brnovinky

Přepnout do PC verze

Neziskovky i obce - získejte 3 miliony. ČSOB a ERA podpoří regiony

7. února 2011 vstoupil do pátého pokračování projekt společenské odpovědnosti. Pod novým názvem ČSOB a ERA pro podporu regionů tyto dvě společnosti ve spolupráci s Nadací VIA letos na grantech rozdělí 3 miliony korun. Své projekty mohou překládat neziskové organizace, občanská sdružení, nadace, ale i obce. Občané také mohou navrhnout svého starostu na ocenění Starosta roku. Ten pak obci přinese 250 tisíc korun.


Popáté ČSOB a Poštovní spořitelna – ERA, rozdávají granty. O ty mohou žádat neziskové organizace, také však obce. Grantový program je v roce 2011 rozdělen na dvě kola – prvním jsou 7. února 2011 vyhlášené menší granty, v němž společnosti menším komunitním projektům rozdělí celkem 2 miliony korun. Podpořeny budou menší vybrané komunitní projekty. Žadatelé mohou získat až 70 tisíc korun a projekty musí přihlásit do 18. března letošního roku. Výsledky se dozví 11. května.

Vítězný projekt roku 2009 – Babské hody

V roce 2009 se staly vítězným menším projektem Babské hody v obci Heršpice na Vyškovsku. Cílem projektu bylo obnovit tradici Babských, dříve Kateřinských, zábav či hodů. Vzhledem k tomu, že se hody již několik desítek let nekonaly, bylo v rámci projektu třeba zajistit nutné vybavení - Babské právo, koštýře a koštovačky, demižony na víno, trakař nebo krojovanou panenku.

Přípravy zabraly více než půl roku, tři měsíce před samotnou akcí se každý týden setkávaly stárky, aby secvičily společné tance a zpěvy. O zdárném výsledku svědčila lidmi nabitá večerní zábava. Také počet stárek byl nevídaný – 36 krojovaných tanečnic a zpěvaček. Projekt byl podpořen částkou 70 tisíc korun.

Mezi takzvané velké granty ve druhém kole poskytovatelé grantů rozdělí třem vybraným žadatelům po 300 tisících korunách. Druhé kolo bude vyhlášeno 28. července 2011. Zbylých 100 tisíc korun celkové sumy 3 milionů korun společnosti rozdělí na základě hlasování jejich zaměstnanců, jako formu bonusu pro dva nejlepší projekty v roce 2010. O granty na velké projekty se mohou žadatelé hlásit do 30. září, výsledky budou vyhlášeny koncem listopadu.

Motýlí ráj ve Ždánicích rozkvétá

motyli_raj_foto_daphneMezi velkými granty v loňském roce zvítězily tři. Jedním z nich byl i Motýlí ráj ve Ždánicích rozkvétá. Jihomoravské Ždánice byly oceněny za tříleté úsilí o záchranu cenného kousku přírody na okraji obce částkou 300 tisíc korun. Hlavním cílem projektu je zachování významného nelesního biotopu stepního a lesostepního charakteru, který je ve Ždánicích životním prostředním obrovského počtu denních motýlů i mnoha dalších organismů.

Letošní program podpory regionů má dva tematické okruhy. „Grantový fond ČSOB je orientován na péči a kulturní dědictví na místní úrovni,“ vysvětluje manažerka společenské odpovědnosti Pavlína Folovská. „Grantový fond ERA je zaměřen na podporu projektů, které přispívají k vytváření aktivní komunity, podporují aktivní občany a jejich zájem o společenský život v místě, kde žijí,“ doplňuje Pavlína Folovská.

Jihomoravský kraj úspěšný

Jaké projekty by mohly grant získat? Měly by být zaměřeny na péči o životní prostředí, ochranu přírodních lokalit významných pro místní občany, projekty na obnovu a zachování místních památek či drobného kulturního dědictví, například různých místních tradic. Jak si v získávání grantů stojí Jihomoravský kraj? „Je to kraj úspěšný, fungují zde tradice, folklór,“ zmiňuje Alžběta Mattasová z Nadace VIA.

250 tisíc za Starostu roku

Občané mohou navrhnout svého starostu na ocenění Starosta roku. Týká se to však jen obcí do dvou tisíc obyvatel, kde nebývá vedení tolik spjato s politikou. V roce 2010 ocenění získal starosta obce Písečná Josef Zámečník. Zvítězil mezi 212 navrženými starosty. Hodnotí se život v obci, hodnotitelé se ptají i na spokojenost občanů. Vítězný starosta pro svoji obec získává 250 tisíc korun. Svého starostu mohou občané letos nominovat od 1. června do 5. září.

Statistiky grantových projektů ČSOB a Poštovní spořitelny uvádějí, že v letech 2009 a 2010 se v celé České republice ucházelo o podporu 1 183 projektů, 93 z nich granty získalo. Nejaktivnější byl kraj Středočeský, následován Hlavním městem Praha a Moravskoslezským. Na čtvrté pozici kraj Jihomoravský předložil 114 projektů, granty získalo 11 z nich. Nejméně aktivní byl se 42 žádostmi kraj Liberecký.

Více než 200 miliónů korun rozdáno – Nadace VIA

Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace, která vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, jež působila v Československu od roku 1990.

Nadace VIA pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice. Patří mezi největší a nejaktivnější české nadace – od svého vzniku podpořila více než 2 250 dobročinných projektů částkou přesahující 200 milionů korun a stala se tak největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v Čechách a na Moravě.

Jak žádat? Nadace VIA poradí

Veškeré informace o možnosti získání grantů poskytují webové strany Nadace VIA. Její pracovníci však i se žadateli o grant projekt mohou předem zkonzultovat a poradit.

text MaK., brnovinky, zdroj a foto Nadace VIA, Daphne ČR

{linkr:related;keywords:projekt;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Neziskovky i obce - získejte 3 miliony. ČSOB a ERA podpoří regiony

7. února 2011 vstoupil do pátého pokračování projekt společenské odpovědnosti. Pod novým názvem ČSOB a ERA pro podporu regionů tyto dvě společnosti ve spolupráci s Nadací VIA letos na grantech rozdělí 3 miliony korun. Své projekty mohou překládat neziskové organizace, občanská sdružení, nadace, ale i obce. Občané také mohou navrhnout svého starostu na ocenění Starosta roku. Ten pak obci přinese 250 tisíc korun.


Popáté ČSOB a Poštovní spořitelna – ERA, rozdávají granty. O ty mohou žádat neziskové organizace, také však obce. Grantový program je v roce 2011 rozdělen na dvě kola – prvním jsou 7. února 2011 vyhlášené menší granty, v němž společnosti menším komunitním projektům rozdělí celkem 2 miliony korun. Podpořeny budou menší vybrané komunitní projekty. Žadatelé mohou získat až 70 tisíc korun a projekty musí přihlásit do 18. března letošního roku. Výsledky se dozví 11. května.

Vítězný projekt roku 2009 – Babské hody

V roce 2009 se staly vítězným menším projektem Babské hody v obci Heršpice na Vyškovsku. Cílem projektu bylo obnovit tradici Babských, dříve Kateřinských, zábav či hodů. Vzhledem k tomu, že se hody již několik desítek let nekonaly, bylo v rámci projektu třeba zajistit nutné vybavení - Babské právo, koštýře a koštovačky, demižony na víno, trakař nebo krojovanou panenku.

Přípravy zabraly více než půl roku, tři měsíce před samotnou akcí se každý týden setkávaly stárky, aby secvičily společné tance a zpěvy. O zdárném výsledku svědčila lidmi nabitá večerní zábava. Také počet stárek byl nevídaný – 36 krojovaných tanečnic a zpěvaček. Projekt byl podpořen částkou 70 tisíc korun.

Mezi takzvané velké granty ve druhém kole poskytovatelé grantů rozdělí třem vybraným žadatelům po 300 tisících korunách. Druhé kolo bude vyhlášeno 28. července 2011. Zbylých 100 tisíc korun celkové sumy 3 milionů korun společnosti rozdělí na základě hlasování jejich zaměstnanců, jako formu bonusu pro dva nejlepší projekty v roce 2010. O granty na velké projekty se mohou žadatelé hlásit do 30. září, výsledky budou vyhlášeny koncem listopadu.

Motýlí ráj ve Ždánicích rozkvétá

motyli_raj_foto_daphneMezi velkými granty v loňském roce zvítězily tři. Jedním z nich byl i Motýlí ráj ve Ždánicích rozkvétá. Jihomoravské Ždánice byly oceněny za tříleté úsilí o záchranu cenného kousku přírody na okraji obce částkou 300 tisíc korun. Hlavním cílem projektu je zachování významného nelesního biotopu stepního a lesostepního charakteru, který je ve Ždánicích životním prostředním obrovského počtu denních motýlů i mnoha dalších organismů.

Letošní program podpory regionů má dva tematické okruhy. „Grantový fond ČSOB je orientován na péči a kulturní dědictví na místní úrovni,“ vysvětluje manažerka společenské odpovědnosti Pavlína Folovská. „Grantový fond ERA je zaměřen na podporu projektů, které přispívají k vytváření aktivní komunity, podporují aktivní občany a jejich zájem o společenský život v místě, kde žijí,“ doplňuje Pavlína Folovská.

Jihomoravský kraj úspěšný

Jaké projekty by mohly grant získat? Měly by být zaměřeny na péči o životní prostředí, ochranu přírodních lokalit významných pro místní občany, projekty na obnovu a zachování místních památek či drobného kulturního dědictví, například různých místních tradic. Jak si v získávání grantů stojí Jihomoravský kraj? „Je to kraj úspěšný, fungují zde tradice, folklór,“ zmiňuje Alžběta Mattasová z Nadace VIA.

250 tisíc za Starostu roku

Občané mohou navrhnout svého starostu na ocenění Starosta roku. Týká se to však jen obcí do dvou tisíc obyvatel, kde nebývá vedení tolik spjato s politikou. V roce 2010 ocenění získal starosta obce Písečná Josef Zámečník. Zvítězil mezi 212 navrženými starosty. Hodnotí se život v obci, hodnotitelé se ptají i na spokojenost občanů. Vítězný starosta pro svoji obec získává 250 tisíc korun. Svého starostu mohou občané letos nominovat od 1. června do 5. září.

Statistiky grantových projektů ČSOB a Poštovní spořitelny uvádějí, že v letech 2009 a 2010 se v celé České republice ucházelo o podporu 1 183 projektů, 93 z nich granty získalo. Nejaktivnější byl kraj Středočeský, následován Hlavním městem Praha a Moravskoslezským. Na čtvrté pozici kraj Jihomoravský předložil 114 projektů, granty získalo 11 z nich. Nejméně aktivní byl se 42 žádostmi kraj Liberecký.

Více než 200 miliónů korun rozdáno – Nadace VIA

Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace, která vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, jež působila v Československu od roku 1990.

Nadace VIA pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice. Patří mezi největší a nejaktivnější české nadace – od svého vzniku podpořila více než 2 250 dobročinných projektů částkou přesahující 200 milionů korun a stala se tak největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v Čechách a na Moravě.

Jak žádat? Nadace VIA poradí

Veškeré informace o možnosti získání grantů poskytují webové strany Nadace VIA. Její pracovníci však i se žadateli o grant projekt mohou předem zkonzultovat a poradit.

text MaK., brnovinky, zdroj a foto Nadace VIA, Daphne ČR

{linkr:related;keywords:projekt;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze