brnovinky

Přepnout do PC verze

Bezpečnost a kvalita potravin – téma konference VFU Brno

608 Mlecny bar PV IMG 1138 MKHygiena a technologie potravin je téma, o němž do Brna ve dnech 17. a 18. října přijedou diskutovat čeští a zahraniční veterinární hygienici. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno pořádá 42. ročník konference Lenfeldovy a Höklovy dny. Okolo potravin a jejich kvality se vede široká diskuze, v níž se objevují rozdílné názory nejen v laické, ale i v odborné rovině. Nejvíce diskuzí se vede o škodlivosti či neškodlivosti jídla, jeho kvalitě a bezpečnosti konzumace. V posledních letech se o kvalitu potravin začala v čím dál větší míře zajímat i laická veřejnost.


 

Konferenci Lenfeldovy a Höklovy dny pořádá Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie a Státní veterinární správa ČR. Do Brna se sjedou na dvě stovky veterinárních hygieniků, z nichž většina působí v dozorových orgánech a veterinárních správách zemí EU i mimoevropských zemí.

 

Bezpečnost a kvalita potravin hlavním tématem

Zahraniční hosté přijedou zejména z evropských zemí. Hlavním tématem 42. Lenfeldových a Höklových dnů bude bezpečnost a kvalita potravin.

 

Konference bude rozdělena do tří sekcí. První sekce se zaměří na veterinární ochranu veřejného zdraví, druhá sekce bude obsahovat semináře z oblasti bezpečnosti a kvality potravin živočišného druhu. První dvě sekce budou tradičně doplněny historickou částí.

 

Diskuse o mase i alergenech

Diskutovat se bude především o mase a masných výrobcích, kontrole masa na jatkách, antibiotikách a alergenech obsažených v potravinách. Účastníky také čeká přednáška Potraviny na pranýři, ale také přednášky na téma obsahu masa v masných výrobcích či kvality a autenticity rybích filet. VFU pořádá konferenci za finanční podpory BCES (Brno Centrum Evropských Studií) a města Brna.

 

Konference Lenfeldovy a Höklovy dny je založena na tradici seminárních rozprav z oboru hygiena a technologie potravin. Je zaměřena na problematiku bezpečnosti a kvality potravin z pohledu současného stavu aplikace potravinového práva a výsledků vědecké činnosti v této oblasti. Současná konference je setkáním odborníků ze vzdělávacích institucí, výzkumných ústavů a dozorových orgánů.

 

Organizátorem byla v historii Katedra hygieny a technologie potravin vysoké školy, dnes konferenci organizuje Fakulta veterinární hygieny a ekologie. Podrobnější informace zájemci o účast naleznou na webu Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. 


Program XLII. Lenfeldých a Höklových dnů 2012 


17. říjen 2012 (aula VFU Brno)
8.30 Registrace účastníků
9.15 Zahájení konference
10.00 Přednášky
Sekce 1: Veterinární ochrana veřejného zdraví
Malena M. Výsledky a cíle veterinární kontroly potravin
Bíreš J. Skúsenosti s úradnou kontrolou potravín v Slovenskej republike v rámci výmeny tovaru medzi členskými štátmi
Hera A. Národní antibiotická ochrana ČR
Diskuse
Přestávka na kávu
11.45 Přednášky
Pekár I. Aktuálne informácie o úradných kontrolách při uvádzaní slepačích vajec druhu Gallus gallus do obehu v Slovenskej republike
Bardoň J. Výskyt Escherichia coli s produkcí širokospektrých beta-laktamáz u potravinových zvířat
Diskuse
12.30 Přestávka na oběd, diskuse u posterů
14.30 Přednášky
Golian J. Špeciálne systémy kontroly alergénov v potravinách
Cipínová E. Změna pohledu na průkaz použití strojně odděleného masa v masných výrobcích
Pospiech M. Doprovodné struktury strojně odděleného masa
Sapoznikov O. Veterinární a hygienická kontrola masa na jatkách v Izraeli – vybrané aspekty
Diskuse k přednáškám a debata u posterů
18.00 Ukončení 1. dne konference
19.00 Společenský večer

 

18. říjen 2012 (aula VFU Brno)

Zahájení 2. části konference 

9.00 Přednášky
Sekce 2: Bezpečnost a kvalita potravin živočišného původu
Válková V. Potraviny na pranýři
Rosmus J. Voda, voda, voda,… Analýzy ryb, drůbeže a masných výrobků.
Ševčík R. Obsah masa v masných výrobcích
Rajchl A. Kvalita a autenticita rybích filet
Diskuse
Přestávka na kávu
11.15 Přednášky
Čížková H. Chlesterol jako marker vaječného podílu ve výrobcích s deklarovaným obsahem vajec
Čeřovský M. Mikrobiologické expoziční testy pro stanovení růstového potenciálu Listeria monocytogenes při ověřování doby použitelnosti lahůdkářských a masných výrobků
Diskuse
12.00 Ukončení odborné části konference, káva, občerstvení

Historická část
13.00 Registrace účastníků
13.30 Přednášky
Sekce 3: Zdravá prvovýroba základem zdravé potraviny živočišného původu
Šindlář J., Brauner P. Z historie veterinární hygieny ve středověku
Neuman J. Význam dezinfekce při prevenci a tlumení mastitid u skotu
Hejlová Š. Problematika při ošetřování ulovené zvěře a zvěřiny
Pavlas M. Zdravotní význam tuberkulosních změn u jatečných prasat
15.30 Ukončení konference

 

foto MaK., brnovinky

Bezpečnost a kvalita potravin – téma konference VFU Brno

608 Mlecny bar PV IMG 1138 MKHygiena a technologie potravin je téma, o němž do Brna ve dnech 17. a 18. října přijedou diskutovat čeští a zahraniční veterinární hygienici. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno pořádá 42. ročník konference Lenfeldovy a Höklovy dny. Okolo potravin a jejich kvality se vede široká diskuze, v níž se objevují rozdílné názory nejen v laické, ale i v odborné rovině. Nejvíce diskuzí se vede o škodlivosti či neškodlivosti jídla, jeho kvalitě a bezpečnosti konzumace. V posledních letech se o kvalitu potravin začala v čím dál větší míře zajímat i laická veřejnost.


 

Konferenci Lenfeldovy a Höklovy dny pořádá Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie a Státní veterinární správa ČR. Do Brna se sjedou na dvě stovky veterinárních hygieniků, z nichž většina působí v dozorových orgánech a veterinárních správách zemí EU i mimoevropských zemí.

 

Bezpečnost a kvalita potravin hlavním tématem

Zahraniční hosté přijedou zejména z evropských zemí. Hlavním tématem 42. Lenfeldových a Höklových dnů bude bezpečnost a kvalita potravin.

 

Konference bude rozdělena do tří sekcí. První sekce se zaměří na veterinární ochranu veřejného zdraví, druhá sekce bude obsahovat semináře z oblasti bezpečnosti a kvality potravin živočišného druhu. První dvě sekce budou tradičně doplněny historickou částí.

 

Diskuse o mase i alergenech

Diskutovat se bude především o mase a masných výrobcích, kontrole masa na jatkách, antibiotikách a alergenech obsažených v potravinách. Účastníky také čeká přednáška Potraviny na pranýři, ale také přednášky na téma obsahu masa v masných výrobcích či kvality a autenticity rybích filet. VFU pořádá konferenci za finanční podpory BCES (Brno Centrum Evropských Studií) a města Brna.

 

Konference Lenfeldovy a Höklovy dny je založena na tradici seminárních rozprav z oboru hygiena a technologie potravin. Je zaměřena na problematiku bezpečnosti a kvality potravin z pohledu současného stavu aplikace potravinového práva a výsledků vědecké činnosti v této oblasti. Současná konference je setkáním odborníků ze vzdělávacích institucí, výzkumných ústavů a dozorových orgánů.

 

Organizátorem byla v historii Katedra hygieny a technologie potravin vysoké školy, dnes konferenci organizuje Fakulta veterinární hygieny a ekologie. Podrobnější informace zájemci o účast naleznou na webu Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. 


Program XLII. Lenfeldých a Höklových dnů 2012 


17. říjen 2012 (aula VFU Brno)
8.30 Registrace účastníků
9.15 Zahájení konference
10.00 Přednášky
Sekce 1: Veterinární ochrana veřejného zdraví
Malena M. Výsledky a cíle veterinární kontroly potravin
Bíreš J. Skúsenosti s úradnou kontrolou potravín v Slovenskej republike v rámci výmeny tovaru medzi členskými štátmi
Hera A. Národní antibiotická ochrana ČR
Diskuse
Přestávka na kávu
11.45 Přednášky
Pekár I. Aktuálne informácie o úradných kontrolách při uvádzaní slepačích vajec druhu Gallus gallus do obehu v Slovenskej republike
Bardoň J. Výskyt Escherichia coli s produkcí širokospektrých beta-laktamáz u potravinových zvířat
Diskuse
12.30 Přestávka na oběd, diskuse u posterů
14.30 Přednášky
Golian J. Špeciálne systémy kontroly alergénov v potravinách
Cipínová E. Změna pohledu na průkaz použití strojně odděleného masa v masných výrobcích
Pospiech M. Doprovodné struktury strojně odděleného masa
Sapoznikov O. Veterinární a hygienická kontrola masa na jatkách v Izraeli – vybrané aspekty
Diskuse k přednáškám a debata u posterů
18.00 Ukončení 1. dne konference
19.00 Společenský večer

 

18. říjen 2012 (aula VFU Brno)

Zahájení 2. části konference 

9.00 Přednášky
Sekce 2: Bezpečnost a kvalita potravin živočišného původu
Válková V. Potraviny na pranýři
Rosmus J. Voda, voda, voda,… Analýzy ryb, drůbeže a masných výrobků.
Ševčík R. Obsah masa v masných výrobcích
Rajchl A. Kvalita a autenticita rybích filet
Diskuse
Přestávka na kávu
11.15 Přednášky
Čížková H. Chlesterol jako marker vaječného podílu ve výrobcích s deklarovaným obsahem vajec
Čeřovský M. Mikrobiologické expoziční testy pro stanovení růstového potenciálu Listeria monocytogenes při ověřování doby použitelnosti lahůdkářských a masných výrobků
Diskuse
12.00 Ukončení odborné části konference, káva, občerstvení

Historická část
13.00 Registrace účastníků
13.30 Přednášky
Sekce 3: Zdravá prvovýroba základem zdravé potraviny živočišného původu
Šindlář J., Brauner P. Z historie veterinární hygieny ve středověku
Neuman J. Význam dezinfekce při prevenci a tlumení mastitid u skotu
Hejlová Š. Problematika při ošetřování ulovené zvěře a zvěřiny
Pavlas M. Zdravotní význam tuberkulosních změn u jatečných prasat
15.30 Ukončení konference

 

foto MaK., brnovinky

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze