brnovinky

Přepnout do PC verze

Brněnští studenti VŠ si poklábosí v terénu. V rámci prověrky

608 talking ID-10055043 by Stuart MilesZimní semestr začíná, studenti Masarykovy univerzity a VUT Brno si před několika fakultami mohou v úterý 25. a ve středu 26. září prověřit své jazykové schopnosti. K dispozici jim budou kvalifikovaní lektoři, kteří jejich jazykovou úroveň otestují přímo v terénu.


 

Na začátku zimního semestru budou mít studenti Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického jedinečnou možnost prověřit si, jak jsou na tom s angličtinou. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno Kotlářská pro studenty připravila akci, při níž budou mít možnost si prostřednictvím krátkého rozhovoru v angličtině ověřit, na jaké úrovni jsou jejich jazykové znalosti.

 

Kvalifikovaní lektoři v terénu

 

„Touto akcí bychom chtěli dát studentům možnost zjistit, zda jsou připraveni úspěšně složit zkoušku z cizího jazyka nebo se potřebují ještě více doučit. Studentům budou k dispozici kvalifikovaní lektoři s vysokoškolským vzděláním, kteří s nimi před fakultami neformálně pohovoří. Po krátkém rozhovoru zhodnotí jejich pokročilost a sdělí jim výsledek,“ uvádí Helena Ťoková, ředitelka Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky na Kotlářské.

 

Anglicky poklábosit mohou studenti v úterý dopoledne hodinách v okolí Fakulty informatiky a Právnické fakulty MU, Stavební fakulty VUT, ve středu u Filozofické, Přírodovědecké a Pedagogické fakulty, a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Studenty čeká povinná zkouška z angličtiny

 

Studenti tuto možnost zřejmě ocení, každého z nich totiž během studia čeká povinná zkouška z cizího jazyka, kterou musí zvládnout na stanovené úrovni pokročilosti. A ne vždy se na ni dokážou připravit v rámci povinných kurzů. Na procvičení a zlepšení svých schopností potom často využívají placené kurzy – buďto přímo na některých fakultách nebo na jazykových školách.

 

Zkouška je součástí tak zvaného principu minimální jazykové kompetence, který Masarykova univerzita i VUT postupně zavedly v  letech 2006 a 2005 za účelem zlepšení jazykových dovedností svých absolventů.

 

„Absolvent vysoké školy bez vysoko nastavené úrovně jazykového vzdělání je v dnešní době protimluv. Kvalitní vysokoškolské studium musí zcela automaticky počítat se studentem schopným pracovat se zdroji informací v cizím jazyce, schopným prezentovat výsledky svého výzkumu v rámci mezinárodní akademické obce a schopným obhájit je před cizojazyčným auditoriem. Jazyková vybavenost studentů vysokých škol je nejen základním předpokladem pro rozvoj vědy a výzkumu v České republice, ale také základní podmínkou pro jejich budoucí uplatnitelnost na globalizovaném trhu práce,“ uvádí Pavel Šindelář, PR manažer z Centra jazykového vzdělávání, jenž zabezpečuje výuku jazyků pro studenty Masarykovy univerzity.

 

Bakaláři musí zvládnout alespoň B1

 

Dle principu minimální jazykové kompetence tedy musí studenti bakalářských studijních programů na Masarykově univerzitě během svého studia dosáhnout mírně pokročilé úrovně, která odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Na magisterském studiu se od studentů vyžaduje stát se samostatným uživatelem jazyka, což znamená střední pokročilost a odpovídá úrovni B2, na doktorském pak C1.

 

Fakulty požadují úroveň různou

 

Požadovaná úroveň se na různých fakultách liší, závisí také na zvoleném studijním oboru. Některé fakulty nabízejí studentům možnost vybrat si jazyk, ze kterého zkoušku složí. „Studenti mohou na jednotlivých fakultách skládat zkoušky z různých jazyků, kromě angličtiny je to nejčastěji němčina, francouzština a španělština, dále také latina a ruština. Všechny tyto jazykové kurzy i zkoušky se řídí uvedenou jednotnou stupnicí Evropského referenčního rámce,“ dodává Pavel Šindelář.

 

Výuka je zaměřena na terminologii a akademický jazyk a předpokladem pro její zvládnutí je již dosažená mírně pokročilá úroveň jazyka s obecným zaměřením, dále ale závisí také na osobním nasazení studenta.

 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky už od roku 1950

 

SJŠ bylo založena již v roce 1950 a je tedy vůbec druhou nejstarší jazykovou školou v České republice a jedinou státní jazykovou školou v Brně. Jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj. V nabídce SJŠ Brno se nachází dopolední, odpolední a večerní kurzy 7 cizích jazyků a češtiny pro cizince.

 

60 let praxe

 

Zájemci o studium si mohou vybírat například mezi kurzy všeobecnými, konverzačními, firemními či dokonce dálkovými přes Skype. SJŠ provozuje také pomaturitní studium a přípravné kurzy ke státním a mezinárodním zkouškám z anglického (cambridgeské zkoušky), německého (Goethe certifikáty) a italského (CILS) jazyka. SJŠ se snaží jít dále než jen naučit své studenty jazyk. Proto klade důraz také na pochopení kulturních rozdílů a zvládnutí mezikulturní komunikace. Jazykovka v Brně na Kotlářské aplikuje systém vyvíjený 60 lety zkušeností.

 

MaK., brnovinky, ilustrační foto Stuart Miles

Brněnští studenti VŠ si poklábosí v terénu. V rámci prověrky

608 talking ID-10055043 by Stuart MilesZimní semestr začíná, studenti Masarykovy univerzity a VUT Brno si před několika fakultami mohou v úterý 25. a ve středu 26. září prověřit své jazykové schopnosti. K dispozici jim budou kvalifikovaní lektoři, kteří jejich jazykovou úroveň otestují přímo v terénu.


 

Na začátku zimního semestru budou mít studenti Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického jedinečnou možnost prověřit si, jak jsou na tom s angličtinou. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno Kotlářská pro studenty připravila akci, při níž budou mít možnost si prostřednictvím krátkého rozhovoru v angličtině ověřit, na jaké úrovni jsou jejich jazykové znalosti.

 

Kvalifikovaní lektoři v terénu

 

„Touto akcí bychom chtěli dát studentům možnost zjistit, zda jsou připraveni úspěšně složit zkoušku z cizího jazyka nebo se potřebují ještě více doučit. Studentům budou k dispozici kvalifikovaní lektoři s vysokoškolským vzděláním, kteří s nimi před fakultami neformálně pohovoří. Po krátkém rozhovoru zhodnotí jejich pokročilost a sdělí jim výsledek,“ uvádí Helena Ťoková, ředitelka Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky na Kotlářské.

 

Anglicky poklábosit mohou studenti v úterý dopoledne hodinách v okolí Fakulty informatiky a Právnické fakulty MU, Stavební fakulty VUT, ve středu u Filozofické, Přírodovědecké a Pedagogické fakulty, a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Studenty čeká povinná zkouška z angličtiny

 

Studenti tuto možnost zřejmě ocení, každého z nich totiž během studia čeká povinná zkouška z cizího jazyka, kterou musí zvládnout na stanovené úrovni pokročilosti. A ne vždy se na ni dokážou připravit v rámci povinných kurzů. Na procvičení a zlepšení svých schopností potom často využívají placené kurzy – buďto přímo na některých fakultách nebo na jazykových školách.

 

Zkouška je součástí tak zvaného principu minimální jazykové kompetence, který Masarykova univerzita i VUT postupně zavedly v  letech 2006 a 2005 za účelem zlepšení jazykových dovedností svých absolventů.

 

„Absolvent vysoké školy bez vysoko nastavené úrovně jazykového vzdělání je v dnešní době protimluv. Kvalitní vysokoškolské studium musí zcela automaticky počítat se studentem schopným pracovat se zdroji informací v cizím jazyce, schopným prezentovat výsledky svého výzkumu v rámci mezinárodní akademické obce a schopným obhájit je před cizojazyčným auditoriem. Jazyková vybavenost studentů vysokých škol je nejen základním předpokladem pro rozvoj vědy a výzkumu v České republice, ale také základní podmínkou pro jejich budoucí uplatnitelnost na globalizovaném trhu práce,“ uvádí Pavel Šindelář, PR manažer z Centra jazykového vzdělávání, jenž zabezpečuje výuku jazyků pro studenty Masarykovy univerzity.

 

Bakaláři musí zvládnout alespoň B1

 

Dle principu minimální jazykové kompetence tedy musí studenti bakalářských studijních programů na Masarykově univerzitě během svého studia dosáhnout mírně pokročilé úrovně, která odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Na magisterském studiu se od studentů vyžaduje stát se samostatným uživatelem jazyka, což znamená střední pokročilost a odpovídá úrovni B2, na doktorském pak C1.

 

Fakulty požadují úroveň různou

 

Požadovaná úroveň se na různých fakultách liší, závisí také na zvoleném studijním oboru. Některé fakulty nabízejí studentům možnost vybrat si jazyk, ze kterého zkoušku složí. „Studenti mohou na jednotlivých fakultách skládat zkoušky z různých jazyků, kromě angličtiny je to nejčastěji němčina, francouzština a španělština, dále také latina a ruština. Všechny tyto jazykové kurzy i zkoušky se řídí uvedenou jednotnou stupnicí Evropského referenčního rámce,“ dodává Pavel Šindelář.

 

Výuka je zaměřena na terminologii a akademický jazyk a předpokladem pro její zvládnutí je již dosažená mírně pokročilá úroveň jazyka s obecným zaměřením, dále ale závisí také na osobním nasazení studenta.

 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky už od roku 1950

 

SJŠ bylo založena již v roce 1950 a je tedy vůbec druhou nejstarší jazykovou školou v České republice a jedinou státní jazykovou školou v Brně. Jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj. V nabídce SJŠ Brno se nachází dopolední, odpolední a večerní kurzy 7 cizích jazyků a češtiny pro cizince.

 

60 let praxe

 

Zájemci o studium si mohou vybírat například mezi kurzy všeobecnými, konverzačními, firemními či dokonce dálkovými přes Skype. SJŠ provozuje také pomaturitní studium a přípravné kurzy ke státním a mezinárodním zkouškám z anglického (cambridgeské zkoušky), německého (Goethe certifikáty) a italského (CILS) jazyka. SJŠ se snaží jít dále než jen naučit své studenty jazyk. Proto klade důraz také na pochopení kulturních rozdílů a zvládnutí mezikulturní komunikace. Jazykovka v Brně na Kotlářské aplikuje systém vyvíjený 60 lety zkušeností.

 

MaK., brnovinky, ilustrační foto Stuart Miles

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze