brnovinky

Přepnout do PC verze

Zamilec, pryč herny i psí exkrementy a byty lidem. 5 P Královopolských patriotů pro Královo Pole

420_Kralovo_Pole_Brno_0001_KPP_MK

Kralovopolský patriot René Pelán Královu Poli představuje 5 P. /ilustrace brnovinky/

Podzimní komunální volby se blíží. V brněnské městské části Královo Pole kandiduje do zastupitelstva 9 politických stran či hnutí. Zpravidla se jedná o lokální větve „velkých“ stran. Výjimkou jsou Královopolští patrioti. K volbám je vede bývalý místostarosta Králova Pole René Pelán, který je známý také svým nekompromisním postojem k používání symbolů minulého režimu na veřejných místech. brnovinky se kandidáta s programovými 5 P zeptaly na současné postoje ke svému městu i plány do budoucna.

 

Co spatřujete za největší problémy Králova Pole?

Zlepšovat lze mnoho věcí. Komunální volby by měly být hlavně o té dané obci. Proto také vznikl projekt Královopolští Patrioti. Chceme zvelebovat městskou část, v níž žijeme. Tomu ostatně odpovídá i naše motto „Žijeme tu s vámi.“

 

Máte v plánu nějaké nové cíle, jiné, než jsme doposud od politických stran v Králově Poli slyšeli?

Jdeme do voleb s pěti základními prioritami, které jsme shrnuli do pěti „P“ pro Královo Pole. Těchto 5 „P“ jasně deklaruje naše cíle. Kromě běžné agendy se chceme především zaměřit na čistotu v ulicích a privatizaci zbytku bytového fondu. Naši nájemníci by se měli stát vlastníky bytů. Obci to ušetří mnoho starostí a občan se bude o vlastní majetek starat určitě lépe, než kterákoliv státní, či obecní instituce.

 

Můžete v krátkosti zmínit vašich 5 „P“?

Pořádek na prvním místě, privatizace bytového fondu, pryč s hernami. To jsou první tři body. Čistší městskou část i privatizaci už jsem vysvětlil. Pokud nám to legislativa umožní, nedopustíme otevírání nových heren a budeme se snažit o odsunutí těch stávajících. Čtvrté „P“ je přeměna Zamilovaného hájku na důstojné místo k rekreaci. Naším zájmem je snaha o vytlačení průmyslu z této oblasti, ale to záleží na mnoha aspektech a součinnosti mnoha institucí, včetně vedení Českých drah. Pamětníci si jistě vybaví, jak nádherné to kdysi bývalo místo. Poslední „ P“ se týká zvýhodňování Královopoláků při jednání na radnici. Chceme prosadit otevření radnice i mimo úřední dny pro občany s trvalým bydlištěm v Králově Poli i firmám, které zde mají sídlo. Za úvahu jistě stojí i posun úředních hodin do pozdějších časů, na úkor ranních hodin. Většina lidí končí v zaměstnání až odpoledne a vyřídit si cokoliv na úřadě je pak problém.

 

Čím pak budete rozlišovat občany? Budete je legitimovat u vstupu?

Ano, pokud se na podatelně prokáží občanským průkazem s bydlištěm v Králově Poli, bude jim radnice k dispozici kromě klasického pondělí a středy i v jiné dny.

 

Jaký máte názor na rekonstrukci nebo novou výstavbu královopolského nádraží?

K tomu jsem skeptický. Myslím, že je to nad rámec možností městské části. Pokud nevznikne společný zájem všech dotčených orgánů včetně státu, kraje, města, ministerstva dopravy i Českých drah, tak může městská část maximálně něco iniciovat a zkoušet rozproudit diskusi. Ale pokud se k ní nepřidají další instituce, je to podle mě nyní naprosto mrtvý projekt.

 

Co říkáte na dopravu v Králově Poli?

Doprava v Králově Poli je předimenzovaná, uvidíme, co se stane po otevření tunelů Dobrovského. Pak nastane čas na diskusi. Rádi bychom zklidnili Palackého třídu a tranzitní dopravu odvedli pryč.

 

Královo Pole bylo kdysi královským samostatným městem. Také říkáte, když jedete do centra, že jedete do Brna?

Jestli myslíte Brnem tu obec vedle Králova Pole, tak ano, většinou říkám, že jedu do Brna.

 

Co spolupráce s dalšími městskými částmi?

Určitě chceme spolupracovat minimálně s těmi sousedními, protože společných témat máme mnoho. Pokud se nám podaří volby vyhrát a stanu se starostou, nejdříve zamířím do Řečkovic a začnu řešit téma Zamilovaného hájku.

 

Na co by se občané v lokalitě Zamilovaný hájek mohli v případě vašeho vítězství těšit?

Kromě již zmíněného problému s obtěžujícím průmyslem chceme provést revitalizaci mobiliáře, rozmístit odpadkové koše, lavičky a tak dále. Prostě je potřeba vrátit tomuto prostoru původní význam rekreačního místa.

 

Jak jste spokojen se spoluprací velkého Brna s městskou částí Královo Pole?

Městská část je takové detašované pracoviště Magistrátu s velmi omezenými pravomocemi. Rozhodování tak zvané malé radnice má především doporučující význam a většina zásadních a konečných rozhodnutí je v pravomoci města.

 

Chcete na závěr vzkázat něco voličům z Králova Pole?

Věřím tomu, že volič v Králově Poli je na své bydliště hrdý a chce i se svými potomky bydlet v prostředí, za které se nebude muset stydět. Když se řekne: „Bydlím v Králově Poli,“ je to bráno jako dobrá adresa a to nejen v rámci Brna. A tak by to mělo zůstat i nadále. Řekl bych, že je každý Královopolák svým způsobem patriot. Proto doufám, že pokud u voleb použije svou hlavu patriota, bude to jen ku prospěchu věci.

 

text Marián K., brnovinky, foto Reného Pelána KPP, ilustrační snímek brnovinky

 

{linkr:related;keywords:volby;exclude:872,824,490,140,52;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Zamilec, pryč herny i psí exkrementy a byty lidem. 5 P Královopolských patriotů pro Královo Pole

420_Kralovo_Pole_Brno_0001_KPP_MK

Kralovopolský patriot René Pelán Královu Poli představuje 5 P. /ilustrace brnovinky/

Podzimní komunální volby se blíží. V brněnské městské části Královo Pole kandiduje do zastupitelstva 9 politických stran či hnutí. Zpravidla se jedná o lokální větve „velkých“ stran. Výjimkou jsou Královopolští patrioti. K volbám je vede bývalý místostarosta Králova Pole René Pelán, který je známý také svým nekompromisním postojem k používání symbolů minulého režimu na veřejných místech. brnovinky se kandidáta s programovými 5 P zeptaly na současné postoje ke svému městu i plány do budoucna.

 

Co spatřujete za největší problémy Králova Pole?

Zlepšovat lze mnoho věcí. Komunální volby by měly být hlavně o té dané obci. Proto také vznikl projekt Královopolští Patrioti. Chceme zvelebovat městskou část, v níž žijeme. Tomu ostatně odpovídá i naše motto „Žijeme tu s vámi.“

 

Máte v plánu nějaké nové cíle, jiné, než jsme doposud od politických stran v Králově Poli slyšeli?

Jdeme do voleb s pěti základními prioritami, které jsme shrnuli do pěti „P“ pro Královo Pole. Těchto 5 „P“ jasně deklaruje naše cíle. Kromě běžné agendy se chceme především zaměřit na čistotu v ulicích a privatizaci zbytku bytového fondu. Naši nájemníci by se měli stát vlastníky bytů. Obci to ušetří mnoho starostí a občan se bude o vlastní majetek starat určitě lépe, než kterákoliv státní, či obecní instituce.

 

Můžete v krátkosti zmínit vašich 5 „P“?

Pořádek na prvním místě, privatizace bytového fondu, pryč s hernami. To jsou první tři body. Čistší městskou část i privatizaci už jsem vysvětlil. Pokud nám to legislativa umožní, nedopustíme otevírání nových heren a budeme se snažit o odsunutí těch stávajících. Čtvrté „P“ je přeměna Zamilovaného hájku na důstojné místo k rekreaci. Naším zájmem je snaha o vytlačení průmyslu z této oblasti, ale to záleží na mnoha aspektech a součinnosti mnoha institucí, včetně vedení Českých drah. Pamětníci si jistě vybaví, jak nádherné to kdysi bývalo místo. Poslední „ P“ se týká zvýhodňování Královopoláků při jednání na radnici. Chceme prosadit otevření radnice i mimo úřední dny pro občany s trvalým bydlištěm v Králově Poli i firmám, které zde mají sídlo. Za úvahu jistě stojí i posun úředních hodin do pozdějších časů, na úkor ranních hodin. Většina lidí končí v zaměstnání až odpoledne a vyřídit si cokoliv na úřadě je pak problém.

 

Čím pak budete rozlišovat občany? Budete je legitimovat u vstupu?

Ano, pokud se na podatelně prokáží občanským průkazem s bydlištěm v Králově Poli, bude jim radnice k dispozici kromě klasického pondělí a středy i v jiné dny.

 

Jaký máte názor na rekonstrukci nebo novou výstavbu královopolského nádraží?

K tomu jsem skeptický. Myslím, že je to nad rámec možností městské části. Pokud nevznikne společný zájem všech dotčených orgánů včetně státu, kraje, města, ministerstva dopravy i Českých drah, tak může městská část maximálně něco iniciovat a zkoušet rozproudit diskusi. Ale pokud se k ní nepřidají další instituce, je to podle mě nyní naprosto mrtvý projekt.

 

Co říkáte na dopravu v Králově Poli?

Doprava v Králově Poli je předimenzovaná, uvidíme, co se stane po otevření tunelů Dobrovského. Pak nastane čas na diskusi. Rádi bychom zklidnili Palackého třídu a tranzitní dopravu odvedli pryč.

 

Královo Pole bylo kdysi královským samostatným městem. Také říkáte, když jedete do centra, že jedete do Brna?

Jestli myslíte Brnem tu obec vedle Králova Pole, tak ano, většinou říkám, že jedu do Brna.

 

Co spolupráce s dalšími městskými částmi?

Určitě chceme spolupracovat minimálně s těmi sousedními, protože společných témat máme mnoho. Pokud se nám podaří volby vyhrát a stanu se starostou, nejdříve zamířím do Řečkovic a začnu řešit téma Zamilovaného hájku.

 

Na co by se občané v lokalitě Zamilovaný hájek mohli v případě vašeho vítězství těšit?

Kromě již zmíněného problému s obtěžujícím průmyslem chceme provést revitalizaci mobiliáře, rozmístit odpadkové koše, lavičky a tak dále. Prostě je potřeba vrátit tomuto prostoru původní význam rekreačního místa.

 

Jak jste spokojen se spoluprací velkého Brna s městskou částí Královo Pole?

Městská část je takové detašované pracoviště Magistrátu s velmi omezenými pravomocemi. Rozhodování tak zvané malé radnice má především doporučující význam a většina zásadních a konečných rozhodnutí je v pravomoci města.

 

Chcete na závěr vzkázat něco voličům z Králova Pole?

Věřím tomu, že volič v Králově Poli je na své bydliště hrdý a chce i se svými potomky bydlet v prostředí, za které se nebude muset stydět. Když se řekne: „Bydlím v Králově Poli,“ je to bráno jako dobrá adresa a to nejen v rámci Brna. A tak by to mělo zůstat i nadále. Řekl bych, že je každý Královopolák svým způsobem patriot. Proto doufám, že pokud u voleb použije svou hlavu patriota, bude to jen ku prospěchu věci.

 

text Marián K., brnovinky, foto Reného Pelána KPP, ilustrační snímek brnovinky

 

{linkr:related;keywords:volby;exclude:872,824,490,140,52;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze