brnovinky

Přepnout do PC verze

Obrazy mysli / Mysl v obrazech nenechá mozek v klidu

Moravská galerie v Brně nabízí fanouškům mozků všeho druhu mimořádnou výstavu. Cílem není jenom biologický pohled na mozek jako takový, avšak také snaha o vykreslení tajemství lidské mysli prostřednictvím nejrůznějších způsobů. Výstava nepředstavuje pouze prezentaci děl současných umělců, ale i pohled daleko do minulosti. Návštěvník tak může spatřit takové unikáty, jako je například dílo Leonarda Da Vinciho.


Vystava_Obrazy_v_mysli_MG_Brno_2011_DSC01Velká část výstavy Obrazy mysli se věnuje mozku (nejen lidskému) jako takovému. Všemožné průřezy tímto složitým orgánem, zvýraznění důležitých center, o jejichž existenci nemá laik ani ponětí nebo medicínské nákresy významných, například renesančních myslitelů v čele s Da Vincim.

Pomocí moderní vizuální techniky se návštěvník může pokochat detailními modely nervového systému nebo fyzickou demonstrací myšlenkových pochodů v životní velikosti.

Velmi zajímavými se také jeví staré fotografie duševně nemocných lidí, jež návštěvníka jednak vyděsí a zároveň ponouknou přemýšlet nad tím, co se chorým v hlavách při pořizování fotografií honilo. Malované portréty, z nichž nechybí ani takové unikáty, jako díla Alberta Dürera, mají pomocí výrazů ve tvářích vytvořit u návštěvníka vyobrazení toho, co se děje v modelově mysli.

Na pomyslném vrcholu pak stojí za černými závěsy schovaný temný prostor, kde se návštěvník stane svědkem představení v podobě barevných výjevů, jež jsou projektorem promítány na průsvitné závěsy. Mezi nimi se nadšenec může volně pohybovat a vnímat tak naplno jedinečnost okamžiku.

„Mind blowing. To byla první a prvoplánová myšlenka, co mě napadla,“ komentuje dojmy z výstavy jeden z návštěvníků.

Čtyři celky - čtyři témata

Výstava je rozdělena do čtyř samostatných celků — Univerzum mysli, Já a mysl, Stavy mysli a Metafory mysli.

Vystava_Obrazy_v_mysli_MG_Brno_2011_DSC1940První části výstavy, nazvané Univerzum mysli, vévodí díla Leonarda da Vinci. Obrazy a objekty shromážděné v jedné místnosti umožňují sledovat dvě roviny uvažování o vztahu mozku / těla a mysli: první je pohled na anatomickou strukturu mozku zprostředkovanou neuroanatomickými obrazy, jak jej reprezentují renesanční a předmoderní anatomické ilustrace či soudobé grafy neurálních sítí.

Druhou rovinu představuje „geografie“ mysli, tj. snaha o konkrétní lokalizaci duše v těle od středověkých schémat vycházejících převážně z myšlenek antických autorit k mikrokosmu celulární úrovně — neuronům a synapsím, jak jej koncem 19. století zviditelnila mikroskopie a nejnověji pokročilé zobrazovací technologie.

Druhá část výstavy Já a mysl sleduje základní trajektorii „hledání duše“ v předmoderních a raně moderních portrétech a autoportrétech a její proměnu v moderním umění, kdy došlo k výrazným posunům v chápání a zobrazování vztahu mezi psýché a výrazem a ke zpochybnění tradičních způsobů, jakými tvář odkrývá duši či mysl.

Vystava_Obrazy_v_mysli_MG_Brno_2011_DSC1926Vybraná díla nedávné minulosti a současnosti přibližují, jak umění (často v přímém dialogu se soudobou filozofií, psychologií a vědou) dále problematizuje roli tváře v reprezentaci subjektivity, nebo se jí dokonce úplně vzdává, a také experimentuje s novými způsoby (re)prezentace lidského „já“. Několik skupin autoportrétů a portrétů umožňuje sledovat, jak individuální lidská podoba povstává ze sledu prchavých, přechodných výrazů odkazujících k momentálním stavům mysli a vědomí.

Třetí sekce výstavy se pokouší přiblížit některé krajní Stavy mysli. Mapuje od se 19. století rozvíjející „čtení mysli“ z vizuálně pozorovatelných symptomů řeči těla a později z různých druhů zobrazení (od kreseb pacientů po soudobé zobrazování mozku). Umělci pak po staletí zachycovali prchavé i trvalejší stopy hnutí mysli ve výtvarných dílech a jejich diváci intuitivně vyvozovali stavy mysli v nich zachycené. Z praktických důvodů jsme se rozhodli soustředit se na tři — vizuálně velmi vděčné — polohy mysli: snící mysl, emocionální mysl a mysl narušenou.

Vystava_Obrazy_v_mysli_MG_Brno_2011_DSC07Metafory mysli — tedy čtvrtá část výstavy — shromažďuje velmi širokou skupinu děl pokrývající nejen různá vizuální média, ale především celé spektrum piktoriálních a zobrazovacích konvencí, od vysoce abstraktních diagramů a schémat po umělecké představy v podobě figurálních, ikonických i abstraktních alegorií psychiky a mysli.

Zvláštní pozornost věnujeme metaforickým krajinám mysli — ty zahrnují nejen obrazy krajiny v čínském i evropském umění, zamýšlené jako alegorie určitého mentálního stavu či rozpoložení, ale také „krajiny“ neuronů a synapsí, odkrývané nejmodernějšími zobrazovacími metodami.

Výstava probíhá od 9. prosince 2011 do 18. března 2012, brněnská Moravská galerie ji připravila ve spolupráci s Deutsches Hygiene-Museum Dresden.

Mirka Pavlíková, brnovinky, foto: archiv MG

{linkr:related;keywords:v%C3%83%C2%BDstava;limit:8;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Obrazy mysli / Mysl v obrazech nenechá mozek v klidu

Moravská galerie v Brně nabízí fanouškům mozků všeho druhu mimořádnou výstavu. Cílem není jenom biologický pohled na mozek jako takový, avšak také snaha o vykreslení tajemství lidské mysli prostřednictvím nejrůznějších způsobů. Výstava nepředstavuje pouze prezentaci děl současných umělců, ale i pohled daleko do minulosti. Návštěvník tak může spatřit takové unikáty, jako je například dílo Leonarda Da Vinciho.


Vystava_Obrazy_v_mysli_MG_Brno_2011_DSC01Velká část výstavy Obrazy mysli se věnuje mozku (nejen lidskému) jako takovému. Všemožné průřezy tímto složitým orgánem, zvýraznění důležitých center, o jejichž existenci nemá laik ani ponětí nebo medicínské nákresy významných, například renesančních myslitelů v čele s Da Vincim.

Pomocí moderní vizuální techniky se návštěvník může pokochat detailními modely nervového systému nebo fyzickou demonstrací myšlenkových pochodů v životní velikosti.

Velmi zajímavými se také jeví staré fotografie duševně nemocných lidí, jež návštěvníka jednak vyděsí a zároveň ponouknou přemýšlet nad tím, co se chorým v hlavách při pořizování fotografií honilo. Malované portréty, z nichž nechybí ani takové unikáty, jako díla Alberta Dürera, mají pomocí výrazů ve tvářích vytvořit u návštěvníka vyobrazení toho, co se děje v modelově mysli.

Na pomyslném vrcholu pak stojí za černými závěsy schovaný temný prostor, kde se návštěvník stane svědkem představení v podobě barevných výjevů, jež jsou projektorem promítány na průsvitné závěsy. Mezi nimi se nadšenec může volně pohybovat a vnímat tak naplno jedinečnost okamžiku.

„Mind blowing. To byla první a prvoplánová myšlenka, co mě napadla,“ komentuje dojmy z výstavy jeden z návštěvníků.

Čtyři celky - čtyři témata

Výstava je rozdělena do čtyř samostatných celků — Univerzum mysli, Já a mysl, Stavy mysli a Metafory mysli.

Vystava_Obrazy_v_mysli_MG_Brno_2011_DSC1940První části výstavy, nazvané Univerzum mysli, vévodí díla Leonarda da Vinci. Obrazy a objekty shromážděné v jedné místnosti umožňují sledovat dvě roviny uvažování o vztahu mozku / těla a mysli: první je pohled na anatomickou strukturu mozku zprostředkovanou neuroanatomickými obrazy, jak jej reprezentují renesanční a předmoderní anatomické ilustrace či soudobé grafy neurálních sítí.

Druhou rovinu představuje „geografie“ mysli, tj. snaha o konkrétní lokalizaci duše v těle od středověkých schémat vycházejících převážně z myšlenek antických autorit k mikrokosmu celulární úrovně — neuronům a synapsím, jak jej koncem 19. století zviditelnila mikroskopie a nejnověji pokročilé zobrazovací technologie.

Druhá část výstavy Já a mysl sleduje základní trajektorii „hledání duše“ v předmoderních a raně moderních portrétech a autoportrétech a její proměnu v moderním umění, kdy došlo k výrazným posunům v chápání a zobrazování vztahu mezi psýché a výrazem a ke zpochybnění tradičních způsobů, jakými tvář odkrývá duši či mysl.

Vystava_Obrazy_v_mysli_MG_Brno_2011_DSC1926Vybraná díla nedávné minulosti a současnosti přibližují, jak umění (často v přímém dialogu se soudobou filozofií, psychologií a vědou) dále problematizuje roli tváře v reprezentaci subjektivity, nebo se jí dokonce úplně vzdává, a také experimentuje s novými způsoby (re)prezentace lidského „já“. Několik skupin autoportrétů a portrétů umožňuje sledovat, jak individuální lidská podoba povstává ze sledu prchavých, přechodných výrazů odkazujících k momentálním stavům mysli a vědomí.

Třetí sekce výstavy se pokouší přiblížit některé krajní Stavy mysli. Mapuje od se 19. století rozvíjející „čtení mysli“ z vizuálně pozorovatelných symptomů řeči těla a později z různých druhů zobrazení (od kreseb pacientů po soudobé zobrazování mozku). Umělci pak po staletí zachycovali prchavé i trvalejší stopy hnutí mysli ve výtvarných dílech a jejich diváci intuitivně vyvozovali stavy mysli v nich zachycené. Z praktických důvodů jsme se rozhodli soustředit se na tři — vizuálně velmi vděčné — polohy mysli: snící mysl, emocionální mysl a mysl narušenou.

Vystava_Obrazy_v_mysli_MG_Brno_2011_DSC07Metafory mysli — tedy čtvrtá část výstavy — shromažďuje velmi širokou skupinu děl pokrývající nejen různá vizuální média, ale především celé spektrum piktoriálních a zobrazovacích konvencí, od vysoce abstraktních diagramů a schémat po umělecké představy v podobě figurálních, ikonických i abstraktních alegorií psychiky a mysli.

Zvláštní pozornost věnujeme metaforickým krajinám mysli — ty zahrnují nejen obrazy krajiny v čínském i evropském umění, zamýšlené jako alegorie určitého mentálního stavu či rozpoložení, ale také „krajiny“ neuronů a synapsí, odkrývané nejmodernějšími zobrazovacími metodami.

Výstava probíhá od 9. prosince 2011 do 18. března 2012, brněnská Moravská galerie ji připravila ve spolupráci s Deutsches Hygiene-Museum Dresden.

Mirka Pavlíková, brnovinky, foto: archiv MG

{linkr:related;keywords:v%C3%83%C2%BDstava;limit:8;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze