brnovinky

Přepnout do PC verze

Velmi staré Staré Brno pamatuje mnoho, vysvětluje Dr. Pospíšil

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6630_MK

Zaparkovaná Škoda 100 dotváří starobrněnskou atmosféru.

Titulek, jak mnohý čtenář pochopil, je parafrází na název knihy Mileny Flodrové Staré Brno. Je to jediná nová publikace o Starém Brně a pokouší se o komplexní pohled.

Od doby jejího vydání však uplynulo několik let. Nové objevy archeologů vytvořily plastičtější obraz minulosti.

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6618_MK

Portál baziliky na Mendlově nám.

Výkopy na Vídeňské ulici naproti nemocnice Milosrdných bratří odhalily osídlení z nejmladší fáze starší doby kamenné epipaleolitu před asi 12 tisíci lety. Dále slovanský hřbitov ze střední a mladší doby hradištní z 10. až 12. století.

Naši předkové vybavili své mrtvé na onen svět skromnými dary stříbrných a bronzových ženských ozdob. Víc vzhledem k církevním zákazům dát nemohli a i tyto maličkosti byly přežitkem pohanství.

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6625_MK

Jeden z pomníků na Mendlově náměstí.

Hřbitov a v areálu nemocnice nalezené výrobní objekty – pece, dokládají teorii vedoucí výzkumu, archeoložky Dany Zapletalové. Teorie je, že původní brněnský hrad byl na Starém Brně a nikoliv jak dosud historici tvrdili na Petrově. Pravobřežní Svratka byla sídelním a výrobním areálem. O tom svědčí dosavadní nálezy. Levý břeh hlídal onen bahnitý hrad Brněn jak vypráví Kosmas a napovídá jeho jazykový původ ve výrazu pro bahno a bláto. Brněn byl obklopen vodou a bažinami, jak uvádí jeho jméno a hlídal důležitý brod přes Svratku. Na Ypsilantiho ulici byl v minulosti odhalen jeho val a více snad řeknou budoucí výzkumy.

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6644_MK

Doktor Pospíšil přibližuje historii Starého Brna.

V areálu starobrněnského kláštera byla nalezena rotunda a u ní pohřeb bojovníka vybaveného velkomoravskou sekerou. Staré Brno má, zdá se, i velkomoravskou minulost i když rotunda je až z 10. století. Nelze tak vyloučit možnost návštěvy Metoděje na Starém Brně už vzhledem k tomu, že barokní dějepisectví o staletí později oplývá návštěvou světce na různých poutních místech.

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6656_MK

Dr. Pospíšil káže o historii ve Svatoanenské kapli.

Čas trhnul oponou a změnilo se životní prostředí. Na horním toku Svratky a Svitavy kvetlo železářství a mizely lesy. Změnily se vodní poměry a našim předkům na Starém Brně začalo téct do jejich příbytků zvaných polozemnice. V chatách zapuštěných do země se ve středověku žilo běžně.

Nastalé povodně patrně přiměly bratra Přemysla Otakara I., markraběte Vladislava Jindřicha, aby přenesl v rámci středověké kolonizace a zakládání měst Brno na dnešní místo na kopečky. Pro Staré Brno nastala další kapitola o nic méně slavnější.

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6670_MK

Výzdoba Svatoanenské kaple.

Svou komendu se špitálem tam založili rytíři řádu svatého Jana později zvaní Maltézští rytíři. Korunované hlavy tam založily dva další klaštery. Byly to dvě si konkurující královny. Eliška Přemyslovna a Eliška Rejčka. Kolem obou klášterů dnes chodíme. Je to nemocnice svaté Anny a starobrněnský klášter.

Krásná Eliška Rejčka neokouzlovala pouze manžela Elišky Přemyslovny Jana Lucemburského. Vyvolávala tak její žárlivost ale i svého životního druha, premiéra a ministra financí posledních Přemyslovců a Lucemburků, Jindřicha z Lipé.

S tímto o mnoho let starším partnerem a jedním z nejmocnějších a nejbohatších mužů v království udržovala styky i při svém pobytu ve starobrněnském klášteře. Jeho smrti, jak uvádí dobová svědectví, velmi želela.

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6673_MK

Účastníci historické vycházky po Starém Brně.

Staré Brno tak bylo svědkem lásek královen i temperamentního Leoše Janáčka. Ten, jak uvádí profesor Miloš Štědroň, se zamilovával rád a často. Snad čtenář skok dějinami odpustí. Starobrněnský klášter byl centrem vzdělanosti. Janáček tam trávil dětská léta jako kostelní zpěváček Modráček.

Ve svém fejetonu v Lidových novinách vzpomíná, jak běhal přes zámeček na ulici Ypsilantiho s posílkami z kláštera po celém Brně. Jak říká: bylo tehdy město neveliké. Jako dospělý učil na učitelském ústavu v místech nynějšího nábřeží.

V domě, který stával na nynější smyčce tramvaje na Mendlově náměstí, bydlel. Zaznamenával tam i poslední vzdechy své dcery umírající na tyfus. Mezi mnoha jeho žáky vytvářejícími vzdělanost emancipujícího se českého národa byl i otec básníka Vítězslava Nezvala.

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6633_MK

Staré Brno a jeho dominanta.

Za všechny slavné, kteří prošli Starým Brnem, je z nejslavnějších opat starobrněnského kláštera Gregor Mendel - objevitel dědičnosti, ale i včelař experimentátor a meteorolog. Nejen, že pilně zaznamenával počasí, ale jako první popsal kulový blesk putující nad Starým Brnem.

V USA, kde evropské země průměrnému Američanovi splývají, znají dvě jména - Mendel a Janáček. Oba ke Starému Brnu neodmyslitelně patří, stejně jako české královny a velkomoravský bojovník.

Navštěvujete rádi Staré Brno? Která jeho část se vám líbí nejvíce?

text Dr. Vít Pospíšil, foto MaK., brnovinky

Velmi staré Staré Brno pamatuje mnoho, vysvětluje Dr. Pospíšil

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6630_MK

Zaparkovaná Škoda 100 dotváří starobrněnskou atmosféru.

Titulek, jak mnohý čtenář pochopil, je parafrází na název knihy Mileny Flodrové Staré Brno. Je to jediná nová publikace o Starém Brně a pokouší se o komplexní pohled.

Od doby jejího vydání však uplynulo několik let. Nové objevy archeologů vytvořily plastičtější obraz minulosti.

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6618_MK

Portál baziliky na Mendlově nám.

Výkopy na Vídeňské ulici naproti nemocnice Milosrdných bratří odhalily osídlení z nejmladší fáze starší doby kamenné epipaleolitu před asi 12 tisíci lety. Dále slovanský hřbitov ze střední a mladší doby hradištní z 10. až 12. století.

Naši předkové vybavili své mrtvé na onen svět skromnými dary stříbrných a bronzových ženských ozdob. Víc vzhledem k církevním zákazům dát nemohli a i tyto maličkosti byly přežitkem pohanství.

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6625_MK

Jeden z pomníků na Mendlově náměstí.

Hřbitov a v areálu nemocnice nalezené výrobní objekty – pece, dokládají teorii vedoucí výzkumu, archeoložky Dany Zapletalové. Teorie je, že původní brněnský hrad byl na Starém Brně a nikoliv jak dosud historici tvrdili na Petrově. Pravobřežní Svratka byla sídelním a výrobním areálem. O tom svědčí dosavadní nálezy. Levý břeh hlídal onen bahnitý hrad Brněn jak vypráví Kosmas a napovídá jeho jazykový původ ve výrazu pro bahno a bláto. Brněn byl obklopen vodou a bažinami, jak uvádí jeho jméno a hlídal důležitý brod přes Svratku. Na Ypsilantiho ulici byl v minulosti odhalen jeho val a více snad řeknou budoucí výzkumy.

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6644_MK

Doktor Pospíšil přibližuje historii Starého Brna.

V areálu starobrněnského kláštera byla nalezena rotunda a u ní pohřeb bojovníka vybaveného velkomoravskou sekerou. Staré Brno má, zdá se, i velkomoravskou minulost i když rotunda je až z 10. století. Nelze tak vyloučit možnost návštěvy Metoděje na Starém Brně už vzhledem k tomu, že barokní dějepisectví o staletí později oplývá návštěvou světce na různých poutních místech.

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6656_MK

Dr. Pospíšil káže o historii ve Svatoanenské kapli.

Čas trhnul oponou a změnilo se životní prostředí. Na horním toku Svratky a Svitavy kvetlo železářství a mizely lesy. Změnily se vodní poměry a našim předkům na Starém Brně začalo téct do jejich příbytků zvaných polozemnice. V chatách zapuštěných do země se ve středověku žilo běžně.

Nastalé povodně patrně přiměly bratra Přemysla Otakara I., markraběte Vladislava Jindřicha, aby přenesl v rámci středověké kolonizace a zakládání měst Brno na dnešní místo na kopečky. Pro Staré Brno nastala další kapitola o nic méně slavnější.

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6670_MK

Výzdoba Svatoanenské kaple.

Svou komendu se špitálem tam založili rytíři řádu svatého Jana později zvaní Maltézští rytíři. Korunované hlavy tam založily dva další klaštery. Byly to dvě si konkurující královny. Eliška Přemyslovna a Eliška Rejčka. Kolem obou klášterů dnes chodíme. Je to nemocnice svaté Anny a starobrněnský klášter.

Krásná Eliška Rejčka neokouzlovala pouze manžela Elišky Přemyslovny Jana Lucemburského. Vyvolávala tak její žárlivost ale i svého životního druha, premiéra a ministra financí posledních Přemyslovců a Lucemburků, Jindřicha z Lipé.

S tímto o mnoho let starším partnerem a jedním z nejmocnějších a nejbohatších mužů v království udržovala styky i při svém pobytu ve starobrněnském klášteře. Jeho smrti, jak uvádí dobová svědectví, velmi želela.

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6673_MK

Účastníci historické vycházky po Starém Brně.

Staré Brno tak bylo svědkem lásek královen i temperamentního Leoše Janáčka. Ten, jak uvádí profesor Miloš Štědroň, se zamilovával rád a často. Snad čtenář skok dějinami odpustí. Starobrněnský klášter byl centrem vzdělanosti. Janáček tam trávil dětská léta jako kostelní zpěváček Modráček.

Ve svém fejetonu v Lidových novinách vzpomíná, jak běhal přes zámeček na ulici Ypsilantiho s posílkami z kláštera po celém Brně. Jak říká: bylo tehdy město neveliké. Jako dospělý učil na učitelském ústavu v místech nynějšího nábřeží.

V domě, který stával na nynější smyčce tramvaje na Mendlově náměstí, bydlel. Zaznamenával tam i poslední vzdechy své dcery umírající na tyfus. Mezi mnoha jeho žáky vytvářejícími vzdělanost emancipujícího se českého národa byl i otec básníka Vítězslava Nezvala.

Mendlovo_namesti_kaple_Nemocnice_u_svate_Anny_Brno_13052010_IMG_6633_MK

Staré Brno a jeho dominanta.

Za všechny slavné, kteří prošli Starým Brnem, je z nejslavnějších opat starobrněnského kláštera Gregor Mendel - objevitel dědičnosti, ale i včelař experimentátor a meteorolog. Nejen, že pilně zaznamenával počasí, ale jako první popsal kulový blesk putující nad Starým Brnem.

V USA, kde evropské země průměrnému Američanovi splývají, znají dvě jména - Mendel a Janáček. Oba ke Starému Brnu neodmyslitelně patří, stejně jako české královny a velkomoravský bojovník.

Navštěvujete rádi Staré Brno? Která jeho část se vám líbí nejvíce?

text Dr. Vít Pospíšil, foto MaK., brnovinky

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze