brnovinky

Přepnout do PC verze

Soutěž o nejlepšího brněnského hráče Backgammonu bude v Leyaly

promo_uvod_Backgammon_turnaj_IMG_0708Soutěž o nejlepšího brněnského hráče Backgammonu bude v Leyaly

Během měsíce ledna začne v brněnské kavárně Leyaly turnaj v královské hře. Známe ji pod různými názvy: Backgammon, Tawle, Vrhcáby, Royal game a dalšími. Její historie sahá až do dávné Mezopotámie. S jistotou můžeme říci, že se jedná o nejstarší deskovou hru jakou svět zná. Procvičuje logiku, ale kdo ji zná, tak ví, že i sebeovládání. Adrenalin je totiž v této akční hře vždy přítomen, takže i diváci se nenudí.

 

A protože se v brněnských čajovnách backgammon hraje, Leyaly připravila pro tyto nadšence turnaj, který určí toho nejlepšího v našem městě!

 

Přihlášení hráči neplatí startovné a ke hře mohou popíjet čaj z marocké máty. Zahajovací kolo proběhne 22. 1. 2010 úderem sedmnácté hodiny v již výše zmiňované kavárně Leyaly na ulici Koliště č.p. 3 v Brně. Přihlásit se můžete do 15. ledna na mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonním čísle +420 602 745 955. Kavárna Leyaly pro vítěze připravila atraktivní ceny a bonusy!

Pravidla hry backgammon

1. Počet hráčů : 2

 

2. Potřeby

2.1 Herní plán má tvar obdélníka, rozděleného na dvě stejné části. Na delších stranách je vyznačeno po dvanácti klínovitých polích, střídavě tmavých a světlých. Mezi šestým a sedmým klínem bývá pruh, zvaný bar, který odděluje obě poloviny herního plánu. Oba hráči říkají prvním šesti polím na své straně vnitřní pole, druhé šestici (sedmému až dvanáctému) vnější pole. 2.2 Hrací kameny : 15 kamenů černých, 15 bílých. Originální kameny se podobají dámovým, ale jsou poněkud větší. 2.3 Dvě kubické hrací kostky. uvod_Backgammon_turnaj_plan

 

3. Výchozí situace :

Kameny jsou před zahájením partie rozestaveny tak, jak ukazuje obrázek.

4. Úkol hráčů:

Dovést všechny své kameny na svá vnitřní pole a odtud je vyvést z desky ven dřív, než se to podaří soupeřovi

 

5. Tahy

5.1 Hra začíná tím, že každý hráč hodí jednou kostkou. Na základě hodu se určuje, kdo začne hrát první a jaká čísla se budou hrát. 5.2 V případě, že oba hodí stejné číslo, hod opakují do té doby, dokud nepadnou různá čísla. 5.3 Hráč, který hodil vyšší číslo, začíná (má též právo si zvolit barvu kamenů) a přesouvá své kameny o čísla, která padla při úvodním hodu na kostkách. 5.4 Tahy jsou povinné. 5.5 Kdo nemůže část tahu nebo celý tah provést, musí se jich vzdát.

 

6. Pohyb kamenů

6.1 Směr postupu. Kameny každého hráče postupují jedním směrem, vždy od soupeřových vnitřních polí přes jeho vnější pole na vlastní vnější pole a dál na vlastní vnitřní pole. To znamená, že bílé a černé kameny putují po desce v protichůdném směru. 6.2 Posun dvou kamenů. Padnou-li na kostkách dvě různá čísla, může hráč posunout dva své různé kameny. První o tolik polí, kolik ok se ukázalo na první kostce, druhý o tolik polí, kolik ok padlo na druhé kostce. Nezáleží na tom, který kámen bude přemístěn dříve a který později. 6.3 Posun jednoho kamene. Když je to pro nás výhodnější, můžeme místo dvou různých kamenů posunout jediný kámen o tolik polí, kolik ok padlo na obou kostkách dohromady. S jedním kamenem táhneme také tehdy, můžeme-li využít jen vrhu jediné kostky - posuneme jej o tolik polí, kolik ok ukázala. 6.4 Postup tří nebo čtyř kamenů. Padne-li na obou kostkách stejné číslo (například 3 a 3), můžeme tohoto vrhu využít dvakrát, čtyřmi různými způsoby: posunout buď čtyři různé kameny o tři pole, nebo tři kameny - jeden o šest polí, další dva o tři pole. Možné jsou i další kombinace, smíme přemístit jen dva kameny, každý o šest polí, případně jediný kámen o dvanáct polí.

 

7. Boj kamenů

7.1 Osamělý kámen je nechráněný a když na jeho poli skončí postup soupeřův kámen, odlišně zbarvený, je osamělý kámen dočasně vyřazen ze hry. Jeho vlastník jej přemístí doprostřed desky na přepážku, která odděluje vnitřní a vnější pole. 7.2 Opěrné body. Pole, na kterém leží dva nebo více kamenů jedné barvy, je považováno za opěrný bod. Kámen jiné barvy tam nesmí skončit postup, může přes opěrný bod při tahu jen přejít bez zastavení. Čím víc opěrných bodů za sebou vybudujeme, tím více znesnadníme soupeři postup jeho kamenů.

 

8. Návrat dočasně vyřazených kamenů do hry.

Dokud máme některý kámen na baru, nesmíme přesunout na desce žádný svůj kámen. Musíme proto nejdřív vyřazený kámen vrátit na některé ze soupeřových vnitřních polí. To se nám podaří jen tehdy, když počet ok na jedné z obou vržených kostek odpovídá pořadovému číslu soupeřova vnitřního pole, kde protivník nemá opěrný bod. Například vržené kostky padnou dvěma a šesti oky navrch. Soupeřovo šesté vnitřní pole je obsazeno třemi jeho kameny, náš kámen z přepážky tam nesmí. Zato druhé vnitřní pole jé prázdné, proto na ně můžeme kámen z přepážky nasadit a tím ho znovu zařadit do hry. Od této chvíle smíme opět využívat všech vrhů k posunu svých kamenů. V našem příkladu jsme už využili kostku s dvojkou a teď ještě zbývá druhá kostka, na níž padla šestka. Buď hned posuneme nasazený kámen o šest polí, nebo přesuneme místo něho kterýkoli jiný kámen.

 

9. Vyvádění kamenů z desky ven

9.1 Závěrečná fáze hry. V první části hry mají oba soupeři dovést všechny své kameny na vnitřní pole (označená čísly 1-6); Teprve když máme všech patnáct kamenů na vnitřních polích, můžeme je postupně vyvádět z desky ven. Podobně jako při přesunu kamenů lze i v této závěrečné části hry využít obou kostek pro jeden nebo dva kameny a při dvou stejných číslech pro tři nebo čtyři kameny. 9.2 Padne-li na kostce číslo, které odpovídá číslu vnitřního pole, na němž stojí náš kámen, vyvedeme tento kámen z desky, (Například na první kostce jsou tři oka, na druhé jedno. Smíme vyvést jeden kámen ze třetího vnitřního pole, druhý z prvního.) 9.3 Jestliže na kostce padne číslo, které odpovídá prázdnému poli, nesmí být podle této kostky vyveden z desky kámen stojící na jiném poli. Jediná výjimka platí tehdy, když žádné pole s vyšším číslem už není obsazeno naším kamenem - potom můžeme využít i tohoto vrhu a vyvést z desky ven kámen ležící na poli nejvzdálenějším od okraje desky. (Například jedna kostka padne pětkou, druhá šestkou navrch a naše kameny jsou již jen na 3. a 4. polích. Smíme tedy výjimečně vyvést dva kameny ze 4. pole, a pokud je tam jen jediný kámen, tedy i jeden kámen ze 3. pole.) 9.4 Vyřazení kamene v závěrečné fázi hry. Když je některý náš kámen soupeřem vyhozen po zahájení konečné části hry (máme všechny své kameny na vlastních vnitřních polích a vyvádíme je z desky ven), platí pravidla 7.1,8. a 9.1 v plném rozsahu. Musíme vyřazený kámen položit na přepážku a dokud ho nenasadíme do hry na některém soupeřově vnitřním poli a pak nedovedeme přes celou desku na vlastní vnitřní pole, nesmíme vyvádět žádné své kameny z desky ven.

 

10. Zakončení hry

10.1 Vítězí hráč, který vyvede všechny své kameny z desky dřív, než se to podaří soupeřovi. 10.2 Ve vrhcábech existují tři druhy proher. Obyčejná, která nastane, pokud hráč, který prohrál, už také začal odebírat. Obyčejná prohra je za bočet bodů, které ukazuje zdvojovací kostka. Gammon, který nastane, pokud hráč, který prohrál, nezačal vůbec odebírat a nemá ani jeden svůj kámen v soupeřově vnitřním poli nebo na přepážce. Gammon je za dvojnásobek počtu bodů na zdvojovací kostce. Backgammon, který nastane, pokud ten, který prohrál, má alespoň jeden kámen v soupeřově vnitřním poli nebo na přepážce a nevyvedl ještě ani jeden kámen z desky. Backgammon je za trojnásobek počtu bodů, které ukazuje zdvojovací kostka.

 

Přijďte zkusit své štěstí a pobavit se.


text Síma, zdroj Leyaly, Backgammon - Jiří Vít, ilustrační foto Marián K., BrNovinky (Piraeus, Řecko 2009)


Backgammonový turnaj bude sledovat i Lama Rek, výrobce korku s potiskem - www.LamaRek.cz

Soutěž o nejlepšího brněnského hráče Backgammonu bude v Leyaly

promo_uvod_Backgammon_turnaj_IMG_0708Soutěž o nejlepšího brněnského hráče Backgammonu bude v Leyaly

Během měsíce ledna začne v brněnské kavárně Leyaly turnaj v královské hře. Známe ji pod různými názvy: Backgammon, Tawle, Vrhcáby, Royal game a dalšími. Její historie sahá až do dávné Mezopotámie. S jistotou můžeme říci, že se jedná o nejstarší deskovou hru jakou svět zná. Procvičuje logiku, ale kdo ji zná, tak ví, že i sebeovládání. Adrenalin je totiž v této akční hře vždy přítomen, takže i diváci se nenudí.

 

A protože se v brněnských čajovnách backgammon hraje, Leyaly připravila pro tyto nadšence turnaj, který určí toho nejlepšího v našem městě!

 

Přihlášení hráči neplatí startovné a ke hře mohou popíjet čaj z marocké máty. Zahajovací kolo proběhne 22. 1. 2010 úderem sedmnácté hodiny v již výše zmiňované kavárně Leyaly na ulici Koliště č.p. 3 v Brně. Přihlásit se můžete do 15. ledna na mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonním čísle +420 602 745 955. Kavárna Leyaly pro vítěze připravila atraktivní ceny a bonusy!

Pravidla hry backgammon

1. Počet hráčů : 2

 

2. Potřeby

2.1 Herní plán má tvar obdélníka, rozděleného na dvě stejné části. Na delších stranách je vyznačeno po dvanácti klínovitých polích, střídavě tmavých a světlých. Mezi šestým a sedmým klínem bývá pruh, zvaný bar, který odděluje obě poloviny herního plánu. Oba hráči říkají prvním šesti polím na své straně vnitřní pole, druhé šestici (sedmému až dvanáctému) vnější pole. 2.2 Hrací kameny : 15 kamenů černých, 15 bílých. Originální kameny se podobají dámovým, ale jsou poněkud větší. 2.3 Dvě kubické hrací kostky. uvod_Backgammon_turnaj_plan

 

3. Výchozí situace :

Kameny jsou před zahájením partie rozestaveny tak, jak ukazuje obrázek.

4. Úkol hráčů:

Dovést všechny své kameny na svá vnitřní pole a odtud je vyvést z desky ven dřív, než se to podaří soupeřovi

 

5. Tahy

5.1 Hra začíná tím, že každý hráč hodí jednou kostkou. Na základě hodu se určuje, kdo začne hrát první a jaká čísla se budou hrát. 5.2 V případě, že oba hodí stejné číslo, hod opakují do té doby, dokud nepadnou různá čísla. 5.3 Hráč, který hodil vyšší číslo, začíná (má též právo si zvolit barvu kamenů) a přesouvá své kameny o čísla, která padla při úvodním hodu na kostkách. 5.4 Tahy jsou povinné. 5.5 Kdo nemůže část tahu nebo celý tah provést, musí se jich vzdát.

 

6. Pohyb kamenů

6.1 Směr postupu. Kameny každého hráče postupují jedním směrem, vždy od soupeřových vnitřních polí přes jeho vnější pole na vlastní vnější pole a dál na vlastní vnitřní pole. To znamená, že bílé a černé kameny putují po desce v protichůdném směru. 6.2 Posun dvou kamenů. Padnou-li na kostkách dvě různá čísla, může hráč posunout dva své různé kameny. První o tolik polí, kolik ok se ukázalo na první kostce, druhý o tolik polí, kolik ok padlo na druhé kostce. Nezáleží na tom, který kámen bude přemístěn dříve a který později. 6.3 Posun jednoho kamene. Když je to pro nás výhodnější, můžeme místo dvou různých kamenů posunout jediný kámen o tolik polí, kolik ok padlo na obou kostkách dohromady. S jedním kamenem táhneme také tehdy, můžeme-li využít jen vrhu jediné kostky - posuneme jej o tolik polí, kolik ok ukázala. 6.4 Postup tří nebo čtyř kamenů. Padne-li na obou kostkách stejné číslo (například 3 a 3), můžeme tohoto vrhu využít dvakrát, čtyřmi různými způsoby: posunout buď čtyři různé kameny o tři pole, nebo tři kameny - jeden o šest polí, další dva o tři pole. Možné jsou i další kombinace, smíme přemístit jen dva kameny, každý o šest polí, případně jediný kámen o dvanáct polí.

 

7. Boj kamenů

7.1 Osamělý kámen je nechráněný a když na jeho poli skončí postup soupeřův kámen, odlišně zbarvený, je osamělý kámen dočasně vyřazen ze hry. Jeho vlastník jej přemístí doprostřed desky na přepážku, která odděluje vnitřní a vnější pole. 7.2 Opěrné body. Pole, na kterém leží dva nebo více kamenů jedné barvy, je považováno za opěrný bod. Kámen jiné barvy tam nesmí skončit postup, může přes opěrný bod při tahu jen přejít bez zastavení. Čím víc opěrných bodů za sebou vybudujeme, tím více znesnadníme soupeři postup jeho kamenů.

 

8. Návrat dočasně vyřazených kamenů do hry.

Dokud máme některý kámen na baru, nesmíme přesunout na desce žádný svůj kámen. Musíme proto nejdřív vyřazený kámen vrátit na některé ze soupeřových vnitřních polí. To se nám podaří jen tehdy, když počet ok na jedné z obou vržených kostek odpovídá pořadovému číslu soupeřova vnitřního pole, kde protivník nemá opěrný bod. Například vržené kostky padnou dvěma a šesti oky navrch. Soupeřovo šesté vnitřní pole je obsazeno třemi jeho kameny, náš kámen z přepážky tam nesmí. Zato druhé vnitřní pole jé prázdné, proto na ně můžeme kámen z přepážky nasadit a tím ho znovu zařadit do hry. Od této chvíle smíme opět využívat všech vrhů k posunu svých kamenů. V našem příkladu jsme už využili kostku s dvojkou a teď ještě zbývá druhá kostka, na níž padla šestka. Buď hned posuneme nasazený kámen o šest polí, nebo přesuneme místo něho kterýkoli jiný kámen.

 

9. Vyvádění kamenů z desky ven

9.1 Závěrečná fáze hry. V první části hry mají oba soupeři dovést všechny své kameny na vnitřní pole (označená čísly 1-6); Teprve když máme všech patnáct kamenů na vnitřních polích, můžeme je postupně vyvádět z desky ven. Podobně jako při přesunu kamenů lze i v této závěrečné části hry využít obou kostek pro jeden nebo dva kameny a při dvou stejných číslech pro tři nebo čtyři kameny. 9.2 Padne-li na kostce číslo, které odpovídá číslu vnitřního pole, na němž stojí náš kámen, vyvedeme tento kámen z desky, (Například na první kostce jsou tři oka, na druhé jedno. Smíme vyvést jeden kámen ze třetího vnitřního pole, druhý z prvního.) 9.3 Jestliže na kostce padne číslo, které odpovídá prázdnému poli, nesmí být podle této kostky vyveden z desky kámen stojící na jiném poli. Jediná výjimka platí tehdy, když žádné pole s vyšším číslem už není obsazeno naším kamenem - potom můžeme využít i tohoto vrhu a vyvést z desky ven kámen ležící na poli nejvzdálenějším od okraje desky. (Například jedna kostka padne pětkou, druhá šestkou navrch a naše kameny jsou již jen na 3. a 4. polích. Smíme tedy výjimečně vyvést dva kameny ze 4. pole, a pokud je tam jen jediný kámen, tedy i jeden kámen ze 3. pole.) 9.4 Vyřazení kamene v závěrečné fázi hry. Když je některý náš kámen soupeřem vyhozen po zahájení konečné části hry (máme všechny své kameny na vlastních vnitřních polích a vyvádíme je z desky ven), platí pravidla 7.1,8. a 9.1 v plném rozsahu. Musíme vyřazený kámen položit na přepážku a dokud ho nenasadíme do hry na některém soupeřově vnitřním poli a pak nedovedeme přes celou desku na vlastní vnitřní pole, nesmíme vyvádět žádné své kameny z desky ven.

 

10. Zakončení hry

10.1 Vítězí hráč, který vyvede všechny své kameny z desky dřív, než se to podaří soupeřovi. 10.2 Ve vrhcábech existují tři druhy proher. Obyčejná, která nastane, pokud hráč, který prohrál, už také začal odebírat. Obyčejná prohra je za bočet bodů, které ukazuje zdvojovací kostka. Gammon, který nastane, pokud hráč, který prohrál, nezačal vůbec odebírat a nemá ani jeden svůj kámen v soupeřově vnitřním poli nebo na přepážce. Gammon je za dvojnásobek počtu bodů na zdvojovací kostce. Backgammon, který nastane, pokud ten, který prohrál, má alespoň jeden kámen v soupeřově vnitřním poli nebo na přepážce a nevyvedl ještě ani jeden kámen z desky. Backgammon je za trojnásobek počtu bodů, které ukazuje zdvojovací kostka.

 

Přijďte zkusit své štěstí a pobavit se.


text Síma, zdroj Leyaly, Backgammon - Jiří Vít, ilustrační foto Marián K., BrNovinky (Piraeus, Řecko 2009)


Backgammonový turnaj bude sledovat i Lama Rek, výrobce korku s potiskem - www.LamaRek.cz

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze