brnovinky

Přepnout do PC verze

Proč zaměstnanci v Brně nechtějí chodit do firemních kurzů?

Let's go to school! Jazyková škola Pelican Brno.

Firemní vzdělávání v dnešní době zažívá podle sdělení jazykových škol prý malou revoluci. Stále více šéfů firem si uvědomuje jeho důležitost a je ochotno do něj investovat více peněz než před několika lety. Ale proč se zaměstnanci do firemních kurzů moc nehrnou? Důvody i možné řešení prozrazují metodici brněnské jazykové školy PELICAN.

Firemní vzdělávání jako investice

Manažeři či ředitelé firem už dnes chápou, že firemní vzdělávání není benefitem pro zaměstnance, ale investicí do lidského kapitálu s poměrně rychlou návratností.

To platí obzvláště u jazykového vzdělávání, které, na rozdíl od některých soft skills kurzů, má přímé dopady na kvalitu a efektivitu práce. Firemní výuka angličtiny umožní zaměstnanci získat či prohloubit si svoji stávající úroveň ovládání jazyka a lépe a efektivněji tak zvládat své každodenní úkony.

Navíc „otevírá dveře“ i k dodatečnému vzdělávání, neboť řada rozšiřujících příruček, materiálů a metodik je dostupná pouze v anglickém jazyce. Ušetříte tak za případné překlady nemalé peníze.

Proč zaměstnanci nechtějí chodit do firemních kurzů?

Proč zaměstnanci nechodí rádi na firemní kurzy?

Několik personálních šéfů z oblasti HR prozradilo své zkušenosti. Jejich výpovědi se většinou shodují. Pokud nebyla docházka stoprocentní, našel se většinou jeden až dva problémoví zaměstnanci, kteří na kurzy nedocházeli.

S dalšími a dalšími hodinami tento počet problémových zaměstnanců narůstal. Jednomu z personálních šéfů se dokonce stalo, že v průběhu pracovní doby se zaměstnanci domluvili, a v domnění, že když to udělají všichni, tak se na nic nepřijde, vyrazili místo na firemní kurzy angličtiny po práci na bowling.

Případy, kdy nepřijde žádný či většina zaměstnanců na firemní vzdělávání bohužel nejsou ojedinělé.

Důvody: nadměrná zátěz, únava, stres

Více uvádí metodik z jazykové školy PELICAN, kde se riziky nízké účasti a jejich zvládání dlouhodobě zabývají:

Důvody mohou být různé, často je to ale způsobené tím, že zaměstnanci nenajdou sami u sebe dostatečné zdůvodnění, kterým by se přesvědčili pro vynaložení úsilí ke studiu jazyka. Nebo ho v sobě najdou, ale výsledky nejsou hned viditelné a oni tak svoji vnitřní motivaci postupně ztratí.

Kurzy navíc většinou probíhají po anebo před pracovní dobou, což prodlužuje jejich pracovní den, zvyšuje stres a všeobecná únava vede k myšlenkám na kurz nepřijít a prodloužit si tak volný čas. Nesmíme opomínat také rodinný život, který prodloužením pracovní doby trpí a to ve výsledku vede ještě k většímu stresu a neochotě na kurz docházet.

Místo angličtiny šli zaměstnanci na bowling

Jak se dá sehnat v Brně kvalitní firemní angličtina, kde by kromě pokroků v učení hlídali i docházku a preventivními opatřeními zabránili excesům, jako byl například výše zmíněný výlet na bowling?

Jazyková škola PELICAN patří k nejlepším v brněnském regionu, s prevencí nízké docházky, tam mají bohaté zkušenosti. Čím to?

Metodik školy PELICAN provede před začátkem kurzů testování všech zaměstnanců formou ústního pohovoru, podle kterého určí jejich jazykovou úroveň, rozdělí je do skupin a stanoví cíl kurzu pro každou skupinu.

Zaměstnavatelé určí pravidla pro složení závěrečné zkoušky a informují o nich zaměstnance před začátkem kurzu. Lektor ve spolupráci se zaměstnavatelem stanoví reálné cíle, kterých lze během kurzu dosáhnout.

V průběhu kurzu lektor 1× za 6 měsíců zaměstnance otestuje a vypracuje písemné hodnocení každého z nich. Pro zlepšení kvality výuky lektor navíc předloží zaměstnancům dotazníky spokojenosti, které následně analyzuje a předkládá zaměstnavateli s návrhem na další postup.

Jazyková škola Pelican Brno – firemní kurzy v Brně.

K lepší docházce gamifikací

Vhodně zvolený den a čas výuky vede k posílení motivace a jejímu udržení, proto metodik školy PELICAN po domluvě se zaměstnavatelem navrhne nejvhodnější dobu výuky. Lektoři školy využívají konceptu gamifikace.

Jedná se o použití prvků herního designu a herních principů v kontextu vzdělávání cizích jazyků. Důvod pro využití tohoto konceptu je jednoduchý – využití herních struktur podporuje motivaci studentů, produktivitu a učení.

Techniky gamifikace vyplývají ze základních potřeb studenta dosáhnout viditelných výsledků, úspěchu, komunikace, soutěžit a projevit se.

Za poctivou docházku odměna

Systém gamifikace je založený na pozitivní motivaci, používá odměn pro ty, kteří dosáhnou požadovaných výsledků nebo vyhrají v soutěži mezi studenty. Typy odměn jsou například body, odznaky nebo úrovně, které představují a posilňují vnímání pokroku mezi studenty.

Následně je pak důležité, aby ukazatele pokroku nezůstaly pouze v teoretické rovině. Při dosažení určité úrovně či počtu bodů bývá student odměněn třeba slevovými poukazy, poukazy k jídlu v restauraci nebo jinými benefity.

Pro více informací o moderních možnostech výuky a lepší motivaci zaměstnanců navštivte webové stránky jazykové školy PELICAN.

PR, brnovinky, zdroj Jazyková škola PELICAN

Proč zaměstnanci v Brně nechtějí chodit do firemních kurzů?

Let's go to school! Jazyková škola Pelican Brno.

Firemní vzdělávání v dnešní době zažívá podle sdělení jazykových škol prý malou revoluci. Stále více šéfů firem si uvědomuje jeho důležitost a je ochotno do něj investovat více peněz než před několika lety. Ale proč se zaměstnanci do firemních kurzů moc nehrnou? Důvody i možné řešení prozrazují metodici brněnské jazykové školy PELICAN.

Firemní vzdělávání jako investice

Manažeři či ředitelé firem už dnes chápou, že firemní vzdělávání není benefitem pro zaměstnance, ale investicí do lidského kapitálu s poměrně rychlou návratností.

To platí obzvláště u jazykového vzdělávání, které, na rozdíl od některých soft skills kurzů, má přímé dopady na kvalitu a efektivitu práce. Firemní výuka angličtiny umožní zaměstnanci získat či prohloubit si svoji stávající úroveň ovládání jazyka a lépe a efektivněji tak zvládat své každodenní úkony.

Navíc „otevírá dveře“ i k dodatečnému vzdělávání, neboť řada rozšiřujících příruček, materiálů a metodik je dostupná pouze v anglickém jazyce. Ušetříte tak za případné překlady nemalé peníze.

Proč zaměstnanci nechtějí chodit do firemních kurzů?

Proč zaměstnanci nechodí rádi na firemní kurzy?

Několik personálních šéfů z oblasti HR prozradilo své zkušenosti. Jejich výpovědi se většinou shodují. Pokud nebyla docházka stoprocentní, našel se většinou jeden až dva problémoví zaměstnanci, kteří na kurzy nedocházeli.

S dalšími a dalšími hodinami tento počet problémových zaměstnanců narůstal. Jednomu z personálních šéfů se dokonce stalo, že v průběhu pracovní doby se zaměstnanci domluvili, a v domnění, že když to udělají všichni, tak se na nic nepřijde, vyrazili místo na firemní kurzy angličtiny po práci na bowling.

Případy, kdy nepřijde žádný či většina zaměstnanců na firemní vzdělávání bohužel nejsou ojedinělé.

Důvody: nadměrná zátěz, únava, stres

Více uvádí metodik z jazykové školy PELICAN, kde se riziky nízké účasti a jejich zvládání dlouhodobě zabývají:

Důvody mohou být různé, často je to ale způsobené tím, že zaměstnanci nenajdou sami u sebe dostatečné zdůvodnění, kterým by se přesvědčili pro vynaložení úsilí ke studiu jazyka. Nebo ho v sobě najdou, ale výsledky nejsou hned viditelné a oni tak svoji vnitřní motivaci postupně ztratí.

Kurzy navíc většinou probíhají po anebo před pracovní dobou, což prodlužuje jejich pracovní den, zvyšuje stres a všeobecná únava vede k myšlenkám na kurz nepřijít a prodloužit si tak volný čas. Nesmíme opomínat také rodinný život, který prodloužením pracovní doby trpí a to ve výsledku vede ještě k většímu stresu a neochotě na kurz docházet.

Místo angličtiny šli zaměstnanci na bowling

Jak se dá sehnat v Brně kvalitní firemní angličtina, kde by kromě pokroků v učení hlídali i docházku a preventivními opatřeními zabránili excesům, jako byl například výše zmíněný výlet na bowling?

Jazyková škola PELICAN patří k nejlepším v brněnském regionu, s prevencí nízké docházky, tam mají bohaté zkušenosti. Čím to?

Metodik školy PELICAN provede před začátkem kurzů testování všech zaměstnanců formou ústního pohovoru, podle kterého určí jejich jazykovou úroveň, rozdělí je do skupin a stanoví cíl kurzu pro každou skupinu.

Zaměstnavatelé určí pravidla pro složení závěrečné zkoušky a informují o nich zaměstnance před začátkem kurzu. Lektor ve spolupráci se zaměstnavatelem stanoví reálné cíle, kterých lze během kurzu dosáhnout.

V průběhu kurzu lektor 1× za 6 měsíců zaměstnance otestuje a vypracuje písemné hodnocení každého z nich. Pro zlepšení kvality výuky lektor navíc předloží zaměstnancům dotazníky spokojenosti, které následně analyzuje a předkládá zaměstnavateli s návrhem na další postup.

Jazyková škola Pelican Brno – firemní kurzy v Brně.

K lepší docházce gamifikací

Vhodně zvolený den a čas výuky vede k posílení motivace a jejímu udržení, proto metodik školy PELICAN po domluvě se zaměstnavatelem navrhne nejvhodnější dobu výuky. Lektoři školy využívají konceptu gamifikace.

Jedná se o použití prvků herního designu a herních principů v kontextu vzdělávání cizích jazyků. Důvod pro využití tohoto konceptu je jednoduchý – využití herních struktur podporuje motivaci studentů, produktivitu a učení.

Techniky gamifikace vyplývají ze základních potřeb studenta dosáhnout viditelných výsledků, úspěchu, komunikace, soutěžit a projevit se.

Za poctivou docházku odměna

Systém gamifikace je založený na pozitivní motivaci, používá odměn pro ty, kteří dosáhnou požadovaných výsledků nebo vyhrají v soutěži mezi studenty. Typy odměn jsou například body, odznaky nebo úrovně, které představují a posilňují vnímání pokroku mezi studenty.

Následně je pak důležité, aby ukazatele pokroku nezůstaly pouze v teoretické rovině. Při dosažení určité úrovně či počtu bodů bývá student odměněn třeba slevovými poukazy, poukazy k jídlu v restauraci nebo jinými benefity.

Pro více informací o moderních možnostech výuky a lepší motivaci zaměstnanců navštivte webové stránky jazykové školy PELICAN.

PR, brnovinky, zdroj Jazyková škola PELICAN

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze