brnovinky

Přepnout do PC verze

Místo pro život 2011: Jihomoravský kraj osmý

Jihomoravský kraj skončil v unikátním srovnávacím výzkumu Místo pro život 2011 osmý. O jeho umístění rozhodla nejen statistická data, ale i váhový přepočet kolegia. Výzkum totiž dává „tvrdá“ data do kontextu s žebříčkem hodnot, skrz nějž je posuzována důležitost jednotlivých zkoumaných oblastí. Hodnotový žebříček sestavilo kolegium 14 předních tuzemských osobností.


Jihomoravský kraj se důstojně ujímá pozice dalšího republikového centra. Je tu sice tvrdší konkurence na pracovním trhu, ale mzdy jsou tu po Praze druhé nejvyšší. Velkou konkurenční výhodou pro rozvoj kraje je akademické zázemí, jež uspokojí poptávku tří čtvrtin mladých lidí z kraje – do Prahy odchází na vysokou školu jen desetina studentů. Místní knihovny taktéž nabízejí každému čtenáři podstatně více knih na výběr a místní kulturní akce mají vysokou návštěvnost.

V Jihomoravském kraji je pod kontrolou hygieniků dvojnásobek dětských hřišť než v jiných krajích. Podíl chráněných oblastí je v regionu podprůměrný, stejně jako podíl zeleně a vod. Kraj se však může pochlubit nižšími emisemi ve srovnání s celorepublikovým průměrem a nadprůměrnými investicemi do životního prostředí. Velkou příležitostí pro rozvoj Jihomoravského kraje je vysoké hodnocení v oblasti péče o děti a vzdělávání. Krajská reprezentace by však měla věnovat pozornost podmínkám v bezpečnosti a zdravotní a sociální síti.

K nalezení nejlepšího Místa pro život přispívá kromě statistických dat i odborné kolegium. To je čtrnáctičlenný orgán složený z osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě na odborná témata. Úkolem kolegia je určit hodnotový žebříček, a tak i váhu jednotlivých zkoumaných kritérií. Podle členů kolegia je pro náš život nejdůležitější vše, co souvisí s péčí o dítě a vzděláváním a také s bezpečností a životním prostředím. Nejméně důležité jsou podle členů kolegia příležitosti k trávení volného času a infrastruktura.

Cílem Místa pro život je vyvolat celospolečenskou debatu nad hodnotovým žebříčkem obyvatel České republiky. Výzkum se opírá o statistická data, která jsou rozdělena do 8 oblastí. Těmi jsou ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, infrastruktura, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost.

Celkové výsledky všech krajů ČR
 1. Plzeňský kraj
 2. Královéhradecký kraj
 3. Hlavní město Praha
 4. Zlínský kraj
 5. Jihočeský kraj
 6. Kraj Vysočina
 7. Pardubický kraj
 8. Jihomoravský kraj
 9. Liberecký kraj
 10. Karlovarský kraj
 11. Olomoucký kraj
 12. Moravskoslezský kraj
 13. Středočeský kraj
 14. Ústecký kraj
Dílčí výsledky Jihomoravského kraje

   1.   Péče o děti a vzdělávání
   8.   Volnočasové aktivity a turismus
   8.   Občanská společnost a tolerance
   8.   Ekologie a životní prostředí
   9.   Bezpečnost
 10.   Zdravotnictví a sociální síť
 12.   Pracovní podmínky
 12.   Rozvoj infrastruktury

Srovnávací výzkum Místo pro život si klade za cíl s maximální objektivitou mapovat kvalitu života a spokojenost obyvatel s životními podmínkami v jednotlivých krajích České republiky. Vyhlašovatelem výzkumu je komunikační skupina Bison& Rose, partnerem Skupina ČEZ. Zpracovatelem dat je agentura pro informace a analýzy Datank.

Cíle výzkumu

S projektem Místo pro život získává veřejnost jedinečnou možnost dlouhodobě sledovat stav svého regionu a hodnotit jeho vývoj. Získaná data přinášejí nové impulzy občanům, podnikatelům, politikům, státní správě i samosprávě a nevládním organizacím, a mohou tak vést ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života.

Základním cílem projektu je však podpora celospolečenské debaty o hodnotovém žebříčku obyvatel České republiky. Jak vyplynulo z hodnocení kolegia, život není jen o hmotných statcích, ale zejména o fungující občanské společnosti, vzájemném mezigeneračním respektu a toleranci rozdílných názorů. Snad všichni si přejí, aby jejich okolí bylo více empatické a méně sobecké. Nejlepší místo pro život by podobné kvality mělo splňovat, a proto se organizátoři snaží prostřednictvím srovnávacího výzkumu upozornit na jejich důležitost.

Vyhodnocování

Jednotlivé kraje jsou vyhodnocovány na základě 54 kritérií, které jsou rozděleny do 8 oblastí:
 • ekologie a životní prostředí
 • zdravotnictví a sociální síť
 • péče o děti a vzdělávání
 • volnočasové aktivity a turismus
 • infrastruktura
 • občanská společnost a tolerance
 • podmínky práce
 • bezpečnost
Jednotlivé regiony se hodnotí nejen pomocí statistických dat, ale také na základě hodnotového žebříčku kolegia. Členové kolegia byli požádáni, aby mezi zmíněných 8 oblastí rozdělili 100 bodů. Tak se vytvořila průměrná procentní váha pro každou zkoumanou oblast.

Kolegium

Kolegium je 14členný orgán složený z osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě na odborná témata. Členy kolegia charakterizují různé životní zkušenosti i různé životní hodnoty, které však v souhrnu definují skutečnou kvalitu života. Úkolem kolegia je určit hodnotový žebříček, a tak i váhu jednotlivých zkoumaných kritérií. Svým vkladem pomáhají jeho členové najít nejlepší Místo pro život.

Členové kolegia
 • Zbiegniew Czendlik, duchovní
 • Tomáš Dvořák, desetibojař
 • Táňa Fischerová, herečka
 • Bohdana Horáčková, ředitelka komunikace skupiny ČEZ
 • Rut Kolínská, zakladatelka Sítě mateřských center, Žena Evropy
 • Jan Pirk, přední český kardiochirurg
 • Jan Potměšil, herec
 • Stanislav Skalický, Asociace občanských poraden
 • Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT
 • Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a ředitel vnějších vztahů Škoda Auto
 • Oldřich Vacek, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy
 • Petr Zahradník, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV)
 • Hanka Zemanová, propagátorka Bio životního stylu
 • Karel Žďárský, majitel Firmy roku 2009
ilustrační foto MaK., brnovinky, zdroj Communa, s.r.o.

{linkr:related;keywords:kraj;limit:8;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Místo pro život 2011: Jihomoravský kraj osmý

Jihomoravský kraj skončil v unikátním srovnávacím výzkumu Místo pro život 2011 osmý. O jeho umístění rozhodla nejen statistická data, ale i váhový přepočet kolegia. Výzkum totiž dává „tvrdá“ data do kontextu s žebříčkem hodnot, skrz nějž je posuzována důležitost jednotlivých zkoumaných oblastí. Hodnotový žebříček sestavilo kolegium 14 předních tuzemských osobností.


Jihomoravský kraj se důstojně ujímá pozice dalšího republikového centra. Je tu sice tvrdší konkurence na pracovním trhu, ale mzdy jsou tu po Praze druhé nejvyšší. Velkou konkurenční výhodou pro rozvoj kraje je akademické zázemí, jež uspokojí poptávku tří čtvrtin mladých lidí z kraje – do Prahy odchází na vysokou školu jen desetina studentů. Místní knihovny taktéž nabízejí každému čtenáři podstatně více knih na výběr a místní kulturní akce mají vysokou návštěvnost.

V Jihomoravském kraji je pod kontrolou hygieniků dvojnásobek dětských hřišť než v jiných krajích. Podíl chráněných oblastí je v regionu podprůměrný, stejně jako podíl zeleně a vod. Kraj se však může pochlubit nižšími emisemi ve srovnání s celorepublikovým průměrem a nadprůměrnými investicemi do životního prostředí. Velkou příležitostí pro rozvoj Jihomoravského kraje je vysoké hodnocení v oblasti péče o děti a vzdělávání. Krajská reprezentace by však měla věnovat pozornost podmínkám v bezpečnosti a zdravotní a sociální síti.

K nalezení nejlepšího Místa pro život přispívá kromě statistických dat i odborné kolegium. To je čtrnáctičlenný orgán složený z osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě na odborná témata. Úkolem kolegia je určit hodnotový žebříček, a tak i váhu jednotlivých zkoumaných kritérií. Podle členů kolegia je pro náš život nejdůležitější vše, co souvisí s péčí o dítě a vzděláváním a také s bezpečností a životním prostředím. Nejméně důležité jsou podle členů kolegia příležitosti k trávení volného času a infrastruktura.

Cílem Místa pro život je vyvolat celospolečenskou debatu nad hodnotovým žebříčkem obyvatel České republiky. Výzkum se opírá o statistická data, která jsou rozdělena do 8 oblastí. Těmi jsou ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, infrastruktura, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost.

Celkové výsledky všech krajů ČR
 1. Plzeňský kraj
 2. Královéhradecký kraj
 3. Hlavní město Praha
 4. Zlínský kraj
 5. Jihočeský kraj
 6. Kraj Vysočina
 7. Pardubický kraj
 8. Jihomoravský kraj
 9. Liberecký kraj
 10. Karlovarský kraj
 11. Olomoucký kraj
 12. Moravskoslezský kraj
 13. Středočeský kraj
 14. Ústecký kraj
Dílčí výsledky Jihomoravského kraje

   1.   Péče o děti a vzdělávání
   8.   Volnočasové aktivity a turismus
   8.   Občanská společnost a tolerance
   8.   Ekologie a životní prostředí
   9.   Bezpečnost
 10.   Zdravotnictví a sociální síť
 12.   Pracovní podmínky
 12.   Rozvoj infrastruktury

Srovnávací výzkum Místo pro život si klade za cíl s maximální objektivitou mapovat kvalitu života a spokojenost obyvatel s životními podmínkami v jednotlivých krajích České republiky. Vyhlašovatelem výzkumu je komunikační skupina Bison& Rose, partnerem Skupina ČEZ. Zpracovatelem dat je agentura pro informace a analýzy Datank.

Cíle výzkumu

S projektem Místo pro život získává veřejnost jedinečnou možnost dlouhodobě sledovat stav svého regionu a hodnotit jeho vývoj. Získaná data přinášejí nové impulzy občanům, podnikatelům, politikům, státní správě i samosprávě a nevládním organizacím, a mohou tak vést ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života.

Základním cílem projektu je však podpora celospolečenské debaty o hodnotovém žebříčku obyvatel České republiky. Jak vyplynulo z hodnocení kolegia, život není jen o hmotných statcích, ale zejména o fungující občanské společnosti, vzájemném mezigeneračním respektu a toleranci rozdílných názorů. Snad všichni si přejí, aby jejich okolí bylo více empatické a méně sobecké. Nejlepší místo pro život by podobné kvality mělo splňovat, a proto se organizátoři snaží prostřednictvím srovnávacího výzkumu upozornit na jejich důležitost.

Vyhodnocování

Jednotlivé kraje jsou vyhodnocovány na základě 54 kritérií, které jsou rozděleny do 8 oblastí:
 • ekologie a životní prostředí
 • zdravotnictví a sociální síť
 • péče o děti a vzdělávání
 • volnočasové aktivity a turismus
 • infrastruktura
 • občanská společnost a tolerance
 • podmínky práce
 • bezpečnost
Jednotlivé regiony se hodnotí nejen pomocí statistických dat, ale také na základě hodnotového žebříčku kolegia. Členové kolegia byli požádáni, aby mezi zmíněných 8 oblastí rozdělili 100 bodů. Tak se vytvořila průměrná procentní váha pro každou zkoumanou oblast.

Kolegium

Kolegium je 14členný orgán složený z osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě na odborná témata. Členy kolegia charakterizují různé životní zkušenosti i různé životní hodnoty, které však v souhrnu definují skutečnou kvalitu života. Úkolem kolegia je určit hodnotový žebříček, a tak i váhu jednotlivých zkoumaných kritérií. Svým vkladem pomáhají jeho členové najít nejlepší Místo pro život.

Členové kolegia
 • Zbiegniew Czendlik, duchovní
 • Tomáš Dvořák, desetibojař
 • Táňa Fischerová, herečka
 • Bohdana Horáčková, ředitelka komunikace skupiny ČEZ
 • Rut Kolínská, zakladatelka Sítě mateřských center, Žena Evropy
 • Jan Pirk, přední český kardiochirurg
 • Jan Potměšil, herec
 • Stanislav Skalický, Asociace občanských poraden
 • Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT
 • Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a ředitel vnějších vztahů Škoda Auto
 • Oldřich Vacek, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy
 • Petr Zahradník, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV)
 • Hanka Zemanová, propagátorka Bio životního stylu
 • Karel Žďárský, majitel Firmy roku 2009
ilustrační foto MaK., brnovinky, zdroj Communa, s.r.o.

{linkr:related;keywords:kraj;limit:8;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze