brnovinky

Přepnout do PC verze

Problémy sociálně vyloučených lokalit Brna i kraje pomůže řešit nový projekt

420_Bratislavska_Brno_12052010_MK-5

Komplexní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách - nový projekt Brna i kraje.

Město Brno bude partnerem projektu Komplexní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách. Cílem projektu je podpora a rozvoj terénní práce s problémovou romskou skupinou obyvatel prostřednictvím odborného sociálního poradenství, poskytování dluhového poradenství, poradenství pro rodiny s dětmi a realizací programu prevence kriminality. Součástí projektu, jehož nositelem je romské středisko DROM, bude také vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby. Projekt má časovou i obsahovou návaznost na Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro roky 2010 až 2013.

Projekt nabídne i sociální služby

Cílem projektu je také poskytovat sociální služby, jejichž prioritou je řešení aktuálních problémů obyvatel sociálně vyloučených lokalit města Brna a dalších lokalit Jihomoravského kraje. Mezi aktuální problémy patří oblast bydlení v návaznosti na IPRM, řešení školní a výchovné problematiky dětí v rodinách, zdravotní stav obyvatel a oblast prevence kriminality a sociálněpatologických jevů.

Cílovou skupinou projektu jsou hlavně Romové

Cílové skupiny jsou jednak obyvatelé sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit, kde žijí převážně Romové, v problémové obytné zóně města Brna stanovené IPRM a v souvislosti se zaváděním modelu sociálního bydlení také z dalších městských část. Další cílovou skupinou jsou vybrané lokality Jihomoravského kraje a pracovníci zainteresovaných klíčových organizací poskytujících sociální služby.

 

text Síma, ilustrační foto Marián K., zdroj město Brno

 

{linkr:related;keywords:projekt;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Problémy sociálně vyloučených lokalit Brna i kraje pomůže řešit nový projekt

420_Bratislavska_Brno_12052010_MK-5

Komplexní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách - nový projekt Brna i kraje.

Město Brno bude partnerem projektu Komplexní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách. Cílem projektu je podpora a rozvoj terénní práce s problémovou romskou skupinou obyvatel prostřednictvím odborného sociálního poradenství, poskytování dluhového poradenství, poradenství pro rodiny s dětmi a realizací programu prevence kriminality. Součástí projektu, jehož nositelem je romské středisko DROM, bude také vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby. Projekt má časovou i obsahovou návaznost na Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro roky 2010 až 2013.

Projekt nabídne i sociální služby

Cílem projektu je také poskytovat sociální služby, jejichž prioritou je řešení aktuálních problémů obyvatel sociálně vyloučených lokalit města Brna a dalších lokalit Jihomoravského kraje. Mezi aktuální problémy patří oblast bydlení v návaznosti na IPRM, řešení školní a výchovné problematiky dětí v rodinách, zdravotní stav obyvatel a oblast prevence kriminality a sociálněpatologických jevů.

Cílovou skupinou projektu jsou hlavně Romové

Cílové skupiny jsou jednak obyvatelé sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit, kde žijí převážně Romové, v problémové obytné zóně města Brna stanovené IPRM a v souvislosti se zaváděním modelu sociálního bydlení také z dalších městských část. Další cílovou skupinou jsou vybrané lokality Jihomoravského kraje a pracovníci zainteresovaných klíčových organizací poskytujících sociální služby.

 

text Síma, ilustrační foto Marián K., zdroj město Brno

 

{linkr:related;keywords:projekt;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze