brnovinky

Přepnout do PC verze

Poplatek za odpad v Brně do konce května

Do ukončení platby za komunální odpad v Brně zbývá poslední měsíc. 31. května 2011 končí termín splatnosti místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Letos už splnilo svoji poplatkovou povinnost 100 000 tisíc osob, což představuje 50 milionů korun. Za odpad lze platit na pokladně, převodem na účet i poštovní poukázkou.


Zaplacená částka za komunální odpad tvoří 27,4 % z celkové částky 182 mil. Kč, předpokládané v příjmové části rozpočtu města pro letošní rok.

Uhrazené poplatky ve výši necelých 50 milionů korun jsou téměř na stejné úrovni jako v loňském roce k tomuto datu, což odpovídá trendu zvyšování množství bezhotovostních plateb převodem z účtu. Výše poplatku na osobu a rok je stále 500 Kč. Poplatek lze uhradit několika způsoby.

Úhrada poplatku pokladnou na Šumavské 33

Při úhradě v hotovosti na pokladně musí občan znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které odvádí poplatek. Ten může uhradit na Šumavské ulici č. 33, budova A, v 9. patře každý všední den od 8 do 12 hodin, v pondělí a ve středu navíc od 13 do 17 hodin, v úterý odpoledne i od 13 do 14.30 a ve čtvrtek odpoledne mezi 13. a 14. hodinou. Poplatek lze od března do května platit také na pokladnách magistrátu na Malinovském náměstí 3. 

Převod na účet jednodušší

Číslo účtu správce poplatku je 156304/5400, variabilní symbol rodné číslo poplatníka, konstantní symbol 1318, v případě, že jej banka nemůže použít, lze zadat konstantní symbol 0308.

Bude-li občan platit za více osob jedním příkazem k úhradě, musí oznámit jména, data narození a adresu těchto poplatníků pomocí formulářů dostupných na všech kontaktních místech magistrátu, na úřadech městských částí, nebo v elektronické podobě. Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřazování platby. Podobně je třeba postupovat v případě platby poštovní poukázkou.

Při neplacení navýšení poplatku

Pokud poplatník nesplní svoji povinnost řádně a včas, může mu být navýšen nedoplatek až na trojnásobek. Mezi primární poslání správce daně patří správné zjištění, stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady i v případě, že není plněno dobrovolně. Správce daně se při správě místního poplatku řídí zákonem o místních poplatcích a daňovým řádem, kteréžto normy naplňují princip procesní ekonomie a rychlosti daňového řízení. Od opomenutí úhradu řádně a včas zaplatit přes vyměření s navýšením až k exekučnímu řízení tak může uběhnout jen několik měsíců.

Správce daně vede v rámci přenesené působnosti exekuční řízení na důchody, sociální dávky, mzdy, účty a podává návrhy na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí k městskému soudu, stejně jako přihlášky do insolvenčního řízení ke krajskému soudu.

Každoročně tak provede až 10 tisíc exekucí s přínosem do 5 milionů Kč. Poplatníkovi se tak nedoplatek na místním poplatku navýší o exekuční náklady.

Více na webu města

Další informace o odpadech nabízí webová strana města.

ilustrační foto MaK., brnovinky, zdroj město Brno

{linkr:related;keywords:Brno;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Poplatek za odpad v Brně do konce května

Do ukončení platby za komunální odpad v Brně zbývá poslední měsíc. 31. května 2011 končí termín splatnosti místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Letos už splnilo svoji poplatkovou povinnost 100 000 tisíc osob, což představuje 50 milionů korun. Za odpad lze platit na pokladně, převodem na účet i poštovní poukázkou.


Zaplacená částka za komunální odpad tvoří 27,4 % z celkové částky 182 mil. Kč, předpokládané v příjmové části rozpočtu města pro letošní rok.

Uhrazené poplatky ve výši necelých 50 milionů korun jsou téměř na stejné úrovni jako v loňském roce k tomuto datu, což odpovídá trendu zvyšování množství bezhotovostních plateb převodem z účtu. Výše poplatku na osobu a rok je stále 500 Kč. Poplatek lze uhradit několika způsoby.

Úhrada poplatku pokladnou na Šumavské 33

Při úhradě v hotovosti na pokladně musí občan znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které odvádí poplatek. Ten může uhradit na Šumavské ulici č. 33, budova A, v 9. patře každý všední den od 8 do 12 hodin, v pondělí a ve středu navíc od 13 do 17 hodin, v úterý odpoledne i od 13 do 14.30 a ve čtvrtek odpoledne mezi 13. a 14. hodinou. Poplatek lze od března do května platit také na pokladnách magistrátu na Malinovském náměstí 3. 

Převod na účet jednodušší

Číslo účtu správce poplatku je 156304/5400, variabilní symbol rodné číslo poplatníka, konstantní symbol 1318, v případě, že jej banka nemůže použít, lze zadat konstantní symbol 0308.

Bude-li občan platit za více osob jedním příkazem k úhradě, musí oznámit jména, data narození a adresu těchto poplatníků pomocí formulářů dostupných na všech kontaktních místech magistrátu, na úřadech městských částí, nebo v elektronické podobě. Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřazování platby. Podobně je třeba postupovat v případě platby poštovní poukázkou.

Při neplacení navýšení poplatku

Pokud poplatník nesplní svoji povinnost řádně a včas, může mu být navýšen nedoplatek až na trojnásobek. Mezi primární poslání správce daně patří správné zjištění, stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady i v případě, že není plněno dobrovolně. Správce daně se při správě místního poplatku řídí zákonem o místních poplatcích a daňovým řádem, kteréžto normy naplňují princip procesní ekonomie a rychlosti daňového řízení. Od opomenutí úhradu řádně a včas zaplatit přes vyměření s navýšením až k exekučnímu řízení tak může uběhnout jen několik měsíců.

Správce daně vede v rámci přenesené působnosti exekuční řízení na důchody, sociální dávky, mzdy, účty a podává návrhy na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí k městskému soudu, stejně jako přihlášky do insolvenčního řízení ke krajskému soudu.

Každoročně tak provede až 10 tisíc exekucí s přínosem do 5 milionů Kč. Poplatníkovi se tak nedoplatek na místním poplatku navýší o exekuční náklady.

Více na webu města

Další informace o odpadech nabízí webová strana města.

ilustrační foto MaK., brnovinky, zdroj město Brno

{linkr:related;keywords:Brno;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze