brnovinky

Přepnout do PC verze

Pomník rudoarmějců v Brně – Králově Poli dostane novou tvář – zmizí srp a kladivo

uvod_Pruzkum_hrobu_rudoarmejcu_Kralovo_Pole_Brno_IMG_3864_16042010_MKPomník padlých rudoarmějců v Brně - Králově Poli dostane novou tvář. Taktéž jeho okolí, které bude upraveno podle velikosti hromadného hrobu, jenž zasahuje dále, než se myslelo. Jeho rozsah určily odborné průzkumy.

Pruzkum_hrobu_rudoarmejcu_Kralovo_Pole_Brno_IMG_3854_16042010_MK

Podstavec pomníku v Brně - Králově Poli.

 

V blízkosti Kartuziánského kláštera v Králově Poli stojí pomník rudoarmějců. Byl vybudován těsně po ukončení 2. světové války jako památka padlých vojáků Rudé armády. Pod pomníkem se nachází hromadný hrob zhruba 300 válečných obětí. Doposud ale nebylo známo, jaký je rozsah hrobu. A proto se mohlo stávat, že nad hlavami padlých se běžně hrával pétanque nebo se konaly jiné aktivity, zcela nevhodné pietnímu místu.

 

Pruzkum_hrobu_rudoarmejcu_Kralovo_Pole_Brno_IMG_3870_16042010_MK

Okolí pomníku, pod nímž leží okolo 300 padlých.

Místní pamětníci bývali pobouřeni, když na místě posledního odpočinku osvoboditelů Brna provozovali své volnočasové aktivity nejen mladí, ale i staří. Nezřídka zasahovala Městská policie a z veřejného místa relaxující občany vykazovala. Těm se to nelíbilo, jelikož se jedná o veřejné prostory přístupné všem. Doposud totiž nebyly známy hranice hromadného hrobu a proto nikdo nemohl s jistotou říci, zda se například pétanque hraje nad hlavami padlých vojáků či mimo pietní místo.

Pruzkum_hrobu_rudoarmejcu_Kralovo_Pole_Brno_IMG_3872_16042010_MK

Pomník je v blízkosti Kartuziánského kláštera.

 

Magistrát města Brna proto zadal vypracování odborného průzkumu. Výsledek průzkumu byl prezentován na páteční mimořádné tiskové konferenci na Nové radnici. Průzkum provedly dvě odborné firmy, jež nezávisle na sobě došly ke stejným výsledkům. Průzkum radarem a jinými moderními technologiemi odhalil větší rozměry hromadného hrobu, než se doposud magistrát Brna domníval. Ukázalo se, že většina vojáků byla pohřbena zřejmě v rakvích.

Pruzkum_hrobu_rudoarmejcu_Kralovo_Pole_Brno_IMG_3878_16042010_MK

Vedle pomníku stojí pravoslavný kříž.

 

Náměstek primátora města Brna Martin Ander sdělil: „Zjistilo se to, že ten hrob se nachází nejen před a za pomníkem, jak se předpokládalo, ale část toho hrobu se nachází ještě další tři nebo čtyři metry za vyhrazenou částí, která je za pomníkem. Proto jsme se rozhodli upravit to místo takovým způsobem, aby i tato část byla jednoznačně oddělena od parku a nedocházelo k tomu, že jakékoliv aktivity návštěvníků parku se budou přenášet na ta místa, kde leží pohřbení vojáci Rudé armády. Takže se protáhne o čtyři až pět metrů trávník dál za pomník a ukončí se živým plotem tak, aby to místo bylo odděleno od zbývající části parku. Vlastní realizace by mohla být, předpokládám, provedena v průběhu léta letošního roku. Úprava okolí pomníku bude poměrně levnou záležitostí, předpokládám, že to bude několik desítek tisíc korun. Co se týče úpravy pomníku jako takového, tam samozřejmě bude ještě záležet na tom, jaký bude zvolen materiál pro umístění desek, na kterých budou vytesána jména padlých vojáků pohřbených v tomto místě. Tam ještě není částka přesně známa. Bude záležet na rozhodnutí o variantách, ale v zásadě půjde o částku opět v řádu nízkých – statisíců korun.“

Pruzkum_hrobu_rudoarmejcu_Kralovo_Pole_Brno_IMG_3857_16042010_MK

Srp a kladivo z pomníku zmizí.

 

Rada města Brna uložila zpracování nové podoby pomníku – bez srpu a kladiva. Z důvodu umístění tohoto symbolu minulého režimu se pomník stával cílem odpůrců totality. Ti jej během 20letého výročí sametové revoluce obložili fotografiemi a jmény umučených a popravených politických vězňů.

20_let_svobody_pomnik_Kralovo_Pole_Brno_17112009_IMG_5181_MK

17. listopadu 2009 pomník pokryla jména vězňů.

 

Historička Olga Nováková k pietnímu místu uvedla. K pohřbívání podle nového průzkumu pravděpodobně v první fázi docházelo ihned po osvobození. V průběhu osvobození, jak vojáci padli, tak se někteří odváželi k léčení, někteří přímo do hrobu a měli jsme informace o tom, že v roce 1946 probíhaly exhumace v různých částech města Brna, například v Soběšicích a v dalších okrajových částech, kde probíhaly nějaké boje a na konci dubna a začátkem května byli padlí vojáci pohřbívání přímo na tom místě, kde padli. V roce 1946 byla těla exhumována a ukládána do tohoto hromadného hrobu v Králově Poli a my jsme se domnívali, že tam byla těla ukládání v roce 1946 do té zadní části. A v podstatě tím průzkumem se nám to potvrdilo. Protože průzkumy firmy Aquatest, tak firmy Geotrend, ukazují, že v té přední části je ta porušená homogenita půdního profilu neuspořádaná. To znamená, že tam se postupovalo rychle. Těla tam byla pravděpodobně ukládána, nechci říct přímo házena, v rychlosti, kdežto porušení homogenity půdního profilu v zadní části za plamínkem bylo uspořádané. To znamená, že tam už byla těla v rakvích ukládána ve větším klidu. Padlí se do hrobu ukládali od osvobození Brna, to znamená od konce dubna 1945 do roku 1946 a poté - v roce 1946 byl postaven pomník a místo bylo prohlášeno areálem válečného hrobu.

20_let_svobody_pomnik_Kralovo_Pole_Brno_17112009_IMG_5193_MK

Fotografie obětí minulého režimu 20 let po revoluci.

 

Odborný průzkum rovněž upřesnil velikost hrobu, jehož rozměry činí zhruba 10 x 40 metrů a hloubka okolo 2 až 3 metrů.

 

Náměstek Ander také upřesnil, že hromadný hrob v Králově Poli obsahuje těla 326 předpokládaných obětí. U 190 z nich jsou známa jména. Ta jsou nyní jsou na verifikaci v Rusku, aby nedošlo k pochybení při jejich uvedení na pamětní desky, jež budou umístěny na spodní část pomníku a to na jeho zadní a boční části.

 

Po úpravě bude celé pietní místo splňovat mezinárodní dohody a nad hlavami padlých vojáků již nebude létat pétanquová koule.

 

Co říkáte na úpravu pomníku? Jaký máte na rozšíření pietního místa názor?

 

text a foto Marián K., brnovinky

Pomník rudoarmějců v Brně – Králově Poli dostane novou tvář – zmizí srp a kladivo

uvod_Pruzkum_hrobu_rudoarmejcu_Kralovo_Pole_Brno_IMG_3864_16042010_MKPomník padlých rudoarmějců v Brně - Králově Poli dostane novou tvář. Taktéž jeho okolí, které bude upraveno podle velikosti hromadného hrobu, jenž zasahuje dále, než se myslelo. Jeho rozsah určily odborné průzkumy.

Pruzkum_hrobu_rudoarmejcu_Kralovo_Pole_Brno_IMG_3854_16042010_MK

Podstavec pomníku v Brně - Králově Poli.

 

V blízkosti Kartuziánského kláštera v Králově Poli stojí pomník rudoarmějců. Byl vybudován těsně po ukončení 2. světové války jako památka padlých vojáků Rudé armády. Pod pomníkem se nachází hromadný hrob zhruba 300 válečných obětí. Doposud ale nebylo známo, jaký je rozsah hrobu. A proto se mohlo stávat, že nad hlavami padlých se běžně hrával pétanque nebo se konaly jiné aktivity, zcela nevhodné pietnímu místu.

 

Pruzkum_hrobu_rudoarmejcu_Kralovo_Pole_Brno_IMG_3870_16042010_MK

Okolí pomníku, pod nímž leží okolo 300 padlých.

Místní pamětníci bývali pobouřeni, když na místě posledního odpočinku osvoboditelů Brna provozovali své volnočasové aktivity nejen mladí, ale i staří. Nezřídka zasahovala Městská policie a z veřejného místa relaxující občany vykazovala. Těm se to nelíbilo, jelikož se jedná o veřejné prostory přístupné všem. Doposud totiž nebyly známy hranice hromadného hrobu a proto nikdo nemohl s jistotou říci, zda se například pétanque hraje nad hlavami padlých vojáků či mimo pietní místo.

Pruzkum_hrobu_rudoarmejcu_Kralovo_Pole_Brno_IMG_3872_16042010_MK

Pomník je v blízkosti Kartuziánského kláštera.

 

Magistrát města Brna proto zadal vypracování odborného průzkumu. Výsledek průzkumu byl prezentován na páteční mimořádné tiskové konferenci na Nové radnici. Průzkum provedly dvě odborné firmy, jež nezávisle na sobě došly ke stejným výsledkům. Průzkum radarem a jinými moderními technologiemi odhalil větší rozměry hromadného hrobu, než se doposud magistrát Brna domníval. Ukázalo se, že většina vojáků byla pohřbena zřejmě v rakvích.

Pruzkum_hrobu_rudoarmejcu_Kralovo_Pole_Brno_IMG_3878_16042010_MK

Vedle pomníku stojí pravoslavný kříž.

 

Náměstek primátora města Brna Martin Ander sdělil: „Zjistilo se to, že ten hrob se nachází nejen před a za pomníkem, jak se předpokládalo, ale část toho hrobu se nachází ještě další tři nebo čtyři metry za vyhrazenou částí, která je za pomníkem. Proto jsme se rozhodli upravit to místo takovým způsobem, aby i tato část byla jednoznačně oddělena od parku a nedocházelo k tomu, že jakékoliv aktivity návštěvníků parku se budou přenášet na ta místa, kde leží pohřbení vojáci Rudé armády. Takže se protáhne o čtyři až pět metrů trávník dál za pomník a ukončí se živým plotem tak, aby to místo bylo odděleno od zbývající části parku. Vlastní realizace by mohla být, předpokládám, provedena v průběhu léta letošního roku. Úprava okolí pomníku bude poměrně levnou záležitostí, předpokládám, že to bude několik desítek tisíc korun. Co se týče úpravy pomníku jako takového, tam samozřejmě bude ještě záležet na tom, jaký bude zvolen materiál pro umístění desek, na kterých budou vytesána jména padlých vojáků pohřbených v tomto místě. Tam ještě není částka přesně známa. Bude záležet na rozhodnutí o variantách, ale v zásadě půjde o částku opět v řádu nízkých – statisíců korun.“

Pruzkum_hrobu_rudoarmejcu_Kralovo_Pole_Brno_IMG_3857_16042010_MK

Srp a kladivo z pomníku zmizí.

 

Rada města Brna uložila zpracování nové podoby pomníku – bez srpu a kladiva. Z důvodu umístění tohoto symbolu minulého režimu se pomník stával cílem odpůrců totality. Ti jej během 20letého výročí sametové revoluce obložili fotografiemi a jmény umučených a popravených politických vězňů.

20_let_svobody_pomnik_Kralovo_Pole_Brno_17112009_IMG_5181_MK

17. listopadu 2009 pomník pokryla jména vězňů.

 

Historička Olga Nováková k pietnímu místu uvedla. K pohřbívání podle nového průzkumu pravděpodobně v první fázi docházelo ihned po osvobození. V průběhu osvobození, jak vojáci padli, tak se někteří odváželi k léčení, někteří přímo do hrobu a měli jsme informace o tom, že v roce 1946 probíhaly exhumace v různých částech města Brna, například v Soběšicích a v dalších okrajových částech, kde probíhaly nějaké boje a na konci dubna a začátkem května byli padlí vojáci pohřbívání přímo na tom místě, kde padli. V roce 1946 byla těla exhumována a ukládána do tohoto hromadného hrobu v Králově Poli a my jsme se domnívali, že tam byla těla ukládání v roce 1946 do té zadní části. A v podstatě tím průzkumem se nám to potvrdilo. Protože průzkumy firmy Aquatest, tak firmy Geotrend, ukazují, že v té přední části je ta porušená homogenita půdního profilu neuspořádaná. To znamená, že tam se postupovalo rychle. Těla tam byla pravděpodobně ukládána, nechci říct přímo házena, v rychlosti, kdežto porušení homogenity půdního profilu v zadní části za plamínkem bylo uspořádané. To znamená, že tam už byla těla v rakvích ukládána ve větším klidu. Padlí se do hrobu ukládali od osvobození Brna, to znamená od konce dubna 1945 do roku 1946 a poté - v roce 1946 byl postaven pomník a místo bylo prohlášeno areálem válečného hrobu.

20_let_svobody_pomnik_Kralovo_Pole_Brno_17112009_IMG_5193_MK

Fotografie obětí minulého režimu 20 let po revoluci.

 

Odborný průzkum rovněž upřesnil velikost hrobu, jehož rozměry činí zhruba 10 x 40 metrů a hloubka okolo 2 až 3 metrů.

 

Náměstek Ander také upřesnil, že hromadný hrob v Králově Poli obsahuje těla 326 předpokládaných obětí. U 190 z nich jsou známa jména. Ta jsou nyní jsou na verifikaci v Rusku, aby nedošlo k pochybení při jejich uvedení na pamětní desky, jež budou umístěny na spodní část pomníku a to na jeho zadní a boční části.

 

Po úpravě bude celé pietní místo splňovat mezinárodní dohody a nad hlavami padlých vojáků již nebude létat pétanquová koule.

 

Co říkáte na úpravu pomníku? Jaký máte na rozšíření pietního místa názor?

 

text a foto Marián K., brnovinky

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze