brnovinky

Přepnout do PC verze

Vědci VFU odhalí rizika ptačí nákazy na člověka

608-Holubi-pigeons-ID-10013478-by-m bartoschVe středu 24. října 2012 pořádala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno úvodní mítink k projektu Školící centrum pro aviární medicínu (TAV). Zkoumá možnosti přenosu onemocnění z volně žijícího ptactva na člověka. TAV je přeshraničním projektem, na němž VFU spolupracuje s Veterinární univerzitou Vídeň a Státním veterinárním ústavem Jihlava. Spojení odborného potenciálu jednotlivých partnerů směřuje k získání nových poznatků o původcích onemocnění a vytvoření nových pravidel bezpečného zacházení s divokým ptactvem. Výsledky projektu ocení odborníci, neodborná veřejnost, ale také policisté a hasiči.

 

Interakce člověka s ptactvem s sebou nese určitá rizika. Jedno z rizik představuje přenos onemocnění z volně žijícího ptactva na člověka. Mezi významné původce takových onemocnění patří například chlamydie, salmonely či aviární mykobakterie. V paměti se stále ještě drží panika spojená s ptačí chřipkou. Tento projekt umožní podobným situacím a z nich vznikajícím panikám zabránit.

 

Veřejnost postrádá informace

 

„Veřejnost postrádá informace, neuvědomuje si možná rizika, a přitom žijeme ve velkých aglomeracích, které jsou plné volně žijících ptáků. Významné riziko pro přenos zoonóz mohou představovat především holubi, labutě a kachny,“ upozorňuje prof. Michael Hess z Veterinární univerzity Vídeň.

 

Spolupráce v rámci projektu TAV se zaměří na tři oblasti: výzkum, vzdělávání a služba obyvatelstvu. První oblast se týká výzkumu a výstupů, ke kterým vědci dospějí.

 

500 vzorků za rok

 

„Projekt předpokládá získání a zpracování asi 500 vzorků ročně,“ popisuje prof. Zdeněk Knotek z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Samotná analýza proběhne v laboratořích Státního veterinárního ústavu Jihlava a Veterinární univerzity Vídeň, které využívají moderní diagnostické metody molekulární biologie a umožní tak identifikaci původců nemocí.

 

„V rámci Státního veterinárního ústavu se bude na projektu nejvíce podílet oddělení bakteriologie, parazitologie a virologie,“ hovoří o spolupráci MVDr. Pavel Barták, zástupce ředitele SVÚ Jihlava.

 

V rámci druhé oblasti specialisté veterinárních klinik obou univerzit výsledky roztřídí podle protokolárních záznamů jednotlivých pacientů a možných původců nemocí. Odborný tým pak předá validní výsledky dalšímu okruhu zainteresovaných stran. Poznatky pak univerzity přenesou do výuky budoucích veterinárních lékařů.

 

Zapojí se i studenti

 

„Při veškeré činnosti, kterou budeme provádět, budou přítomní i studenti obou univerzit. Komunikace s veřejností proběhne také prostřednictvím workshopů, na kterých budou přítomni i studenti středních a základních škol, takže vzdělávací činnost bude probíhat na všech třech úrovních vzdělávání,“ hodnotí vzdělávací potenciál programu profesor Knotek.

 

Poslední oblast je služba veřejnosti. Výsledky projektu zprostředkují stěžejní poznatky o bezpečném zacházení s volně žijícími ptáky s ohledem na možná rizika. „Máme zájem na tom, abychom věděli, co nám hrozí. Těším se na výsledky projektu, informace pro nás budou velice přínosné,“ říká Václav Prášek z České ornitologické společnosti.

 

Přínos pro odborníky i veřejnost

 

Zpracované informace ocení odborná i laická veřejnost, zvláštní přínos z dosažených informací budou mít například hasiči, policisté nebo pracovníci záchranných center, kteří při své profesi s volně žijícími ptáky manipulují. Projekt má značný význam pro mnoho obyvatel hraničních regionů, především velkých aglomerací Brna a Vídně.

 

Projekt se zabývá aktuální problematikou zoonotického potenciálu volně žijících ptáků a je zaměřen i na vyhodnocení antimikrobiální rezistence izolovaných bakterií. Jedná se o první projekt tohoto typu v rámci regionální přeshraniční spolupráce regionů na VFU Brno, v tomto případě s Rakouskem. „Investice do znalostí přináší nejlepší úroky. Těším se na výsledky projektu, kterému se v unikátní přeshraniční spolupráci všechny tři instituce věnují,“ hodnotí projekt rektorka Sonja Hammerschmid z Veterinární univerzity ve Vídni.

 

Projekt TAV byl spuštěn 1. července 2012. Na základě kladného rozhodnutí Monitorovacího výboru o spolufinancování z prostředků Programu “Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013″ mohla Veterinární univerzita Vídeň zahájit projekt společně s partnery Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a  Státním veterinárním ústavem Jihlava. Projekt potrvá do konce roku 2014.

 

MaK., brnovinky, foto m_bartosch

Vědci VFU odhalí rizika ptačí nákazy na člověka

608-Holubi-pigeons-ID-10013478-by-m bartoschVe středu 24. října 2012 pořádala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno úvodní mítink k projektu Školící centrum pro aviární medicínu (TAV). Zkoumá možnosti přenosu onemocnění z volně žijícího ptactva na člověka. TAV je přeshraničním projektem, na němž VFU spolupracuje s Veterinární univerzitou Vídeň a Státním veterinárním ústavem Jihlava. Spojení odborného potenciálu jednotlivých partnerů směřuje k získání nových poznatků o původcích onemocnění a vytvoření nových pravidel bezpečného zacházení s divokým ptactvem. Výsledky projektu ocení odborníci, neodborná veřejnost, ale také policisté a hasiči.

 

Interakce člověka s ptactvem s sebou nese určitá rizika. Jedno z rizik představuje přenos onemocnění z volně žijícího ptactva na člověka. Mezi významné původce takových onemocnění patří například chlamydie, salmonely či aviární mykobakterie. V paměti se stále ještě drží panika spojená s ptačí chřipkou. Tento projekt umožní podobným situacím a z nich vznikajícím panikám zabránit.

 

Veřejnost postrádá informace

 

„Veřejnost postrádá informace, neuvědomuje si možná rizika, a přitom žijeme ve velkých aglomeracích, které jsou plné volně žijících ptáků. Významné riziko pro přenos zoonóz mohou představovat především holubi, labutě a kachny,“ upozorňuje prof. Michael Hess z Veterinární univerzity Vídeň.

 

Spolupráce v rámci projektu TAV se zaměří na tři oblasti: výzkum, vzdělávání a služba obyvatelstvu. První oblast se týká výzkumu a výstupů, ke kterým vědci dospějí.

 

500 vzorků za rok

 

„Projekt předpokládá získání a zpracování asi 500 vzorků ročně,“ popisuje prof. Zdeněk Knotek z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Samotná analýza proběhne v laboratořích Státního veterinárního ústavu Jihlava a Veterinární univerzity Vídeň, které využívají moderní diagnostické metody molekulární biologie a umožní tak identifikaci původců nemocí.

 

„V rámci Státního veterinárního ústavu se bude na projektu nejvíce podílet oddělení bakteriologie, parazitologie a virologie,“ hovoří o spolupráci MVDr. Pavel Barták, zástupce ředitele SVÚ Jihlava.

 

V rámci druhé oblasti specialisté veterinárních klinik obou univerzit výsledky roztřídí podle protokolárních záznamů jednotlivých pacientů a možných původců nemocí. Odborný tým pak předá validní výsledky dalšímu okruhu zainteresovaných stran. Poznatky pak univerzity přenesou do výuky budoucích veterinárních lékařů.

 

Zapojí se i studenti

 

„Při veškeré činnosti, kterou budeme provádět, budou přítomní i studenti obou univerzit. Komunikace s veřejností proběhne také prostřednictvím workshopů, na kterých budou přítomni i studenti středních a základních škol, takže vzdělávací činnost bude probíhat na všech třech úrovních vzdělávání,“ hodnotí vzdělávací potenciál programu profesor Knotek.

 

Poslední oblast je služba veřejnosti. Výsledky projektu zprostředkují stěžejní poznatky o bezpečném zacházení s volně žijícími ptáky s ohledem na možná rizika. „Máme zájem na tom, abychom věděli, co nám hrozí. Těším se na výsledky projektu, informace pro nás budou velice přínosné,“ říká Václav Prášek z České ornitologické společnosti.

 

Přínos pro odborníky i veřejnost

 

Zpracované informace ocení odborná i laická veřejnost, zvláštní přínos z dosažených informací budou mít například hasiči, policisté nebo pracovníci záchranných center, kteří při své profesi s volně žijícími ptáky manipulují. Projekt má značný význam pro mnoho obyvatel hraničních regionů, především velkých aglomerací Brna a Vídně.

 

Projekt se zabývá aktuální problematikou zoonotického potenciálu volně žijících ptáků a je zaměřen i na vyhodnocení antimikrobiální rezistence izolovaných bakterií. Jedná se o první projekt tohoto typu v rámci regionální přeshraniční spolupráce regionů na VFU Brno, v tomto případě s Rakouskem. „Investice do znalostí přináší nejlepší úroky. Těším se na výsledky projektu, kterému se v unikátní přeshraniční spolupráci všechny tři instituce věnují,“ hodnotí projekt rektorka Sonja Hammerschmid z Veterinární univerzity ve Vídni.

 

Projekt TAV byl spuštěn 1. července 2012. Na základě kladného rozhodnutí Monitorovacího výboru o spolufinancování z prostředků Programu “Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013″ mohla Veterinární univerzita Vídeň zahájit projekt společně s partnery Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a  Státním veterinárním ústavem Jihlava. Projekt potrvá do konce roku 2014.

 

MaK., brnovinky, foto m_bartosch

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze