brnovinky

Přepnout do PC verze

Rekonstrukce Joštovy v plném proudu. Stihnou ji stavaři do září?

Ceska_Jostova_rekonstrukce_Brno_22072010_IMG_1825_MK

Joštova ulice v létě 2010 - práce na rekonstrukcích pokračují.

Jak to vypadá na Joštově ulici v Brně? Práce na rekonstrukcích jsou v plném proudu. Rekonstrukce ulice Joštovy v první etapě pokračuje na všech stavebních objektech. V současné době dochází k propojování jednotlivých částí hlavní kanalizační stoky, která bude zprovozněna koncem července 2010. Momentálně je však nejvíce sledována oprava tramvajové trati, jejíž dokončení podmiňuje zářijové zprovoznění tramvajové dopravy z ulice Husovy směrem na Moravské náměstí.

 

Ceska_Jostova_rekonstrukce_Brno_22072010_IMG_1820_MK

Konec Husovy ulice je nyní konečnou pro tramvaje.

Souběžně jsou pokládány konstrukční vrstvy přilehlých komunikací. S mírným předstihem došlo na dláždění chodníků a parkovací plochy před Ústavním soudem a vozovky a tramvajové zastávky před Nejvyšším správním soudem. Na obou zadlážděných lokalitách jsou již patrná místa budoucího veřejného osvětlení a části stromořadí, které bude v budoucnu lemovat ulici Joštovu po obou stranách.

 

„Rekonstrukce ulice Joštovy je značně náročná na koordinaci všech prací a jsem rád, že zatím nenasvědčuje nic tomu, že by měl být ohrožen termín zářijového zprovoznění tramvajové dopravy mezi Červeným kostelem a Moravským náměstím,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Rekonstrukce Moravského náměstí se přesunula na jižní stranu stavby

Ceska_Jostova_rekonstrukce_Brno_22072010_IMG_1828_MK

Joštova ulice z pohledu od České.

V rámci rekonstrukce Moravského náměstí pracovníci dokončují práce na podzemních inženýrských sítích. Do závěrečné fáze vstupují práce na zpevněných plochách a komunikacích. Z inženýrských sítí se jedná především o vedení Telefónica O2 a veřejného osvětlení v prostoru Solniční a Běhounské ulice. Stavaři také dokončují rekonstrukci plynovodu.

 

Ceska_Jostova_rekonstrukce_Brno_22072010_IMG_1830_MK

Joštova a kostel zvěstování P. Marie a sv. Tomáše.

„Stavaři jsou už tak daleko, že začínají postupně hloubit jámy pro osazení stromů před Moravskou galerií. Stromy však budou i na části ulice Běhounské, ale také u katastrálního úřadu. Pokročily i práce na vodním prvku – alegorii Mírnosti. V červnu byly provedeny přípravné stavební práce pro osazení technologické části kašny, která je paralelně vyráběna mimo stavbu a připravena na osazení v červenci. Probíhá i návrh a konstrukce historické mapy města s termínem osazení v září,“ upřesnil primátor města Brna Roman Onderka.

 

Ceska_Jostova_rekonstrukce_Brno_22072010_IMG_1807_MK

Rekonstrukce probíhá i na České.

Rekonstrukční práce se znatelně přesunuly ze severní strany stavby na jižní. K tomu nemalou měrou dopomohl i fakt, že koncem června skončila stavba kanalizace na ulici Solniční prováděná pro Brněnské vodárny a kanalizace podzemním způsobem. Tím se uvolnila plocha staveniště pro další stavební práce. Zároveň skončila uzavírka ulice Rašínovy směrem k náměstí Svobody s objízdnými trasami přes ulici Masarykovu a Zámečnickou. Pokračuje normální režim této uzavírky, při němž je pro vjezd vyžadováno povolení od Magistrátu města Brna.

 

V uvolněném kolejovém trojúhelníku se dokončují dlaždičské práce, které plynule navazují na probíhající výstavbu na ulici Joštově. Kvůli tomuto propojování obou staveb musely být posunuty pěší koridory.

 

text Síma, foto Marián K., brnovinky, zdroj město Brno

Rekonstrukce Joštovy v plném proudu. Stihnou ji stavaři do září?

Ceska_Jostova_rekonstrukce_Brno_22072010_IMG_1825_MK

Joštova ulice v létě 2010 - práce na rekonstrukcích pokračují.

Jak to vypadá na Joštově ulici v Brně? Práce na rekonstrukcích jsou v plném proudu. Rekonstrukce ulice Joštovy v první etapě pokračuje na všech stavebních objektech. V současné době dochází k propojování jednotlivých částí hlavní kanalizační stoky, která bude zprovozněna koncem července 2010. Momentálně je však nejvíce sledována oprava tramvajové trati, jejíž dokončení podmiňuje zářijové zprovoznění tramvajové dopravy z ulice Husovy směrem na Moravské náměstí.

 

Ceska_Jostova_rekonstrukce_Brno_22072010_IMG_1820_MK

Konec Husovy ulice je nyní konečnou pro tramvaje.

Souběžně jsou pokládány konstrukční vrstvy přilehlých komunikací. S mírným předstihem došlo na dláždění chodníků a parkovací plochy před Ústavním soudem a vozovky a tramvajové zastávky před Nejvyšším správním soudem. Na obou zadlážděných lokalitách jsou již patrná místa budoucího veřejného osvětlení a části stromořadí, které bude v budoucnu lemovat ulici Joštovu po obou stranách.

 

„Rekonstrukce ulice Joštovy je značně náročná na koordinaci všech prací a jsem rád, že zatím nenasvědčuje nic tomu, že by měl být ohrožen termín zářijového zprovoznění tramvajové dopravy mezi Červeným kostelem a Moravským náměstím,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Rekonstrukce Moravského náměstí se přesunula na jižní stranu stavby

Ceska_Jostova_rekonstrukce_Brno_22072010_IMG_1828_MK

Joštova ulice z pohledu od České.

V rámci rekonstrukce Moravského náměstí pracovníci dokončují práce na podzemních inženýrských sítích. Do závěrečné fáze vstupují práce na zpevněných plochách a komunikacích. Z inženýrských sítí se jedná především o vedení Telefónica O2 a veřejného osvětlení v prostoru Solniční a Běhounské ulice. Stavaři také dokončují rekonstrukci plynovodu.

 

Ceska_Jostova_rekonstrukce_Brno_22072010_IMG_1830_MK

Joštova a kostel zvěstování P. Marie a sv. Tomáše.

„Stavaři jsou už tak daleko, že začínají postupně hloubit jámy pro osazení stromů před Moravskou galerií. Stromy však budou i na části ulice Běhounské, ale také u katastrálního úřadu. Pokročily i práce na vodním prvku – alegorii Mírnosti. V červnu byly provedeny přípravné stavební práce pro osazení technologické části kašny, která je paralelně vyráběna mimo stavbu a připravena na osazení v červenci. Probíhá i návrh a konstrukce historické mapy města s termínem osazení v září,“ upřesnil primátor města Brna Roman Onderka.

 

Ceska_Jostova_rekonstrukce_Brno_22072010_IMG_1807_MK

Rekonstrukce probíhá i na České.

Rekonstrukční práce se znatelně přesunuly ze severní strany stavby na jižní. K tomu nemalou měrou dopomohl i fakt, že koncem června skončila stavba kanalizace na ulici Solniční prováděná pro Brněnské vodárny a kanalizace podzemním způsobem. Tím se uvolnila plocha staveniště pro další stavební práce. Zároveň skončila uzavírka ulice Rašínovy směrem k náměstí Svobody s objízdnými trasami přes ulici Masarykovu a Zámečnickou. Pokračuje normální režim této uzavírky, při němž je pro vjezd vyžadováno povolení od Magistrátu města Brna.

 

V uvolněném kolejovém trojúhelníku se dokončují dlaždičské práce, které plynule navazují na probíhající výstavbu na ulici Joštově. Kvůli tomuto propojování obou staveb musely být posunuty pěší koridory.

 

text Síma, foto Marián K., brnovinky, zdroj město Brno

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze