brnovinky

Přepnout do PC verze

Římské náměstí v Brně dostane novou tvář. Vítězné návrhy ke shlédnutí v bývalé káznici

320_Vystava_Rimske_namesti_kaznice_Soudni_Brno_12102010_IMG_0197_MK

V bývalé káznici  na Soudní v Brně visí vítězné návrhy "Římáku".

Na 92 soutěžních návrhů na revitalizaci Římského náměstí v Brně mohou návštěvníci spatřit v bývalé káznici na ulici Soudní v Brně. Soutěžní porota vybrala pět návrhů, které samotní autoři nebo jejich zástupci představili na vernisáži výstavy 12. října. Přítomní se k návrhům mohli vyjádřit veřejně nebo anketou.

 

Předmětem soutěže byla revitalizace Římského náměstí, jeho prostorového a funkčního uspořádání včetně úpravy veřejného prostoru, názoru na propojení s širšími městskými souvislostmi a zapojení stávajících objektů, případně umístění novostaveb. Cílem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího scénáře využití prostoru v průběhu celého roku včetně rozmístění městského mobiliáře, návrhu zeleně a dopravní regulace.

 

Vystava_Rimske_namesti_kaznice_Soudni_Brno_12102010_IMG_0118_MK

Někteří autoři navrhli stavbu obřích úlů.

„Je to po dlouhé době zase otevřená veřejná anonymní architektonicko-urbanistická soutěž. Soutěže se účastnilo hodně autorů nejen brněnských ale i ze Slovenska a zámoří. Jsem spokojen, že se podařilo vyvolat takovou vlnu zájmu o jedno ze zajímavých brněnských veřejných prostranství,“ řekl náměstek primátora Martin Ander.

Porota ocenila pět soutěžních návrhů

Autoři nebo jejich zástupci na vernisáži výstavy představili pět soutěžních návrhů, které odborná porota vybrala. Přítomní se tak blíže seznámili s koncepcí a záměry autorských návrhů a mohli se k nim vyjádřit veřejně nebo anketou.

 

Vystava_Rimske_namesti_kaznice_Soudni_Brno_12102010_IMG_0173_MK

Kristýna Casková a Lukáš Fišer jsou vítězové.

První cenu od poroty za soutěžní návrh číslo 73 obdrželi inženýři architekti Kristýna Casková a Lukáš Fišer . Jejich záměrem bylo vytvořit fungující městský prostor umožňující průchod mezi okolními obchodními ulicemi a zároveň místo pro zastavení a nové aktivity. Návrh uzavírá prostor náměstí dostavbou objektů v prolukách, odděluje plochu náměstí od vnitrobloku, zachovává historický charakter, atmosféru a uzavřenost místa, ale i dostupnost z okolních ulic. Náměstí umožňuje různé aktivity, konání trhů a akcí a možnost mobilního pódia nebo kluziště. Vnitroblok řeší jako klidovou zónu s dětským centrem a podzemním parkovacím systémem.

 

320_Vystava_Rimske_namesti_kaznice_Soudni_Brno_12102010_IMG_0199_MK

Vítězný návrh s číslem 73 nabízí konání trhů i kluziště.

Druhé místo za soutěžní návrh číslo sedm získal česko-slovenský tým ve složení Aleš Stuchlík, Jana Šerá a Milan Šuška. Jejich návrh vychází z principů trvale udržitelného rozvoje. Trojice autorů kladla důraz na zvýšení podílu bydlení v centru, který je dnes v poměru k plochám komerčním značně nevyvážený. Římské náměstí je podle nich nejlepší místo pro život v historickém jádru Brna. Jeho revitalizace by mohla být první vlaštovkou návratu obyvatel do centra. Území člení na tržní ulici Františkánskou, obytné Římské náměstí a polosoukromé dvory.

 

Jan Kopecký, Zuzana Hebronová a Žofie Raimanová si odnesli třetí soutěžní místo za návrh číslo 78. Trojice autorů nepovažuje Římské náměstí za náměstí v pravém slova smyslu, ale za specifický dvůr městského bloku. Podle nich je nutno zachovat náladu tohoto unikátního typu městského prostoru. K revitalizaci přistupují co nejšetrněji. Prostor považují za hotový, navrhují pouze další podměty a zamazávají slepá místa.

 

Vystava_Rimske_namesti_kaznice_Soudni_Brno_12102010_IMG_0132_MK

Výstava v bývalé káznici visí do konce listopadu.

Čtvrté místo patří trojici Michal Krejčík, Tomáš Petermann a Michaela Dlouhá za návrh číslo 81. Náměstí dali jeho specifickou dominantu v podobě archetypu lodžie, který je krytým veřejným prostorem pro rozličné městské aktivity. Více skrytou část náměstí autoři proměnili v krajinu zelených kopečků, umožňující hry nebo večerní posezení. Římské náměstí se tak podle nich stane výrazným, charakteristickým a klidovým místem, sloužícím ke krátkému zastavení nebo delšímu rozjímání.

 

Pátou příčku obsadili Martin Gsandtner, Filip Hodulík a Peter Kuchta s návrhem číslo pět. Římské náměstí na ně působí jako zmatek zápisů různých kultur. Pro místo navrhují pomyslnou kůži, jejíž hlavní rolí jsou izolace, pocity a syntéza. Místo řeší intenzivním zastavěním s koncepcí nového náměstí. Prostor rozdělují na zklidněný zelený vnitroblok a intenzivně využité náměstí. Navrhují plastické ztvárnění dlažby a pracují s podzemím.

 

Vystava_Rimske_namesti_kaznice_Soudni_Brno_12102010_IMG_0159_MK

Bude "Římák" v Brně vyhledávaným místem?

Výstava soutěžních návrhů trvá do konce listopadu letošního roku. Prostory výstavy jsou otevřeny od úterý do neděle od deseti do osmnácti hodin.

Budoucí podobu Římáku ovlivní i veřejnost

Vítězná ideová studie se po projednání a jasně zformulovaném zadání na dopracování stane závazným podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Na tomto procesu se veřejnost může podílet formou ankety nebo účastí na veřejné diskuzi 23. listopadu 2010 v 17:30 v Urban centru na Staré radnici.

 

text Síma, foto a repro Marián K., brnovinky


{linkr:related;keywords:%C3%85%C2%99%C3%83%C2%ADmsk%C3%83%C2%A9+n%C3%83%C2%A1m%C3%84%C2%9Bst%C3%83%C2%AD;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

 

Římské náměstí v Brně dostane novou tvář. Vítězné návrhy ke shlédnutí v bývalé káznici

320_Vystava_Rimske_namesti_kaznice_Soudni_Brno_12102010_IMG_0197_MK

V bývalé káznici  na Soudní v Brně visí vítězné návrhy "Římáku".

Na 92 soutěžních návrhů na revitalizaci Římského náměstí v Brně mohou návštěvníci spatřit v bývalé káznici na ulici Soudní v Brně. Soutěžní porota vybrala pět návrhů, které samotní autoři nebo jejich zástupci představili na vernisáži výstavy 12. října. Přítomní se k návrhům mohli vyjádřit veřejně nebo anketou.

 

Předmětem soutěže byla revitalizace Římského náměstí, jeho prostorového a funkčního uspořádání včetně úpravy veřejného prostoru, názoru na propojení s širšími městskými souvislostmi a zapojení stávajících objektů, případně umístění novostaveb. Cílem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího scénáře využití prostoru v průběhu celého roku včetně rozmístění městského mobiliáře, návrhu zeleně a dopravní regulace.

 

Vystava_Rimske_namesti_kaznice_Soudni_Brno_12102010_IMG_0118_MK

Někteří autoři navrhli stavbu obřích úlů.

„Je to po dlouhé době zase otevřená veřejná anonymní architektonicko-urbanistická soutěž. Soutěže se účastnilo hodně autorů nejen brněnských ale i ze Slovenska a zámoří. Jsem spokojen, že se podařilo vyvolat takovou vlnu zájmu o jedno ze zajímavých brněnských veřejných prostranství,“ řekl náměstek primátora Martin Ander.

Porota ocenila pět soutěžních návrhů

Autoři nebo jejich zástupci na vernisáži výstavy představili pět soutěžních návrhů, které odborná porota vybrala. Přítomní se tak blíže seznámili s koncepcí a záměry autorských návrhů a mohli se k nim vyjádřit veřejně nebo anketou.

 

Vystava_Rimske_namesti_kaznice_Soudni_Brno_12102010_IMG_0173_MK

Kristýna Casková a Lukáš Fišer jsou vítězové.

První cenu od poroty za soutěžní návrh číslo 73 obdrželi inženýři architekti Kristýna Casková a Lukáš Fišer . Jejich záměrem bylo vytvořit fungující městský prostor umožňující průchod mezi okolními obchodními ulicemi a zároveň místo pro zastavení a nové aktivity. Návrh uzavírá prostor náměstí dostavbou objektů v prolukách, odděluje plochu náměstí od vnitrobloku, zachovává historický charakter, atmosféru a uzavřenost místa, ale i dostupnost z okolních ulic. Náměstí umožňuje různé aktivity, konání trhů a akcí a možnost mobilního pódia nebo kluziště. Vnitroblok řeší jako klidovou zónu s dětským centrem a podzemním parkovacím systémem.

 

320_Vystava_Rimske_namesti_kaznice_Soudni_Brno_12102010_IMG_0199_MK

Vítězný návrh s číslem 73 nabízí konání trhů i kluziště.

Druhé místo za soutěžní návrh číslo sedm získal česko-slovenský tým ve složení Aleš Stuchlík, Jana Šerá a Milan Šuška. Jejich návrh vychází z principů trvale udržitelného rozvoje. Trojice autorů kladla důraz na zvýšení podílu bydlení v centru, který je dnes v poměru k plochám komerčním značně nevyvážený. Římské náměstí je podle nich nejlepší místo pro život v historickém jádru Brna. Jeho revitalizace by mohla být první vlaštovkou návratu obyvatel do centra. Území člení na tržní ulici Františkánskou, obytné Římské náměstí a polosoukromé dvory.

 

Jan Kopecký, Zuzana Hebronová a Žofie Raimanová si odnesli třetí soutěžní místo za návrh číslo 78. Trojice autorů nepovažuje Římské náměstí za náměstí v pravém slova smyslu, ale za specifický dvůr městského bloku. Podle nich je nutno zachovat náladu tohoto unikátního typu městského prostoru. K revitalizaci přistupují co nejšetrněji. Prostor považují za hotový, navrhují pouze další podměty a zamazávají slepá místa.

 

Vystava_Rimske_namesti_kaznice_Soudni_Brno_12102010_IMG_0132_MK

Výstava v bývalé káznici visí do konce listopadu.

Čtvrté místo patří trojici Michal Krejčík, Tomáš Petermann a Michaela Dlouhá za návrh číslo 81. Náměstí dali jeho specifickou dominantu v podobě archetypu lodžie, který je krytým veřejným prostorem pro rozličné městské aktivity. Více skrytou část náměstí autoři proměnili v krajinu zelených kopečků, umožňující hry nebo večerní posezení. Římské náměstí se tak podle nich stane výrazným, charakteristickým a klidovým místem, sloužícím ke krátkému zastavení nebo delšímu rozjímání.

 

Pátou příčku obsadili Martin Gsandtner, Filip Hodulík a Peter Kuchta s návrhem číslo pět. Římské náměstí na ně působí jako zmatek zápisů různých kultur. Pro místo navrhují pomyslnou kůži, jejíž hlavní rolí jsou izolace, pocity a syntéza. Místo řeší intenzivním zastavěním s koncepcí nového náměstí. Prostor rozdělují na zklidněný zelený vnitroblok a intenzivně využité náměstí. Navrhují plastické ztvárnění dlažby a pracují s podzemím.

 

Vystava_Rimske_namesti_kaznice_Soudni_Brno_12102010_IMG_0159_MK

Bude "Římák" v Brně vyhledávaným místem?

Výstava soutěžních návrhů trvá do konce listopadu letošního roku. Prostory výstavy jsou otevřeny od úterý do neděle od deseti do osmnácti hodin.

Budoucí podobu Římáku ovlivní i veřejnost

Vítězná ideová studie se po projednání a jasně zformulovaném zadání na dopracování stane závazným podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Na tomto procesu se veřejnost může podílet formou ankety nebo účastí na veřejné diskuzi 23. listopadu 2010 v 17:30 v Urban centru na Staré radnici.

 

text Síma, foto a repro Marián K., brnovinky


{linkr:related;keywords:%C3%85%C2%99%C3%83%C2%ADmsk%C3%83%C2%A9+n%C3%83%C2%A1m%C3%84%C2%9Bst%C3%83%C2%AD;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

 

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze