brnovinky

Přepnout do PC verze

Vila Tugendhat - objeven špalík "Maurer", práce ze čtvrtiny hotovy

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1855_MK

Vila Tugendhat v Brně prochází rekonstrukcí.

Jediná brněnská památka zahrnutá v českém dědictví UNESCO - vila Tugendhat - je od 1. ledna 2010 z důvodu památkové obnovy uzavřena veřejnosti. Na objektu probíhají restaurátorské rehabilitace. Cílem je zachování a konzervace originální stavební substance a dipozice, včetně konstrukčních detailů, materiálové škály a funkčních systémů. Proces obnovy zahrnuje nejen opravu budovy, ale i veškerých interiérů a zahrady. Jak jsou restaurátoři daleko s opravami? Brnovinky přináší podrobnosti.

 

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1819_MK

Po dokončení vzniknou nové prohlídkové trasy.

Na sklonku měsíce května podepsali primátor města Brna Roman Onderka a ministr kultury Václav Riedlbauch smlouvu o spolufinancování rekonstrukce z evropských dotací. Celková investice dosahuje výše 156 milionu korun.

Památková obnova vily Tugendhat bude mít koncem června letošního roku první čtvrtinu rekonstrukčních prací za sebou. V současné době začaly práce zaměřené na mapování a revizi stávajících rozvodů silnoproudu a jejich částečná demontáž v kotelně, koksovně a skladu zahradního nábytku. Pracovníci demontovali svítidla, zásuvky a vypínače ve všech třech podlažích.

 

čtěte také: Na návštěvě u pana Rohe - Vila Tugendhat Brno naším pohledem

 

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1824_MK

Pracovníci postupně rozebírají části interiéru.

V rámci mezinárodní restaurátorské kampaně v březnu 2010 odborníci variantně naznačili způsob technologické obnovy vnějších omítek. Konkrétní metoda, zahrnující místa s různým stupněm poškození ověřuje fakulta restaurování Univerzity Pardubice.

 

„Všichni pevně věříme, že záměr města Brna vytvořit z vily Tugendhat opravdový architektonický skvost uprostřed Brna se daří naplňovat a že již v brzké době se práce posunou vpřed natolik, abychom se již mohli dívat pod pokličku řemeslníků a tvůrců této ojedinělé restaurátorské obnově.“, řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Sorelův cement u kuchařky

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1825_MK

Ve vile jsou i obklady RAKO.

V laboratořích fakulty specialisté provedli chemickou analýzu Sorelova cementu objeveného v dubnu ve druhém nadzemním podlaží personálního traktu hlavního obytného podlaží. Rozborem Sorelova cementu z pokoje kuchařky pracovníci fakulty zjistili, že je cement spojen s pilinami a pískem. Přítomnost azbestu vyloučili. Na Sorelově cementu je ve vile zachován červený xylolitový nátěr z roku 1945.

Kotelna a koksovna obložena keramikou RAKO

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1851_MK

Stůl, u kterého státníci podepsali rozdělení ČSFR.

Po odstranění novodobého technického vybavení kotelny a koksovny v 1. nadzemním technickém podlaží restaurátoři sejmuli nepůvodní obklady z 80. let. Odbourali také novodobé zazdívky shozu na koks. Uvnitř shozu objevili původní celoplošné obložení černými keramickými obkladačkami o rozměrech 150 x 150 x 15 milimetrů. Pravděpodobně značky RAKO. V obou prostorách pracovníci odstranili také nepůvodní dlažby.


čtěte také: Brněnská vila Tugendhat získá původní lesk - rekonstrukce začíná 25. 1.

Stropní konstrukce z oceli, keramiky i rákosu

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1879_MK

Hospodyním usnadňoval práci výtah.

Po odstranění betonových mazanin v přípravně jídel ve druhém nadzemním podlaží specialisté obnažili dutinu v podlaze, vyloženou igelitem. Po jeho vyjmutí bylo možné nahlédnout do celého souvrství stropní konstrukce. Ta se skládá z ocelových I profilů, keramických vložek a zavěšeného rákosového podhledu.

Tepelnou izolaci tvoří hobra s hovězí srstí

Za obnaženými svislými zdravotechnickými instalacemi v pokoji kuchařky ve 2. nadzemním podlaží pracovníci zjistili původní tepelnou izolaci. Jedná se o dvě desky kladené na vazbu a kotvené ocelovou sítí. Tloušťka jedné desky je 25 milimetrů. Materiálem je pravděpodobně hobra s patrnými jutovými vlákny a srstí, zřejmě hovězí. Z téže stavební sondy pracovníci pod stropem vyjmuli dřevěný špalík z doby výstavby vily. Na něm byl tužkou psaný nápis „Maurer“, v překladu zedník.

Demontáž vestavěných skříní odhalila jméno Šulc - Schulz

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1902_MK

Nosné sloupy Vily Tugendhat z doby výstavby.

Ve 3. nadzemním ložnicovém podlaží odborníci v dětské sekci demontovali vestavěné skříně z 80. let. V pokoji chlapců za těmito novodobými skříněmi obnažili dřevěný nosný rošt. Na něm je připevněna laťovka s palisandrovou dýhou ve vstupní hale domu. Na jednom z nosných sloupků je patrný nápis tužkou s datem 21. 7. 1930. V ploše dřevěné laťovky je další nápis tužkou s datem 2. 9. 1930 a s česky a německy napsaným jménem Šulc – Schulz.

Topení demontováno, buksus přesazen

V personálním traktu ve druhém nadzemním hlavním obytném podlaží pracovníci odstranili dodatečnou příčku rozdělující prostor původní koupelny, pod kterou objevili autentickou keramickou dlažbu. V koupelně rovněž odstranili nepůvodní obklady a dlažby včetně podkladní betonové mazaniny.

 

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1881_MK

Jak se bude líbit staviteli opravená podoba vily?

V celém objektu pracovníci demontovali otopná tělesa z 80. let. Dále ležaté rozvody ústředního vytápění včetně rozvodů zavěšených pod stropem v 1. nadzemním technickém podlaží.

 

Nadále pokračují práce na statickém zajištění opěrné zdi v takzvaném tunelu. V druhé polovině května pracovníci očistili opěrnou zeď  a vynesli vzorky. Na základě nich odborníci určí barevnost a strukturu obnovovaného povrchu.

 

čtěte také: Vila Tugendhat dostane nový kabát – smlouva o rekonstrukci podepsána

 

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1818_MK

Pracovníci přesazují i zeleň - plot z buksusu.

Uvnitř objektu probíhají výkopové práce pro výměnu ležaté kanalizace. Z toho důvodu pracovníci provedli transfer části živého plotu ze stříhaného buksusu. Tato část bude dočasně zasazena v zahradě. Uvolnění zeleně bylo rovněž nezbytné pro restaurování vnější omítky domu.

Po dokončení vznikne prodejna literatury, badatelna a nové trasy

Po dokončení oprav v lednu 2012 bude vila Tugendhat opět otevřena pro odbornou i laickou veřejnost. Její dosavadní funkce - instalovaná památka moderní architektury - bude doplněna novým návštěvnickým servisem. Ve vile vznikne prodejna odborné literatury, badatelna studijního a dokumentačního centra vily a nové návštěvnické trasy například v technickém podlaží.


Navštívili jste vilu před její rekonstrukcí?

 

text Síma, foto Marián K., (archiv brnovinky 2009), zdroj město Brno

Vila Tugendhat - objeven špalík "Maurer", práce ze čtvrtiny hotovy

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1855_MK

Vila Tugendhat v Brně prochází rekonstrukcí.

Jediná brněnská památka zahrnutá v českém dědictví UNESCO - vila Tugendhat - je od 1. ledna 2010 z důvodu památkové obnovy uzavřena veřejnosti. Na objektu probíhají restaurátorské rehabilitace. Cílem je zachování a konzervace originální stavební substance a dipozice, včetně konstrukčních detailů, materiálové škály a funkčních systémů. Proces obnovy zahrnuje nejen opravu budovy, ale i veškerých interiérů a zahrady. Jak jsou restaurátoři daleko s opravami? Brnovinky přináší podrobnosti.

 

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1819_MK

Po dokončení vzniknou nové prohlídkové trasy.

Na sklonku měsíce května podepsali primátor města Brna Roman Onderka a ministr kultury Václav Riedlbauch smlouvu o spolufinancování rekonstrukce z evropských dotací. Celková investice dosahuje výše 156 milionu korun.

Památková obnova vily Tugendhat bude mít koncem června letošního roku první čtvrtinu rekonstrukčních prací za sebou. V současné době začaly práce zaměřené na mapování a revizi stávajících rozvodů silnoproudu a jejich částečná demontáž v kotelně, koksovně a skladu zahradního nábytku. Pracovníci demontovali svítidla, zásuvky a vypínače ve všech třech podlažích.

 

čtěte také: Na návštěvě u pana Rohe - Vila Tugendhat Brno naším pohledem

 

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1824_MK

Pracovníci postupně rozebírají části interiéru.

V rámci mezinárodní restaurátorské kampaně v březnu 2010 odborníci variantně naznačili způsob technologické obnovy vnějších omítek. Konkrétní metoda, zahrnující místa s různým stupněm poškození ověřuje fakulta restaurování Univerzity Pardubice.

 

„Všichni pevně věříme, že záměr města Brna vytvořit z vily Tugendhat opravdový architektonický skvost uprostřed Brna se daří naplňovat a že již v brzké době se práce posunou vpřed natolik, abychom se již mohli dívat pod pokličku řemeslníků a tvůrců této ojedinělé restaurátorské obnově.“, řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Sorelův cement u kuchařky

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1825_MK

Ve vile jsou i obklady RAKO.

V laboratořích fakulty specialisté provedli chemickou analýzu Sorelova cementu objeveného v dubnu ve druhém nadzemním podlaží personálního traktu hlavního obytného podlaží. Rozborem Sorelova cementu z pokoje kuchařky pracovníci fakulty zjistili, že je cement spojen s pilinami a pískem. Přítomnost azbestu vyloučili. Na Sorelově cementu je ve vile zachován červený xylolitový nátěr z roku 1945.

Kotelna a koksovna obložena keramikou RAKO

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1851_MK

Stůl, u kterého státníci podepsali rozdělení ČSFR.

Po odstranění novodobého technického vybavení kotelny a koksovny v 1. nadzemním technickém podlaží restaurátoři sejmuli nepůvodní obklady z 80. let. Odbourali také novodobé zazdívky shozu na koks. Uvnitř shozu objevili původní celoplošné obložení černými keramickými obkladačkami o rozměrech 150 x 150 x 15 milimetrů. Pravděpodobně značky RAKO. V obou prostorách pracovníci odstranili také nepůvodní dlažby.


čtěte také: Brněnská vila Tugendhat získá původní lesk - rekonstrukce začíná 25. 1.

Stropní konstrukce z oceli, keramiky i rákosu

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1879_MK

Hospodyním usnadňoval práci výtah.

Po odstranění betonových mazanin v přípravně jídel ve druhém nadzemním podlaží specialisté obnažili dutinu v podlaze, vyloženou igelitem. Po jeho vyjmutí bylo možné nahlédnout do celého souvrství stropní konstrukce. Ta se skládá z ocelových I profilů, keramických vložek a zavěšeného rákosového podhledu.

Tepelnou izolaci tvoří hobra s hovězí srstí

Za obnaženými svislými zdravotechnickými instalacemi v pokoji kuchařky ve 2. nadzemním podlaží pracovníci zjistili původní tepelnou izolaci. Jedná se o dvě desky kladené na vazbu a kotvené ocelovou sítí. Tloušťka jedné desky je 25 milimetrů. Materiálem je pravděpodobně hobra s patrnými jutovými vlákny a srstí, zřejmě hovězí. Z téže stavební sondy pracovníci pod stropem vyjmuli dřevěný špalík z doby výstavby vily. Na něm byl tužkou psaný nápis „Maurer“, v překladu zedník.

Demontáž vestavěných skříní odhalila jméno Šulc - Schulz

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1902_MK

Nosné sloupy Vily Tugendhat z doby výstavby.

Ve 3. nadzemním ložnicovém podlaží odborníci v dětské sekci demontovali vestavěné skříně z 80. let. V pokoji chlapců za těmito novodobými skříněmi obnažili dřevěný nosný rošt. Na něm je připevněna laťovka s palisandrovou dýhou ve vstupní hale domu. Na jednom z nosných sloupků je patrný nápis tužkou s datem 21. 7. 1930. V ploše dřevěné laťovky je další nápis tužkou s datem 2. 9. 1930 a s česky a německy napsaným jménem Šulc – Schulz.

Topení demontováno, buksus přesazen

V personálním traktu ve druhém nadzemním hlavním obytném podlaží pracovníci odstranili dodatečnou příčku rozdělující prostor původní koupelny, pod kterou objevili autentickou keramickou dlažbu. V koupelně rovněž odstranili nepůvodní obklady a dlažby včetně podkladní betonové mazaniny.

 

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1881_MK

Jak se bude líbit staviteli opravená podoba vily?

V celém objektu pracovníci demontovali otopná tělesa z 80. let. Dále ležaté rozvody ústředního vytápění včetně rozvodů zavěšených pod stropem v 1. nadzemním technickém podlaží.

 

Nadále pokračují práce na statickém zajištění opěrné zdi v takzvaném tunelu. V druhé polovině května pracovníci očistili opěrnou zeď  a vynesli vzorky. Na základě nich odborníci určí barevnost a strukturu obnovovaného povrchu.

 

čtěte také: Vila Tugendhat dostane nový kabát – smlouva o rekonstrukci podepsána

 

Vila_Tugendhat_15072009_IMG_1818_MK

Pracovníci přesazují i zeleň - plot z buksusu.

Uvnitř objektu probíhají výkopové práce pro výměnu ležaté kanalizace. Z toho důvodu pracovníci provedli transfer části živého plotu ze stříhaného buksusu. Tato část bude dočasně zasazena v zahradě. Uvolnění zeleně bylo rovněž nezbytné pro restaurování vnější omítky domu.

Po dokončení vznikne prodejna literatury, badatelna a nové trasy

Po dokončení oprav v lednu 2012 bude vila Tugendhat opět otevřena pro odbornou i laickou veřejnost. Její dosavadní funkce - instalovaná památka moderní architektury - bude doplněna novým návštěvnickým servisem. Ve vile vznikne prodejna odborné literatury, badatelna studijního a dokumentačního centra vily a nové návštěvnické trasy například v technickém podlaží.


Navštívili jste vilu před její rekonstrukcí?

 

text Síma, foto Marián K., (archiv brnovinky 2009), zdroj město Brno

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze