brnovinky

Přepnout do PC verze

Podzemí Brna se letos zpřístupní - nejdříve Mincmistrovský sklep

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5171_29042010_MK

K pořádným dveřím pořádný klíč - vstup do sklepa mincmistra.

29. dubna proběhl za účasti primátora města Brna Romana Onderky kontrolní den zhruba jedné pětiny brněnského podzemí, které se připravuje ke zpřístupnění veřejnosti. Projekt Zpřístupnění brněnského podzemí je souborem staveb rozděleným na dvě samostatné ucelené části a to lokalita Nové radnice a lokalita Zelného trhu.

 

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5120_29042010_MK

Spojovací chodba.

První část zahrnuje vybudování prohlídkové trasy a zázemí v objektu Nové radnice s propojením do Mincmistrovského sklepa. Vstup do podzemí bude z Panenské ulice. Zázemí tvoří recepce s prodejem vstupenek, obnovená a zprovozněná chodba do primátorského křídla Nové radnice, sociální zázemí se šatnou pro obsluhu recepce, toalety a technické zázemí.

 

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5128_29042010_MK

Jedna z podzemních místností.

Prohlídková trasa pokračuje z recepce přes spojovací chodbu, ve které jsou zabudovány výstavní vitríny. Ty budou naplněny inventářem připomínajícím historii města Brna. Ze spojovací chodby mohou návštěvníci vstoupit do promítacího a audiovizuálního sálu, který vznikl vytěžením zásypů pod prostorami objektu radnice.

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5142_29042010_MK

Erb Brna na dveřích do sklepa mincmistra.

 

„Nová radnice je postavena na základech dvou původních vojenských budov. Nikdo moc dobře nevěděl, v jakém stavu zdivo je. Podzemní prostory odborná firma staticky sanovala. Zajistili jsme aplikaci mikropilotáží a prostory prohloubili, aby z nich bylo možné projít do Mincmistrovského sklepa. Ten byl do té doby přístupný jen přes budovu Nové radnice.“, upřesnil technický ředitel Brněnských komunikací Josef Luňáček.

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5131_29042010_MK

Nad levým pilířem se nachází stůl primátora.

 

Po zboření kasáren se uchovalo pouze sklepení. Obvodové zdivo a jeden z nosných cihelných pásů pochází ze závěru 13. století, stejně jako zazděná osvětlovací okénka, nika a vstup v severní stěně. Původní plochý trámový strop nahradila při rekonstrukci cihlová klenba.

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5149_29042010_MK

Sklep mincmistra.

 

Spojovací chodba prochází přes místnost expozice, ve které bude vystaven model Královské kaple. Ta stávala na místě dnešní Menšíkovy kavárny a v roce 1908 byla zbořena. Údajně bránila ve výhledu z radnice a ve volném průjezdu tramvajové linky z náměstí Svobody. Tehdy ještě Zámečnickou a Dominikánskou ulicí na Šilingrovo náměstí.

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5167_29042010_MK

Studna u sklepa mincmistra.

 

Spojovací chodba pokračuje do druhé výstavní místnosti expozice, kde bude model středověkého Dominikánského náměstí.

 

Prohlídková část navazuje na vstup do Mincmistrovského sklepa, jenž není součástí nynější rekonstrukce . Byl rekonstruován v letech minulých. Sklep domu mincmistra býval součástí obytného domu královských mincmistrů. Ti dohlíželi na chod provozu brněnské mincovny nacházející se až do roku 1300 a poté i krátce ve 14. a 15. století na nároží dnešní Dominikánské, Mečové a Panské ulice. Nejstarším, jménem známým mincmistrem, byl Bruno - Brumon. Byl často hostitelem českých panovníků při jejich návštěvách Brna v letech 1234 -1240.

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5161_29042010_MK

Průhled na Dominikánské náměstí.

 

K domu se sklepem se vztahuje řada pověstí o nesmírných pokladech, které měl ukrývat. Královští mincmistři v něm totiž mohli uchovávat jak stříbrné surovinové pruty kovu k ražbě mincí, tak i sudy a pytle s hotovými mincemi. Ty na příkaz krále uváděli do oběhu.

 

Druhá část rekonstrukcí brněnského podzemí probíhá pod Zelným trhem. Tato lokalita je rozdělena na prohlídkovou a společenskou část. Vstup do prohlídkové části je řešen přes objekt Zelného trhu číslo popisné 21. V něm se nachází recepce s čekárnou. Objekt propojuje fragmenty brněnského podzemí západním směrem k domu Zelného trhu číslo 13. Společenská část je ve spodní části Zelného trhu a propojuje opět fragmenty v minulosti zrekonstruovaného brněnského podzemí v okolí domů číslo 2 a 3 a divadla Reduta. Ve společenské části bude nákladní výtah a únikový východ zvaný rondel, který vyústí na Květinářské ulici.

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5164_29042010_MK

Pozůstatky Královské kaple.

 

Otevření Mincmistrovského sklepa radnice plánuje na 26. listopadu 2010, otevření labyrintu pod Zelným trhem pak na 1. dubnový den roku 2011. Zájemci o brněnské podzemí se mohou také těšit na zpřístupnění Kostnice u svatého Jakuba. Ta se otevře v roce 2012.

 

text Síma, foto Marián K., brnovinky

 

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5115_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5116_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5119_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5120_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5125_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5128_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5131_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5133_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5135_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5141_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5142_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5143_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5145_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5146_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5147_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5149_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5150_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5154_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5157_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5161_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5163_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5164_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5167_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5168_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5169_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5171_2904...

Podzemí Brna se letos zpřístupní - nejdříve Mincmistrovský sklep

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5171_29042010_MK

K pořádným dveřím pořádný klíč - vstup do sklepa mincmistra.

29. dubna proběhl za účasti primátora města Brna Romana Onderky kontrolní den zhruba jedné pětiny brněnského podzemí, které se připravuje ke zpřístupnění veřejnosti. Projekt Zpřístupnění brněnského podzemí je souborem staveb rozděleným na dvě samostatné ucelené části a to lokalita Nové radnice a lokalita Zelného trhu.

 

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5120_29042010_MK

Spojovací chodba.

První část zahrnuje vybudování prohlídkové trasy a zázemí v objektu Nové radnice s propojením do Mincmistrovského sklepa. Vstup do podzemí bude z Panenské ulice. Zázemí tvoří recepce s prodejem vstupenek, obnovená a zprovozněná chodba do primátorského křídla Nové radnice, sociální zázemí se šatnou pro obsluhu recepce, toalety a technické zázemí.

 

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5128_29042010_MK

Jedna z podzemních místností.

Prohlídková trasa pokračuje z recepce přes spojovací chodbu, ve které jsou zabudovány výstavní vitríny. Ty budou naplněny inventářem připomínajícím historii města Brna. Ze spojovací chodby mohou návštěvníci vstoupit do promítacího a audiovizuálního sálu, který vznikl vytěžením zásypů pod prostorami objektu radnice.

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5142_29042010_MK

Erb Brna na dveřích do sklepa mincmistra.

 

„Nová radnice je postavena na základech dvou původních vojenských budov. Nikdo moc dobře nevěděl, v jakém stavu zdivo je. Podzemní prostory odborná firma staticky sanovala. Zajistili jsme aplikaci mikropilotáží a prostory prohloubili, aby z nich bylo možné projít do Mincmistrovského sklepa. Ten byl do té doby přístupný jen přes budovu Nové radnice.“, upřesnil technický ředitel Brněnských komunikací Josef Luňáček.

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5131_29042010_MK

Nad levým pilířem se nachází stůl primátora.

 

Po zboření kasáren se uchovalo pouze sklepení. Obvodové zdivo a jeden z nosných cihelných pásů pochází ze závěru 13. století, stejně jako zazděná osvětlovací okénka, nika a vstup v severní stěně. Původní plochý trámový strop nahradila při rekonstrukci cihlová klenba.

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5149_29042010_MK

Sklep mincmistra.

 

Spojovací chodba prochází přes místnost expozice, ve které bude vystaven model Královské kaple. Ta stávala na místě dnešní Menšíkovy kavárny a v roce 1908 byla zbořena. Údajně bránila ve výhledu z radnice a ve volném průjezdu tramvajové linky z náměstí Svobody. Tehdy ještě Zámečnickou a Dominikánskou ulicí na Šilingrovo náměstí.

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5167_29042010_MK

Studna u sklepa mincmistra.

 

Spojovací chodba pokračuje do druhé výstavní místnosti expozice, kde bude model středověkého Dominikánského náměstí.

 

Prohlídková část navazuje na vstup do Mincmistrovského sklepa, jenž není součástí nynější rekonstrukce . Byl rekonstruován v letech minulých. Sklep domu mincmistra býval součástí obytného domu královských mincmistrů. Ti dohlíželi na chod provozu brněnské mincovny nacházející se až do roku 1300 a poté i krátce ve 14. a 15. století na nároží dnešní Dominikánské, Mečové a Panské ulice. Nejstarším, jménem známým mincmistrem, byl Bruno - Brumon. Byl často hostitelem českých panovníků při jejich návštěvách Brna v letech 1234 -1240.

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5161_29042010_MK

Průhled na Dominikánské náměstí.

 

K domu se sklepem se vztahuje řada pověstí o nesmírných pokladech, které měl ukrývat. Královští mincmistři v něm totiž mohli uchovávat jak stříbrné surovinové pruty kovu k ražbě mincí, tak i sudy a pytle s hotovými mincemi. Ty na příkaz krále uváděli do oběhu.

 

Druhá část rekonstrukcí brněnského podzemí probíhá pod Zelným trhem. Tato lokalita je rozdělena na prohlídkovou a společenskou část. Vstup do prohlídkové části je řešen přes objekt Zelného trhu číslo popisné 21. V něm se nachází recepce s čekárnou. Objekt propojuje fragmenty brněnského podzemí západním směrem k domu Zelného trhu číslo 13. Společenská část je ve spodní části Zelného trhu a propojuje opět fragmenty v minulosti zrekonstruovaného brněnského podzemí v okolí domů číslo 2 a 3 a divadla Reduta. Ve společenské části bude nákladní výtah a únikový východ zvaný rondel, který vyústí na Květinářské ulici.

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5164_29042010_MK

Pozůstatky Královské kaple.

 

Otevření Mincmistrovského sklepa radnice plánuje na 26. listopadu 2010, otevření labyrintu pod Zelným trhem pak na 1. dubnový den roku 2011. Zájemci o brněnské podzemí se mohou také těšit na zpřístupnění Kostnice u svatého Jakuba. Ta se otevře v roce 2012.

 

text Síma, foto Marián K., brnovinky

 

Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5115_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5116_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5119_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5120_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5125_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5128_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5131_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5133_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5135_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5141_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5142_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5143_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5145_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5146_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5147_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5149_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5150_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5154_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5157_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5161_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5163_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5164_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5167_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5168_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5169_2904...
Mincmistrovsky_sklep_Dominikanske_namesti_Brno_IMG_5171_2904...

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze