brnovinky

Přepnout do PC verze

Stažení žaloby města Brna ve věci rezidence ERASMUS Strana zelených označuje za skrytou privatizaci

VUT_Brno_IMG_9434_MK

Vysoké učení technické Brno staví rezidenci ERASMUS. Proti jsou občané i zelení.

Rada města Brna schválila směnu pozemku o výměře 598 m2 ve vlastnictví města za pozemek o výměře 827 m2, jehož vlastníkem je Vysoké učení technické v Brně. Pozemek město svěří Městské části Královo Pole. Ta již od VUT převzala nově vybudované parkoviště a zajišťuje jeho provoz. Výstavba parkoviště byla podmínkou města pro realizaci směny. Na získaném pozemku má vyrůst díky investorovi - akciové společnosti AIKONA - objekt bydlení ERASMUS. To se nelíbí občanům ani zeleným.

 

Zahájení výstavby nové rezidence bojkotovali okolo bydlící občané. I proto vedení města na podzim podalo na společnosti AIKONA a IMOS Brno žalobu za neoprávněné užívání městského majetku. Výstavba také neodpovídá Územnímu plánu Brna. Město se tak dostalo do slepé uličky, protože VUT svoji podmínku splnilo. Nové vedení Brna tak schválilo stažení žaloby.

 

Proti tomu ale protestuje Strana zelených. Považují rozhodnutí radních o stažení žaloby na neoprávněné užívání městského pozemku ke stavbě rezidence Erasmus za ukvapené. Řízení o legálnosti vydaného stavebního povolení stále neskončilo, pouze se přesunulo z krajského úřadu zpět k úředníkům magistrátu Brna. Podle zelených Rada města překvapivě rezignovala na obhajobu územního plánu i účinnou obranu městského majetku před jeho živelnou skrytou privatizací.

 

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených k tomu říká: „Stažení žaloby je výrazem lhostejnosti vedení města k pokusu o živelnou skrytou privatizací městského pozemku. Ten je bez jakékoliv smlouvy už několik měsíců využíván k výstavbě, která hrubě narušuje klidné bydlení desítkám obyvatel okolních domů. Zelení budou dál obhajovat dodržování Územního plánu, trvat na řádném dokončení přezkumu a objasnění okolností celé kauzy. Městské pozemky určené pro rozvoj školství nesmí být využívány k privátním ziskům developerských společností.“

 

Problematiku směny pozemků budou zastupitelé města Brna schvalovat na svém zasedání v úterý 14. prosince 2010.

Historie Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy s VUT se píše od února 2009

Na Magistrát města Brna bylo 18. 2. 2009 doručeno podání VUT se žádostí o směnu pozemku ve vlastnictví města Brna za část o výměře 569 m2 a část pozemku o výměře 289 m2 ve vlastnictví VUT v Brně.

VUT popisuje ERASMUS jako objekt pro bydlení akademiků a výzkumníků

VUT popsalo podrobněji projekt takto: Vysoké učení technické v Brně, jakožto garant stabilizovaných ploch v lokalitě areálu Listových kolejí při ulici Hrnčířská, připravuje výstavbu objektu pro bydlení akademických a výzkumných pracovníků v dotčené lokalitě areálu Listových kolejí, jež je v souladu se záměry VUT v Brně formulovanými mimo jiné v platném Dlouhodobém záměru VUT v Brně a Generelu VUT v Brně.

VUT nemá dost financí, přizvalo AIKONU

Za účelem realizace výstavby předmětného objektu a při respektování nedostatku finančních prostředků na VUT v Brně i u zřizovatele MŠMT ČR, uzavřelo VUT v Brně smlouvu o smlouvě budoucí se společností AIKONA, která se stala investorem.

 

Bylo dojednáno, že investor na své náklady provede vybudování nového parkoviště, jelikož původní uvolnilo prostor výstavbě rezidence, po dokončení stavby AIKONA převede parkoviště na VUT a to následně do vlastnictví města Brna.

ERASMUS měl stát do léta 2011 - podle harmonogramu

  • vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci: 10/2009

  • zahájení stavební prací 02/2010

  • dokončení stavebních prací 04/2011

  • dokončení majetkoprávního vypořádání mezi VUT v Brně, statutárním městem Brnem a společností AIKONA, a. s. 06/2011

 

K celé kauze se může vyjádřit také veřejnost - na jednání Zastupitelstva města Brna v úterý 14. prosince, kde se bude pod bodem číslo 73 směna dotyčných pozemků projednávat.

 

text a ilustrační foto Marián K., brnovinky, zdroj město Brno, Strana zelených

 

{linkr:related;keywords:v%C3%83%C2%BDstavba;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

 

Stažení žaloby města Brna ve věci rezidence ERASMUS Strana zelených označuje za skrytou privatizaci

VUT_Brno_IMG_9434_MK

Vysoké učení technické Brno staví rezidenci ERASMUS. Proti jsou občané i zelení.

Rada města Brna schválila směnu pozemku o výměře 598 m2 ve vlastnictví města za pozemek o výměře 827 m2, jehož vlastníkem je Vysoké učení technické v Brně. Pozemek město svěří Městské části Královo Pole. Ta již od VUT převzala nově vybudované parkoviště a zajišťuje jeho provoz. Výstavba parkoviště byla podmínkou města pro realizaci směny. Na získaném pozemku má vyrůst díky investorovi - akciové společnosti AIKONA - objekt bydlení ERASMUS. To se nelíbí občanům ani zeleným.

 

Zahájení výstavby nové rezidence bojkotovali okolo bydlící občané. I proto vedení města na podzim podalo na společnosti AIKONA a IMOS Brno žalobu za neoprávněné užívání městského majetku. Výstavba také neodpovídá Územnímu plánu Brna. Město se tak dostalo do slepé uličky, protože VUT svoji podmínku splnilo. Nové vedení Brna tak schválilo stažení žaloby.

 

Proti tomu ale protestuje Strana zelených. Považují rozhodnutí radních o stažení žaloby na neoprávněné užívání městského pozemku ke stavbě rezidence Erasmus za ukvapené. Řízení o legálnosti vydaného stavebního povolení stále neskončilo, pouze se přesunulo z krajského úřadu zpět k úředníkům magistrátu Brna. Podle zelených Rada města překvapivě rezignovala na obhajobu územního plánu i účinnou obranu městského majetku před jeho živelnou skrytou privatizací.

 

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených k tomu říká: „Stažení žaloby je výrazem lhostejnosti vedení města k pokusu o živelnou skrytou privatizací městského pozemku. Ten je bez jakékoliv smlouvy už několik měsíců využíván k výstavbě, která hrubě narušuje klidné bydlení desítkám obyvatel okolních domů. Zelení budou dál obhajovat dodržování Územního plánu, trvat na řádném dokončení přezkumu a objasnění okolností celé kauzy. Městské pozemky určené pro rozvoj školství nesmí být využívány k privátním ziskům developerských společností.“

 

Problematiku směny pozemků budou zastupitelé města Brna schvalovat na svém zasedání v úterý 14. prosince 2010.

Historie Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy s VUT se píše od února 2009

Na Magistrát města Brna bylo 18. 2. 2009 doručeno podání VUT se žádostí o směnu pozemku ve vlastnictví města Brna za část o výměře 569 m2 a část pozemku o výměře 289 m2 ve vlastnictví VUT v Brně.

VUT popisuje ERASMUS jako objekt pro bydlení akademiků a výzkumníků

VUT popsalo podrobněji projekt takto: Vysoké učení technické v Brně, jakožto garant stabilizovaných ploch v lokalitě areálu Listových kolejí při ulici Hrnčířská, připravuje výstavbu objektu pro bydlení akademických a výzkumných pracovníků v dotčené lokalitě areálu Listových kolejí, jež je v souladu se záměry VUT v Brně formulovanými mimo jiné v platném Dlouhodobém záměru VUT v Brně a Generelu VUT v Brně.

VUT nemá dost financí, přizvalo AIKONU

Za účelem realizace výstavby předmětného objektu a při respektování nedostatku finančních prostředků na VUT v Brně i u zřizovatele MŠMT ČR, uzavřelo VUT v Brně smlouvu o smlouvě budoucí se společností AIKONA, která se stala investorem.

 

Bylo dojednáno, že investor na své náklady provede vybudování nového parkoviště, jelikož původní uvolnilo prostor výstavbě rezidence, po dokončení stavby AIKONA převede parkoviště na VUT a to následně do vlastnictví města Brna.

ERASMUS měl stát do léta 2011 - podle harmonogramu

  • vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci: 10/2009

  • zahájení stavební prací 02/2010

  • dokončení stavebních prací 04/2011

  • dokončení majetkoprávního vypořádání mezi VUT v Brně, statutárním městem Brnem a společností AIKONA, a. s. 06/2011

 

K celé kauze se může vyjádřit také veřejnost - na jednání Zastupitelstva města Brna v úterý 14. prosince, kde se bude pod bodem číslo 73 směna dotyčných pozemků projednávat.

 

text a ilustrační foto Marián K., brnovinky, zdroj město Brno, Strana zelených

 

{linkr:related;keywords:v%C3%83%C2%BDstavba;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

 

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze