brnovinky

Přepnout do PC verze

Na Cacovickém ostrově v Brně vzniklo regionální biocentrum

Cacovický ostrov v brněnské městské části Maloměřice-Obřany se dočkal jedné z největších přírodních revitalizací za posledních několik desítek let. Brněnský ostrov ležící v široké nivě řeky Svitavy je atraktivní pro své umístění a celoroční využití pro rekreaci obyvatel města. Více kyslíku ostrovu dodá více než 500 vysázených stromů, občané mohou relaxovat na 27 nových lavičkách nebo se ostrovem projít po dvou kilometrech cest.


Na Cacovický ostrov v Brně Maloměřicích-Obřanech v rámci investice města proudilo 13,5 milionu korun. Na ostrově je vysázeno mnoho zeleně, odpočinek umožní nové lavičky, vzniklo také vzniklo nové hřiště. Ostrovem povedou dva kilometry nových cest se štěrkovým nebo travnatým povrchem. Zároveň došlo k opravě lávky z ulice Olší na Cacovickou.

Slavnostní otevření nového biocentra se uskuteční ve středu 29. června 2011 za účasti náměstka Ladislava Macka.

Regionální biocentrum na Svitavě

Území Cacovického ostrova je řešeno jako regionální biocentrum na regionálním biokoridoru řeky Svitavy. Stavba byla pojata jako přírodně krajinářský park v ploché nivní poloze, se zachováním stávajících aktivit v území, výlučným zastoupením domácích dřevin odpovídajících stanovišti a rozsáhlými plochami travních porostů. Volné plochy řešeného území jsou rozděleny do několika zón, s různým stupněm intenzity využití, respektive s různým stupněm obnovy přírodního prostředí.

Vegetace, duby i umění

Část ostrova severně od teplovodu byla upravena přírodnějším způsobem. Byla navržena vlhkomilná trávobylinná a dřevinná vegetace v uměle vytvořené terénní depresi. Na jižním okraji byla tato část ostrova zakončena duby vysázenými v pravidelném kruhu s lavičkami a dřevěným uměleckým objektem.

Na střední části dětské hřiště

Jižně od teplovodu po rodinné domky byla tato část využita jako park s dětským hřištěm, které bylo z důvodu bezpečnosti a hygieny oplocené a vybavené dřevěnými hracími prvky.

Solitérní dřeviny na jihu

Byla opět upravena přírodnějším způsobem a je komponována jako louka se solitérními dřevinami. Ve vlhčí poloze při náhonu lemují louku výrazné dřeviny a jejich skupiny. Nově je zde zpřístupnění ostrova z ulice Říční dřevěnou lávkou vedenou přes řeku v klenutém oblouku. Lávka zpřístupní jižní část ostrova a usměrní návštěvníky k hřišti a stávajícímu pensionu.

Pro cyklisty stezka

Stezka procházející ostrovem od mostu Říční po Cacovický splav je z hutněného kameniva 3 m široká, vhodná pro cyklistický provoz. Pro pěší vycházky bude sloužit stezka z hutněného kameniva po pravobřežní hrázi Svitavy od mostu na ulici Říční po most Olší o šířce 1,5 metru, a zatravněné stezky vedoucí „loukami“ v severní i jižní části ostrova o šířce 2 metry.

Pro smíšený povoz lze využít navrženou stezku od mostu Olší po Cacovický jez o šířce 3 metry s povrchem z hutněného kameniva. K objektu bydlení v severní části ostrova je vedena cesta z kameniva, která dále přechází v zatravněnou stezku, vedoucí do severní části biocentra.

Investorem biocentra je město Brno, zhotovitelem společnost Přemysl Veselý, stavební a inženýrská. Celkovou investici ve výši 13,5 milionu korun z 80 % pokrývají fondy EU. Biocentrum se rozkládá na ploše 8,4 hektaru, vybudované hřiště je na ploše 578 m2 a obsahuje devět hracích prvků.

foto MaK., brnovinky, zdroj Město Brno

{linkr:related;keywords:svitava;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Na Cacovickém ostrově v Brně vzniklo regionální biocentrum

Cacovický ostrov v brněnské městské části Maloměřice-Obřany se dočkal jedné z největších přírodních revitalizací za posledních několik desítek let. Brněnský ostrov ležící v široké nivě řeky Svitavy je atraktivní pro své umístění a celoroční využití pro rekreaci obyvatel města. Více kyslíku ostrovu dodá více než 500 vysázených stromů, občané mohou relaxovat na 27 nových lavičkách nebo se ostrovem projít po dvou kilometrech cest.


Na Cacovický ostrov v Brně Maloměřicích-Obřanech v rámci investice města proudilo 13,5 milionu korun. Na ostrově je vysázeno mnoho zeleně, odpočinek umožní nové lavičky, vzniklo také vzniklo nové hřiště. Ostrovem povedou dva kilometry nových cest se štěrkovým nebo travnatým povrchem. Zároveň došlo k opravě lávky z ulice Olší na Cacovickou.

Slavnostní otevření nového biocentra se uskuteční ve středu 29. června 2011 za účasti náměstka Ladislava Macka.

Regionální biocentrum na Svitavě

Území Cacovického ostrova je řešeno jako regionální biocentrum na regionálním biokoridoru řeky Svitavy. Stavba byla pojata jako přírodně krajinářský park v ploché nivní poloze, se zachováním stávajících aktivit v území, výlučným zastoupením domácích dřevin odpovídajících stanovišti a rozsáhlými plochami travních porostů. Volné plochy řešeného území jsou rozděleny do několika zón, s různým stupněm intenzity využití, respektive s různým stupněm obnovy přírodního prostředí.

Vegetace, duby i umění

Část ostrova severně od teplovodu byla upravena přírodnějším způsobem. Byla navržena vlhkomilná trávobylinná a dřevinná vegetace v uměle vytvořené terénní depresi. Na jižním okraji byla tato část ostrova zakončena duby vysázenými v pravidelném kruhu s lavičkami a dřevěným uměleckým objektem.

Na střední části dětské hřiště

Jižně od teplovodu po rodinné domky byla tato část využita jako park s dětským hřištěm, které bylo z důvodu bezpečnosti a hygieny oplocené a vybavené dřevěnými hracími prvky.

Solitérní dřeviny na jihu

Byla opět upravena přírodnějším způsobem a je komponována jako louka se solitérními dřevinami. Ve vlhčí poloze při náhonu lemují louku výrazné dřeviny a jejich skupiny. Nově je zde zpřístupnění ostrova z ulice Říční dřevěnou lávkou vedenou přes řeku v klenutém oblouku. Lávka zpřístupní jižní část ostrova a usměrní návštěvníky k hřišti a stávajícímu pensionu.

Pro cyklisty stezka

Stezka procházející ostrovem od mostu Říční po Cacovický splav je z hutněného kameniva 3 m široká, vhodná pro cyklistický provoz. Pro pěší vycházky bude sloužit stezka z hutněného kameniva po pravobřežní hrázi Svitavy od mostu na ulici Říční po most Olší o šířce 1,5 metru, a zatravněné stezky vedoucí „loukami“ v severní i jižní části ostrova o šířce 2 metry.

Pro smíšený povoz lze využít navrženou stezku od mostu Olší po Cacovický jez o šířce 3 metry s povrchem z hutněného kameniva. K objektu bydlení v severní části ostrova je vedena cesta z kameniva, která dále přechází v zatravněnou stezku, vedoucí do severní části biocentra.

Investorem biocentra je město Brno, zhotovitelem společnost Přemysl Veselý, stavební a inženýrská. Celkovou investici ve výši 13,5 milionu korun z 80 % pokrývají fondy EU. Biocentrum se rozkládá na ploše 8,4 hektaru, vybudované hřiště je na ploše 578 m2 a obsahuje devět hracích prvků.

foto MaK., brnovinky, zdroj Město Brno

{linkr:related;keywords:svitava;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze