. Ty slouží pro bližší seznámení veřejnosti s řešením vybraných částí konceptu.

 

Besedy s odborným výkladem se konají v budově Magistrátu města Brna na Kounicové 67 v zasedací místnosti číslo 426 ve dnech 24. listopadu od 16 do 19 hodin a 12. ledna ve stejném čase. Tematické besedy se konají na stejném místě a ve stejném čase na téma Bydlení a pracovní příležitosti ve středu 1. prosince, Zahrádky, zeleň, volný čas 15. prosince, Doprava dne 19. ledna a téma Nákupní centra a občanská vybavenost bude 2. února.

 

Po celou dobu vystavení konceptu Územního plánu města Brna bude zajištěna vždy v pondělí a ve středu od 14 do 17 hodin přítomnost zástupce zpracovatele.

 

Veřejné projednání konceptu Územního plánu města Brna ve smyslu § 48 stavebního zákona s výkladem zpracovatele se bude konat v únoru 2011. Termín a místo veřejného projednání budou předem oznámeny veřejnou vyhláškou.

Cesta konečné verze územního plánu je dlouhá

Po veřejném projednání konceptu Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna vyhodnotí během března a dubna 2011 všechna stanoviska, připomínky a podněty. Podle nich v květnu 2011 vytvoří pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, které definují výslednou podobu územního plánu, tedy jakousi výslednou variantu. Ta však může být složena z dílčích řešení jednotlivých variant konceptu. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu pak budou v červnu 2011 předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Brna.

 

Zpracovatel na základě schválených pokynů vyhotoví návrh územního plánu. Ten bude opět předložen k veřejnému projednání a občané budou mít znovu příležitost se ke konečnému řešení vyjádřit. Projednaný návrh územního plánu pak Zastupitelstvo města Brna schválí a vydá formou opatření obecné povahy.

 

text Síma, ilustrační foto Marián K., brnovinky, zdroj: město Brno

 

{linkr:related;keywords:brno;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Koncept územního plánu Brna k nahlédnutí. Tematické besedy vysvětlí zahrádky i bydlení

Beseda_Rimske_namesti_Urban_centrum_Brno_IMG_4050_25012010_MK

Koncept Územního plánu Brna je k nahlédnutí veřejnosti.

Od 15. listopadu do 28. února 2011 mohou Brňané v budově Magistrátu města Brna na Kounicově 67 v úředních hodinách shlédnout koncept Územního plánu města Brna.

 

„Po třech letech práce na této složité urbanistické studii vám představujeme koncept ve třech variantách. Jeho hlavním cílem je udržení rovnováhy mezi zastavěným územím a jeho rozvojem na jedné straně a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou na straně druhé,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Veřejnost bude s odborníky besedovat na čtyři témata

Kromě výstavy návštěvníky čekají i besedy s odborným výkladem zpracovatele, s prezentací konceptu Územního plánu města Brna jako celku a tematické besedy. Ty slouží pro bližší seznámení veřejnosti s řešením vybraných částí konceptu.

 

Besedy s odborným výkladem se konají v budově Magistrátu města Brna na Kounicové 67 v zasedací místnosti číslo 426 ve dnech 24. listopadu od 16 do 19 hodin a 12. ledna ve stejném čase. Tematické besedy se konají na stejném místě a ve stejném čase na téma Bydlení a pracovní příležitosti ve středu 1. prosince, Zahrádky, zeleň, volný čas 15. prosince, Doprava dne 19. ledna a téma Nákupní centra a občanská vybavenost bude 2. února.

 

Po celou dobu vystavení konceptu Územního plánu města Brna bude zajištěna vždy v pondělí a ve středu od 14 do 17 hodin přítomnost zástupce zpracovatele.

 

Veřejné projednání konceptu Územního plánu města Brna ve smyslu § 48 stavebního zákona s výkladem zpracovatele se bude konat v únoru 2011. Termín a místo veřejného projednání budou předem oznámeny veřejnou vyhláškou.

Cesta konečné verze územního plánu je dlouhá

Po veřejném projednání konceptu Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna vyhodnotí během března a dubna 2011 všechna stanoviska, připomínky a podněty. Podle nich v květnu 2011 vytvoří pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, které definují výslednou podobu územního plánu, tedy jakousi výslednou variantu. Ta však může být složena z dílčích řešení jednotlivých variant konceptu. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu pak budou v červnu 2011 předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Brna.

 

Zpracovatel na základě schválených pokynů vyhotoví návrh územního plánu. Ten bude opět předložen k veřejnému projednání a občané budou mít znovu příležitost se ke konečnému řešení vyjádřit. Projednaný návrh územního plánu pak Zastupitelstvo města Brna schválí a vydá formou opatření obecné povahy.

 

text Síma, ilustrační foto Marián K., brnovinky, zdroj: město Brno

 

{linkr:related;keywords:brno;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze