brnovinky

Přepnout do PC verze

Regenerace Vinohrad odklepnuta - budou zářit novotou

uvod_Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7830_MKRegenerace Vinohrad odklepnuta - budou zářit novotou

Zázraky se občas dějí i na půdě úřednické. BrNovinkám to potvrdil místostarosta brněnské městské části Vinohrady Ing. Jiří Pustina, když nám prozradil radostnou zprávu o přiklepnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj určené na regeneraci vinohradského sídliště. Jak celý proces probíhal a proč je výsledek tak radostný, nám sdělí už přímo pan místostarosta, do jehož kompetence spadá i finanční stránka Vinohrad.

 

Zaslaný článek vám přinášíme v nezměněné podobě.

 

Vinohrady získaly vánoční dárek od Ministerstva pro místní rozvojSidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7823_MK


V těchto dnech je to přibližně dva roky, kdy jsem od úředníků Magistrátu města Brna získal informaci o tom, že Vinohrady jsou poslední městskou částí, která zatím nemá zpracovaný Program regenerace panelového sídliště. Paní inženýrka mi současně sdělila, že v důsledku toho naše městská část nemá možnost čerpat finanční prostředky z příslušných fondů, které pro panelová sídliště má Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Sám jsem údivem takřka oněměl, když jsem slyšel výši možných finančních dotací, které je možno čerpat na úpravy veřejných prostranství, opravy či dobudovávání chodníků, dětských hřišť, veřejných osvětlení a dalších podobných aktivit včetně výsadby zeleně. Tyto aktivity jinak musíme hradit z našeho rozpočtu, který jednak není z nejbohatších a finanční krizové jevy nás v současnosti ještě více nutí k šetření.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7838_MK


Protože mojí kompetencí v rámci našeho zastupitelstva jsou nejenom investice, ale finance celkem, což jsou i dotace, začal jsem jednat. V prů-běhu roku 2008 se nám podařilo vybrat zpracovatele Projektu regenerace panelového sídliště. Projekt se nám za pomoci úředníků Magistrátu města Brna a vedení Města Brna samotného podařilo projednat a v lednu 2009 i zajistit jeho schválení v orgánech města Brna i Zastupitelstvu města samotném.

V tuto chvilku však jsme byli jen v první části cesty našeho úsilí. Následovala řada dlouhých jednání přímo na ministerstvu, kde jsme příslušným pracovníkům vysvětlovali, v čem tkví přednosti našeho projektu a proč je náš projekt lepší než projekty ostatní. Pro dokreslení jen z Brna bylo na ministerstvo podáno celkem 5 projektů včetně toho našeho a každý z nich žádal o poskytnutí dotace v plné výši 4,0 mil Kč. Naší velkou nevýhodou bylo a o této skutečnosti nás paní inženýrka na ministerstvu informovala hned na první schůzce. Tou nevýhodou bylo, že my jsme naši žádost podávali vůbec poprvé a minimálně tři zbývající městské části města Brna svoji žádost ať úspěšně či neúspěšně podávaly opakovaně. (Dotaci lze totiž získat až pět let po sobě). Při vědomí těchto skutečností pro nás květnový telefonát z ministerstva, ve kterém nám paní inženýrka byť příjemným hlasem ale o to s větší vážností sdělila, že pro rok 2009 dotaci nezískáme, nebylo velkým překvapením i když zklamání bylo velké.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7839_MK


Přes tuto nepříjemnou zprávu jsme nelenili a s vlastní činností na některých stěžejních akcích, které byly do projektu regenerace pro letošní rok zařazeny, začali pracovat s tím, že veškeré náklady budeme muset uhradit z vlastního rozpočtu. Protože náš rozpočet opravdu není bezedný, dohodli jsme se s dodavateli na rozložení plateb tak, abychom přibližně polovinu všech závazků mohli hradit až v příštím roce. A co vzniklo? Všichni si zcela jistě vzpomenete a bagry, nákladní auta a krátery v prostoru parkoviště před radnicí. O tom jsem vlastně před časem psal. Dále se můžete podívat na zrekonstruované „barevné hřiště“ mezi Valtickou a Mutěnickou ulicí, je krásné, že. A že se ještě v těchto dnech sází nové stromky, toho si řada z Vás určitě také všimnula. A kolik tyto záležitosti stály – více než 9 milionů korun.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7841_MK


Můj bývalý kolega říkává, že dobrých a špatných zpráv je přibližně stejně. Někdy se stane, že přicházejí samé dobré a jindy samé špatné zprávy. Je to prostě jako sinusoida. Po minulém týdnu si s veškerou vážností dovolím konstatovat, že jsme příliv špatných zpráv překonali a že jsme i příjemci zpráv dobrých. I přes to, že v květnu mi na ministerstvu bylo sděleno, že v roce 2009 dotaci na Program regenerace panelového sídliště nezískáme, jsem paní inženýrce existenci Vinohrad neustále připomínal stejně jako celý náš projekt.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7843_MK

Tou přímo fantastickou zprávou posledních dnů je informace, že všechny finanční prostředky alokované pro regeneraci panelových sídlišť v roce 2009 nebudou vyčerpány a naše městská část dotaci až do výše 4,000 mil Kč získá. Veškeré materiály jsme s pracovníky zdejší radnice již zkompletovali a minulý týden jsem vše osobně předložil na ministerstvo. Dnes mohu na 90% říci, že finanční prostředky máme (těch zbývajících 10% s odvahou sdělím, až si příští týden v Praze převezmu limitku).
Takže   Vám, vážení spoluobčané, přináším vánoční dárek, užijme si jej všichni. Je ještě související a navazující dobrá zpráva, protože jsme se již teď dobře zapsali, máme velkou naději, že  obdobnou dotaci získáme i v roce 2010. Na tom již nyní pracujeme.

Ing. Jiří Pustina, místostarosta Městské části Brno - Vinohrady

 

Doufejme, že vše dobře dopadne a výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

 

text a foto Marián K., zdroj - článek Ing. Jiří Pustina, MČ Brno - Vinohrady

 

Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7818_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7823_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7829_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7830_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7833_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7835_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7837_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7838_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7839_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7841_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7843_MK

Vinohrady získaly vánoční dárek od Ministerstva pro místní rozvoj

V těchto dnech je to přibližně dva roky, kdy jsem od úředníků Magistrátu města Brna získal informaci o tom, že Vinohrady jsou poslední městskou částí, která zatím nemá zpracovaný Program regenerace panelového sídliště. Paní inženýrka mi současně sdělila, že v důsledku toho naše městská část nemá možnost čerpat finanční prostředky z příslušných fondů, které pro panelová sídliště má Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Sám jsem údivem takřka oněměl, když jsem slyšel výši možných finančních dotací, které je možno čerpat na úpravy veřejných prostranství, opravy či dobudovávání chodníků, dětských hřišť, veřejných osvětlení a dalších podobných aktivit včetně výsadby zeleně. Tyto aktivity jinak musíme hradit z našeho rozpočtu, který jednak není z nejbohatších a finanční krizové jevy nás v současnosti ještě více nutí k šetření.

Protože mojí kompetencí v rámci našeho zastupitelstva jsou nejenom investice, ale finance celkem, což jsou i dotace, začal jsem jednat. V prů-běhu roku 2008 se nám podařilo vybrat zpracovatele Projektu regenerace panelového sídliště. Projekt se nám za pomoci úředníků Magistrátu města Brna a vedení Města Brna samotného podařilo projednat a v lednu 2009 i zajistit jeho schválení v orgánech města Brna i Zastupitelstvu města samotném.

V tuto chvilku však jsme byli jen v první části cesty našeho úsilí. Následovala řada dlouhých jednání přímo na ministerstvu, kde jsme příslušným pracovníkům vysvětlovali, v čem tkví přednosti našeho projektu a proč je náš projekt lepší než projekty ostatní. Pro dokreslení jen z Brna bylo na ministerstvo podáno celkem 5 projektů včetně toho našeho a každý z nich žádal o poskytnutí dotace v plné výši 4,0 mil Kč. Naší velkou nevýhodou bylo a o této skutečnosti nás paní inženýrka na ministerstvu informovala hned na první schůzce. Tou nevýhodou bylo, že my jsme naši žádost podávali vůbec poprvé a minimálně tři zbývající městské části města Brna svoji žádost ať úspěšně či neúspěšně podávaly opakovaně. (Dotaci lze totiž získat až pět let po sobě). Při vědomí těchto skutečností pro nás květnový telefonát z ministerstva, ve kterém nám paní inženýrka byť příjemným hlasem ale o to s větší vážností sdělila, že pro rok 2009 dotaci nezískáme, nebylo velkým překvapením i když zklamání bylo velké.

Přes tuto nepříjemnou zprávu jsme nelenili a s vlastní činností na některých stěžejních akcích, které byly do projektu regenerace pro letošní rok zařazeny, začali pracovat s tím, že veškeré náklady budeme muset uhradit z vlastního rozpočtu. Protože náš rozpočet opravdu není bezedný, dohodli jsme se s dodavateli na rozložení plateb tak, abychom přibližně polovinu všech závazků mohli hradit až v příštím roce. A co vzniklo? Všichni si zcela jistě vzpomenete a bagry, nákladní auta a krátery v prostoru parkoviště před radnicí. O tom jsem vlastně před časem psal. Dále se můžete podívat na zrekonstruované „barevné hřiště“ mezi Valtickou a Mutěnickou ulicí, je krásné, že. A že se ještě v těchto dnech sází nové stromky, toho si řada z Vás určitě také všimnula. A kolik tyto záležitosti stály – více než 9 milionů korun.

Můj bývalý kolega říkává, že dobrých a špatných zpráv je přibližně stejně. Někdy se stane, že přicházejí samé dobré a jindy samé špatné zprávy. Je to prostě jako sinusoida. Po minulém týdnu si s veškerou vážností dovolím konstatovat, že jsme příliv špatných zpráv překonali a že jsme i příjemci zpráv dobrých. I přes to, že v květnu mi na ministerstvu bylo sděleno, že v roce 2009 dotaci na Program regenerace panelového sídliště nezískáme, jsem paní inženýrce existenci Vinohrad neustále připomínal stejně jako celý náš projekt.

Tou přímo fantastickou zprávou posledních dnů je informace, že všechny finanční prostředky alokované pro regeneraci panelových sídlišť v roce 2009 nebudou vyčerpány a naše městská část dotaci až do výše 4,000 mil Kč získá. Veškeré materiály jsme s pracovníky zdejší radnice již zkompletovali a minulý týden jsem vše osobně předložil na ministerstvo. Dnes mohu na 90% říci, že finanční prostředky máme (těch zbývajících 10% s odvahou sdělím, až si příští týden v Praze převezmu limitku).

Takže   Vám, vážení spoluobčané, přináším vánoční dárek, užijme si jej všichni. Je ještě související a navazující dobrá zpráva, protože jsme se již teď dobře zapsali, máme velkou naději, že  obdobnou dotaci získáme i v roce 2010. Na tom již nyní pracujeme.

Ing. Jiří Pustina

Místostarosta

Městské části Brno - Vinohrady

Regenerace Vinohrad odklepnuta - budou zářit novotou

uvod_Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7830_MKRegenerace Vinohrad odklepnuta - budou zářit novotou

Zázraky se občas dějí i na půdě úřednické. BrNovinkám to potvrdil místostarosta brněnské městské části Vinohrady Ing. Jiří Pustina, když nám prozradil radostnou zprávu o přiklepnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj určené na regeneraci vinohradského sídliště. Jak celý proces probíhal a proč je výsledek tak radostný, nám sdělí už přímo pan místostarosta, do jehož kompetence spadá i finanční stránka Vinohrad.

 

Zaslaný článek vám přinášíme v nezměněné podobě.

 

Vinohrady získaly vánoční dárek od Ministerstva pro místní rozvojSidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7823_MK


V těchto dnech je to přibližně dva roky, kdy jsem od úředníků Magistrátu města Brna získal informaci o tom, že Vinohrady jsou poslední městskou částí, která zatím nemá zpracovaný Program regenerace panelového sídliště. Paní inženýrka mi současně sdělila, že v důsledku toho naše městská část nemá možnost čerpat finanční prostředky z příslušných fondů, které pro panelová sídliště má Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Sám jsem údivem takřka oněměl, když jsem slyšel výši možných finančních dotací, které je možno čerpat na úpravy veřejných prostranství, opravy či dobudovávání chodníků, dětských hřišť, veřejných osvětlení a dalších podobných aktivit včetně výsadby zeleně. Tyto aktivity jinak musíme hradit z našeho rozpočtu, který jednak není z nejbohatších a finanční krizové jevy nás v současnosti ještě více nutí k šetření.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7838_MK


Protože mojí kompetencí v rámci našeho zastupitelstva jsou nejenom investice, ale finance celkem, což jsou i dotace, začal jsem jednat. V prů-běhu roku 2008 se nám podařilo vybrat zpracovatele Projektu regenerace panelového sídliště. Projekt se nám za pomoci úředníků Magistrátu města Brna a vedení Města Brna samotného podařilo projednat a v lednu 2009 i zajistit jeho schválení v orgánech města Brna i Zastupitelstvu města samotném.

V tuto chvilku však jsme byli jen v první části cesty našeho úsilí. Následovala řada dlouhých jednání přímo na ministerstvu, kde jsme příslušným pracovníkům vysvětlovali, v čem tkví přednosti našeho projektu a proč je náš projekt lepší než projekty ostatní. Pro dokreslení jen z Brna bylo na ministerstvo podáno celkem 5 projektů včetně toho našeho a každý z nich žádal o poskytnutí dotace v plné výši 4,0 mil Kč. Naší velkou nevýhodou bylo a o této skutečnosti nás paní inženýrka na ministerstvu informovala hned na první schůzce. Tou nevýhodou bylo, že my jsme naši žádost podávali vůbec poprvé a minimálně tři zbývající městské části města Brna svoji žádost ať úspěšně či neúspěšně podávaly opakovaně. (Dotaci lze totiž získat až pět let po sobě). Při vědomí těchto skutečností pro nás květnový telefonát z ministerstva, ve kterém nám paní inženýrka byť příjemným hlasem ale o to s větší vážností sdělila, že pro rok 2009 dotaci nezískáme, nebylo velkým překvapením i když zklamání bylo velké.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7839_MK


Přes tuto nepříjemnou zprávu jsme nelenili a s vlastní činností na některých stěžejních akcích, které byly do projektu regenerace pro letošní rok zařazeny, začali pracovat s tím, že veškeré náklady budeme muset uhradit z vlastního rozpočtu. Protože náš rozpočet opravdu není bezedný, dohodli jsme se s dodavateli na rozložení plateb tak, abychom přibližně polovinu všech závazků mohli hradit až v příštím roce. A co vzniklo? Všichni si zcela jistě vzpomenete a bagry, nákladní auta a krátery v prostoru parkoviště před radnicí. O tom jsem vlastně před časem psal. Dále se můžete podívat na zrekonstruované „barevné hřiště“ mezi Valtickou a Mutěnickou ulicí, je krásné, že. A že se ještě v těchto dnech sází nové stromky, toho si řada z Vás určitě také všimnula. A kolik tyto záležitosti stály – více než 9 milionů korun.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7841_MK


Můj bývalý kolega říkává, že dobrých a špatných zpráv je přibližně stejně. Někdy se stane, že přicházejí samé dobré a jindy samé špatné zprávy. Je to prostě jako sinusoida. Po minulém týdnu si s veškerou vážností dovolím konstatovat, že jsme příliv špatných zpráv překonali a že jsme i příjemci zpráv dobrých. I přes to, že v květnu mi na ministerstvu bylo sděleno, že v roce 2009 dotaci na Program regenerace panelového sídliště nezískáme, jsem paní inženýrce existenci Vinohrad neustále připomínal stejně jako celý náš projekt.Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7843_MK

Tou přímo fantastickou zprávou posledních dnů je informace, že všechny finanční prostředky alokované pro regeneraci panelových sídlišť v roce 2009 nebudou vyčerpány a naše městská část dotaci až do výše 4,000 mil Kč získá. Veškeré materiály jsme s pracovníky zdejší radnice již zkompletovali a minulý týden jsem vše osobně předložil na ministerstvo. Dnes mohu na 90% říci, že finanční prostředky máme (těch zbývajících 10% s odvahou sdělím, až si příští týden v Praze převezmu limitku).
Takže   Vám, vážení spoluobčané, přináším vánoční dárek, užijme si jej všichni. Je ještě související a navazující dobrá zpráva, protože jsme se již teď dobře zapsali, máme velkou naději, že  obdobnou dotaci získáme i v roce 2010. Na tom již nyní pracujeme.

Ing. Jiří Pustina, místostarosta Městské části Brno - Vinohrady

 

Doufejme, že vše dobře dopadne a výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

 

text a foto Marián K., zdroj - článek Ing. Jiří Pustina, MČ Brno - Vinohrady

 

Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7818_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7823_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7829_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7830_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7833_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7835_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7837_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7838_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7839_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7841_MK
Sidliste_Vinohrady_Brno_27112009_IMG_7843_MK

Vinohrady získaly vánoční dárek od Ministerstva pro místní rozvoj

V těchto dnech je to přibližně dva roky, kdy jsem od úředníků Magistrátu města Brna získal informaci o tom, že Vinohrady jsou poslední městskou částí, která zatím nemá zpracovaný Program regenerace panelového sídliště. Paní inženýrka mi současně sdělila, že v důsledku toho naše městská část nemá možnost čerpat finanční prostředky z příslušných fondů, které pro panelová sídliště má Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Sám jsem údivem takřka oněměl, když jsem slyšel výši možných finančních dotací, které je možno čerpat na úpravy veřejných prostranství, opravy či dobudovávání chodníků, dětských hřišť, veřejných osvětlení a dalších podobných aktivit včetně výsadby zeleně. Tyto aktivity jinak musíme hradit z našeho rozpočtu, který jednak není z nejbohatších a finanční krizové jevy nás v současnosti ještě více nutí k šetření.

Protože mojí kompetencí v rámci našeho zastupitelstva jsou nejenom investice, ale finance celkem, což jsou i dotace, začal jsem jednat. V prů-běhu roku 2008 se nám podařilo vybrat zpracovatele Projektu regenerace panelového sídliště. Projekt se nám za pomoci úředníků Magistrátu města Brna a vedení Města Brna samotného podařilo projednat a v lednu 2009 i zajistit jeho schválení v orgánech města Brna i Zastupitelstvu města samotném.

V tuto chvilku však jsme byli jen v první části cesty našeho úsilí. Následovala řada dlouhých jednání přímo na ministerstvu, kde jsme příslušným pracovníkům vysvětlovali, v čem tkví přednosti našeho projektu a proč je náš projekt lepší než projekty ostatní. Pro dokreslení jen z Brna bylo na ministerstvo podáno celkem 5 projektů včetně toho našeho a každý z nich žádal o poskytnutí dotace v plné výši 4,0 mil Kč. Naší velkou nevýhodou bylo a o této skutečnosti nás paní inženýrka na ministerstvu informovala hned na první schůzce. Tou nevýhodou bylo, že my jsme naši žádost podávali vůbec poprvé a minimálně tři zbývající městské části města Brna svoji žádost ať úspěšně či neúspěšně podávaly opakovaně. (Dotaci lze totiž získat až pět let po sobě). Při vědomí těchto skutečností pro nás květnový telefonát z ministerstva, ve kterém nám paní inženýrka byť příjemným hlasem ale o to s větší vážností sdělila, že pro rok 2009 dotaci nezískáme, nebylo velkým překvapením i když zklamání bylo velké.

Přes tuto nepříjemnou zprávu jsme nelenili a s vlastní činností na některých stěžejních akcích, které byly do projektu regenerace pro letošní rok zařazeny, začali pracovat s tím, že veškeré náklady budeme muset uhradit z vlastního rozpočtu. Protože náš rozpočet opravdu není bezedný, dohodli jsme se s dodavateli na rozložení plateb tak, abychom přibližně polovinu všech závazků mohli hradit až v příštím roce. A co vzniklo? Všichni si zcela jistě vzpomenete a bagry, nákladní auta a krátery v prostoru parkoviště před radnicí. O tom jsem vlastně před časem psal. Dále se můžete podívat na zrekonstruované „barevné hřiště“ mezi Valtickou a Mutěnickou ulicí, je krásné, že. A že se ještě v těchto dnech sází nové stromky, toho si řada z Vás určitě také všimnula. A kolik tyto záležitosti stály – více než 9 milionů korun.

Můj bývalý kolega říkává, že dobrých a špatných zpráv je přibližně stejně. Někdy se stane, že přicházejí samé dobré a jindy samé špatné zprávy. Je to prostě jako sinusoida. Po minulém týdnu si s veškerou vážností dovolím konstatovat, že jsme příliv špatných zpráv překonali a že jsme i příjemci zpráv dobrých. I přes to, že v květnu mi na ministerstvu bylo sděleno, že v roce 2009 dotaci na Program regenerace panelového sídliště nezískáme, jsem paní inženýrce existenci Vinohrad neustále připomínal stejně jako celý náš projekt.

Tou přímo fantastickou zprávou posledních dnů je informace, že všechny finanční prostředky alokované pro regeneraci panelových sídlišť v roce 2009 nebudou vyčerpány a naše městská část dotaci až do výše 4,000 mil Kč získá. Veškeré materiály jsme s pracovníky zdejší radnice již zkompletovali a minulý týden jsem vše osobně předložil na ministerstvo. Dnes mohu na 90% říci, že finanční prostředky máme (těch zbývajících 10% s odvahou sdělím, až si příští týden v Praze převezmu limitku).

Takže   Vám, vážení spoluobčané, přináším vánoční dárek, užijme si jej všichni. Je ještě související a navazující dobrá zpráva, protože jsme se již teď dobře zapsali, máme velkou naději, že  obdobnou dotaci získáme i v roce 2010. Na tom již nyní pracujeme.

Ing. Jiří Pustina

Místostarosta

Městské části Brno - Vinohrady

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze