brnovinky

Přepnout do PC verze

Lesopark z dob císaře město Brno obnoví. Wilsonův les čeká proměna

Město Brno zahajuje rekonstrukci Wilsonova lesa. Rada města Brna schválila na své schůzi 2. února 2011 smlouvu o dílo se zhotovitelem Sdružením Wilsonův les, FIRESTA – COOPTEL. Termín dokončení je stanoven do 1 082 dnů od předání stavby, s tím že zhotovitel se dále zavazuje provést veškerou výsadbu zeleně nejpozději do června 2012.


Cena díla je kalkulována na 35,7 milionu korun. Jedná se o rekreační útvar krajiny.

„V rámci rekonstrukce Wilsonova lesa bude provedena celá řada opatření vedoucích k revitalizaci parku a výsadbě nové zeleně tak, aby se tato část Brna proměnila v odpočinkové místo pro všechny, kteří chtějí utéct od městského ruchu. Opravovat se budou i parkové cesty, včetně laviček a jiného mobiliáře,“ uvedl náměstek primátora Robert Kotzian.

V rámci obnovy nové cesty, zdi i schodiště

Obsahem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraných stávajících parkových cest, opěrných zdí a schodišť. Parkové cesty plně respektují současný stav a jejich rekonstrukce bude v souladu se zachovalými zbytky staveb. To se týká i schodišť a zdí.

V rámci stavby zhotovitel přednostně použije přírodní materiály – kámen, dřevo, kamenné zdivo a drobné kamenivo. V rámci rekonstrukce se počítá s revitalizací stromů, příp. výsadbou nových porostů. Dojde také k osázení laviček včetně informačních tabulí.

Wilsonův les založil notář císaře Ludvík Odstrčil

Lesopark Wilsonův les byl založen na skalnatém kopci nad Svratkou roku 1882 velkostatkářem a notářem císaře Františka Josefa  Ludvíkem Odstrčilem. Za přispění Františka Josefa  vznikl na kopci císařsko-královský lesopark, který sloužil jako výletní místo s pěkným výhledem.

Zakladatelé pro výsadbu použili listnaté stromy, borovice a douglasky. Navíc byl ve svahu z různých jehličnatých dřevin vysázen nápis z obřích písmen FJE - zkratka slovního spojení František Josef, Elisabeta, který byl dobře viditelný z protějšího kopce i z údolí.

Kolem cest v lese bylo dřevěné zábradlí. Na okraji lesoparku u ulice Krondlovy byla zřízena dřevěná bouda, kde se prodávalo občerstvení a později stavba sloužila údržbě a správě parku. Další výrazná změna lesoparku byla provedena v 70. letech 20. století, kdy byl v horní části lesa vysekán průsek a byla zde zřízena sjezdovka s umělým povrchem.

Od 1. 11. 2001 je správa Wilsonova lesa svěřena příspěvkové organizaci Veřejná zeleň města Brna. 

foto Marián K., brnovinky, zdroj Město Brno 

{linkr:related;keywords:les;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Lesopark z dob císaře město Brno obnoví. Wilsonův les čeká proměna

Město Brno zahajuje rekonstrukci Wilsonova lesa. Rada města Brna schválila na své schůzi 2. února 2011 smlouvu o dílo se zhotovitelem Sdružením Wilsonův les, FIRESTA – COOPTEL. Termín dokončení je stanoven do 1 082 dnů od předání stavby, s tím že zhotovitel se dále zavazuje provést veškerou výsadbu zeleně nejpozději do června 2012.


Cena díla je kalkulována na 35,7 milionu korun. Jedná se o rekreační útvar krajiny.

„V rámci rekonstrukce Wilsonova lesa bude provedena celá řada opatření vedoucích k revitalizaci parku a výsadbě nové zeleně tak, aby se tato část Brna proměnila v odpočinkové místo pro všechny, kteří chtějí utéct od městského ruchu. Opravovat se budou i parkové cesty, včetně laviček a jiného mobiliáře,“ uvedl náměstek primátora Robert Kotzian.

V rámci obnovy nové cesty, zdi i schodiště

Obsahem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraných stávajících parkových cest, opěrných zdí a schodišť. Parkové cesty plně respektují současný stav a jejich rekonstrukce bude v souladu se zachovalými zbytky staveb. To se týká i schodišť a zdí.

V rámci stavby zhotovitel přednostně použije přírodní materiály – kámen, dřevo, kamenné zdivo a drobné kamenivo. V rámci rekonstrukce se počítá s revitalizací stromů, příp. výsadbou nových porostů. Dojde také k osázení laviček včetně informačních tabulí.

Wilsonův les založil notář císaře Ludvík Odstrčil

Lesopark Wilsonův les byl založen na skalnatém kopci nad Svratkou roku 1882 velkostatkářem a notářem císaře Františka Josefa  Ludvíkem Odstrčilem. Za přispění Františka Josefa  vznikl na kopci císařsko-královský lesopark, který sloužil jako výletní místo s pěkným výhledem.

Zakladatelé pro výsadbu použili listnaté stromy, borovice a douglasky. Navíc byl ve svahu z různých jehličnatých dřevin vysázen nápis z obřích písmen FJE - zkratka slovního spojení František Josef, Elisabeta, který byl dobře viditelný z protějšího kopce i z údolí.

Kolem cest v lese bylo dřevěné zábradlí. Na okraji lesoparku u ulice Krondlovy byla zřízena dřevěná bouda, kde se prodávalo občerstvení a později stavba sloužila údržbě a správě parku. Další výrazná změna lesoparku byla provedena v 70. letech 20. století, kdy byl v horní části lesa vysekán průsek a byla zde zřízena sjezdovka s umělým povrchem.

Od 1. 11. 2001 je správa Wilsonova lesa svěřena příspěvkové organizaci Veřejná zeleň města Brna. 

foto Marián K., brnovinky, zdroj Město Brno 

{linkr:related;keywords:les;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze