brnovinky

Přepnout do PC verze

Primátoři měst ČR v Brně: Narovnejte daňové sedlo, ne však na náš vrub

V Brně se sešli primátoři moravských i českých měst, kteří jsou rovněž členy Komory statutárních měst. Na Nové radnici v Brně je ve čtvrtek 6. října přijal primátor města Roman Onderka. Následující den spolu diskutovali nad daňovým zákonem o rozpočtovém určení daní. Primátoři se jednomyslně shodli, že v prvé řadě je nezbytné vyřešit situaci obcí na dně tak zvané U-křivky. Doplácet by ale neměla největší města, peníze je nutno nalézt ve státním rozpočtu. Komora statutárních měst je jednou z komor Svazu měst a obcí ČR.


180_Prijeti_primatoru_Nova_radnice_Brno_06102011_primatori-1_MaKrOdstranění propadu v příjmech obcí od 500 do 10 000 obyvatel, které se ocitají na pokraji existenčního minima, je dlouhodobým požadavkem svazu. Narovnat toto nespravedlivé znevýhodnění menších spádových měst, které vzniklo v roce 2008, proto svaz požaduje již v rámci státního rozpočtu na rok 2012.

„Daňový výnos na obyvatele je v těchto obcích dlouhodobě nejnižší, ačkoli mnohé zajišťují řadu veřejných služeb také pro své okolí,“ říká předseda Komory statutárních měst a primátor Chomutova Jan Mareš. Na naléhavost v řešení této zřejmé chyby upozorňuje svaz již od samého počátku platnosti nového RUD - rozpočtového určení daní, tedy od roku 2008.

180_Prijeti_primatoru_Nova_radnice_Brno_06102011_primatori-5_MaKrIdeální kompenzací by pro tyto obce a města byla obdoba široce definované účelově vázané dotace, podobné té, kterou letos na jaře obdržely obce s rozšířenou působností na vyrovnání příspěvku na přenesený výkon státní správy. V novém nastavení rozpočtového určení daní navrhuje Komora statutárních měst finanční příjmy čtyř největších měst zastropovat, nemůže souhlasit s jejich krácením.

„Zhruba 60 % našich příjmů tvoří právě daňové výnosy sdílené se státem. Změny v systému rozpočtového určení daní, které v červenci navrhl ministr financí Kalousek, jsou vůči Brnu, ale i Plzni, Ostravě a Praze velmi tvrdé. Přitom již od roku 2008 jsou daňové výnosy na jednoho obyvatele těchto měst srovnatelné s několika desítkami jiných obcí České republiky.

Navržený model přesto předpokládá pokles podílu na sdílených daních pouze u těch největších,“ vysvětluje primátor Brna Roman Onderka. Náměstek primátora Oliver Pospíšil k tomu dodává: „Podle odhadu odborné analýzy zpracované pro Brno je denně ve městě přítomno 140-167 tisíc osob nad rámec trvale hlášeného obyvatelstva a ty také využívají naši infrastrukturu a všech služeb. Brno na ně nedostává ani korunu. Návrh ministra Kalouska je skutečně příliš krátkozraký.“

180_Prijeti_primatoru_Nova_radnice_Brno_06102011_primatori-17_MaKrSvaz měst a obcí ČR hájí zájmy a potřeby všech samospráv a při tvorbě nového rozpočtového určení daní nemůže souhlasit s krácením daňových výnosů žádné velikostní skupiny měst a obcí. Jeho snahou je získat ze společného koláče větší kus a rozšířit spektrum sdílených daní, např. o podíl z daně spotřební.

Svaz sdružuje na 2500 měst a obcí

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.

Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí.

MaK., brnovinky, foto Martina Králiková, zdroj Město Brno

{linkr:related;keywords:m%C3%84%C2%9Bsto;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Primátoři měst ČR v Brně: Narovnejte daňové sedlo, ne však na náš vrub

V Brně se sešli primátoři moravských i českých měst, kteří jsou rovněž členy Komory statutárních měst. Na Nové radnici v Brně je ve čtvrtek 6. října přijal primátor města Roman Onderka. Následující den spolu diskutovali nad daňovým zákonem o rozpočtovém určení daní. Primátoři se jednomyslně shodli, že v prvé řadě je nezbytné vyřešit situaci obcí na dně tak zvané U-křivky. Doplácet by ale neměla největší města, peníze je nutno nalézt ve státním rozpočtu. Komora statutárních měst je jednou z komor Svazu měst a obcí ČR.


180_Prijeti_primatoru_Nova_radnice_Brno_06102011_primatori-1_MaKrOdstranění propadu v příjmech obcí od 500 do 10 000 obyvatel, které se ocitají na pokraji existenčního minima, je dlouhodobým požadavkem svazu. Narovnat toto nespravedlivé znevýhodnění menších spádových měst, které vzniklo v roce 2008, proto svaz požaduje již v rámci státního rozpočtu na rok 2012.

„Daňový výnos na obyvatele je v těchto obcích dlouhodobě nejnižší, ačkoli mnohé zajišťují řadu veřejných služeb také pro své okolí,“ říká předseda Komory statutárních měst a primátor Chomutova Jan Mareš. Na naléhavost v řešení této zřejmé chyby upozorňuje svaz již od samého počátku platnosti nového RUD - rozpočtového určení daní, tedy od roku 2008.

180_Prijeti_primatoru_Nova_radnice_Brno_06102011_primatori-5_MaKrIdeální kompenzací by pro tyto obce a města byla obdoba široce definované účelově vázané dotace, podobné té, kterou letos na jaře obdržely obce s rozšířenou působností na vyrovnání příspěvku na přenesený výkon státní správy. V novém nastavení rozpočtového určení daní navrhuje Komora statutárních měst finanční příjmy čtyř největších měst zastropovat, nemůže souhlasit s jejich krácením.

„Zhruba 60 % našich příjmů tvoří právě daňové výnosy sdílené se státem. Změny v systému rozpočtového určení daní, které v červenci navrhl ministr financí Kalousek, jsou vůči Brnu, ale i Plzni, Ostravě a Praze velmi tvrdé. Přitom již od roku 2008 jsou daňové výnosy na jednoho obyvatele těchto měst srovnatelné s několika desítkami jiných obcí České republiky.

Navržený model přesto předpokládá pokles podílu na sdílených daních pouze u těch největších,“ vysvětluje primátor Brna Roman Onderka. Náměstek primátora Oliver Pospíšil k tomu dodává: „Podle odhadu odborné analýzy zpracované pro Brno je denně ve městě přítomno 140-167 tisíc osob nad rámec trvale hlášeného obyvatelstva a ty také využívají naši infrastrukturu a všech služeb. Brno na ně nedostává ani korunu. Návrh ministra Kalouska je skutečně příliš krátkozraký.“

180_Prijeti_primatoru_Nova_radnice_Brno_06102011_primatori-17_MaKrSvaz měst a obcí ČR hájí zájmy a potřeby všech samospráv a při tvorbě nového rozpočtového určení daní nemůže souhlasit s krácením daňových výnosů žádné velikostní skupiny měst a obcí. Jeho snahou je získat ze společného koláče větší kus a rozšířit spektrum sdílených daní, např. o podíl z daně spotřební.

Svaz sdružuje na 2500 měst a obcí

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.

Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí.

MaK., brnovinky, foto Martina Králiková, zdroj Město Brno

{linkr:related;keywords:m%C3%84%C2%9Bsto;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze