brnovinky

Přepnout do PC verze

Magistrát města Brna poskytne internet - pro jarní sčítání

Lid, domy a byty v České republice budou po 10 letech sečteny. Jde o nejrozsáhlejší statistické zjišťování, jehož garantem je Český statistický úřad. Poslední sčítání se uskutečnilo 1. března 2001. Oproti předchozím sčítáním letos obce nehrají tak důležitou roli. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací je Česká pošta. Role obecních úřadů, a tedy i Magistrátu města Brna, je při letošním sčítání informační.


Přibližně 12. března 2011 bude na internetových stránkách města a na úřední desce zveřejněn seznam sčítacích obvodů ve městě Brně a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů. Rozhodným okamžikem sčítání se stane půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Pro zajímavost, v Brně bude pracovat 386 sčítacích komisařů, což je více než například v celém Karlovarském kraji,“ řekl tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký. Spolu s těmito údaji bude zveřejněn i seznam adres a kontaktní údaje pracovišť Českého statistického úřadu a České pošty.

Od počátku dubna budou na Informačním středisku Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3 k dispozici sčítací formuláře pro dodatečné sečtení.

Novinkou letošního sčítání je možnost vyplnění a odeslání sčítacích formulářů v elektronické podobě. Elektronické formuláře však budou uvolněny až 26. března 2011 a poté je mohou občané vyplnit po dobu zhruba třech týdnů. Den, do kterého mají všichni podle zákona odevzdat formuláře, je 14. duben 2011.

Obecní úřady, pokud to jejich podmínky umožňují, mají – podle zákona upravujícího sčítání lidu, domů a bytů – umožnit občanům bezplatné využití veřejného internetového připojení právě k vyplnění a odeslání sčítacích formulářů v elektronické podobě.

Magistrát města Brna umožní občanům města Brna vyplnit sčítací formuláře na Informačním středisku MMB v budově na Malinovského náměstí 3, a to nejen v úředních hodinách, ale po celou pracovní dobu úřadu.

Magistrát města Brna jedná rovněž s Knihovnou Jiřího Mahena o možnosti využít k tomuto účelu internetové připojení na jejích jednotlivých pobočkách. „Doporučíme také větším městským částem, aby pro zvýšení komfortu svých občanů zřídily podobná pracoviště,“ uvedl tajemník Loutocký.

Pokud jde o osoby s trvalým pobytem na úřední adrese, tedy v místě ohlašovny na adrese Husova 5, Magistrát města Brna nepřejímá po tyto osoby žádné písemnosti a nebude od sčítacích komisařů přebírat ani sčítací formuláře. Úředníci Odboru správních činností MMB však těmto osobám, projeví-li zájem, zprostředkují na sčítacího komisaře kontakt.

Síma, ilustrační foto Marián K., brnovinky, zdroj město Brno

{linkr:related;keywords:s%C3%84%C2%8D%C3%83%C2%ADt%C3%83%C2%A1n%C3%83%C2%AD;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Magistrát města Brna poskytne internet - pro jarní sčítání

Lid, domy a byty v České republice budou po 10 letech sečteny. Jde o nejrozsáhlejší statistické zjišťování, jehož garantem je Český statistický úřad. Poslední sčítání se uskutečnilo 1. března 2001. Oproti předchozím sčítáním letos obce nehrají tak důležitou roli. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací je Česká pošta. Role obecních úřadů, a tedy i Magistrátu města Brna, je při letošním sčítání informační.


Přibližně 12. března 2011 bude na internetových stránkách města a na úřední desce zveřejněn seznam sčítacích obvodů ve městě Brně a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů. Rozhodným okamžikem sčítání se stane půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Pro zajímavost, v Brně bude pracovat 386 sčítacích komisařů, což je více než například v celém Karlovarském kraji,“ řekl tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký. Spolu s těmito údaji bude zveřejněn i seznam adres a kontaktní údaje pracovišť Českého statistického úřadu a České pošty.

Od počátku dubna budou na Informačním středisku Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3 k dispozici sčítací formuláře pro dodatečné sečtení.

Novinkou letošního sčítání je možnost vyplnění a odeslání sčítacích formulářů v elektronické podobě. Elektronické formuláře však budou uvolněny až 26. března 2011 a poté je mohou občané vyplnit po dobu zhruba třech týdnů. Den, do kterého mají všichni podle zákona odevzdat formuláře, je 14. duben 2011.

Obecní úřady, pokud to jejich podmínky umožňují, mají – podle zákona upravujícího sčítání lidu, domů a bytů – umožnit občanům bezplatné využití veřejného internetového připojení právě k vyplnění a odeslání sčítacích formulářů v elektronické podobě.

Magistrát města Brna umožní občanům města Brna vyplnit sčítací formuláře na Informačním středisku MMB v budově na Malinovského náměstí 3, a to nejen v úředních hodinách, ale po celou pracovní dobu úřadu.

Magistrát města Brna jedná rovněž s Knihovnou Jiřího Mahena o možnosti využít k tomuto účelu internetové připojení na jejích jednotlivých pobočkách. „Doporučíme také větším městským částem, aby pro zvýšení komfortu svých občanů zřídily podobná pracoviště,“ uvedl tajemník Loutocký.

Pokud jde o osoby s trvalým pobytem na úřední adrese, tedy v místě ohlašovny na adrese Husova 5, Magistrát města Brna nepřejímá po tyto osoby žádné písemnosti a nebude od sčítacích komisařů přebírat ani sčítací formuláře. Úředníci Odboru správních činností MMB však těmto osobám, projeví-li zájem, zprostředkují na sčítacího komisaře kontakt.

Síma, ilustrační foto Marián K., brnovinky, zdroj město Brno

{linkr:related;keywords:s%C3%84%C2%8D%C3%83%C2%ADt%C3%83%C2%A1n%C3%83%C2%AD;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze