brnovinky

Přepnout do PC verze

Kosti a lebky míří k lidem. Zpřístupnění brněnské kostnice začíná

Po zpřístupnění brněnského podzemí – Mincmistrovského sklepa a Labyrintu pod Zelným trhem – zahájilo město Brno další rekonstrukční práce v kostnici pod kostelem sv. Jakuba. Jde o další velice cennou část brněnského podzemí, které by veřejnosti mohlo být zpřístupněno zhruba za devět měsíců. Realizace zpřístupnění kostnice bude rozložena do čtyř částí, cena díla je stanovena na necelých 31 milionů korun.


Kostnice_kostel_sv_Jakuba_Brno_10032010_IMG_0129_MKJen co na chvíli ustaly podzemní práce na zpřístupnění Mincmistrovského sklepa pod Dominikánským náměstím a Labyrintu pod Zelným trhem, připravuje se realizace další části – kostnice pod kostelem svatého Jakuba a pod Jakubským náměstím. Smlouvu o dílo město podepsalo 19. dubna se sdružením tvořeným společnostmi IMOS Brno a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby. Cena díla je stanovena na 30,9 milionu korun. Předmětem díla je rekonstrukce prostor kostnice, vytvoření schodiště pro nové zpřístupnění, vytvoření sociálního zázemí - toalet a prodeje vstupenek. Realizace zpřístupnění kostnice je členěna na čtyři části.

Kostnice na čtyři etapy, první vstupní objekt

Kostnice u sv. Jakuba byla v době, kdy sloužila k ukládání kostí, přístupná pouze schodištěm, krytým kamennou deskou. Deska se nachází uprostřed kostelní lodi. Tento vstup do kostnice nelze z technických ani praktických důvodů použít. Po dohodě Magistrátu města Brna a svatojakubské farnosti bylo jako nejoptimálnější řešení zvoleno umístění vstupu mimo objekt kostela – přímo z náměstí v prostoru chodníku a parkoviště aut. Tento vstupní objekt bude řešen jako schodiště, kryté z jižní strany kamennou zdí, založenou na ŽB základě, a ze severní strany kovaným zábradlím.

Kostnice_kostel_sv_Jakuba_Brno_10032010_IMG_0152_MKKamenná zeď, vystupující na úroveň náměstí do výše tří metrů, bude provedena z ocelové konstrukce, na kterou budou zavěšeny kamenné pláty z božanovského pískovce. Jižní strana kamene bude výtvarně pojednána tesanými reliéfy pěti svatých, kteří měli přímou vazbu na kostel sv. Jakuba (sv. Mořic, sv. Uršula (Voršila), sv. Dorota, sv. Konstantin a sv. Primitivus). Sv. Konstantin a sv. Primitivus jsou zároveň patrony města Brna a jejich ostatky byly uloženy v 18. stol. v kostele sv. Jakuba. Na severní straně bude vytesán text (žalm), který bude obsahovat latinský nápis a jména významných brněnských rodů i osobností spjatých s historií kostela i svatojakubské farnosti.

Vstupní hala

Vstupní hala bude nově vytvořeným podzemním prostorem kostnice. Umožní nejen vstup do historických prostor, ale bude vybavena i provozním a technickým zařízením, nezbytně nutným pro realizaci záměru zpřístupnění. Bude zde umístěno pohotovostní hygienické zázemí (umyvadlo, WC a výlevka), elektrorozvaděč, úklidová komora a místnost pro prodej vstupenek.

Kostnice_kostel_sv_Jakuba_Brno_10032010_IMG_0150_MKVstup do haly bude umožněn dvoukřídlovými vstupními dveřmi. Prostor vstupní haly bude vybaven sedátkem, informačními tabulemi s podsvícením, popiskami fragmentů a exponátů a uměleckým dílem (socha Chárona – syna boha věčné tmy a bohyně noci – převozníka zemřelých do podsvětí).

Expozice pod náměstím

Část historické kostnice, která je situována pod náměstím, byla v roce 2001 až 2002 částečně upravena již se záměrem budoucího zpřístupnění. Sestává se z chodby, kostniční komory a odbočující nedokončené chodby. V této části kostnice, v blízkosti základové zdi kostela, je také umístěn prozatímní vstup do kostnice.

V rámci zpřístupnění kostnice bude i v této části provedeno množství nezbytných stavebních i technických úprav a opatření. Uložení kostí bude ponecháno ve stávajícím stavu. Kostniční komora bude vybavena kovanou zábranou proti přístupu k ostatkům (bude provedena jako odnímatelná zábrana pro případné technické úpravy). Schodiště se třemi stupni z cihel v chodbě bude opatřeno kovaným zábradlím. Expozice bude vybavena dvěma výtvarnými díly.

Expozice pod kostelem

Kostnice_kostel_sv_Jakuba_Brno_10032010_IMG_0157_MKČást historických prostor situovaných pod kostelem je v současnosti tvořena třemi komorami kostnice, vyplněnými lidskými ostatky (cca ze dvou třetin objemu). Zde je potřeba provést nejvíce úprav a opatření, které povedou ke stavebnímu statickému zajištění tak, aby zde mohla vzniknout zamýšlená expozice.

V první fázi bude nutné provést hygienická opatření a průzkum, následovat bude antropologický průzkum, dále bude probíhat monitoring stavu stavebních konstrukcí, po vyklizení celého prostoru krypty od ostatků bude proveden stavebně-historický průzkum, bude proveden průzkum a identifikace historického odvodňovacího a odvětrávacího systému krypty.

foto MaK., brnovinky, zdroj Město Brno

Kosti a lebky míří k lidem. Zpřístupnění brněnské kostnice začíná

Po zpřístupnění brněnského podzemí – Mincmistrovského sklepa a Labyrintu pod Zelným trhem – zahájilo město Brno další rekonstrukční práce v kostnici pod kostelem sv. Jakuba. Jde o další velice cennou část brněnského podzemí, které by veřejnosti mohlo být zpřístupněno zhruba za devět měsíců. Realizace zpřístupnění kostnice bude rozložena do čtyř částí, cena díla je stanovena na necelých 31 milionů korun.


Kostnice_kostel_sv_Jakuba_Brno_10032010_IMG_0129_MKJen co na chvíli ustaly podzemní práce na zpřístupnění Mincmistrovského sklepa pod Dominikánským náměstím a Labyrintu pod Zelným trhem, připravuje se realizace další části – kostnice pod kostelem svatého Jakuba a pod Jakubským náměstím. Smlouvu o dílo město podepsalo 19. dubna se sdružením tvořeným společnostmi IMOS Brno a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby. Cena díla je stanovena na 30,9 milionu korun. Předmětem díla je rekonstrukce prostor kostnice, vytvoření schodiště pro nové zpřístupnění, vytvoření sociálního zázemí - toalet a prodeje vstupenek. Realizace zpřístupnění kostnice je členěna na čtyři části.

Kostnice na čtyři etapy, první vstupní objekt

Kostnice u sv. Jakuba byla v době, kdy sloužila k ukládání kostí, přístupná pouze schodištěm, krytým kamennou deskou. Deska se nachází uprostřed kostelní lodi. Tento vstup do kostnice nelze z technických ani praktických důvodů použít. Po dohodě Magistrátu města Brna a svatojakubské farnosti bylo jako nejoptimálnější řešení zvoleno umístění vstupu mimo objekt kostela – přímo z náměstí v prostoru chodníku a parkoviště aut. Tento vstupní objekt bude řešen jako schodiště, kryté z jižní strany kamennou zdí, založenou na ŽB základě, a ze severní strany kovaným zábradlím.

Kostnice_kostel_sv_Jakuba_Brno_10032010_IMG_0152_MKKamenná zeď, vystupující na úroveň náměstí do výše tří metrů, bude provedena z ocelové konstrukce, na kterou budou zavěšeny kamenné pláty z božanovského pískovce. Jižní strana kamene bude výtvarně pojednána tesanými reliéfy pěti svatých, kteří měli přímou vazbu na kostel sv. Jakuba (sv. Mořic, sv. Uršula (Voršila), sv. Dorota, sv. Konstantin a sv. Primitivus). Sv. Konstantin a sv. Primitivus jsou zároveň patrony města Brna a jejich ostatky byly uloženy v 18. stol. v kostele sv. Jakuba. Na severní straně bude vytesán text (žalm), který bude obsahovat latinský nápis a jména významných brněnských rodů i osobností spjatých s historií kostela i svatojakubské farnosti.

Vstupní hala

Vstupní hala bude nově vytvořeným podzemním prostorem kostnice. Umožní nejen vstup do historických prostor, ale bude vybavena i provozním a technickým zařízením, nezbytně nutným pro realizaci záměru zpřístupnění. Bude zde umístěno pohotovostní hygienické zázemí (umyvadlo, WC a výlevka), elektrorozvaděč, úklidová komora a místnost pro prodej vstupenek.

Kostnice_kostel_sv_Jakuba_Brno_10032010_IMG_0150_MKVstup do haly bude umožněn dvoukřídlovými vstupními dveřmi. Prostor vstupní haly bude vybaven sedátkem, informačními tabulemi s podsvícením, popiskami fragmentů a exponátů a uměleckým dílem (socha Chárona – syna boha věčné tmy a bohyně noci – převozníka zemřelých do podsvětí).

Expozice pod náměstím

Část historické kostnice, která je situována pod náměstím, byla v roce 2001 až 2002 částečně upravena již se záměrem budoucího zpřístupnění. Sestává se z chodby, kostniční komory a odbočující nedokončené chodby. V této části kostnice, v blízkosti základové zdi kostela, je také umístěn prozatímní vstup do kostnice.

V rámci zpřístupnění kostnice bude i v této části provedeno množství nezbytných stavebních i technických úprav a opatření. Uložení kostí bude ponecháno ve stávajícím stavu. Kostniční komora bude vybavena kovanou zábranou proti přístupu k ostatkům (bude provedena jako odnímatelná zábrana pro případné technické úpravy). Schodiště se třemi stupni z cihel v chodbě bude opatřeno kovaným zábradlím. Expozice bude vybavena dvěma výtvarnými díly.

Expozice pod kostelem

Kostnice_kostel_sv_Jakuba_Brno_10032010_IMG_0157_MKČást historických prostor situovaných pod kostelem je v současnosti tvořena třemi komorami kostnice, vyplněnými lidskými ostatky (cca ze dvou třetin objemu). Zde je potřeba provést nejvíce úprav a opatření, které povedou ke stavebnímu statickému zajištění tak, aby zde mohla vzniknout zamýšlená expozice.

V první fázi bude nutné provést hygienická opatření a průzkum, následovat bude antropologický průzkum, dále bude probíhat monitoring stavu stavebních konstrukcí, po vyklizení celého prostoru krypty od ostatků bude proveden stavebně-historický průzkum, bude proveden průzkum a identifikace historického odvodňovacího a odvětrávacího systému krypty.

foto MaK., brnovinky, zdroj Město Brno

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze