brnovinky

Přepnout do PC verze

Zastupitelé: Více peněz na kulturu do Brna!

Město Brno začíná jednat o změnách ve financování své kultury. Zastupitelé v úterý 8. listopadu 2011 schválili materiál o vícezdrojovém financování kulturních institucí v Brně. Budou žádat o stálou finanční podporu od Jihomoravského kraje, Ministerstva kultury i Ministerstva financí ČR. Některá kulturní zařízení v Brně totiž hojně navštěvují i diváci či posluchači z celého regionu.


Za poslední čtyři roky překročil počet mimobrněnských návštěvníků, pro které soubory Národního divadla Brno, Městského divadla Brno, Centra experimentálního divadla, Divadla Radost a Filharmonie Brno připravily svá představení či koncerty, zhruba 292 tisíc ročně. Jde přibližně o 35 % celkové roční návštěvnosti. Statutární město Brno prostřednictvím svých uvedených kulturních institucí zajišťovalo kulturní vyžití v posledních čtyřech letech pro více než 1.169.000 mimobrněnských občanů.

„Není možné tímto způsobem donekonečna financovat brněnskou kulturu pouze z jednoho rozpočtu, mám namysli rozpočet města Brna. Budeme proto usilovat o zapojení vícezdrojového financování, tedy budeme žádat kraj a především stát, aby našel ve svém rozpočtu stálý finanční příspěvek pro brněnské instituce, zejména pak hlavně pro Národní divadlo v Brně a brněnskou filharmonii,“ uvedl primátor města Roman Onderka.

Příspěvek 2 400 korun na hlavu

Příspěvek do oblasti kultury, vyjádřený na jednoho obyvatele města, je v Brně téměř 2.400 korun ročně, v ostatních městech včetně Prahy pak v rozmezí 1.800 korun či méně. Dosahuje-li podíl stálé finanční podpory Ministerstva kultury ČR kulturním institucím v Praze zhruba 60 % vzhledem k celkovým nákladům těchto zařízení (u ND v Praze cca 63 %, Státní opery v Praze 54 %, České filharmonie 44 % a Pražského filharmonického sboru 65 %), v Brně je tento podíl státu výrazně nižší a tvoří jen asi 1,5 % z celkových nákladů brněnských kulturních institucí. A tak zatímco se statutární město Brno podílí na těchto celkových nákladech přibližně 72 %, tvoří podíl státu k těmto výdajům města Brna pouhá 2 %.

Brno chce vyrovnaný rozpočet

Brno se rozhodlo jít cestou snižování zadluženosti města, která za poslední léta klesla o 17,5 procent na plánovaných zhruba 6 miliard korun ke konci roku 2011 včetně městských částí. Ke konci roku 2005 činila zadluženost 7,3 miliardy Kč. Před Brnem stojí opět velká výzva - připravit takový rozpočet, který nezatíží další generace Brňanů, a který v maximální míře umožní spokojený život všech občanů.

Snahy města oceňují renomované agentury

Snahy města v oblasti rozpočtové politiky ocenily i významné renomované agentury hodnotící rating města - schopnost splácet své závazky. Agentura Standard & Poor’s zvýšila ke 13. dubnu 2011 městu Brnu dlouhodobý kreditní rating z A- na A a krátkodobý kreditní rating z A-2 na A-1. Výhled hodnotí jako stabilní. Agentura Moody’s Investors Service potvrdila k 26. dubnu 2011 městu Brnu A2 dlouhodobý a P-1 krátkodobý rating domácí a zahraniční zadluženosti. Výhled hodnotí jako stabilní.

ilustrační foto MaK., brnovinky, zdroj Město Brno

{linkr:related;keywords:kultura;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Zastupitelé: Více peněz na kulturu do Brna!

Město Brno začíná jednat o změnách ve financování své kultury. Zastupitelé v úterý 8. listopadu 2011 schválili materiál o vícezdrojovém financování kulturních institucí v Brně. Budou žádat o stálou finanční podporu od Jihomoravského kraje, Ministerstva kultury i Ministerstva financí ČR. Některá kulturní zařízení v Brně totiž hojně navštěvují i diváci či posluchači z celého regionu.


Za poslední čtyři roky překročil počet mimobrněnských návštěvníků, pro které soubory Národního divadla Brno, Městského divadla Brno, Centra experimentálního divadla, Divadla Radost a Filharmonie Brno připravily svá představení či koncerty, zhruba 292 tisíc ročně. Jde přibližně o 35 % celkové roční návštěvnosti. Statutární město Brno prostřednictvím svých uvedených kulturních institucí zajišťovalo kulturní vyžití v posledních čtyřech letech pro více než 1.169.000 mimobrněnských občanů.

„Není možné tímto způsobem donekonečna financovat brněnskou kulturu pouze z jednoho rozpočtu, mám namysli rozpočet města Brna. Budeme proto usilovat o zapojení vícezdrojového financování, tedy budeme žádat kraj a především stát, aby našel ve svém rozpočtu stálý finanční příspěvek pro brněnské instituce, zejména pak hlavně pro Národní divadlo v Brně a brněnskou filharmonii,“ uvedl primátor města Roman Onderka.

Příspěvek 2 400 korun na hlavu

Příspěvek do oblasti kultury, vyjádřený na jednoho obyvatele města, je v Brně téměř 2.400 korun ročně, v ostatních městech včetně Prahy pak v rozmezí 1.800 korun či méně. Dosahuje-li podíl stálé finanční podpory Ministerstva kultury ČR kulturním institucím v Praze zhruba 60 % vzhledem k celkovým nákladům těchto zařízení (u ND v Praze cca 63 %, Státní opery v Praze 54 %, České filharmonie 44 % a Pražského filharmonického sboru 65 %), v Brně je tento podíl státu výrazně nižší a tvoří jen asi 1,5 % z celkových nákladů brněnských kulturních institucí. A tak zatímco se statutární město Brno podílí na těchto celkových nákladech přibližně 72 %, tvoří podíl státu k těmto výdajům města Brna pouhá 2 %.

Brno chce vyrovnaný rozpočet

Brno se rozhodlo jít cestou snižování zadluženosti města, která za poslední léta klesla o 17,5 procent na plánovaných zhruba 6 miliard korun ke konci roku 2011 včetně městských částí. Ke konci roku 2005 činila zadluženost 7,3 miliardy Kč. Před Brnem stojí opět velká výzva - připravit takový rozpočet, který nezatíží další generace Brňanů, a který v maximální míře umožní spokojený život všech občanů.

Snahy města oceňují renomované agentury

Snahy města v oblasti rozpočtové politiky ocenily i významné renomované agentury hodnotící rating města - schopnost splácet své závazky. Agentura Standard & Poor’s zvýšila ke 13. dubnu 2011 městu Brnu dlouhodobý kreditní rating z A- na A a krátkodobý kreditní rating z A-2 na A-1. Výhled hodnotí jako stabilní. Agentura Moody’s Investors Service potvrdila k 26. dubnu 2011 městu Brnu A2 dlouhodobý a P-1 krátkodobý rating domácí a zahraniční zadluženosti. Výhled hodnotí jako stabilní.

ilustrační foto MaK., brnovinky, zdroj Město Brno

{linkr:related;keywords:kultura;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze