brnovinky

Přepnout do PC verze

Premiér Nečas chtěl v Brně vsadit své boty. Debatoval se studenty

420_Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5687_MK

Předseda vlády České republiky Petr Nečas na besedě v Brně.

Předseda vlády České republiky Petr Nečas zavítal 6. září do Brna. Jedním z jeho cílů bylo gymnázium na Vídeňské ulici, kde po vystoupení pěveckého sboru a krátké debatě s vedením školy diskutoval se studenty. Ti premiérovi kladli různé dotazy. Debatu Nečas zahájil proslovem ke studentům.

Proslov ke studentům na úvod. Maturity, kvalita vzdělání

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5618_MK

Studenti gymnázia na Vídeňské očekávají příjezd.

V úvodu svého monologu premiér zdůraznil, že politika je záležitost, která se týká všech občanů a ovlivňuje jejich každodenní životy. "Občané by se o politiku měli zajímat dlouhodoběji, stabilněji a nejen třeba v době, kdy se blíží volby," uvedl premiér Nečas.

 

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5623_MK

Petr Nečas a Robert Kotzian - starosta Bohunic.

Jelikož byl státník na půdě školy, svá slova směřoval také k problematice maturit a přípravě studentů k přijímacím zkouškám na vysoké školy. "Za posledních 20 let se ve školství udělal znatelný pokrok a obrovským způsobem se rozšířila nabídka středoškolského a vysokoškolského vzdělání," zmínil Nečas. "Musíme se ale začít orientovat na kvalitu," zdůraznil předseda vlády.

Důležité je vzdělání lidí, vzkazuje Nečas

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5635_MK

Premiéra vítá také Stanislav Juránek z KDU-ČSL.

„Maturitní vysvědčení, bakalářský nebo magisterský diplom by neměl mít jen hodnotu tištěného papíru, ale měl by skutečně představovat určitý kvalitní standard vzdělání. A to je obrovský úkol. Klademe důraz na ty, kteří studiem prochází a zároveň důraz na zvýšení kvality v našem školství. Je to otázka dlouhodobé schopnosti této země obstát konkurenci. Dnes se jednoznačně ukazuje, že země, která nevěnuje pozornost vědě, výzkumu, inovaci, ale také vzdělávací a školské problematice, tak dříve nebo později začne zaostávat. Jediný obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj budoucnosti této země jsou lidé. Ani ne tak množství, ale jejich kvalita a vzdělanost. Z toho se stává základní zdroj dlouhodobé konkurenceschopnosti. Dlouho neobstojíme s tím, že se tady budou nějaké výrobky jen montovat a dávat dohromady. Dříve nebo později investor může výrobu kvůli nákladům přesunout na východ od nás. Můžeme obstát pouze tehdy, když výrobky spíše než montovat, tady budeme vymýšlet, projektovat a řídit jejich výrobu. Přestěhovat odvětví průmyslu nebo služeb již pak nebude tak lehké, protože nalézt podobně kvalifikovanou sílu kdekoliv po světě dá už velkou práci.“, vysvětlil premiér.

Vzor hledejme ve Finsku, uvádí premiér

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5650_MK

Gymnázium si připravilo vystoupení sboru.

Jako vzor uvedl finskou ekonomiku, odkud pochází známá značka mobilních telefonů. Ve Finsku se však žádné nevyrábí, pouze tam probíhá výzkum, vývoj, inovace, řízení finančních trhů a marketing. „Je to založeno na vysoké přidané hodnotě a vyžaduje to špičkovou a velmi kvalifikovanou pracovní sílu. Jde i o budoucnost České republiky. Musíme zvyšovat důraz na kvalitu vzdělání a ne pouze na kvantitu. To mělo svůj smysl možná v minulém desetiletí, v tomto desetiletí to musíme celé překlopit.“, doplnil Nečas. Podle jeho slov se Česká republika v mezinárodním srovnávacích testech propadá kousek po kousku směrem dolů a na trhu práce jsou občané vystaveni globální konkurenci.

 

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5666_MK

Petr Nečas a Stanislav Juránek.

„Dlouhodobá konkurenceschopnost země založená na vysoce kompetentních vzdělaných a kvalifikovaných lidech může určit budoucnost země na sto let v negativním nebo pozitivním slova smyslu. To jsou jednoznačné zkušenosti ze světa. Je tedy důležité, aby každý individuálně na svém vzdělání a vzdělávání pracoval. Na maturitu se pořádně připravte. Kvalitu vzdělání máte ve svých rukou. Vzdělávání není dnes pouze otázkou mladých lidí, ale stává se otázkou celoživotní," vzkázal Nečas studentům v závěru svého proslovu.

Studenti se ptají: Jak se měří kvalitní úředník?

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5691_MK

Premiér zodpovídá dotazy studentů.

Úvodní slovo premiéra následně vystřídaly otázky studentů. Dostalo se na témata ohledně státních maturit, kvalifikovaných úředníků i na životní prostředí. Odpovědi předsedy vlády přinášíme v plném znění:

 

student gymnázia: Jaké jsou další nástroje kromě státní maturity a školného na zvýšení kvality výuky na středních nebo vysokých školách?

 

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5692_MK

Jídelna gymnázia na Vídeňské je plná posluchačů.

Petr Nečas: Je to například možnost porovnat poskytování vzdělávací služby z hlediska její kvality mezi různými školami stejného typu. To vidím jako docela silný prvek. Když je na území Jihomoravského kraje okolo 40 gymnázií, tak jestliže všechny studenty podrobíme srovnávací zkoušce, logicky by jedním z výsledků mělo být pořadí kvality, jak studenti uspěli. Z toho vyjde, že deset z nich je nejlepších, dalších 20 průměrných a deset podprůměrných. Musí se objevit otázka pro studenty, jejich rodiče, pro obce, kraj nebo zřizovatele, jakto, že zrovna těch deset je podprůměrných, přestože nejsou žádné objektivní důvody například z hlediska sociálního. Vzniká tak správný tlak na to, aby se stali alespoň průměrnými. Zvyšování tohoto tlaku znamená také zpřísnění požadavků. Myslím si, že musí skončit doba, kdy střední školy berou bez příjimaček. Musí být stanoven nějaký minimální neobkročitelný limit, aby byl žák deváté třídy přijat na střední školu. Logicky se ptám, proč je takové množství mladých studentů, kteří ne že se dostanou na dvě nebo na pět vysokých škol, ale dokáží paralelně vedle sebe studovat dvě nebo tři vysoké školy. Je pak taková škola opravdu vysokou školou z hlediska požadavků na znalosti? Výjimečně nadaný student na hranici geniality by to měl zvládnout, ale jakto, že je to poměrně běžná věc a především u společensko - vědních a humanitních oborů? Nevypovídá to něco o nízkých požadavcích na studium v těchto oborech, než o výjimečném počtu velmi nadaných studentů? Základ je ve větším tlaku požadavků na kvalitu. Jestliže my ho nedokážeme nastavit již na úrovni škol, tak dříve nebo později ho na nás nastaví globální konkurence a trh práce. Tam už jsou najednou úplně jiná kritéria. Pokud například firma v oblasti IT zjistí, že kvalita absolventů v těchto oborech je dramaticky horší než u absolventů z okolní země, tak sem nepůjde nebo bude přemýšlet o přestěhování. Raději tomu předejděme a jděme cestou kvality středních a vysokých škol.

 

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5702_MK

Premiér na besedě na gymnáziu v Brně.

student gymnázia: Co znamená pojem kvalitní úředník? Jaká jsou měřítka jeho kvality?

Petr Nečas: Vidím je v pracovní výkonnosti, ve zdatnosti, kreativitě. Za dobu, co působím ve veřejné správě, jeden ze základních způsobů, které jsem vždy negativně vnímal od úředníků státní správy byl ten, že vždy, když jste po nich něco chtěli, základní věta, kterou státní úředníci uměli, byla: „To nejde.“ Poslední kvalitou je profesionální, standardní a slušný přístup k lidem.

Premiér vsadí i své boty

Další dotaz směřoval na skutečnost, že mnoho členů vlády není vzděláno v oboru, kterého se přidělený resort týká. "Vsadím svoje boty, jestli je většina evropských ministrů vzdělána v oboru, ve kterém nyní působí," prohlásil premiér Nečas.

Bursík podle Nečase neobstál

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5718_MK

Petr Nečas se podepisuje, beseda končí.

S tím souvisí i uvedení jednoho z příkladů, jak premiér hodnotí práci ministrů oborově vzdělaných pro svůj resort. „Například s Martinem Bursíkem se známe řadu let a mezilidsky jsme spolu vždy měli dobré vztahy. Ale jestli si myslím, že on, který měl vzdělání na ochranu přírody, přinesl této zemi z hlediska resortu životního prostředí něco pozitivního, tak to si nemyslím. Podle mého názoru tady řada věcí byla udělána špatně, počínaje obnovitelnými zdroji, emisními povolenkami. Všechno to budeme jenom platit, platit a platit jako mourovatí i za hranicí zdravého rozumu. Já jsem taky pro ochranu životního prostředí, ale vycházet primárně z toho, že člověk je v podstatě škůdce a patří ho z přírody vyhubit nebo vyhnat, je špatně. Lidé mohli polykat exhalace z automobilů jen proto, že někdo kvůli pár žabičkám nebo kytičkám zablokoval cestu obchvatu - konkrétně v Plzni. Tak mohu jmenovat jeden případ za druhým - biopaliva, fotovoltaika. To teď všichni budeme muset zaplatit a nikdo se nezamýšlí nad tím, co s fotovoltaickými elektrárnami udělat, až doběhne jejich životnost. Na výrobu fotovoltaických článků se používá arsen, bór, fosfor a podobné „enviromentální“ látky. Jestliže něco potřebujeme k ochraně životního prostředí, tak je to především zdravý rozum," dodal na závěr premiér Nečas.

 

text Síma, foto Marián K., brnovinky

 

{linkr:related;keywords:ministr;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

 

Premiér Nečas chtěl v Brně vsadit své boty. Debatoval se studenty

420_Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5687_MK

Předseda vlády České republiky Petr Nečas na besedě v Brně.

Předseda vlády České republiky Petr Nečas zavítal 6. září do Brna. Jedním z jeho cílů bylo gymnázium na Vídeňské ulici, kde po vystoupení pěveckého sboru a krátké debatě s vedením školy diskutoval se studenty. Ti premiérovi kladli různé dotazy. Debatu Nečas zahájil proslovem ke studentům.

Proslov ke studentům na úvod. Maturity, kvalita vzdělání

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5618_MK

Studenti gymnázia na Vídeňské očekávají příjezd.

V úvodu svého monologu premiér zdůraznil, že politika je záležitost, která se týká všech občanů a ovlivňuje jejich každodenní životy. "Občané by se o politiku měli zajímat dlouhodoběji, stabilněji a nejen třeba v době, kdy se blíží volby," uvedl premiér Nečas.

 

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5623_MK

Petr Nečas a Robert Kotzian - starosta Bohunic.

Jelikož byl státník na půdě školy, svá slova směřoval také k problematice maturit a přípravě studentů k přijímacím zkouškám na vysoké školy. "Za posledních 20 let se ve školství udělal znatelný pokrok a obrovským způsobem se rozšířila nabídka středoškolského a vysokoškolského vzdělání," zmínil Nečas. "Musíme se ale začít orientovat na kvalitu," zdůraznil předseda vlády.

Důležité je vzdělání lidí, vzkazuje Nečas

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5635_MK

Premiéra vítá také Stanislav Juránek z KDU-ČSL.

„Maturitní vysvědčení, bakalářský nebo magisterský diplom by neměl mít jen hodnotu tištěného papíru, ale měl by skutečně představovat určitý kvalitní standard vzdělání. A to je obrovský úkol. Klademe důraz na ty, kteří studiem prochází a zároveň důraz na zvýšení kvality v našem školství. Je to otázka dlouhodobé schopnosti této země obstát konkurenci. Dnes se jednoznačně ukazuje, že země, která nevěnuje pozornost vědě, výzkumu, inovaci, ale také vzdělávací a školské problematice, tak dříve nebo později začne zaostávat. Jediný obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj budoucnosti této země jsou lidé. Ani ne tak množství, ale jejich kvalita a vzdělanost. Z toho se stává základní zdroj dlouhodobé konkurenceschopnosti. Dlouho neobstojíme s tím, že se tady budou nějaké výrobky jen montovat a dávat dohromady. Dříve nebo později investor může výrobu kvůli nákladům přesunout na východ od nás. Můžeme obstát pouze tehdy, když výrobky spíše než montovat, tady budeme vymýšlet, projektovat a řídit jejich výrobu. Přestěhovat odvětví průmyslu nebo služeb již pak nebude tak lehké, protože nalézt podobně kvalifikovanou sílu kdekoliv po světě dá už velkou práci.“, vysvětlil premiér.

Vzor hledejme ve Finsku, uvádí premiér

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5650_MK

Gymnázium si připravilo vystoupení sboru.

Jako vzor uvedl finskou ekonomiku, odkud pochází známá značka mobilních telefonů. Ve Finsku se však žádné nevyrábí, pouze tam probíhá výzkum, vývoj, inovace, řízení finančních trhů a marketing. „Je to založeno na vysoké přidané hodnotě a vyžaduje to špičkovou a velmi kvalifikovanou pracovní sílu. Jde i o budoucnost České republiky. Musíme zvyšovat důraz na kvalitu vzdělání a ne pouze na kvantitu. To mělo svůj smysl možná v minulém desetiletí, v tomto desetiletí to musíme celé překlopit.“, doplnil Nečas. Podle jeho slov se Česká republika v mezinárodním srovnávacích testech propadá kousek po kousku směrem dolů a na trhu práce jsou občané vystaveni globální konkurenci.

 

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5666_MK

Petr Nečas a Stanislav Juránek.

„Dlouhodobá konkurenceschopnost země založená na vysoce kompetentních vzdělaných a kvalifikovaných lidech může určit budoucnost země na sto let v negativním nebo pozitivním slova smyslu. To jsou jednoznačné zkušenosti ze světa. Je tedy důležité, aby každý individuálně na svém vzdělání a vzdělávání pracoval. Na maturitu se pořádně připravte. Kvalitu vzdělání máte ve svých rukou. Vzdělávání není dnes pouze otázkou mladých lidí, ale stává se otázkou celoživotní," vzkázal Nečas studentům v závěru svého proslovu.

Studenti se ptají: Jak se měří kvalitní úředník?

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5691_MK

Premiér zodpovídá dotazy studentů.

Úvodní slovo premiéra následně vystřídaly otázky studentů. Dostalo se na témata ohledně státních maturit, kvalifikovaných úředníků i na životní prostředí. Odpovědi předsedy vlády přinášíme v plném znění:

 

student gymnázia: Jaké jsou další nástroje kromě státní maturity a školného na zvýšení kvality výuky na středních nebo vysokých školách?

 

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5692_MK

Jídelna gymnázia na Vídeňské je plná posluchačů.

Petr Nečas: Je to například možnost porovnat poskytování vzdělávací služby z hlediska její kvality mezi různými školami stejného typu. To vidím jako docela silný prvek. Když je na území Jihomoravského kraje okolo 40 gymnázií, tak jestliže všechny studenty podrobíme srovnávací zkoušce, logicky by jedním z výsledků mělo být pořadí kvality, jak studenti uspěli. Z toho vyjde, že deset z nich je nejlepších, dalších 20 průměrných a deset podprůměrných. Musí se objevit otázka pro studenty, jejich rodiče, pro obce, kraj nebo zřizovatele, jakto, že zrovna těch deset je podprůměrných, přestože nejsou žádné objektivní důvody například z hlediska sociálního. Vzniká tak správný tlak na to, aby se stali alespoň průměrnými. Zvyšování tohoto tlaku znamená také zpřísnění požadavků. Myslím si, že musí skončit doba, kdy střední školy berou bez příjimaček. Musí být stanoven nějaký minimální neobkročitelný limit, aby byl žák deváté třídy přijat na střední školu. Logicky se ptám, proč je takové množství mladých studentů, kteří ne že se dostanou na dvě nebo na pět vysokých škol, ale dokáží paralelně vedle sebe studovat dvě nebo tři vysoké školy. Je pak taková škola opravdu vysokou školou z hlediska požadavků na znalosti? Výjimečně nadaný student na hranici geniality by to měl zvládnout, ale jakto, že je to poměrně běžná věc a především u společensko - vědních a humanitních oborů? Nevypovídá to něco o nízkých požadavcích na studium v těchto oborech, než o výjimečném počtu velmi nadaných studentů? Základ je ve větším tlaku požadavků na kvalitu. Jestliže my ho nedokážeme nastavit již na úrovni škol, tak dříve nebo později ho na nás nastaví globální konkurence a trh práce. Tam už jsou najednou úplně jiná kritéria. Pokud například firma v oblasti IT zjistí, že kvalita absolventů v těchto oborech je dramaticky horší než u absolventů z okolní země, tak sem nepůjde nebo bude přemýšlet o přestěhování. Raději tomu předejděme a jděme cestou kvality středních a vysokých škol.

 

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5702_MK

Premiér na besedě na gymnáziu v Brně.

student gymnázia: Co znamená pojem kvalitní úředník? Jaká jsou měřítka jeho kvality?

Petr Nečas: Vidím je v pracovní výkonnosti, ve zdatnosti, kreativitě. Za dobu, co působím ve veřejné správě, jeden ze základních způsobů, které jsem vždy negativně vnímal od úředníků státní správy byl ten, že vždy, když jste po nich něco chtěli, základní věta, kterou státní úředníci uměli, byla: „To nejde.“ Poslední kvalitou je profesionální, standardní a slušný přístup k lidem.

Premiér vsadí i své boty

Další dotaz směřoval na skutečnost, že mnoho členů vlády není vzděláno v oboru, kterého se přidělený resort týká. "Vsadím svoje boty, jestli je většina evropských ministrů vzdělána v oboru, ve kterém nyní působí," prohlásil premiér Nečas.

Bursík podle Nečase neobstál

Beseda_studentu_premier_Petr_Necas_Gymnazium_Videnska_Brno_06092010_IMG_5718_MK

Petr Nečas se podepisuje, beseda končí.

S tím souvisí i uvedení jednoho z příkladů, jak premiér hodnotí práci ministrů oborově vzdělaných pro svůj resort. „Například s Martinem Bursíkem se známe řadu let a mezilidsky jsme spolu vždy měli dobré vztahy. Ale jestli si myslím, že on, který měl vzdělání na ochranu přírody, přinesl této zemi z hlediska resortu životního prostředí něco pozitivního, tak to si nemyslím. Podle mého názoru tady řada věcí byla udělána špatně, počínaje obnovitelnými zdroji, emisními povolenkami. Všechno to budeme jenom platit, platit a platit jako mourovatí i za hranicí zdravého rozumu. Já jsem taky pro ochranu životního prostředí, ale vycházet primárně z toho, že člověk je v podstatě škůdce a patří ho z přírody vyhubit nebo vyhnat, je špatně. Lidé mohli polykat exhalace z automobilů jen proto, že někdo kvůli pár žabičkám nebo kytičkám zablokoval cestu obchvatu - konkrétně v Plzni. Tak mohu jmenovat jeden případ za druhým - biopaliva, fotovoltaika. To teď všichni budeme muset zaplatit a nikdo se nezamýšlí nad tím, co s fotovoltaickými elektrárnami udělat, až doběhne jejich životnost. Na výrobu fotovoltaických článků se používá arsen, bór, fosfor a podobné „enviromentální“ látky. Jestliže něco potřebujeme k ochraně životního prostředí, tak je to především zdravý rozum," dodal na závěr premiér Nečas.

 

text Síma, foto Marián K., brnovinky

 

{linkr:related;keywords:ministr;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

 

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze