brnovinky

Přepnout do PC verze

Občané se mohou zúčastnit projednávání konceptu Územního plánu Brna - 22. a 23. února

V rámci představení konceptu připravovaného Územního plánu města Brna se 22. a 23. února 2011 uskuteční veřejné projednání konceptu Územního plánu města Brna. Nynější Územní plán města Brna platí již od roku 1994. Občané se nyní mohou zúčastnit v těchto dvou dnech veřejného projednávání od 17 hodin v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí v Brně.


Město Brno v současnosti má platný Územní plán města Brna od roku 1994, kdy byl schválen. Díky zásadním změnám podmínek na poli společenském, ekonomickém a demografickém; se Zastupitelstvo města Brna rozhodlo schválit záměr pořídit pro Brno územní plán nový. Projednání konceptu proběhne podle ustanovení § 48 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. s odborným výkladem zpracovatele.

Některé dopady překotných změn, zejména transformace ekonomiky, intenzivního rozvoje nákupních center, vstupu komerce do oblasti sportu a rekreace a skokového rozvoje automobilismu stejně jako dopady suburbanizace, nebylo možno na začátku 90. let minulého století předpokládat.  Původní odhad vývojových trendů se postupně odchyloval od skutečnosti, což zvyšovalo tlak na pořizování změn územního plánu.

Nyní probíhají besedy s občany jednotlivých městských částí ohledně nového členění jejich lokalit. Byly uskutečněny tématické besedy společné pro všechny občany kde byly hlavními body: Bydlení a pracovní příležitosti, Zahrádky, zeleň, volný čas, Doprava, Nákupní centra a občanská vybavenost.

Po veřejném projednání konceptu Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna vyhodnotí během března a dubna 2011 všechna stanoviska, připomínky a podněty. Podle nich v květnu 2011 vytvoří pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, které definují výslednou podobu územního plánu, tedy jakousi výslednou variantu. Ta však může být složena z dílčích řešení jednotlivých variant konceptu. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu pak budou v červnu 2011 předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Brna.

Zpracovatel, společnost Arch. Design, na základě schválených pokynů vyhotoví návrh územního plánu. Ten bude opět předložen k veřejnému projednání a občané budou mít znovu příležitost se ke konečnému řešení vyjádřit. Projednaný návrh územního plánu pak Zastupitelstvo města Brna schválí a vydá formou opatření obecné povahy.

Koncept Územního plánu města Brna je již tři měsíce vystaven v budově Magistrátu města Brna v Kounicově 67. Výstava potrvá do 10. března 2011. S konceptem územního plánu se zájemci mohou seznámit i na webových stránkách města Brna pod odkazem Připravovaný Územní plán města Brna.

Veřejné projednání konceptu s odborným výkladem zpracovatele se bude konat 22. a 23. února 2011 vždy v 17 hodin v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí v Brně.

ilustrační foto Marián K., brnovinky, zdroj město Brno

{linkr:related;keywords:%C3%83%C2%BAzemn%C3%83%C2%AD+pl%C3%83%C2%A1n;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Občané se mohou zúčastnit projednávání konceptu Územního plánu Brna - 22. a 23. února

V rámci představení konceptu připravovaného Územního plánu města Brna se 22. a 23. února 2011 uskuteční veřejné projednání konceptu Územního plánu města Brna. Nynější Územní plán města Brna platí již od roku 1994. Občané se nyní mohou zúčastnit v těchto dvou dnech veřejného projednávání od 17 hodin v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí v Brně.


Město Brno v současnosti má platný Územní plán města Brna od roku 1994, kdy byl schválen. Díky zásadním změnám podmínek na poli společenském, ekonomickém a demografickém; se Zastupitelstvo města Brna rozhodlo schválit záměr pořídit pro Brno územní plán nový. Projednání konceptu proběhne podle ustanovení § 48 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. s odborným výkladem zpracovatele.

Některé dopady překotných změn, zejména transformace ekonomiky, intenzivního rozvoje nákupních center, vstupu komerce do oblasti sportu a rekreace a skokového rozvoje automobilismu stejně jako dopady suburbanizace, nebylo možno na začátku 90. let minulého století předpokládat.  Původní odhad vývojových trendů se postupně odchyloval od skutečnosti, což zvyšovalo tlak na pořizování změn územního plánu.

Nyní probíhají besedy s občany jednotlivých městských částí ohledně nového členění jejich lokalit. Byly uskutečněny tématické besedy společné pro všechny občany kde byly hlavními body: Bydlení a pracovní příležitosti, Zahrádky, zeleň, volný čas, Doprava, Nákupní centra a občanská vybavenost.

Po veřejném projednání konceptu Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna vyhodnotí během března a dubna 2011 všechna stanoviska, připomínky a podněty. Podle nich v květnu 2011 vytvoří pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, které definují výslednou podobu územního plánu, tedy jakousi výslednou variantu. Ta však může být složena z dílčích řešení jednotlivých variant konceptu. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu pak budou v červnu 2011 předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Brna.

Zpracovatel, společnost Arch. Design, na základě schválených pokynů vyhotoví návrh územního plánu. Ten bude opět předložen k veřejnému projednání a občané budou mít znovu příležitost se ke konečnému řešení vyjádřit. Projednaný návrh územního plánu pak Zastupitelstvo města Brna schválí a vydá formou opatření obecné povahy.

Koncept Územního plánu města Brna je již tři měsíce vystaven v budově Magistrátu města Brna v Kounicově 67. Výstava potrvá do 10. března 2011. S konceptem územního plánu se zájemci mohou seznámit i na webových stránkách města Brna pod odkazem Připravovaný Územní plán města Brna.

Veřejné projednání konceptu s odborným výkladem zpracovatele se bude konat 22. a 23. února 2011 vždy v 17 hodin v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí v Brně.

ilustrační foto Marián K., brnovinky, zdroj město Brno

{linkr:related;keywords:%C3%83%C2%BAzemn%C3%83%C2%AD+pl%C3%83%C2%A1n;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze